Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Канал послідовної передачі даних

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Кафедра обчислювальної техніки та програмування КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ Альбом документів курсового проекту по дисципліні “Комп’ютерна схемотехніка ” Харків 2005 Анотація В курсовому проекті розроблено канал послідовної передачі 24-х розрядних даних із використанням мультилексорів і демультиплексорів. Розробка виконана на мікросхемах ТТЛ-логіки 155 серії. В пояснювальній записці приведені необхідні обґрунтовування, розрахунки та описи принципу дії як пристрою в цілому, так і його окремих функціональних блоків та вузлів. Виконано перевірку працездатності пристрою з використанням пакету EWB. Альбом документів курсового проекту, крім пояснювальної записки, вміщує також структурну, принципову та функціональну схеми пристрою. Аннотация В курсовом проекте разработан канал последовательной передачи 24-х разрядных данных с использованием мультиплексоров и демультиплексоров. Разработка выполнена на микросхемах ТТЛ-логики 155 серии. В пояснительной записке приведены необходимые обоснования, расчет и описание принципа действия устройства, отдельных блоков и узлов. Проведена проверка работоспособности устройства с использованием пакета EWB. Альбом документов курсового проекта, кроме пояснительной записки, содержит также структурную, принципиальную и функциональную схемы устройства. A o a io here is a developme of cha el of seque ial ra sfer of 24-bi da a wi h mul iplexers a d demul iplexers usage i a erm paper. he developme is ru for microcircui s L – logic of 155 series. I he expla a ory o es here are ecessary mo iva io s, calcula io s a d descrip io s of he pri ciple of ac io of he devices as a whole a d i s separa e fu c io al blocks a d odes. he performa ce check of he device wi h he usage of EBM package has bee carried ou . he album of he docume s of he erm paper co e s he s ruc ure, pri ciple a d fu c io al device schemes of he device a d he expla a ory o es as well. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Кафедра обчислювальної техніки та програмування ЗАТВЕРДЖУЮ Завідуючий кафедрою ОТП (Xxxxxxx.) “ ” 2005 р. КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ Відомість проекту Розробники Керівник проекту (Xxxxxxx) “ ” 2005 р. Виконавець (Xxxxxxx.) “ ” 2005 р. Харків 2005 Формат Зона Поз. Позначення Найменування Кільк. Нотатки & bsp; & bsp; Документація & bsp; загальна & bsp; & bsp; А4 XXXXXXX ТЗ Технічне & bsp; завдання 2 & bsp; А4 XXXXXXX ПЗ Пояснювальна & bsp; записка 30 & bsp; А4 XXXXXXX Е1 Канал & bsp; послідовної & bsp; передачі даних 1 & bsp; А3 XXXXXXX Е2 Канал & bsp; послідовної & bsp; передачі даних 1 & bsp; А3 XXXXXXX Е3 Канал & bsp; послідовної & bsp; передачі даних 1 & bsp; А4 XXXXXXX ПЕ Перелік & bsp; елементів 1 & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; XXXXXXX ВП Змін. Літ № докум Підпис Дата Канал послідовної передачі даних Відомість проекту Літ Лист Листів Розроб. Xxxxxxx. К 2 2 Перевір. Xxxxxxx НТУ &quo ;ХПІ&quo ; Кафедра ОТП Затв. Xxxxxxx. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Кафедра обчислювальної техніки та програмування ЗАТВЕРДЖУЮ Завідуючий кафедрою ОТП (Xxxxxxx.)

