Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологія і практична діяльність людини

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

КУРСОВА РОБОТА з загальної екології На тему: «Екологія і практична діяльність людини» Вступ Погіршення стану більшості екосистем біосфери, істотне зменшення біопродуктивності й біорізноманітності, катастрофічне виснаження ґрунтів і мінеральних ресурсів за небаченої забрудненості поверхні Землі, гідросфери і атмосфери пов'язані з інтенсивним зростанням чисельності населення планети та розвитком науково-технічного прогресу протягом останніх 50років. Саме необхідність задоволення дедалі більших потреб людського суспільства призвела до гігантського розширення масштабів господарської діяльності, змін у пропорціях світового господарства, у виробничих потужностях, техніці й технологіях, асортименті продукції, виробничому й особистому споживанні. Моделі виробництва й споживання, що склалися в світі, перестали відповідати умовам нормального співіснування людини й природи. 1. Науково-технічний прогрес та проблеми екології В історії виробничої діяльності людства, зазвичай виділяють чотири головних етапи: збирання та мисливства, що зайняло приблизно 4 тисячі років. Примітивні людські спільноти, що знаходилися на цьому етапі розвитку, існували в єдності з природними екосистемами; землеробства та скотарства, коли розвиток цивілізації став базуватися, головним чином, на використанні живої речовини, що вироблялася в штучних чи напівштучних екосистемах. Цей перехід до виробничих форм господарювання отримав назву «неолітичної революції» та вимагав вирішення таких великих проблем, як одомашнення тварин та введення в культуру рослин; 3) промислового виробництва, зорієнтованого на широке споживання невідтворних ресурсів та енергії. Впродовж: цього етапу тиск, що спричинювало людське суспільство на природне середовище, безперервно зростав. Лише з середини XX століття світовий національний продукт зріс у 5 разів, людство опанувало ядерною енергією та способами синтезу багатьох речовин. Стрибкоподібно збільшилося використання нафти та виробництва ряду товарів (табл. 1.). Паралельно цьому йшла деградація біосфери, було втрачено близько 20% родючих ґрунтів, в атмосфері зріс вміст вуглекислого газу, з'явилися &quo ;діри» в озоновому екрані планети, всюди стали звичайними кислотні опади, скоротилася ресурсна база, катастрофічне забруднилися усі геосфери планети різного роду відходами та викидами. 4) інформаційне суспільство, що об'єднане комп'ютерними технологіями та робить спроби переходу до ноосферної діяльності. К. Ріттер в 30-ті pp. минулого століття одним із перших назвав Землю «загальнолюдським домом». Але благополуччя в цьому «домі» має досить довгу історію. Це історія попереджень, які не були почуті, історія науково-технічного прогресу будь-якою ціною, історія самоосліпнення людства уявною могутністю своїх можливостей «перетворення» природи. Таблиця 1 - Об’єми товарів на світовому ринку в млн. т або в млн. шт. (за М. Алленом) Роки Нафта Автомобілі Чавун Пшениця Добрива 1900 0,025 – 70,0 69,0 – 1920 5,6 – 80,0 105,0 1 1940 20,0 5,0 95,0 140,0 31,0 I960 125,0 16,4 336,0 250,0 62,0 1980 260,0 30,0 716,0 445,0 210,0 Розвиток деградаційних процесів на планеті передбачався давно.

