Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Європейський університет Житомирська філіяКУРСОВА РОБОТА з предмету „Макроекономіка” на тему: „Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки”Виконала: (ла) Житомир - 2006 ПЛАНВступ Розділ 1. Державно-адміністративна реформа як основа реформування державного сектору економіки 1.1 Необхідність реформування державно-адміністративного апарату 1.2 Основні етапи реформування державного апарату та державного сектору економіки Розділ 2. Аналіз необхідності економічних реформ в державному секторі для покращення інвестиційного клімату в Україні 2.1. Підвищення передбачуваності і стабільності законодавчої бази 2.2. Продовження регуляторної реформи та лібералізації підприємницької діяльності 2.3 Посилення фінансового сектору Розділ 3. Державна програма приватизації як метод реформування державного сектору економіки України Висновок Список використаної літератури Вступ Головним завданням розвитку економіки України на сучасному етапі є забезпечення сталого економічного зростання. У його здійснені важливу роль відіграє промислова сфера, яка впливає на інтенсивний розвиток інших галузей і виробництв. Історично склалося так, що у промисловості, як і в економіці в цілому, домінуючим був державний сектор. Перехід економіки України до ринкових відносин супроводжується процесами роздержавлення та приватизації, що веде до скорочення масштабів державного сектора, і потребує формування сучасних підходів до управління цим сектором у нових економічних умовах. Ефект ринкових трансформацій забезпечується завдяки тимчасовому посиленню державного втручання в економіку, що обґрунтовується досвідом світової практики, який з очевидністю показав, що успіх будь-яких соціально-економічних реформ неможливий при самоусуненні держави із економічної сфери. Таке втручання припускає, з одного боку, посилення регулюючої функції держави, щоб установлювати “правила гри” на ринку, бо ринковий механізм самостійно не в змозі забезпечити ефективне регулювання економічних процесів, особливо у період радикальних реформ. З іншого боку, державне втручання припускає підвищення ефективності підприємницької функції держави, бо як власник держава зацікавлена в ефективному функціонуванні та розвитку своїх підприємств, які включені у загальнонаціональний оборот капіталу, взаємодіють із приватним капіталом. Тому ефективне управління підприємствами державного сектора сприяє досягненню позитивних макроекономічних результатів у цілому. Таке вимагає вирішення теоретичних проблем та підготовки практичних рекомендацій щодо реформування державного сектору економіки. Дослідженням у цій сфері присвячено роботи багатьох зарубіжних учених: П.Самуельсона, Б.Сорде, Дж.Стиглиця, Р.Макгрейва, К.Макконелла, С.Брю, Л.Абалкіна, Є.Балацького, А.Радигіна, А.Савченка, а також вітчизняних економістів, серед яких О.Амоша, С.Аптекар, В.Байцим, І.Булєєв, Г.Волинський, А.Гальчинський, В.Геєць, В.Голіков, В.Гош, І.Жадан, А.Канов, Л.Кузьменко, В.Ларцев, В.Логвиненко, І.Лазня, С.Мочерний, Б.Пасхавер, О.П