“ ” 2005 р. КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ Технічне завдання Розробники Керівник проекту (Xxxxxxx) “ ” 2005 р. Виконавець (Xxxxxxx.) “ ” 2005 р. Харків 2005 Технічне завдання Найменування: Канал послідовної передачі даних Призначення: Канал послідовної передачі даних між двома зовнішніми пристроями. Технічні характеристики: Розрядність даних: вхідних 24 вихідних 24 Основні елементи: MUX і DMUX Використовувана серія мікросхем: 155 Дані для передачі і сигнал ввімкнення передачі задаються зовнішнім сигналом. Канал послідовної передачі даних повинен бути побудован з використанням мультиплексорів і демультиплексорів, а також із додатковою індикацією передачі даних. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Кафедра обчислювальної техніки та програмування ЗАТВЕРДЖУЮ Завідуючий кафедрою ОТП (Xxxxxxx.) “ ” 2005 р. КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ Пояснювальна записка Розробники Керівник проекту (Xxxxxxx) “ ” 2005 р. Виконавець (Xxxxxxx.) “ ” 2005 р. Харків 2005 Реферат Даний документ є пояснювальною запискою об'ємом 30 аркушів. В пояснювальній записці приведено 10 таблиць, 4 рисунки, використано 11 джерел літератури. Ключові слова: КАНАЛ, МІКРОСХЕМА, ІНДИКАЦІЯ, ПОСЛІДОВНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ, МУЛЬТИПЛЕСКОР, ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР. В курсовому проекті розроблено схему каналу послідовної передачі 24-х розрядних даних, виконану на мультиплескорах і демультиплексорах. Розробка виконана із застосуванням мікросхем ТТЛ-логіки 155 серії. В пояснювальної записці приведені обґрунтування побудови схеми, швидкодії схеми, розрахунки і опис принципу дії, як пристрою в цілому, так і його окремих функціональних блоків і вузлів. Проведено моделювання розробленого пристрою у пакеті моделювання EWB. Реалізовано індикацію передачі даних по каналу під час роботи пристрою. Зміст Вступ Розробка структурної схеми каналу послідовної передачі даних Розробка функціональної схеми каналу послідовної передачі даних Розробка принципової схеми каналу послідовної передачі даних Моделювання каналу послідовної передачі даних Розрахунок основних параметрів і характеристик каналу 5.1. Розрахунок часових характеристик каналу 5.2. Розрахунок токів і потужності, що споживаються пристроєм 5.3. Розрахунок надійності пристрою Висновки Список використаної літератури Позначення Найменування Кількість & bsp; & bsp; Конденсатори & bsp; С1 КМ-6-9-130 пФ -10% ОЖО 464.023 ТУ 1 & bsp; С2 КМ-6-9-68 мкФ -10% ОЖО 464.023 ТУ 1 & bsp; С2-С39 КМ-6-9-0,68 мкФ -10% ОЖО 464.023 ТУ 37 & bsp; Резистори & bsp; R1 МЛТ-0,125-10 кОм - 10% 1 & bsp; R2, R3 МЛТ-0,125-100 Ом - 10% 2 & bsp; Світлодіоди & bsp; VD1, VD2 АЛ307В 2 & bsp; Мікросхеми & bsp; DD1-DD3, DD39-DD41 К155ИР13 6 & bsp; DD4 К155ЛИ1 1 & bsp; DD5 К155АГ1 1 & bsp; DD6, DD12, DD42 К155ТВ1 3 & bsp; DD7-DD9, DD11 К155КП7 4 & bsp; DD10, DD23-DD26 К155ЛН1 5 & bsp; DD13 К155ИЕ5 1 & bsp; DD14, DD15, DD17-DD22 К155ИД7 8 & bsp; DD16 К155ЛА2 1 & bsp; DD27-DD38 К155ТМ2 12 & bsp; Розняття & bsp; ХР1, ХР2 Вилка ГРП М1-61ШУ2 Кео.364.006 ДТУ 2 & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; XXXXXXX ПЕ & bsp; & bsp; & bsp; Змін Літ № докум Підпис Дата Канал послідовної передачі даних Перелік елементів Літ Лист Листів Розроб.