Великий мислитель Авіцена ще десять століть тому зрозумів, що хід суспільного розвитку та господарської діяльності згубний для природи та небезпечний для людства. Особливо численними стали застереження щодо деградації природи планети у другій половині нашого століття. Приблизно чверть століття тому, в 1972 p., Римський клуб надрукував тривожний прогноз розвитку людської цивілізації &quo ;Межі росту&quo ;, зроблений в Массачусетському технологічному інституті (США) групою фахівців під керівництвом Д.Медоуза, де передбачалася деградація природного середовища. Пізніше Д.Медоуз підготував та видав нову книгу &quo ;За межами росту&quo ;, в якій дав аналіз системи «людство - природне середовище» на основі матеріалів 1970 - 1990 pp., де також свідчилося про глобальну екологічну кризу. Але усі ці застереження майже не мали відповідних дій. Член Ірландської партії зелених Пітер Емерсон (1991) вважав, що усі соціально-економічні системи, випробувані людством за весь час його існування, базувалися на пріоритеті «споживання» і тому виявилися ворожими природі. Каналів впливу людства на навколишнє середовище чимало (мал. 1.). Це безпосередній вплив людини як біологічної істоти на середовище (використання кисню на дихання, використання біомаси рослин та тварин у їжу та ін.), а також численні прямі та опосередковані зміни, що виникають як віддалені та є не завжди явними наслідками виробничої діяльності людини. Деградація природного середовища здійснюється під впливом негативної дії двох типів: порівняно незначних за силою, але тривалих за часом; фразових катастрофічних, що мають місце при аваріях та небезпечних не тільки своєю потужністю, але й несподіваністю та різкістю дії. Протягом другої половини XX ст. зібралося достатньо прикладів негативної дії на біосферу антропогенних впливів. Але для широких верств населення вагомими сигналами неблагополуччя природного середовища та господарської діяльності є екологічні катастрофи, за яких стан довкілля стрибкоподібно змінюється в несприятливий бік. Мал. 1 - Шляхи впливу людського суспільства на навколишнє природне середовище У населення України велику тривогу в свій час викликала чернівецька ситуація. В м. Чернівці в 1988 - 1989 pp. стало швидко розвиватися масове тяжке захворювання дітей, що супроводжувалося випаданням волосся, враженням нервової системи та дихальних шляхів. Причина захворювання була віднесена на рахунок забруднення навколишнього середовища талієм та частково бором в результаті разового промислового викиду, але моральні та матеріальні збитки міста були незліченні. Не менш сумну славу має «кірішінський синдром». В м. Кіріші, що знаходиться на північному сході Росії, виникло масове захворювання мешканців. Воно було викликане викидами збудованого тут біохімзаводу з виробництва мікробіологічного білку - папріну, або БВК (білково-вітамінний концентрат). Виробництво БВК має досить довгу історію. Вперше мікробний синтез білку за рахунок грибків з роду Сапаіаа був здійснений у Німеччині ще в часи першої світової війни. Пізніше ця технологія отримала певне поширення в США та Великобританії.

У колишньому СРСР виробництво БВК було розпочате у 80-х pp. XX ст. на основі рідких парафінів нафти, метанолу та природного газу і сягало більше 1 млн. тонн БВК (папріну) в рік. Але це виробництво було екологічно таким брудним, технологія та техніка безпеки порушувалися настільки грубо, що викиди дрібнодисперсного папрінового пилу в атмосферу виявилися практично неминучими. Його вплив на органи дихання людини вкрай несприятливий і веде до розвитку тяжких алергічних астмоподібних захворювань, що нерідко закінчуються смертю. Усі біотехнологічні виробництва мають підвищену небезпечність, оскільки для їх здійснення методами генної інженерії почали створювати особливі штами мікроорганізмів. Вириваючись &quo ;на волю&quo ;, вони можуть ставати набагато небезпечнішими, ніж хімічні або радіоактивні забруднювачі. Моделями найбільш великих екологічних катастроф виявилися Чорнобильська аварія, Аральська екологічна криза, війна в Ірані. Нажаль, число та частота великих екологічних катастроф у світі зростають: за десятиріччя з 1960 до 1970 р. їх трапилося 14, а за десятиріччя з 1980 до 1990 р. таких катастроф зареєстровано вже 70. Тільки протягом одного 1989 р. у світі трапилося 1773 великі аварії з викидами нафти та різних токсичних речовин у навколишнє середовище. Почали реєструватися техногенні землетруси (Німеччина, Білорусь та ін.), що виникли в результаті виробки гірських порід, нафти або газу, заповнення водосховищ, заповнення пластів гірських порід промисловими стічними водами, або відкачування таких вод. Середовище, що нас оточує, стає все більш ненадійним. Однак головна небезпека для людства полягає не в окремих екологічних катастрофах, якими б трагічними вони не були, а в поступовій деградації природного середовища під впливом немовби малопомітних результатів виробничої діяльності. 2. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. Техногенно-екологічна безпека України Глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною та природою, що пов'язане з невідповідністю виробничих сил та виробничих відносин в людському суспільстві ресурсним можливостям біосфери, називають – екологічною кризою. Кризи за своєю природою зворотні, тоді як перехід кризових явищ в екологічну катастрофу означає необоротний характер змін, що відбулися. В Україні розрізняють дві категорії регіональних несприятливих екологічних ситуацій: екологічна катастрофа, в результаті якої гине велика кількість живих організмів і це веде до економічних збитків; екологічна небезпека, при якій з’являються ознаки несприятливих змін, що ставлять під загрозу здоров'я людини, стан природних об'єктів та господарську діяльність. Техногенний тип розвитку цивілізації в умовах швидкого росту населення вимагає залучення до виробничих процесів все більшої кількості природних ресурсів. Так, тільки з 1958 р. до 1986 р. в світі було використано 117 млрд. тонн викопного палива, яке є невідновним ресурсом. Для видобування викопного палива та руд здійснюються великомасштабні втручання в геосферу планети. В одному тільки колишньому Радянському Союзі в рік видобувалося більше 1 млрд.

