Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Складні питання культури мови

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Координація підмета і присудка Складні випадки керування в українській мові Норми вживання прийменників у словосполученнях. Особливості використання прийменника по Синтаксичні норми побудови складних речень Література Координація підмета і присудкаКонкретна форма дієслова-присудка зумовлюється конкретною граматичною формою підмета. Таке співвідношення форм головних членів речення відповідає підрядному зв’язку узгодження. І тому традиційні граматики, класифікують підмет і присудок як предикативне словосполучення, вбачали між ними зв'язок узгодження. Але останнім часом у вітчизняному мовознавстві внаслідок глибшого вивчення типів підрядних зв’язків між компонентами словосполучень побутує інша думка про зв'язок між підметом і присудком. У сучасних наукових працях із синтаксису простого речення та в спеціальних дослідженнях, присвячених підрядним зв’язкам у словосполученнях, розмежовується узгодження, яке буває між означуваним словом (іменником) і означенням (прикметником, займенником, дієприкметником), та зв'язок, що існує між головними членами речення. Підмет і присудок перебувають у предикативному зв’язку, який не ототожнюється ні з сурядним, ні з підрядним. Не розглядається він і в словосполученнях, бо на основі головних членів речення формується речення, а не словосполучення. Дослідники вважають, що між ними існує к о р е л я ц і я, тобто уподібнення граматичних форм. Координація форм підмета і присудка зумовлюється різними причинами. На граматичну форму присудка насамперед може впливати граматична форма підмета (рід, число), характер лексичних значень іменників-підметів (істота / неістота), позиція присудка щодо підмета (особливо при однорідних підметах) тощо. Особливості узгодження підмета з присудком: підмет, виражений іменником числівником а) якщо числівник, закінчується на одиницю (31, 151 і т.д.), то форма присудка виражається в однині (Двадцять один комп’ютер придбав банк); б) якщо числівник закінчується на два, три, чотири, то форма присудка виражається у множині (однина - у безособовому реченні): Чотири студенти пропустили заняття, Чотири студенти було відзначено на святі; в) якщо підмет виражений збірним числівником, то форма присудка може бути або в однині, або в множині: Семеро студентів з’явилося (або з’явилися) на консультації; г) якщо підмет виражений іншими числівниками, то присудок - в однині або в множині: Сімнадцять агрегатів списали (або списано) у зв’язку з їхньою якістю. якщо підмет виражений словами більшість, меншість, багато, мало, ряд, частина, кілька, декілька іменник, то присудок має форму однини (Більшість абітурієнтів буде зарахована на стипендію та забезпечення гуртожитком) або у множині, коли головні члени речення розділені підрядним реченням, коли головні члени є однорідними (Ряд питань, які внесені до іспиту, будуть поставлені в письмовій формі); якщо підмет виражений займенниками хто, дехто, ніхто, ніщо та ін., то форма присудка - в однині: Усі, хто прийшов реєстрацію, повинні з’явитися вчасно; якщо підмет виражений іменник прикладка: а) виставка-продаж, музей-садиба, де підмет - родове поняття, ширше, а прикладка - видове, вужче, то присудок узгоджується із підметом, а не з прикладкою: Школа-інтернат має всі зручності; б) родова назва символічна назва (фабрика &quo ;Боженківець&quo ;, кінотеатр &quo ;Україна&quo ; і под.)

