Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «Боярський коледж екології і природних ресурсів» Циклова комісія економічних дисциплін КУРСОВА РОБОТА з менеджменту на тему: «Особливості управління в організаційних формуваннях АПК» Виконав: студент групи М-41 Андрійко Юрій Викладач: Зайченко Наталя Петрівна Боярка – 2007 ВСТУП РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМУВАННЯХ АПК Організація управління в державних сільськогосподарських підприємствах Організація управління в підприємствах малого бізнесу Особливості управління біржовою діяльністю Організація управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах (СВК) і товариствах з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Організація управління на підприємствах інфраструктури аграрного ринку Організація управління в акціонерних формуваннях РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ СТАНУ РОЗВИТКУ ТОВ «НОВА НАДІЯ» 2.1 Місце розташування, природно-кліматичні умови та комунікації ТОВ «Нова надія» 2.2 Динаміка показників розміру ТОВ «Нова надія» 2.3 Склад і структура валової продукції ТОВ «Нова Надія» 2.4 Динаміка і структура земельних угідь ТОВ «Нова надія» ВИСНОВКИ Список використаних джерел ВСТУП Назва моєї курсової роботи – ««Особливості управління в організаційних формуваннях АПК». Написання даної роботи пов’язане з тим, щоб краще систематизувати організаційні утворення в агропромисловому комплексі, а також виявити їхні основні напрямки діяльності в межах їх компетенції, дослідити види управління у організаційних формуваннях різноманітних форм власності. Актуальність даної теми. Становлення ринкових відносин, формування нових конкурентоспроможних підприємницьких організаційних структур з різними формами власності, загострення конкуренції обумовили сучасний стан розвитку агропромислового комплексу України, пріоритети та напрями його діяльності. Ринкова трансформація вітчизняної економіки передбачає вирішення нових завдань, з якими раніше сільськогосподарські підприємства не стикалися, але розв’язання яких необхідне для успішного їх функціонування. Суттєвим чинником становлення ефективних сільськогосподарських підприємств є формування нової стратегії управління розвитком. Ця потреба обумовлена недосконалою організацією діяльності сільськогосподарських підприємств, їх неадаптованістю до змін у зовнішньому середовищі, невідповідністю якості продукції світовим стандартам, високими витратами виробництва. Лише ті підприємства, у яких стратегія управління розвитком побудована відповідно до сучасних вимог управління, мають можливість вижити та ефективно працювати. Тому проблема вибору стратегії діяльності підприємства є актуальною для економіки України. Проблемі формування стратегій розвитку АПК України, зокрема сільськогосподарських підприємств, присвятили свої дослідження такі вітчизняні вчені: П.Гайдуцький, М.Дем’яненко, М.Долішній, О.Крисальний, М.Малік, В.Месель-Веселяк, І.Михасюк, О.Онищенко, Б.Пасхавер, П.Саблук, О.Шпичак, В.Юрчишин та ін. В умовах нестійкості та невизначеності важливим інструментом ефективного дослідження діяльності сільськогосподарських підприємств є використання сучасного математичного апарату, що ґрунтується на економіко-математичних моделях.

