Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості початкового етапу розслідування злочинів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

“” ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Загальні положення методики розслідування злочинів 1.1. Історія, поняття, завдання, предмет і структура методики розслідування 1.2. Класифікація і структура окремих методик розслідування злочинів 1.3. Поняття криміналістичної характеристики злочину 1.4. Організована злочинність Розділ 2. Аналіз методик розслідування злочинів, вчинених організованою злочинною групою 2.1. Загальні положення 2.2. Характеристика розслідування діяльності організованих злочинних груп 2.3. Проблеми виявлення функціональних ролей учасників злочинних груп Розділ 3. Тактика допиту при розслідуванні злочинів, здійснених організованими злочинними групами 3.1. Особливості тактики допиту при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними групами 3.2. Тактичні прийоми і тактичні комбінації при допиті 3.3. Особливості тактики допиту на очній ставці учасників організованих злочинних груп Висновки і пропозиції Список використаної літератури Вступ Актуальність теми дослідження. Криміналістика (від лат. crime - злочин, crimi alis - злочинний) - галузь специфічних наукових знань про злочинну діяльність та її антипод - діяльність по виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів, по встановленню істини в процесі судочинства. Виявляючи закономірності цих видів діяльності, на базі їх пізнання криміналістика розробляє засоби і методи боротьби зі злочинністю, вирішення питань, які потребують спеціальних пізнань по цивільним, арбітражним та інших справам, що знаходяться у провадженні правоохоронних органів. Цими засобами і методами криміналістика озброює оперативних співробітників органів дізнання, експертів, слідчих і судів. У цьому полягає її соціальна функція, її прикладний, практичний характер. Як і будь-яка самостійна сфера наукового знання криміналістика має свій предмет, вирішує свої специфічні завдання за допомогою великого арсеналу методів наукового дослідження. Її розвиток відбувається по визначених законах, які являють собою модифікацію загальних законів розвитку наукового знання: закон безперервності накопичення наукового знання, закон інтеграції і диференціації наукового знання, закон зв'язку і взаємного впливу науки і практики тощо. З розвитком держави і суспільства виникла потреба боротьби з правопорушеннями, із злочинністю, а отже, і виникли спеціальні органи, державні і суспільні, на які покладена задача ведення цієї боротьби. До виникнення криміналістики ці органи керувалися у своїй діяльності переважно життєвим досвідом і здоровим глуздом, хоча і тоді уже використовувалися деякі засоби і методи, які засновувалися на даних науки того часу, наприклад засоби визначення підроблених монет, виявлення підробок у документах, установлення знарядь заподіяння ушкоджень й ін. Криміналістика, поряд з кримінальним процесом і теорією оперативно-розшукової діяльності, знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю і являє собою систему наукових положень, прийомів і засобів розкриття і розслідування злочинів. Як відомо, вона складається з чотирьох основних складових вэаємопов’язаних і взаємообумовлених частин: Загальна теорія криміналістики Криміналістична техніка Криміналістична тактика Методика розслідування окремих видів злочинів.

Суспільна небезпека організованої злочинності дуже велика. По-перше, вона заподіює державі і громадянам величезний матеріальний збиток. Вважається, що приблизно 30% прибутків підприємців ідуть до мафії. За сім останніх років злочинці вивезли за кордон понад 30 млрд. дол. Іноземні спеціалісти називають й удвічі більші суми. По-друге, відбувається зрощування злочинності з легальним підприємництвом. Мафіозні групи одержують &quo ;кришу&quo ; у вигляді офіційно діючих фірм, казино, ресторанів, акціонерних компаній і т.п. Найчастіше важко провести грань між легальним і нелегальним бізнесом. Вважається, що більше 30 українських комерційних банків так чи інакше пов'язані з організованою злочинністю, а 10 тис. фірм знаходяться під її контролем1. По-третє, організована злочинність зрощується і з державним апаратом, що особливо небезпечно. Багато злочинців будь-якими шляхами намагаються потрапити до влади: стати депутатом Верховної Ради, чиновником високого рангу або на худий кінець депутатом місцевого законодавчого органа. По-четверте, завдяки організованій злочинності у протизаконну діяльність втягується велике число людей. У 1999 р. Міністерство внутрішніх справ України зафіксувало існування більш 3 тис. організованих злочинних груп. Якщо підсумувати їх чисельність, то це біля 80 тис. чоловік, хоча називаються і більш значні цифри2. Торік Конгрес США опублікував доповідь про організовану злочинність в Україні, у якій говориться про 700 тис. чоловік3. Думаю, це перебільшення. Напевно, мова йде про весь контингент робітників сумнівних фірм, контрольованих мафією. Зрозуміло, що далеко не всі ці люди є злочинцями. По-п'яте, спостерігається тенденція інтернаціоналізації організованої злочинності. Кожна десята група є міжнародною або має міжнародні зв'язки. По-шосте, з'являються нові форми злочинних дій - наркобізнес, торгівля зброєю, крадіжка автомашин, продаж жінок за кордон, торгівля людськими органами і радіоактивними матеріалами, замовлені убивства. Проблема злочинності і, зокрема, її організованих форм останнім часом є предметом обговорення на найвищому державному рівні, оскільки діяльність злочинних організацій набула надзвичайної гостроти і почала негативно впливати на хід перебудовчих процесів, зміцнення української державності, практичну реалізацію прав, свобод і законних інтересів громадян. Виникло реальне протистояння злочинності діючій владі. Останнім часом в Україні намітилася стійка негативна тенденція щодо зростання кількості злочинів. Змінюється структура злочинності: індивідуальна злочинність поступається місцем груповій, групова переростає на організовану, а остання, виходячи на міжнародний рівень, стає транснаціональною. Статистичні дані свідчать, що тільки у 1998 році та за 9 місяців 1999 року виявлено 1948 організованих злочинних груп, які скоїли 15132 злочини 4. Означена ситуація вимагає з боку держави внесення суттєвих коректив у стратегію і тактику боротьби зі злочинністю, розробки і здійснення дійових заходів для зміцнення законності і правопорядку в країні. На жаль, протягом останнього часу саме поняття “організована злочинність” є джерелом суперечок і розбіжностей серед науковців та практичних працівників правоохоронних структур.

