Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика, основи й застосування соціально-психологічних методів управління 1.1. Загальна характеристика 1.2. Сучасні теорії мотивації 1.3. Групова динаміка й психологія малої групи ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ РОЗДІЛ 2. Керівництво і лідерство як основні компоненти соціально-психологічного управління 2.1. Форми влади й впливу 2.2. Харизма 2.3. Короткий огляд систем лідерства 2.4. Ситуаційні підходи до ефективного лідерства 2.5. Відмінності неформальних лідерів ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК СПОСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Актуальність даної теми пояснюється тенденціями, що з'явилися у двадцятому сторіччі, до розгляду менеджменту як процесу управління людьми й погляд на людину як на об'єкт управління, а не частина механізму. На це вказує не тільки розвиток шкіл управління, але й поява наприкінці дев'ятнадцятого століття школи психоаналізу, створеної З. Фрейдом й позначилось серйозним переломом у структурі філософського й психологічного (як теоретичного, так і прикладного) знання. Зокрема, Фрейд указав, розглядаючи патологічні випадки, на наявність багатьох, не врахованих раніше факторів, що впливають на поводження людей. Можна провести паралель між розвитком медицини, зокрема, психології, і розвитком різних шкіл управління. Дозволю собі привести цитату: «Медики були виховані в дусі винятково високої оцінки анатомічних, фізичних, хімічних моментів. До оцінки психічного вони не були підготовлені, тобто вони ставилися до нього байдуже або негативно. Вони, мабуть, сумніваються в тім, що психічні фактори взагалі допускають точне наукове тлумачення &l ;.&g ; У цей матеріалістичний, або, краще говорячи, механістичний, період медицина зробила колосальні успіхи, але разом з тим вона в короткозорості своєї прогледіла найважливіші й самі важкі проблеми життя» . Можливість проведення паралелі я бачу в тім, що існуючі до двадцятого століття теорії управління майже не обертали уваги на те, що, в остаточному підсумку, об'єктом управління, так чи інакше, є людина. Якщо говорити про історичні передумови таких змін, то можна згадати відомі з історії соціології факти, що мали місце на початку й середині дев'ятнадцятого століття, тобто, у період, що безпосередньо передував появі соціології як самостійної науки. Одним з найбільш важливих факторів я б згадало скасування 21 червня 1824 року у Великобританії законів, що забороняли створення робочих профспілок . Дані дії спричинили легалізацію й, отже, зміцнення відносин усередині колективів. Профспілки поступово стали реальною чинністю, і це було одним з перших кроків до соціальної орієнтованості управлінської діяльності. Зробило також вплив і вже згадане відокремлення соціології й початок активного розгляду сутності й природи соціальних процесів, у результаті чого, безумовно, були піддані вивченню й відносини в трудових колективах. Як писали ще Тейлор і Гілбрет, «Новини про теорії підсвідомого Зиґмунда Фрейда поширилися по Європі й нарешті досягли Америки». Однак теза про те, що люди не завжди надходять раціонально, був занадто радикальним, і менеджери не відразу «накинулися» на нього.