Різноманітні теоретичні та практичні аспекти моделювання економічних процесів розглядаються у працях Д.Блекуела, Н.Воробйова, В.Геєця, Ю.Іванілова, А.Крушевського, А.Лотова, І.Ляшенка, О.Моргенштерна, Є.Мулена, Дж. фон Неймана, М.Сявавка та ін. Впровадження пропозицій та практичних рекомендацій реалізації стратегії управління, розроблених із врахуванням економіко-математичного моделювання, дає змогу підвищити результативність діяльності сільськогосподарських підприємств. Незважаючи на значний науковий доробок учених, охоплено далеко не всю сукупність проблем формування стратегії управління розвитком сільськогосподарських підприємств. Унаслідок цього виникає необхідність поглиблення наукового дослідження цієї проблеми, використовуючи економіко-математичний інструментарій. РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМУВАННЯХ АПК 1.1 Організація управління в державних сільськогосподарських підприємствах В народному господарстві відбулися процеси роздержавлення і приватизації підприємств згідно з законодавством України. Із приватизацією передусім пов'язаний процес трансформації частини державних господарств у сільськогосподарські кооперативи та акціонерні товариства. Таким чином, державний сектор економіки АПК за останні роки помітно скоротився. На сьогодні не змінили свого статусу лише держгоспи та інші державні сільськогосподарські підприємства, які не підлягають приватизації. Загальні принципи управління держаним сільськогосподарським підприємством закріплені в законі України «Про підприємства в Україні». Керівництво підприємством здійснюється відповідно до його статуту, який затверджується органами державного Управління сільським господарством. Держгоспи – державні сільськогосподарські підприємства, які відокремлені економічно, мають у своєму розпорядженні виділені основні та оборотні засоби і відшкодовують свої витрати за рахунок власного прибутку в результаті виробничо-фінансової діяльності. Основою їх діяльності є принципи повного господарського розрахунку і самофінансування. Державне підприємство засноване на державній, загальнодержавній або комунальній власності. Державне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами та іншим майном (крім основних фондів). Держгоспи користуються правами юридичної особи, виконують обов'язки, пов'язані з їх діяльністю, мають свої баланси і самостійно вступають у господарські відносини з іншими підприємствами та організаціями, з власної ініціативи приймають рішення, які не повинні суперечити чинному законодавству. Підприємство створюється згідно з рішенням міністерства та інших органів виконавчої влади. Діяльність держгоспів здійснюється на підставі Господарського кодексу України. Вони можуть займатися будь-якими видами діяльності,не забороненими чинним законодавством, самостійно планувати свою діяльність з обліком попиту на продукцію, продавати і здавати в оренду засоби виробництва, випускати і реалізовувати цінні папери. У складі держгоспів працюють виробничі підрозділи – цехи, відділки, ферми, бригади, ланки, орендні колективи. Вони діють на засадах внутрішньогосподарського розрахунку, колективного або орендного підряду.

Свою організаційну структуру кожен держгоспи визнає самостійно. Держгоспи можуть створювати спільні підприємства з вітчизняними підприємствами та організаціями або іноземними юридичними особами і громадянами, на добровільних засадах об'єднуватися у спілки, концерни та інші об'єднання за галузевим, територіальним або іншими принципами за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Нині законодавство розширює право держгоспів у господарській, соціально-економічній та управлінській діяльності. Держгосп самостійно формує систему управління, визначає чисельність управлінського процесу на підставі штатних нормативів. Прийнято виділяти такі нормо утворюючі фактори для введення відповідних посад керівних працівників, спеціалістів і обслуговуючого персоналу держгоспів: наявність об’єктів диспетчеризації (директор, диспетчер); план реалізації продукції сільського господарства (головний або старший економіст, заступник директора з комерційної роботи); кількість структурних підрозділів (керуючий відділом, фермою, начальник цеху); розміри умовної збиральної площі (агрономічна служба); поголів’я тварин (зоотехнічна і ветеринарна служба); кількість одиниць техніки (служба авто гаража і ремонтної майстерні); чисельність середньорічних працівників (бухгалтери, завідуючий господарством); обсяг будівельно-монтажних і ремонтних робіт (служба капітального будівництва і ремонту). Очолює держгосп директор, який наймається власником або обирається на посаду власниками. З ним може укладатися контракт. У контракті визначаються права, обов'язки і відповідальність керівника підприємства, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади. Директор держгоспу самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, крім тих, що стосуються компетенції загальних зборів трудового колективу. Керівник несе повну відповідальність за стан справ на підприємстві, самостійно вирішує всі питання його діяльності. Законодавче закріпленим є правило про те, що власник майна (держава) не має права втручатися в оперативну діяльність керівника підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штати. Керівник підприємства звільняє з посади своїх заступників, керівників і фахівців апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень, дільниць, ферм тощо). Вищим органом управління є загальні збори (конференція) трудового колективу, які розв’язують основні питання виробничо-фінансової діяльності та соціального розвитку підприємства, заслуховує звіти про їх діяльність. Основні питання організації щоденної діяльності трудового колективу держгоспу регламентуються типовими правилами внутрішнього розпорядку. Правила включають сім розділів, в яких відображені питання, починаючи від прийому на роботу працівників та службовців і закінчуючи відповідальністю за порушення трудової дисципліни. Розділи типових правил внутрішнього розпорядку включають: Загальна частина; Порядок прийняття та звільнення робітників і службовців; Основні обов’язки робітників і службовців; Робочий час і його використання; Стимулювання за успіхи в роботі; Відповідальність за порушення трудової діяльності.