, то присудок узгоджується із загальною, родовою назвою: Об’єднання &quo ;Світило&quo ; уклало угоду на постачу друкарського паперу; 5) якщо однорідні підмети розділені протиставними сполучниками не - а, не лише - а й, то присудок виражається в однині: Не лише економічного, а й юридичного обґрунтування потребує ця проблема; 6) однорідні підмети із значенням, наприклад значна частина, велика кількість, цілий ряд, деяка сума, присудок - в однині: Значна частина верстатів і механізмів відповідає сучасним вимогам деревообробки; 7) якщо підмет виражений абревіатурою, то присудок узгоджується у роді, числі, що й головне слово у словосполученні, від якого утворено абревіатуру: УАН (Українська академія наук) була заснована в 1918 році. Отже, координація форм простого присудка і підмета, вираженого називним відмінком іменника (субстантивованого слова), позбавлена варіантності у формі числа. При підметах, виражених словосполученням, та при однорідних підметах координація форм присудка з підметами зумовлюється кількома як граматичними, так і смисловими факторами, тому й допускаються варіативність числової форми присудка. Складні випадки керування в українській мовіКеруванням називається такий тип підрядного зв’язку, за якого головне слово потребує від залежного певної відмінкової форми, що залишається постійною за будь-якої зміни головного слова. Керувати можуть усі повнозначні слова, а бути керованими - тільки ті з них, що змінюються за відмінками. Розглянемо нормативні залежні слова у конструкціях з керуванням, які виражені: а) формою родового відмінка (кого, чого) - навчитися цього, виявляти його; б) формою родового відмінка з прийменником у (у кого) - навчитися у кого; в) формою родового відмінка з прийменником до (до кого, до чого) - звернулися до неї, ставитися до них; г) формою знахідного відмінка (кого, що) - вкладати почуття, виховувати цю рису; ґ) формою знахідного відмінка з прийменником у (у кого, у що) - вкладати у слова, викликати у відповідь; д) формою знахідного відмінка з прийменником за (за що) - поважати за що; е) формою знахідного відмінка з прийменником про - про неї знаєте; є) формою орудного відмінка (ким, чим) - стане звичкою; ж) формою орудного відмінка з прийменником з (з ким, з чим) - вітатися з людьми; з) формою орудного відмінка з прийменником над (над ким, над чим) - подумайте над цим; и) формою місцевого відмінка з прийменником у (у кому, у чому) - виховувати у собі. Потрібно запам’ятати складні випадки правильного поєднання слів (керування) в українській мові, особливо це є важливим при перекладі з російської мови: адресувати кому аналогія з чим, до чого, між чим багатий / бідний на що болить кому що вживати чого, що вибачати кому вибачатися перед ким відповідно до чого вчитися чого глумитися з кого-чого ґрунтуватися на чому дбати про кого-що, за кого-що додержувати чого докоряти кому дорівнювати чому досягати кого, чого дякувати кому-чому ждати кого-чого заввишки з кого, як хто-що завдавати чого завдяки чому завідувач чого завідуючий чим заздрити кому-чому, на кого- що запобігати чому заслуговувати на кого-що, кого-чого заснований ким-чим застерігати від чого захворіти на що зачекати на кого-що згідно з чим здатний на що, до чого зневажати кого-що знущатися з кого ігнорувати кого-що командувач кого-чого командуючий ким-чим корисний кому, для кого-чого личити кому-чому милуватися ким-чим, з кого набувати чого навчатися чого наголошувати що, на чому надихати на що наповнений чим наражатися на що нарікати на кого-що насміхатися з кого-чого наштовхуватися на кого-що несила кому нехтувати ким-чим обертати на кого-що, ким-чим, рідше в кого-що оволодіти ким-чим одружуватися з ким оженитися на кому опанувати кого-що опікувати кого-що опікуватися ким-чим освоїти що оснований на чому остерігатися кого-чого, рідше від кого-чого очікувати кого-чого, на кого-що панувати над ким-чим паралельно до кого-чого перевага над ким-чим переважати над ким-чим перейматися чим підлягати чому підпадати під що під силу кому піклуватися про кого-що, рідше за кого-що побратися з ким повідомляти кого, рідше кому поводитися з ким-чим подібний до кого-чого позбуватися кого-чого покласти початок чому, у чому поступатися ким-чим потерпати від чого потребувати чого приглядати за ким-чим придатний до чого, для чого призводити до чого призначений для кого-чого, кому припускатися чого присвячувати кому-чому пробачати кому протилежний чому прощати кому радіти з чого, кому-чому слідкувати за ким-чим сміятися з кого-чого співзвучний з чим, чому сповнений чого сподіватися кого-чого, на кого-що спричинити що стежити за ким-чим стосовно чого, до чого стосуватися кого-чого страждати від чого сумувати за ким-чим, без кого-чого схожий на кого-що, з ким-чим тішитися ким-чим, з кого-чого торкатися кого-чого тотожний чому, з чим тужити за ким-чим, рідше по кому-чому турбуватися за кого-що, про кого-що тяжіти до кого-чого уболівати за кого-чого уникати кого-чого учитися чого упадати за ким, біля (коло) кого хворий на що цуратися кого-чого, рідше ким-чим чекати кого-що, на кого-що.

