Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Теория государства и права Теория государства и права

Поняття та форми державного устрою2

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

SHURA19@YA DEX.RU ЗМІСТ сторінка ВСТУП 3 1. Форма держави 5 2. Форми та поняття державного устрою . 7 2.1. Проста унітарна держава. 8 2.2. 12 2.3. 2.4. 25 3. Державний устрій України .26 ВИСНОВКИ .29 ВСТУП Складність таких об'єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той чи інший бік, елементи і риси державно-правової дійсності у визначеному аспекті, на визначеному рівні. Право і держава як складні соціальні феномени мають у своєму складі велику кількість різноякісних компонентів і підсистем. Їхні функції багатогранні, їхні структури складні. У залежності від того, які з цих компонентів, підсистем, структур і функцій чи їхніх аспектів і рівнів вивчаються, і підрозділяються юридичні науки. Вивчаючи право і державу в цілому, державно-правова теорія не обмежується аналізом досвіду якої-небудь країни, чи окремого регіону, чи напрямку державно-правового життя, а на основі вивчення права і держави різних історичних епох, всіх областей і напрямків державно-правової дійсності визначає загальні і специфічні закономірності їхнього розвитку, основні ознаки й істотні характерні риси. Таким чином, теорія права і держави — це суспільна наука про закономірності виникнення, розвитку і функціонування права, правосвідомості і держави взагалі, про типи права і держави, зокрема про їхні класово- політичні і загальнолюдські сутність, зміст, форми, функції і підсумки. Марксистко-ленінська теорія вважає основною причиною виникнення держави розкол суспільства на протилежні класи з непримиренними протиріччями. З цієї причини офіційна радянська історіографія довгий час не визнавала державність скіфів. Тим часом наявність держави язичеських слов'ян ніяк не оспорювалось. Другий помилковий наслідок з даної посилки полягав в тому, що всі держави древнього світу повинні були бути неодмінно рабовласницькими. Тому кастова чи інша стратифікація необґрунтовано ототожнювалися з рабовласництвом. На цих позиціях стоїть і сучасна теорія держави. Незважаючи на те, що представники різних класів, страт, каст виявлялися далеко не в рівному становищі, держава все-таки завжди виникала в зв'язку з необхідністю задоволення загальних інтересів населення: захисту від зовнішніх нападів, забезпечення суспільних робіт, санітарних умов і т.п. Визнання держави органом усього суспільства - характерний мотив будь- якого ідеалістичного навчання про державу, тобто навчання, що виходить з ідеї, а не з емпірично установлених фактів. Якщо державна влада - від Бога, виходить, вона повинна бути рівною стосовно до всіх і не мати класового ухилу. Так, принаймні, випливає з християнської релігії. Патріархальна теорія походження держави, висунута ще Аристотелем, бачить у державі велику родину, що опікує підданих, як батько своїх дітей. Договірна теорія Руссо надає владі тільки ті повноваження, якими її наділяють громадяни, "що домовилися". Теорія, що затверджує владу держави через згоду підданих на підпорядкування, і теорія правової держави, що вимагає обмеження влади законом, вимогами справедливості, правами людини, відбивають хоча і правильні, але сугубо ідеологічні і психологічні основи виникнення і функціонування держави.