Газета „Незалежність” за 1 червня 1931 року з приводу виступу Шелухина писала: „Для обвинувачення когось, особливо цілої організації, в провокації потрібні неоспоримі матеріяльні докази – інакше саме це обвинувачення являється звичайною провокацією. Це більше, ніж хто інший, мусів би знати й розуміти колишній прокурор і суддя С. Шелухин”. А письменник Улас Самчук звернувся до управи Товариства українських письменників і журналістів (Самчук і Шелухин були членами цього товариства) з вимогою, щоб Шелухин подав для громадського суду докази щодо своїх тверджень у відношенні до підпільної української націоналістичної організації. Одначе, ані Шелухин, ані „Народня Воля” найменших доказів для обґрунтування своїх закидів не подали, ні не мали відваги відкликати наклепи й прилюдно вибачитися за них. З подібними наклепами на ОУН виступив проф. Ол. Шульгин у своїй брошурці п. з. „Державність чи гайдамаччина”, що в ній він висував підозріння, що „працею ОУН керують... большевицькі аґенти. Обурені цими виступами, українські вояки на своєму вічу в Ліберці (Чехо-Словаччина) ухвалили таку резолюцію: „Ми, українські старшини, підстаршини, козаки і стрільці Української Армії, що в даний мент перебувають в Ліберці і його околицях, на своєму вічу з 30 травня 1931 року ухвалили рішуче опротестувати виступи Шелухина і Шульгина супроти революційної боротьби та соборницької акції

1. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

2. Персонал як об’єкт управління організації

3. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

4. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

5. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

6. Сутність організаційних змін
7. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання
8. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

9. Організаційна система управління природокористуванням України

10. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

11. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

12. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

13. Організаційна структура управління підприємством

14. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

15. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

16. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

18. Удосконалення управління персоналом організації

19. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

20. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

21. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

22. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
23. Організація евакуаційних заходів
24. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

25. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

26. Організація управлінського обліку

27. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

28. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

29. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

30. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

31. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

32. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

33. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

34. Закономірності формування корпоративного управління

35. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

36. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

37. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

38. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах
39. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі
40. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

41. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

42. Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

43. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

44. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

45. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

46. Органи державного управління загальної компетенції

47. Сучасний стан державних органів управління економікою

48. Суспільна організація життя слов

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

49. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

50. Аналіз та удосконалення оперативного управління

51. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

52. Методи управління підприємством

53. Організація праці менеджера

54. Рішення в системі управління
55. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
56. Управління запасами

57. Управління проектами

58. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

59. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

60. Управління фінансами України

61. Організація оплати праці на підприємстві

62. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

63. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

64. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

66. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

67. Акти державного управління

68. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

69. Кредитний ризик та методи управління ними

70. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
71. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
72. Організація банківської справи

73. Організація біржової торгівлі

74. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

75. Організація діяльності "ПриватБанку"

76. Організація кредитної роботи в комерційному банку

77. Організація та планування кредитування

78. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

79. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

80. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

81. Організація охорони праці на виробництві

82. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

83. Організація охорони праці на виробництві

84. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

85. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

86. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
87. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
88. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

89. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

90. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

91. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

92. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

93. Етапи організації бухгалтерського обліку

94. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

95. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

96. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

97. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

98. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

99. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.