Xxxxxxx. К 1 1 Перевірив Xxxxxxx НТУ &quo ;ХПІ&quo ; Кафедра ОТП & bsp; & bsp; Затв. Xxxxxxx. & bsp; Технічне завдання Найменування: Канал послідовної передачі даних Призначення: Канал послідовної передачі даних між двома зовнішніми пристроями. Технічні характеристики: Розрядність даних: вхідних 24 вихідних 24 Основні елементи: MUX і DMUX Використовувана серія мікросхем: 155 Дані для передачі і сигнал ввімкнення передачі задаються зовнішнім сигналом. Канал послідовної передачі даних повинен бути побудован з використанням мультиплексорів і демультиплексорів, а також із додатковою індикацією передачі даних. Реферат Даний документ є пояснювальною запискою об'ємом 30 аркушів. В пояснювальній записці приведено 10 таблиць, 4 рисунки, використано 11 джерел літератури. Ключові слова: КАНАЛ, МІКРОСХЕМА, ІНДИКАЦІЯ, ПОСЛІДОВНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ, МУЛЬТИПЛЕСКОР, ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР. В курсовому проекті розроблено схему каналу послідовної передачі 24-х розрядних даних, виконану на мультиплексорах і демультиплексорах. Розробка виконана із застосуванням мікросхем ТТЛ-логіки 155 серії. В пояснювальної записці приведені обґрунтування побудови схеми, швидкодії схеми, розрахунки і опис принципу дії, як пристрою в цілому, так і його окремих функціональних блоків і вузлів. Проведено моделювання розробленого пристрою у пакеті моделювання EWB. Реалізовано індикацію передачі даних по каналу під час роботи пристрою. Зміст 4 Розробка структурної схеми каналу послідовної передачі даних      5 II.& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; Розробка функціональної схеми каналу послідовної передачі 7 III.& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; Розробка принципової електричної схеми каналу послідовної передачі даних .9 IV.& bsp;& bsp; Моделювання каналу послідовної передачі даних. 20 V.& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; Розрахунок основних параметрів і характеристик каналу       23 5.1. Розрахунок часових характеристик каналу. 23 5.2. Розрахунок токів і потужності, що споживаються пристроєм . 25 5.3. Розрахунок надійності пристрою 26 Висновки 28 Список використаної літератури . 30 ВСТУП Кожний складний електронний пристрій складається із окремих функціональних блоків і вузлів, що виконують окремі специфічні функції. Для об'єднання окремих блоків (наприклад в ЕОМ процесор, ОЗП, накопичувачі і ін.) у цілісну систему необхідна наявність каналів передачі даних між окремими блоками обчислювальної системи. Тобто канали передачі даних дозволяють поєднати окремі вузли у цілісну систему для реалізації управління головного блоку підпорядкованими пристроями і обміну інформацією між ними під час взаємодії . Важливість правильної організації і побудови каналів передачі даних полягає в тому, що часто вони є вузьким місцем в системі &quo ;пристрій – канал – пристрій&quo ;, чим можуть обмежувати можливості всієї системи в цілому. Ця проблема вирішується збільшенням пропускної спроможності каналу шляхом ущільнення даних, що передаються , модуляцією сигналу або збільшенням кількості провідників інформаційного сигналу в самому каналі передачі даних . З іншого боку, при передачі даних на велику відстань постає потреба економії матеріалів і зменшення кількості жил в провіднику.

Во-первых, перекачка крупных файлов на диск медиаплеера со скоростью пары мегабайт в секунду - это все-таки медленно. А во-вторых, если плеер должен проигрывать, например, тридцатигигабайтный ролик формата 1080p с удаленного устройства (например, с диска вашего компьютера), то скорости протокола 801.11g просто не хватит для равномерного и качественного воспроизведения. Тут требуется канал, пропускающий не менее 4-6 Мбайт/с. Ну и что делать, если после 802.11g никаких спецификаций еще не вводили? На самом деле решение проблемы существует. Институт инженеров по электротехнике и электронике (тот самый IEEE, по аббревиатуре которого называются все стандарты WiFi) довольно давно создал рабочую группу по разработке нового стандарта, который называется IEEE 802.11n. Более того, драфт (черновой вариант) этой спецификации не только существует, но ее уже поддерживают некоторые роутеры и адаптеры WiFi. Чем хорош 802.11n? Прежде всего - скоростью! IEEE 802.11n поддерживает скорость канала около 200 Мбит/с! При этом реальная скорость передачи данных, как обещается, составит 100 Мбит/с, то есть примерно столько же, сколько и в 100-мегабитной сети на витой паре! За счет чего достигаются такие скорости? Говоря по-простому, за счет ортогонального частотного мультиплексирования, квадратурной амплитудной модуляции и технологии множественного ввода/вывода MIMO

1. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

2. Построение сети передачи данных

3. Системы и сети передачи данных

4. Проектирование средств организации каналов передачи данных

5. Передача данных в компьютерных сетях

6. Сети передачи данных
7. Верифікація послідовного порту
8. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