Держава поєднує своєю владою і захистом усіх людей, що населяють її територію, незалежно від їхньої приналежності якому-небудь роду чи племені. Це означає, що держава має свою територію, визначає її границі і захищає від нападу ззовні. Постійне населення даної території, як правило, має стійкий зв'язок з державою у вигляді підданства або громадянства і користається його захистом усередині країни і за її межами. Державна влада поширюється і на іноземних осіб, що знаходяться в країні і які не мають громадянства. Однак вони мають особливе правове положення. Актуальність роботи: у зв’язку з різноманіттям форм державного устрою різних країн світу виникає нагальна потреба для засвоєння знань в цьому напрямку. Такі поняття все частіше звучать в повсякденному житті. Мета роботи: оволодіння та засвоєння знань з дисципліни “Теорія держави і права” з питання “Поняття та форми державного устрою”. Завдання роботи: проаналізувати поняття держави та її устрою, розкрити суть форми державного правління, державного устрою та політичного режиму. Методи дослідження: у роботі використовується ряд літературних джерел, окрім тематичних підручників аналізуються статті з періодичних видань. Форма держави. Терміном “держава” ми позначаємо особливий тип соціальних явищ, що характеризуються наступними рисами: а) відношенням влади і підпорядкування; б) монопольним використанням насильства тими, хто володіє владою; в) наявністю юридичного порядку; г) відносною сталістю; д) інституціональним виміром. Таким чином, держава - це не утворення, що знаходиться над суспільством і незалежна від нього, а визначений тип юридично регульованого соціальної поведінки, що існує в конкретних просторово-тимчасових умовах. Держава - це не фізичне явище, що може виявлено за допомогою органів почуттів, а соціальний факт, що припускає юридично нормовану ієрархічну взаємодію його членів. Коли ми говоримо про державу, то маємо на увазі визначені відносини між людьми, юридично регульовані тими, хто уповноважений для цього. Держава - це колективний феномен, що існує в конкретному просторово- тимчасовому контексті. Просторово - часовий характер держави обумовлюється тим фактом, що юридичний порядок діє на конкретній території в конкретний час. Юридичний порядок визначеної держави діє не вічно і не у всіх державах. Його застосовність звужена до даної території протягом даного періоду. Ознаки держави, спочатку виражені в її передумовах, у ході історичного процесу розвиваються у форму держави. Форма держави - це її устрій, що виражається в характері політичних взаємин між людьми, між людьми і державою, між державою і людьми в процесі управління ними (політичний режим), у способах організації вищих органів державної влади (форма правління) і в адміністративно-територіальному розподілі держави (форма територіального устрою). Кожна держава має свою форму і зміст. Форма означає зовнішнє оформлення, вираження того чи іншого соціального явища, його змісту. Питання про форму держави є питанням, як організована державна влада, яка система державних органів існує, які існують форми правління, які взаємозв'язки між окремими органами державної влади, національно- територіальний устрій держави і методи управління державою і суспільством.

Форма держави є спосіб її існування і функціонування. Держава є політичною формою економічного і соціального розвитку суспільства. Форма держави характеризується трьома основними елементами: V формою державного правління, V формою державного устрою V формою політичного режиму. Форму держави розглядають в широкому і вузькому значенні. Всі три елементи складають форму держави в широкому значенні цього поняття. В вузькому значенні під формою правління розуміють тільки форму державного правління. Форма правління — це організація верховної влади в державі, характер і принципи її взаємодії з іншими органами держави, з політичними партіями, класами і соціальними групами. Форми правління залежать від форм демократії, від наявності певної виборчої системи або її відсутності, від наявності виборних органів тощо. За формами правління всі держави поділяються на монархії і республіки, які мають різні види. Державний устрій — це територіальна організація державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством, це взаємозв'язок окремих складових частин держави між собою і їх спільними вищими державними органами. За державним устроєм всі держави поділяються на прості і складні. До простих відноситься унітарна держава, до складних — федерація, конфедерація, імперія. Політичний (державний) режим — це сукупність або система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві. Він характеризується станом демократичних прав і свобод людини, відношенням державної влади до правових основ діяльності її органів. За формою політичного (державного) режиму всі держави поділяються на демократичні і авторитарні. Форма держави — це спосіб або порядок організації та здійснення державної влади. Поняття “форма держави” включає до себе три взаємозв'язаних елементи: форму державного правління, форму державного устрою і форму державного (політичного) режиму. 2. Форми та поняття державного устрою. Внутрішній розподіл держави, правове становище її частин, їх взаємовідносини один з одним і з центральними органами влади охоплюються поняттям «територіальний устрій держави». Територіальний устрій - історичний результат тієї передумови держави, що сформувалася в результаті заміщення кровноспоріднених зв'язків із сусідськими й еволюціонувала в принцип поділу людей не по їхньому походженню, а по проживанню на визначеній території. Природно, що по тому же принципі повинні були будуватися і державні органи, що керують людьми. Розглядаючи форми територіального устрою, теорія держави і права зіштовхується з таким їхнім різноманіттям, що дозволяє по-різному оцінювати ці форми, і тому змушена удаватися до їх класифікації по об'єктивним ознаками. Державний устрій — це територіальна організація державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством, це взаємозв‘язок окремих складових частин держави між собою і її спільними вищими (центральними) державними органами. Для характеристики територіальної організації держави, організації державної влади з територіальним групуванням населення в юридичній літературі довгий час уживався, та й зараз використовується (особливо в роботах по теорії держави і права) термін «державний устрій».