Це право взамне,  так само вс нш можуть оцнювати нашу роботу. Рзн полтичн середовища  одиниц, яких не помчали в жоднй прац, н в самостйницькй акц, стають у таку позицю, що або вони справд будуть працювати,  то правильно, тод буде з того користь для загально справи,P або на дл виявиться х обман  вони остаточно скомпромтують себе перед укранським суспльством. Ми не думамо кидати колод пд ноги тому, хто, маючи до того дан, бере на себе вдповдальнсть  хоче щиро, чесно працювати й служити добрй справ. У нашому житт, зокрема в закордоннй полтичнй дяльност, треба докласти дуже багато прац, а рук  голв усе надто мало. Але не думамо  допускати до попереднього стану й замовчувати безвдповдальнсть  неробство. А змагання у прац найкраще оздоровить наше життя, дасть природний добр сил, наочно виявить, хто чого вартий. Ми розрзнямо участь у Нацональнй Рад нституц тривалшого складу,  участь у Виконкому Орган, який ма вести практично-полтичну дяльнсть,  який, звичайно, частше мня свою структуру, свй склад

1. Теорія й практична діяльність психолога

2. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

3. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

4. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

5. Діяльність римських магімтратів

6. Інноваційна діяльність підприємства
7. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
8. Життя та діяльність І.П.Котляревського

9. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

10. Діяльність СГ "ТАС"

11. Маркетингова діяльність комерційного банку

12. Інвестиційна діяльність страхових компаній

13. Життєдіяльність личинок волохокрильців

14. Аудиторська діяльність

15. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

16. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

17. Правотлумачна діяльність

18. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

19. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

20. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

21. Діяльність Євгена Коновальця

22. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
23. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги
24. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

25. Політична діяльність Лазара Кагановича

26. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

27. Акторська діяльність І. Тобілевича

28. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

29. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

30. Комерційна діяльність

31. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

32. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки

33. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

34. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

35. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

36. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

37. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

38. Діяльність ФАТФ
39. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"
40. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

41. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

42. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

43. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

44. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

45. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

46. Операційна діяльність підприємства

47. Групова навчальна діяльність

48. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

49. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

50. Діяльність викладача в процесі навчання

51. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

52. Політичні погляди і діяльність Платона

53. Діяльність Пирятинського сирзаводу

54. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп
55. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті
56. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

57. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

58. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

59. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

60. Діяльність державної податкової інспекції

61. Діяльність фінансових фондів

62. Інвестиційна діяльність підприємства

63. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

64. Фінансова діяльність акціонерних товариств

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

65. Фінансова діяльність субєктів господарювання

66. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

67. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

68. Екологія в житті людини

69. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

70. Інноваційна діяльність
71. Інфляція та інвестиційна діяльність
72. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

73. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

74. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

75. Про практичність соціальної психології

76. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

77. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

78. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи

79. Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

80. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

82. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

83. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

84. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

85. Життя і творчість Івана Франка

86. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
87. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
88. Поняття та сутність менеджменту

89. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

90. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

91. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

92. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

93. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

94. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

95. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

96. Філософська культура особи та її суспільна значущість

Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее

97. Сбалансованість бюджета України

98. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

99. Екологія в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.