Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ВСТУП Статичні і динамічні моделі будуються тільки для основних видів діяльності організації і лише в тому об'ємі і з той ступенем подробиці, яка забезпечує формування вимог до ІС. При визначенні вимог до інформаційних систем це дозволяє обмежитися уявленням тільки інформаційних процесів, пов'язаних з наданням послуг клієнтам. Інформаційні системи розбиваються на сукупність архітектури, кожна з яких описує різні аспекти ІС з різних точок зору. Це дозволяє розділити формування вимог ІС на ряд ітераційно виконуваних кроків, на кожному з яких вирішувані завдання побудови моделей і дослідження варіантів архітектури мають меншу розмірність і простіші, ніж все завдання визначення вимог до ІС в цілому. При побудові моделей використовується принцип проектування по методу зверху &quo ;вниз&quo ; і ось загального до приватного&quo ;, що дозволяє спростити вирішення завдань без втрати якості і обмежитися уявленням в моделях тільки головних деталей і в тому об'ємі, який необхідний для визначення набору вимог до конкретної архітектури інформаційної системи на черговому рівні її деталізації. При побудові статичних і динамічних моделей доцільно використовувати об'єктно-орієнтований підхід, який дозволяє понизити розмірність і трудомісткість проектування моделей за рахунок їх розумної декомпозиції і виділення повторно використовуваних типових фрагментів, які використовуються як базові конструктивні елементи моделей. Використання цих угод дає реальну основу для подолання труднощів, пов'язаних з розмірністю моделювання великомасштабних організацій при визначенні вимог до їх інформаційних систем. Підхід заснований на використанні могутніх засобів для побудови моделей: CASE-средств для побудови статичних моделей і автоматизації моделювання функцій, даних і структури організації і інформаційної системи, і інтелектуальних засобів для побудови динамічних моделей організації і інформаційної системи і проведення динамічного моделювання процесів. Методична схема ітераційного проектування інформаційних систем і уточнення вимог до них, а також реинжиниринга бизнес-процессов за допомогою сучасних засобів інтелектуального динамічного моделювання полягає в наступному. Вимоги і специфікації проекту великої системи на будь-якому рівні деталізації виражаються через сукупність архітектури ІС, що описують з різних точок зору її майбутню зовнішність. Основними з цієї архітектури є архітектура системотехнической платформи, архітектура телекомунікаційної системи і архітектура прикладного програмно-інформаційного забезпечення. Відправною точкою процесу проектування ІС може служити побудова початкової моделі даної організації і використовуваних в ній в даний час інформаційних систем. Ці моделі служать джерелом витягання метричних характеристик початкових вимог і обмежень, що виставляються до перших архітектурних образів майбутньої ІС. Далі будується динамічна моделі цієї архітектури, на якій оцінюються їх основні метрики і на цій основі контролюється рівень задовільності і якість пропонованих рішень. Попередня інформація Вважається, що на початку обслідування проведено попередній збір інформації про компанію, за результатами якого отримані наступні дані: Коротка інформація про компанію (профіль клієнта).

Цілі проекту. Підрозділи і користувачі системи. На підставі попередньої інформації сформовано і узгоджено с замовником загальне уявлення про проект: Бачення виконання проекту і границі проекту - документ, який коротко описує, у яких підрозділах і у який функціональності буде впроваджуватись ІС. Після чого буде виконуватись детальне дослідження підприємства, результати якого оформлюються у вигляді окремого документа - звіту про обслідування. Звіт про обслідування містить наступні розділи: Аналіз існуючого рівня автоматизації. Складається список програмного забезпечення, яке використовується у компанії, і приводяться дані про використання цих пакетів у кожному з підрозділів організації. Загальні вимоги до ІС. Формулюються Загальні вимоги до функціональності системи, що розроблюється. Форми документів. Визначається перелік і структура документів, які повинні формуватись системою. Опис системи обліку. Опис системи обліку включає в себе наступні документи: Облікова політика компанії. План рахунків і використаних аналітик. Список типових господарських операцій і їх відображення у проводках. Опис довідників По кожному довіднику, проектованому у системі, дається опис необхідної ієрархічної структури. Організаційна діаграма. Організаційна діаграма використовується для відображення організаційної структури підрозділів підприємства і їх зон відповідальності. Опис складу бізнес-процесів, що автоматизуються. Всі бізнес-процеси компанії повинні бути перераховані у загальному списку і кожен повинен мати свій унікальний номер. Діаграми прецедентів. Для виділення бізнес-процесів, що автоматизуються і їх основних виконавців використовуються діаграми прецедентів. Фізична діаграма. Фізична діаграма служить для того, щоб описати взаємодію організації на верхньому рівні з зовнішніми контрагентами. Описи бізнес-процесів (книга бізнес-процесів). У подальшому у звіт про дослідження включається книга бізнес-процесів, яка містить детальний опис автоматизованих бізнес-процесів. Моделі бізнес-процесів дозволяють виділити окремі операції, виконання яких повинно підтримуватись ІС, що розробляється. На останньому етапі здійснюється відображення моделі предметної області на функціональність типової системи - обираються модулі системи для підтримки виділених операцій, визначаються особливості їх настройки, виявляється необхідність розробки додаткових програмних елементів. Коротка інформація про компанію &quo ;МЕД&quo ; Компанія - дистриб’ютор &quo ;МЕД&quo ; закупає медичні препарати вітчизняного і закордонного виробників і реалізує їх через власну дистриб’юторську мережу і мережу аптек. Компанія здійснює доставку товарів як власним транспортом, так і за допомогою послуг сторонніх організацій. Основні бізнес-процеси компанії - закупки, складування запасів, продаж, взаєморозрахунки з поставщиками і клієнтами. Рівень конкуренції для компанії в останній час виріс, тому що на ринок вийшли два нових конкурента, до яких перейшла частина клієнтів і ряд найбільш кваліфікованих співробітників ЗАО &quo ;МЕД&quo ;. ЗАО &quo ;МЕД&quo ; має два філіали - у Лубнах і Нових Санжарах.