Хоча спроби застосувати в керуванні психологічні мотиви були й раніше, тільки з появою роботи Елтона Мейо стало ясно, які потенційні вигоди це обіцяє, а також те, що мотивація по типі батога й пряника є недостатньої, і саме у зв'язку із цим методом відчувається границя між матеріальними й нематеріальними (соціальними й владними) методами мотивації. Елтон Мейо був одним з деяких академічно утворених людей свого часу, що володів як вірним розумінням наукового управління, так і підготовкою в області психології. Він створив собі популярність і репутацію в ході експерименту, проведеного на текстильній фабриці у Філадельфії в 1923-1924 р. Плинність робочої чинності на прядильній ділянці цієї фабрики досягла 250%, тоді як на інших ділянках становила лише 5-6%. Матеріальні способи стимулювання виробництва, запропоновані експертами по ефективності, не змогли вплинути на плинність кадрів і низьку продуктивність ділянки, тому президент фірми звернувся із проханням про допомогу до Мейо і його товаришів. Після уважного вивчення ситуації Мейо визначив, що умови праці прядильника давали мало можливостей для спілкування один з одним і що їхня праця була мало поважною. Мейо почував, що рішення проблеми зниження плинності кадрів лежить у зміні умов праці, а не в збільшенні винагороди за нього. З дозволу адміністрації він як експеримент установив для прядильників дві десятихвилинні перерви для відпочинку. Результати виявилися негайно й були вражаючими. Плинність робочої чинності різко знизилася, покращився моральний стан робітників, а вироблення сильно зросло. Коли згодом інспектор вирішив скасувати ці перерви, ситуація повернулася до колишнього стану. Експеримент із прядильниками зміцнив упевненість Мейо в тім, що для керівників важливо брати до уваги психологію працівника, особливо деяку її «нелогічність». Він прийшов до наступного висновку: «Дотепер у соціальних дослідженнях і дослідженнях промисловості залишається недостатньо усвідомленим те, що такі маленькі нелогічності у свідомості «середнього нормального» людини накопичуються в його діях. Можливо, вони й не приведуть до «зриву» у ньому самому, але обумовлять «зрив» його трудової діяльності». Однак і сам Мейо повністю не зрозумів важливості своїх відкриттів у цій області, тому що психологія тоді була ще в зародковій стадії розвитку. Перші великі дослідження поводження працівника на робочому місці з'явилися основною частиною експериментів у Хоторне, які проводилися Мейо і його співробітниками наприкінці 1920-х років. Вони закінчилися через майже вісім років усвідомленням того, що людські фактори, особливо соціальна взаємодія й групове поводження, значно впливають на продуктивність індивідуальної праці. Висновки, до яких прийшла група, що працювала в Хоторне, дозволили заснувати новий напрямок менеджменту - концепцію «людських відносин», що домінувала в теорії управліннях до середини 1950-х років. Однак експерименти в Хоторне не дали моделі мотивації, яка б адекватно пояснила спонукальні мотиви до праці. Психологічні теорії мотивації праці з'явилися набагато пізніше. Вони виникли в 1940-х роках і розвиваються в цей час .

У цей час полиці книгарень зповнились книгами про психологію малої групи, про психологію колективу, про значення правильного психологічного клімату в організації. Таке засилля книг по даній тематиці змушує припустити не тільки актуальність, але й затребуваність прикладних розділів даної області людського знання. Однієї із причин інтересу до даної теми послужило моє захоплення психологією, у тому числі й у рамках одержуваного мною вищого утворення, тобто, з деяким ухилом у науку управління. При роботі над даним курсовим проектом я ставлю перед собою завдання розглянути риси й властивості соціально-психологічних методів управління, скласти власну класифікацію цих методів, указати на їхні подібності й розходження, а також особлива увага приділити можливим негативним наслідкам їхнього використання, що як представляє найбільшу небезпеку для соціальної й психологічної стабільності як окремих людей, так і суспільства в цілому. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВИ Й ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 1.1 Загальна характеристика Соціально-психологічні методи призначені для впливу на соціально-психологічні відносини між людьми. Вони базуються переважно на неформальних факторах, інтересах особистості й колективу в процесі управління. Опис доцільно почати з їхні перерахування й складання деяких схем, що полегшують розуміння сутності й завдань конкретних методів. Одна із загальноприйнятих класифікацій: моральне заохочення; соціальне планування (установлення й розвиток соціальних норм поводження); переконання; вселяння; особистий приклад; регулювання міжособистісних і міжгрупових відносин; створення й підтримка морального клімату в колективі. У рамках даної роботи я вважаю за доцільне доповнити дану класифікацію наступними методами: формування трудових колективів з урахуванням соціально-психологічних характеристик людей; задоволення культурних і соціально-побутових потреб; Крім того, існують ще кілька методів, що служать для виявлення факторів, що впливають на ефективність виробництва і якості праці: анкетування; застосування спеціальних тестів; хронометраж; опитування; спеціальні соціологічні дослідження . Тому що остання група методів досить очевидна й не вимагає докладного розгляду, вважаю за можливе розглянути стосовні до них питання й зауваження в рамках даного розділу. Практика показує, що помірність у використанні цих методів значно важливіше, ніж при використанні інших. Це теж пов'язане з особливостями людської психіки, і найчастіше постійне використання їх приводить до спаду працездатності у зв'язку з необхідністю витрачати час на заповнення анкет або написання звітів. Так, в одній московській організації, що працює в сфері високих технологій, у лютому 2005 року співробітників аналітичного відділу зобов'язали здавати щотижневі звіти по завантаженню за тиждень, аж до минути. При цьому начальство відмовляється слухати доводи про те, що аналітики витрачають робочий час на марне, на їхній погляд, заняття. Слідством цього з'явилося наростання конфлікту між начальством і трудовим колективом . Місце й роль соціально-психологічних методів управління в сучасній організації В останні роки роль соціально-психологічних методів підсилилася.