оважний, А.Покритан, Г.Рибалкін, Л.Тараш, М.Чечетов, Л.Червова, М.Чумаченко. З огляду на той факт, що практика реформування вітчизняної економіки потребує наукового осмислення трансформаційних процесів, дослідження і систематизація теоретико-практичних аспектів управління державним сектором промисловості є важливою проблемою сучасної економічної науки і практики, що обумовило вибір теми, визначення мети, задач, змісту курсової роботи. Основна мета курсової роботи полягає у дослідженні особливостей реформування державного сектору економіки України в період переходу до ринку. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: розглянути особливості державно-адміністративної реформи; дослідити необхідність реформ в державному секторі економіки; проаналізувати державну програму приватизації. Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають в процесі реформування державного сектору економіки України. Об’єктом курсової роботи є реформування державного сектору економіки України. Курсова робота складається із трьох розділів, в яких послідовно аналізується поставлена проблема. Розділ 1. Державно-адміністративна реформа як основа реформування державного сектору економіки 1.1 Необхідність реформування державно-адміністративного апарату Існуючій структурі державного сектору економіки в Україні притаманна велика кількість проблем, успадкованих від колишнього Радянського Союзу, серед яких громіздкий процес прийняття рішень, бюрократія і нечітке розмежування компетенції між урядовими відомствами. Існуюча система підготовки, прийняття і реалізації документів, які виражають економічну політику держави, гальмує здійснення економічних реформ, покликаних покращити підприємницький клімат в країні. Очевидно, що без зміни підходів в роботі урядових відомств уже сьогодні, численні перешкоди на шляху до залучення інвестицій, які розглянуто в цьому документі, будуть усуватися дуже повільно, або ж будуть виникати знову чи підмінюватися новими нормативними актами і навпаки. Успішне проведення державно - адміністративної реформи стимулюватиме швидке здійснення інших реформ, зробить державний сектор менше схильним до корупції і бюрократизму та покращить загальний імідж країни, що дозволить стати на інший шлях та взяти прискорений курс на розвиток і зростання економіки України. Держава почне сприяти, а не перешкоджати здійсненню економічних реформ. Реформування державно-адміністративного апарату – це, звичайно, складне завдання, що потребує міцної волі, багато часу та консолідації різних зусиль. Але це ключова реформа, яка абсолютно необхідна для полегшення і уможливлення всіх інших економічних і соціальних реформ, потрібних для залучення інвестицій в країну. Враховуючи зміни до Конституції, які розширюють можливості нового Кабінету Міністрів щодо знаходження підтримки в парламенті і здійснення повноважень протягом більшого строку, ніж попередні уряди, сьогодні існує унікальна можливість для проведення державно-адміністративної реформи. Обмежений успіх попередніх урядів у проведенні економічних реформ для покращення підприємницького та інвестиційного клімату в країні викликаний, перш за все, дисфункціональністю існуючої системи підготовки, прийняття і реалізації економічно-політичних програм.

Структура системи державного управління, яка існує в Україні, що залишилася у спадок від комуністичного минулого, пронизана корупцією, бюрократією і корисливими інтересами. Процес прийняття рішень є громіздким; відсутнє чітке розмежування компетенції між урядовими відомствами. Навіть незначні рішення вимагають багатьох погоджень і затверджень. Через низьку заробітну плату державні службовці опиняються перед складним вибором між об’єктивним виконанням своєї роботи та існуванням на невелику офіційну заробітну плату або вчиненням корупційних дій. Державний сектор стримує розвиток країни, і, зокрема, через стримування економічних реформ. Успіх державно-адміністративної реформи залежатиме від рішучої позиції вищих посадових осіб і активної підтримки з боку підприємницьких кіл та громадянського суспільства. Якщо обидві сторони усвідомлять переваги ефективної, прозорої і не корумпованої влади, то тісні зв’язки між політичними групами і місцевим підприємницькими колами скоріше сприятимуть, ніж перешкоджають здійсненню реформи. Деякі українські корпорації вже усвідомили переваги прозорості та матеріалізують свої плани щодо виходу на міжнародні ринки. Підприємницькі структури в Україні зараз вийшли на створення рівних правил гри, за яких ні вони, ні їхні конкуренти не зможуть грати з особливих, привілейованих позицій; за яких і вони, і їхні конкуренти будуть захищені від нерівного ставлення; та за яких вони не витрачатимуть зусилля на лобіювання. На даний момент особливо важливою є чітка стратегічна визначеність української влади щодо необхідності своєї мобілізації до проведення економічних реформ, потрібних для створення рівних правил гри. 1.2 Основні етапи реформування державного апарату та державного сектору економіки Реформа державного апарату вимагає багато часу і передбачає багато етапів. Уряд повинен почати реформу з ухвалення плану дій щодо реалізації концепції адміністративної реформи. План дій має враховувати досвід інших країн, який свідчить, що комплексна і докорінна реформа державного апарату має більше шансів на успіх, ніж часткова чи покрокова реформа. Ряд країн має успішний досвід у реформуванні свого державного апарату (наприклад, Канада, Нова Зеландія, Польща, Ірландія). Слід використовувати офіційні двосторонні контакти, щоб вивчити можливість запрошення колишніх державних посадових осіб з таких країнах, як, наприклад, Канада, до України з метою надання рекомендацій і обміну досвідом у сфері реформування державного управління. Реформа має включати такі елементи: 1. Формулювання нового підходу державної влади до підтримки приватного сектора. Першим кроком на шляху реформування державного сектору має бути чітке визначення основних завдань і ролі державної влади. Роль влади - не змагатися з приватним сектором в отриманні доходів, а підтримувати приватний сектор через створення сприятливого середовища для його діяльності. Базовим принципом у визначенні ролі влади має бути підхід, згідно з яким продуктивні й прибуткові види діяльності мають здійснюватися приватним сектором в умовах вільного і конкурентного ринкового середовища.