Норми вживання прийменників у словосполученнях. Особливості використання прийменника поПрийменник - незмінне службове слово, яке вказує на синтаксичне підпорядкування іменника (або його еквівалентів) іншим словам у реченні або словосполученні. Кожна мова має свої специфічні особливості у вживанні прийменників. Традиційно закріпленими значеннями в українській мові для прийменників є такі: Прийменник Значення Приклади В (у), на, з, над, перед, при, до, уздовж та ін. просторове спати у гамаку, їхати на коні (їхати конем), прийти з лісу, будинок над морем, стояти перед дзеркалом, рости при дорозі, усміхнутися до мами. За, у, до, о, через, над та ін. часове за звітний період, до сьомої години, через п’ять хвилин, за сім тижнів. Від, через, з, в силу, з нагоди, завдяки, всупереч та ін. причинове ліки від ангіни, піти через хворобу, в силу обставин, з нагоди ювілею, завдяки дружбі, всупереч обставинам. Для, на, заради мети для загального добра, заради миру. Проти порівняння проти минулого року. Між собою прийменники можуть вступати в антонімічні (на столі - під столом), омонімічні (за столом - відношення, за годину - часове), синонімічні відношення (біля дороги - коло дороги). Вибір прийменника при спілкуванні зумовлюється стилем мовлення, ситуацією комунікації, контекстом. Прийменники можуть виступати у різних варіантах: це зумовлюється закономірностями милозвучності української мови. Зокрема, для прийменника з характерні такі варіанти: Прийменник Правило Приклад з 1. Перед словом, що починається голосним, незалежно від паузи або закінчення попереднього слова Вітер з України. 2. Перед приголосним, (окрім с, ш) або сполученням приголосних, якщо попереднє слово закінчується на голосний Я пізнаю твою душу з тисяч інших. Плугатарі з плугами йдуть (Т. Шевченко). 3. Часто на початку речення З роси і сонця зіткана іде до нас весна. із 1. Між словами, перше з яких закінчується на приголосний, а друге починається приголосним Раз у раз із сходу країни приходили різні чутки. 2. На початку речення Із глибоким сумом він згадував минуле 3. Перед словом, що починається глухим або сполученням двох приголосних Вирізнятися із сотень інших людей - ознака індивідуальності. зі 1. Перед сполученням приголосних, коли початковими виступають літери з, с, ц, ч, ш, незалежно від закінчення попереднього слова Серед пустелі зі страшною силою пронісся вихор. зо 1. Завжди при числівниках два, три Зо три години пацієнти чекали на лікаря. 2. Перед займенником мною (можлива також форма зі) Зо мною він розмовляв тихим, спокійним голосом. Для прийменників характерним явищем є міжмовне контактування. Навіть у таких близьких мовах, як українська та російська, прийменники використовуються по-різному, при чому значення прийменника виявляється лише в контексті: один і той же прийменник може перекладатися по-іншому. Прийменник &quo ;по&quo ; займає серед них особливе місце, бо викликає найбільше труднощів при перекладі та вживанні. Наведемо приклади перекладу найпоширеніших прийменників: Прийменник у російській мові приклади Прийменник в українській мові приклади по а) дежурный по школе, гулять по городу по Черговий по школі б) идти по берегу (Тв.