Однак з молдаванами була складнша справа, тому що вони не прагнули до незалежност вд Румун, як укранц з Захдно Украни, що входила до складу Польщ. У статт в «Правде» вд 1 липня 1940 р. вказувалося, що населення Бессараб та Буковини розмовляло росйською та укранською мовами та ненавидло румунв. 4 липня 1940 р. «Правда» надрукувала свдчення одного солдата, який зустрв мешканця Буковини росянина. Цей селянин розповв, що помщик втк до Румун, залишивши тут таких людей, як вн. З ц статт можна зробити висновок, що населення Буковини було здебльшого росйським  укранським  що румунськ бояри були чужими для цього регону. У нших статтях описувалася жорстоксть  терор румунських бояр. У редакцйнй статт «Известий» вд 11 липня 1940 р. розповдалося про страждання молдавського народу пд чоботом «румунських бояр  жандармв», як ставилися до молдавського населення з презирством, як до «рабв». Того самого дня «Правда» обурювалася «варварськими методами управлння румунських окупантв»

1. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

2. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

3. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

4. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

5. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

6. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
7. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер
8. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

9. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

10. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

11. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

12. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

13. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

14. Сутність і значення соціального страхування

15. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

16. Сутність та соціальне призначення держави

Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

18. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

19. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

20. Основи управління персоналом підприємств

21. Поняття та сутність ефективності управління

22. Психологічні школи людських відносин
23. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
24. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

25. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

26. Управління якістю на підприємстві

27. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

28. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

29. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

30. Постмодернізм, постструктуралізм і психологічні новації

31. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

32. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

34. Психологічні особливості спілкування підлітків

35. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

36. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі

37. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

38. Психологічні проблеми сімейного подружжя
39. Психологічні стани дітей дошкільного віку
40. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

41. Сучасні психологічні теорії особистості

42. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві

43. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри

44. Сутність соціальної роботи

45. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

46. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

47. Сутність витрат та методи їх зниження

48. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

49. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

50. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

51. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

52. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

53. Методи фінансового планування на підприємстві

54. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)
55. Мораль і соціальне управління
56. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

57. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

58. Управління персоналом в соціальній сфері

59. Соціальне управління

60. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

61. Методи управління підприємством

62. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

63. Методи управління банківськими ризиками

64. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

65. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

66. Ожиріння як медико-соціальна проблема

67. Заохочення працівників як метод управління персоналом

68. Механізм і методи управління фірмою

69. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

70. Психологія управління
71. Сучасне розуміння держави як соціального партнера
72. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

73. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

74. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

75. Лабораторне експериментування в соціальній психології

76. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

77. Предмет дослідження соціальної психології

78. Про практичність соціальної психології

79. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

80. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

81. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

82. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

83. Теоретична база соціальної психології

84. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

85. Психологія управління

86. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння, проституція
87. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
88. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

89. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

90. Управління спеціальними проектами

91. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

92. Предмет психологии, ее задачи и методы

93. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

94. Аналіз та удосконалення оперативного управління

95. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

96. Процес управління та його основні стадії

Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки

97. Системний підхід до управління персоналом фірми

98. Управління затратами

99. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

100. Об экспериментальном методе в психологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.