Не уніфіковане поняття “організована злочинність” і міжнародними експертами Організації Об’єднаних Націй. Визначення цього поняття в Законі України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, на мій погляд, є дуже вузьким і повною мірою не відображає всієї складності цього кримінально-правового явища, а також проблем, з ним пов’язаних. Донедавна обговорення проблеми організованої злочинності зводилося до традиційних аспектів цього явища. Проте сьогодні її характер змінився. Те, що раніше вважалося місцевим або національним питанням, переросло на серйозну регіональну і глобальну проблему та стало серйозно непокоїти міжнародне співтовариство держав. В дипломній роботі використано наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема: Ю.Александрова, Л.Багрій-Шахматова, П.Біленчука, Ф.Бурчака, А.Волобуєва, В.Глушкова, О.Гурова, Н.Гутарєвої, І.Даньшина, О.Джужи, А.Долгової, А.Закалюка, В.Зеленецького, А.Зелінського, М.Камлика, І.Карпеця, М.Коржанського, Я.Кондратьєва, О.Костенка, М.Костицького, В.Крутова, В.Куца, І.Лановенка, О.Литвака, В.Лихолоба, В.Лунєєва, В.Матвійчука, П.Михайленка, В.Смітієнка, В.Тація, А.Трайніна, І.Туркевич, В.Шакуна та інших вчених, що дало можливість сформувати основу наукового розуміння організованої злочинності, притаманних їй найбільш суттєвих і характерних ознак, визначити загальні особливості методики розслідування злочинів, вчинених організованою злочинною групою. Робота виконана згідно з основними напрямами, визначеними Комплексною цільовою програмою боротьби зі злочинністю на 1996–2000 роки, затвердженою Указом Президента України від 17 вересня 1996 року № 837 та відповідним наказом МВС України з цього питання, Законом України від 30 червня 1993 року № 3341-ХІІ “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, Законом України від 5 жовтня 1995 року №356-ВР ”Про боротьбу з корупцією”, указами Президента України від 5 серпня 1996 року № 968 “Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні” та від 10 квітня 1997 року № 319 “Про Національну програму боротьби з корупцією”. Об’єктом дослідження є злочини, вчинені організованими злочинними групами. Предметом дослідження є сучасні методики розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами. Теоретико-методологічною основою дослідження є загальні принципи об'єктивності, історичності, пріоритету фактів, конкретної істини і загальнолюдських цінностей, що передбачають об'єктивний аналіз подій і явищ на основі науково-критичного використання різноманітних джерел. При аналізі джерел з метою виявлення загальних і особливих рис у процесах і подіях автор використовував загальнонаукові методи: історичний; логічний; проблемно-порівняльний; і спеціально-історичні: синхронний; метод паралелей; з використанням: структурно-функціонального, діалектичного і конкретно-історичного підходів. Мета і основні завдання дослідження. Головною метою дипломної роботи є аналіз теоретичних положень та практичних напрацювань правоохоронних та судових органів, які займаються проблемами організованої злочинності, визначення основних положень методики розлідування злочинів, вчинених організованою злочинною групою, і на цій основі аргументувати найбільш реальні та раціональні шляхи подальшої діяльності правоохоронних структур держави в боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю.