9. Почтовые каналы передачи данных Mailslot

10. Протоколы передачи данных нижнего уровня

11. Усовершенствование модема путем защиты передачи данных

12. Перевірка закону Ома при аналізі послідовних кіл змінного струму

13. Системы сети передачи данных

14. Выбор и обоснование среды передачи данных

15. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

16. Проектирование канала сбора аналоговых данных микропроцессорной системы

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

17. Сжатие данных при передаче изображений

18. Химия наследственности. Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК. Репликация ДНК и передача наследственной информации

19. Великобритания после ВОВ

20. Дания

21. Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ

22. План статистического наблюдения и данные переписи населения
23. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ
24. Движение Сопротивления в Дании и Норвегии

25. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

26. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

27. Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения

28. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

29. Судьба и творчество Даниила Хармса

30. Языковая специфика передач на ТВ

31. Данило Нечай - сподвижник Богдана Хмельницкого

32. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

33. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

34. Методы компьютерной обработки статистических данных

35. Базы данных в Internet

36. Системы, управляемые потоком данных. Язык "Dataflow Graph Language"

37. Использование линий электропроводки в качестве среды передачи информации

38. Интерфейсные БИС, параллельный и последовательный в/в, сопроцессор в/в, наиболее известные БИС, Модемы, протоколы обменами данных
39. Передача информации из ультразвуковой медицинской диагностической установки ALOCA SSD650
40. Информация, информатика, базы данных. Периферийные устройства

41. Данные и информация

42. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

43. Пример базы данных на Delphi 2.0

44. Различные классы баз данных по предметным областям использования

45. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

46. Проектирование устройства сбора данных

47. Построение информационной и даталогической моделей данных

48. Примеры баз данных (Студенческая группа)

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Современные системы управления базами данных

50. Анализ пакетов обработки экспериментальных данных SABR и BOOTSTRAP

51. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

52. Разработка базы данных "Кадры"

53. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

54. Разработка базы данных "Культурный досуг"
55. Разработка базы данных
56. Fox Pro - реляционная модель данных

57. Алгоритм создания базы данных складского учета

58. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

59. Разработка приложений на языке VBA в среде MS EXCEL по обработке данных для заданных объектов

60. Обработка данных о студентах

61. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

62. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

63. Защита баз данных

64. HTML и базы данных

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

65. КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ И ФИЛЬТРЫ В MicroSoft Excel

66. База данных периодического издания

67. Применение алгоритма RSA для шифрования потоков данных

68. Гигиена личных вещей хирургического больного. Гигиена передач и посещений.

69. Передача электрокардиосигнала по телефону

70. Структура отитов у детей по данным ЛОР-отделения ПЦ НЦМ-РБ
71. Соотношение доказательств и данных, полученных в результате ОРД
72. Лингвометодические основы изучения написания буквы ерь после шипящих в окончаниях существительных с учетом вариантов орфограмм

73. Ангола после обретения независимости (Доклад)

74. Изменения в международной обстановке после окончания второй мировой войны (1946-1953)

75. Расчет зубчатых и червячных передач в курсовом проектировании

76. Цепные передачи

77. Основы конструирования: Проектирование привода общего назначения содержащего цепную передачу

78. Зубчатые передачи

79. Расчёт зубчатых и червячных передач

80. Карданная передача

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

81. Научная педагогическая деятельность Даниила Борисовича Эльконина

82. Измеритель отношения сигнал (шум ТВ канала (WinWord)

83. Проектирование передающего устройства одноволоконной оптической системы передачи для городской телефонной сети

84. Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптической системы передачи информации (ВОСПИ)

85. Каналы передачи информации

86. Способы наглядного представления статических данных
87. Массаж и самомассаж – средство восстановления организма после физической нагрузки
88. Отсутствующее данное

89. Российская банковская система после Октябрьской революции 1917г. (Доклад)

90. Особенности развития японской экономики после 2-ой мировой войны

91. Организационный механизм разработки и осуществления государственной инновационной политики. Рекомендации по данному вопросу

92. Расчет тэп участка по изготовлению детали №1702050 "Шток вилки переключения 3й и 4й передач"

93. Технический анализ и его применение на примере данных полученных с Московской фондовой биржи

94. Обзоры стран: Дания, Япония, Норвегия, Великобритания, Кипр

95. Возвышение Элама. Вавилония после падения касситской династии

96. Воевода Даниил Федорович Адашев

Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Дания: Знамя датского короля

98. Даниил Московский

99. Россия после первой Февральской революции. Октябрь 1917 г. Первые преобразования советской власти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.