В первый год нельзя высаживать культуры, склонные к накоплению нитратов (листовой и кочанный салаты, капусту, шпинат, мангольд, свеклу, редис). Лучше разместить какую-либо быстро-созревающую культуру, а после ее уборки высадить огурцы, тыкву, кабачки. На второй и на третий год почва на грядке самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На второй год рекомендуется выращивать капусту кольраби, ранний картофель, цветную капусту или помидоры. На третий раннюю капусту, морковь, сельдерей, перец или баклажан. На четвертый год можно высевать салат и другие зеленные культуры. После четвертого года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2-3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через 6 лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте. КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВЕHHУЮ СМЕСЬ ДЛЯ РАССАДЫ Смесь для выращивания рассады готовят заранее летом или осенью, чтобы к весне иметь запас нескольких видов земли

1. Культура питания

2. Выращивание растений в водной культуре на полной питательной смеси и с исключением элементов питания (вариант без азота)

3. Мова і культура. Соціолінгвістика. Інтерлінгвістика

4. Культура питания в Италии

5. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

6. Влияние цитокинина на рост и развитие проростков пшеницы в зависимости от условий минерального питания
7. Грибы. Строение. Питание. Размножение. Происхождение. Развитие
8. Микробиология продуктов детского питания

9. Культура Казахстана 19 века

10. Культура Германии

11. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

12. Россия. Культура 18 века

13. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки

14. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

15. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

16. Правосознание и правовая культура

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

17. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием работающих

18. Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"

19. Глобализация и культура

20. Искусство и культура в древности

21. Импрессионизм как явление в культуре

22. Символ и имидж в массовой культуре
23. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера
24. Культура Древнего Египта

25. Культура Древней Руси

26. Культура на Украине в 40-50-ые годы

27. Культура, её структура и функции

28. Культура майя

29. Культура эпохи возрождения

30. Культура России X-XIIвв.

31. Культура России 19 века

32. Культура и цивилизация

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Культура Киевской Руси

34. Культура средних веков. Эпоха возрождения

35. Культура Древнего Китая

36. История культуры Древнего Востока (Египет. Месопотамия. Иран. Сирия. Финикия. Палестина)

37. Культура поведения, культура общения и туризм

38. культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)
39. Готическая культура Франции
40. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ

41. Европейские фонды, поддерживающие культуру

42. Зарождение Европейской культуры. Миф и ритуал

43. История отечественной культуры (лекции)

44. Культура

45. Культура

46. Культура XIV-XV веков

47. Культура Византии (IV-XIV вв.)

48. Культура Древнего Востока

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

49. Культура Древней Греции

50. Культура Древней Индии

51. Культура Западной Европы от Возрождения до Реформации

52. Культура как социальная реальность

53. Культура Китая

54. Культура поведения за столом. История и современность
55. Культура России в 18 веке
56. Культура Руси

57. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)

58. Культура средних веков

59. Культура эпохи возрождения

60. Культура эрохи просвещения

61. Место античности в мировой культуре

62. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

63. Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства в курсе "Мировая художественная культура"

64. Передняя Азия и переплетение культур

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

65. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

66. Пространство и время как факторы специфики культуры

67. Русская культура

68. Русская культура в начале XX века

69. Русская культура и общественная мысль в России /18 век/

70. Сексуальная символика в культуре
71. Французская культура XVII
72. Человек, творчество, культура в философии Н.А.Бердяева

73. Учение Освальда Шпенглера о локальных культурах и их перерастании в цивилизации

74. Культура Японии

75. Культура Возрождения в Западной Европе

76. Преемственность языческой и христианской культур у восточных славян

77. Культура поведения курсанта в кинотеатре

78. Развитие культуры 1920 – 1930гг.

79. Культура средневековой Европы, культура Возрождения, новоевропейская культура

80. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Культура Эпохи Высокого Возрождения и ее представители как светочи мировой культуры

82. Нравственная и эстетическая культура

83. Культура Древнего Египта

84. Искусство в контексте культуры

85. Семиотика цвета в восточной и западной культурах

86. Анализ газеты "Культура"
87. Становление культуры России
88. Противоречия и катаклизмы ХХ века, и их воздействия на культуру

89. Культура в понимании Питирма Сорокина

90. Динамика восприятия прекрасного в западноевропейской культуре

91. Культура 19 века

92. Культура башкир

93. Русская культура 9-13 вв.

94. Образ белорусской хаты в белорусской культуре

95. Разрушение института семьи - разрушение национальной культуры

96. Место саргатской культуры в системе скифо-сибирской культурно-исторической общности

Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки

97. Культура и насилие

98. Фараон Эхнатон и его жена Нефертити, развитие искусства и культуры при их царствовании

99. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.