Адмнстраця цеху, в якому працював Виноградов, отримала постанову для обговорення факту хулганства в товариському суд. З приводу неправильного припинення справи про хулганство Виноградова слдчий прокуратури, який проводив розслдування ниншньо справи, внс у вдповдн нстанц подання. Як вдповв Виноградов на проявлену до нього поблажливсть у зв'язку з справою про хулганство? Ви чули, товариш судд, показання свдка Кир'яново, яка дала рзко негативну характеристику Виноградову. Вона розповла, що Виноградов прогульник  пияк. Був випадок, коли вн не виходив на роботу протягом трьох днв, нердко з'являвся на робот в нетверезому стан, спвав нецензурн псн, а коли робтники стали соромити його, нагрубив м, а Куп'яновй заявив прямо: «Ти свою смертю не помреш, не сунь свого носа не в свою справу». Виноградов не заперечу цих фактв, але стверджу, що в розмов з робтниками,  зокрема з Кир'яновою, вн «пожартував». Судова практика показу: якщо прокурор у свой промов добре проаналзу дан про особу пдсудного, це допоможе йому повнше й об'ктивнше оцнити злочин, правильно визначити ступнь суспльно небезпеки, роль  ступнь вини кожного пдсудного

1. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

2. Розслідування кишенькових крадіжок

3. Приватні колекції антикваріату - як збереження чи втрата культурної спадщини України

4. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

5. Попереднє розслідування

6. Негативні обставини при розслідуванні злочинів
7. Особливості методики розслідування вбивств, вчинених на замовлення
8. Особливості розслідування проституції

9. Розслідування вбивств із корисних мотивів

10. Розслідування злочинів минулих років

11. Журналістське розслідування як жанр журналістського дискурсу

12. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

13. Эволюция, образование и структура Вселенной

14. Структура и функции клеточного ядра

15. Синапсы (строение, структура, функции)

16. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

17. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

18. Государственный аппарат и его структура

19. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

20. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

21. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

22. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения
23. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России
24. Налоги, их состав и структура

25. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

26. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

27. Структура правовых норм

28. Структура и функции государственного аппарата

29. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

30. Структура культуры. Классификация ее видов

31. Загальна структура мовної системи

32. Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Структура ораторской речи

34. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

35. Электронная почта и факсимильная связь. Структура и прицип работы

36. Микропроцессор Z80 его структура и система команд

37. Выбор логической структуры процессора

38. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров
39. Структура и реализация макроязыков
40. Программа сложной структуры с использованием меню

41. Семантический анализ структуры EXE файла и дисассемблер (с примерами и исходниками), вирусология

42. Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera в САПР Quartus II, её применение в лабораторном стенде

43. Структура базы данных

44. Управление структурой преподавательского состава в университете

45. Структура исчисления предикатов построение логического вывода

46. Структура арбитражных судов

47. Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур (сообществ)

48. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

49. Перспективы экологической оптимизации структуры агроэкосистем на примере колхозов Баймакского района РБ

50. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

51. Особенности взаимоотношений в различных по структуре семьях и их социально-педагогическое влияние на развитие ребенка

52. Политика (как социальное явление, ее структура)

53. Материалы оптоэлектроники. Полупроводниковые светоизлучающие структуры

54. Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов
55. Структура транспорта в Европе
56. Синапсы (строение, структура, функции)

57. Характер в структуре личности

58. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

59. Слухи в структуре общественного сознания

60. Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре

61. Оптимизация производственно-отраслевой структуры колхоза «Урал» Кудымкарского района

62. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

63. Сущность, структура и функции семьи

64. Коммуникации в структуре человеческой цивилизации

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

66. Структура и свойство материалов (из конспекта лекций)

67. Структура научного знания

68. Образ мира в философии: Структура общества

69. Общество. Понятие, структура, виды общества

70. Структура организации материи
71. Свойства и структура воды
72. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы РФ

73. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

74. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

75. Управление структурой капитала: учетно-аналитический аспект

76. А. Тюрго об эволюции классовой структуры буржуазного общества (Контрольная)

77. Функции и структура валютного рынка

78. Отраслевая структура мировой экономики и тенденции ее развития

79. Анализ и формирование организационных структур

80. Структура управления организацией, ориентированная на решение стратегических проблем (Доклад)

Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Организационная структура предприятия, ее реорганизация

82. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

83. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

84. Организационные структуры менеджмента

85. Структура бизнес-плана

86. Структура организации, влияние на нее законов теории организации
87. Влияние структуры холдинговых компаний на ее эффективность
88. Современные тенденции развития организационных структур управления

89. Влияние изменения в структуре предприятия и продукции на стоимостные показатели продукции

90. Современные методы решения экологических проблем на предприятии (на примере ООО "Волготрансгаз" - дочерней структуры ОАО "ГАЗПРОМ")

91. Организационная структура управления на примере муниципального унитарного предприятия "РОС-АЛКАС-ОРЕНБУРГ"

92. Теневая экономика. Мафиозные структуры, как сферы теневой экономики

93. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог

94. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

95. Деятельность: структура, этапы, виды (Контрольная)

96. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА (УКРАИНЫ)

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники

97. Издержки производства: сущность, структура, проблемы минимизации

98. Общественное производство, его структура и роль в обществе

99. Рынок его функции и структура

100. Структура национальной экономики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.