З Украною руський народ мав далеко мпозантнший вигляд, нж без не. ¶, власне, не тльки проти укрансько державности говорив нтерес усякого руського, а проти само нацональности укранського народу. Фнлянд, Польщ, Кавказов легко було признати якусь форму державности (автономю), бо це необхдно, консеквентне виходило з очевидно, безсумнвно нацонально вдмнности цих крав, з признання хньо окремо нацональности. Инакше стояла справа з Украною. Признання й автоном тягло за собою признання  окремо нацональности. А це значило - зразу зменьчити единый великй русскй народъ на 30-35 мллонв. З другого боку, це значило перестати бути цлковитим, безконтрольним хазяном багато, родючо, сахарно, вугльно, хлбно тертор. Дал, це значило признати не тльки за царизмом, але й за самими собою вкову кривду що до укранського народу. А все це тягло за собою збднення Великорос, одсунення  з позц самодержавного народу, на становище спвучасника з другими народами в Рос. Другою, звдси випливаючою причиною холодности руського громадянства до укранського питання було його незнайомство з ним

1. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

2. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

3. Форми та методи державної підтримки експортерів

4. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

5. Поняття та сутність менеджменту

6. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.
7. Екологічна криза та форми її прояву
8. Поняття і елементи форми держави

9. Поняття конституційного і державного права

10. Поняття та види слідів у трасології

11. Поняття та методи криміналістики

12. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

13. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

14. Поняття та система господарського законодавства

15. Поняття та склад злочину

16. Форма державного устрою

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Форми державного устрою зарубіжних країн

18. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

19. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

20. Економічна сутність та форми оплати праці

21. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

22. Поняття та сутність ефективності управління
23. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні
24. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

25. Поняття та види відходів

26. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

27. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

28. Поняття, форма та функції Конституції України

29. Поняття держави та її історичні форми

30. Сучасні форми та системи оплати праці

31. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

32. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр

33. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

34. Форми співучасті та види співучасників у злочині

35. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

36. Поняття сущність та ознаки держави

37. Поняття , ознаки та види господарських товариств

38. Поняття, види та принципи страхування
39. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування
40. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

41. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

42. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

43. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

44. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

45. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

46. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

47. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

48. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска

49. Організація захисту державної таємниці в Росії

50. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

51. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

52. Поняття конституційного ладу і органів державної влади

53. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

54. Поняття принципу поділу державної влади
55. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
56. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

57. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

58. Поняття, предмет та зміст господарського договору

59. Поняття, функції та система трудового права України

60. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

61. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

62. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

63. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

64. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

66. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

67. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

68. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

69. Поняття "культура" та її сутність

70. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь
71. Форми ЛФК та рухові режими
72. Форми та прояви слабоумства

73. Поняття організації та її ознаки

74. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

75. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

76. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

77. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

78. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

79. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

80. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки

81. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

82. Поняття діяльності та практики

83. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

84. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

85. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

86. Поняття про біосферу та атмосферу
87. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва
88. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

89. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

90. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

91. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

92. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

93. Поиск внеземных форм жизни

94. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

95. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

96. Патологические формы простейших и их биология

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

97. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

98. Геологическаа форма движения материи

99. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.