Наостанок розглянемо ще одну «захдну» модернстську версю нацогенези, запропоновану Р. Шпорлюком. Американський учений вважа, що в основу аналтично схеми, необхдно для розгляду процесу творення «модерно укрансько нац», можна покласти, поперше, дею Б. Андерсона про «уявлен спльноти», а подруге, думку Л. @рнфелд про те, що творення чи формування практично всх сучасних нацй вдбувалося в умовах протистояння (конфронтац) з ншими нацями. Крм того, Р. Шпорлюк, очевидно, вважа слушною дею творення нац довкола «етнчносоцального ядра» (вн цього термна не вжива), у закнченому вигляд сформульовану Е. Смтом. Нарешт, вн стверджу, що в укранському випадку процес нацотворення вд самого початку мав полтичне значення, заперечуючи тим самим механчне перенесення схеми М. Гроха (згдно з якою «нацональне вдродження» починаться з культурницько фази) на «укранський Aрунт»[309]. Процес становлення укрансько нац розглядаться Р. Шпорлюком у контекст свтово стор: поширення нацоналзму, нервномрний розвиток рзних кран, виникнення конкуренц мж «передовими»  «вдсталими» нацями

1. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

2. Зародження української державності

3. Процес перетворення української народності в націю

4. Становлення української державності 1648-1657рр.

5. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

6. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності
7. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
8. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

9. Державне регулювання ринкової економіки

10. Стан української мови

11. Становище Української журналістики в 20-х роках

12. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

13. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

14. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

15. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

16. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Державне регулювання фондового ринку в Україні

18. Форми української держави

19. Проблеми вивчення історії української журналістики

20. Норми сучасної української мови у спілкуванні

21. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

22. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології
23. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему
24. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

25. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

26. Архаїчне значення слів у словнику української мови

27. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

28. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

29. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

30. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

31. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

32. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Поняття "української діаспори"

34. Процеси державотворення на України

35. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

36. Становлення української інтелігенції

37. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

38. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали
39. Витоки української авіації
40. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

41. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

42. Державна агенція промоції культури України

43. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

44. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

45. Неоромантизм української літератури

46. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

47. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

48. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии

49. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

50. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

51. Українсько-Угорські відносини

52. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

53. Болонський процес - перспективи для України

54. Вивчення української мови в початкових класах
55. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
56. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

57. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

58. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

59. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

60. Розвиток української етнонаціональної спільноти

61. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

62. Державний фінансовий контроль в Україні

63. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

64. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие

65. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

66. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

67. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

68. Особливості перехідної економіки України

69. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

70. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні
71. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
72. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

73. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

74. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

75. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

76. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

77. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

78. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

79. Державне регулювання економіки

80. Державне регулювання економіки

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

82. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

83. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

84. Основи ринкової економіки

85. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

86. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки
87. Сучасні моделі державного регулювання економіки
88. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

89. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

90. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

91. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

92. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

93. Державній бюджет України

94. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

95. Місце України в глобалізаційних процесах

96. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

97. Банківська система України та проблеми її реформування

98. Чинники процесу антропогенезу на території України

99. Реформування агропромислового комплексу в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.