Кожний філіал функціонує як самостійна юридична особа, являючись повністю приналежними ЗАО &quo ;МЕД&quo ; дочірньою компанією. За попередніми планами, Компанія має намір відкрити також дочірнє підприємство для організації виробництва у безпосередній близькості до своїх замовників. Адреса и телефони Полтава, Центральна вулиця, д. 20, офіс 709 Телефон: (053) 45-67-89, факс: (053) 45-98-76 Контактні особи Борис Петренко - Генеральний директор Дмитро Кононов - Виконавчий директор Артур Іванченко - Директор по маркетингу Співробітники На момент проведення Діагностики штат компанії складав 110 співробітників. Основними цілями проекту автоматизації компанії &quo ;МЕД&quo ; є: Розробка і впровадження комплексної автоматизованої системи підтримки логістичних процесів компанії. Підвищення ефективності роботи всіх підрозділів компанії і забезпечення ведення обліку у єдиній інформаційній системі. Бачення виконання проекту і границі проекту У рамках проекту розгортання нової системи передбачається здійснити тільки в наступних підрозділах ЗАО &quo ;МЕД&quo ;: Відділ закупок; Відділ прийомки; Відділ продаж; Відділ маркетингу; Група планування і маркетингу; Група логістики; Обліково-операційний відділ; Обліковий відділ; Відділ сертифікації (у частині обліку сертифікатів на медикаменти); Бухгалтерія (тільки у частині обліку закупок, продаж, постачання і платежів). Не розглядаються у границях проекту автоматизація обліку основних засобів, розрахунків і начислення заробітної плати, управління кадрами. Виходить за рамки проекту автоматизація процесів взаємовідношень з клієнтами. Кількість робочих місць користувачів - 50. Звіт про обслідування Список програмного забезпечення, що використовується компанією на момент обслідування &quo ;1С: Предприятие 7.7&quo ; (&quo ;Бухгалтерия&quo ;, &quo ;Торговля&quo ;, &quo ;Зарплата&quo ;, &quo ;Кадры&quo ;, &quo ;Касса&quo ;, &quo ;Банк&quo ;) для роботи бухгалтерії. Дві власні розробки на базі конфігуратора &quo ;1С&quo ; - &quo ;Закупки&quo ; і &quo ;Продажи&quo ;. Власна розробка на базі FOXPRO для фінансового відділу. Excel для планування продаж. Завдання 1. Побудова діаграми дій на підставі бізнес-процесу &quo ;Планування закупок і розміщення замовлень поставщикам&quo ; На підставі загального опису бізнес-процесу &quo ;Планування закупок і розміщення замовлень поставщикам&quo ; скласти діаграму дій, яка показує учасників процесу, виконані кожним учасником операції і взаємозв’язок між ними. Операції на діаграмі повинні слідувати у хронологічному порядку, який визначено у наведеному опису бізнес-процесу. 1. У пунктах №1, 2 приведені описи учасник процесу - &quo ;Менеджер групи планування і маркетингу&quo ; 2. В пунктах № 3, 4 - &quo ;Менеджер відділу закупівель&quo ; 3. Введення в систему прайс-листів постачальників (операція № 3) 4. Аналіз речень постачальників (операція № 4) 5. Вибір постачальників (операція № 5) 6. Формування графіка постачань без вказівки кількості (операція № 6) 7. Розрахунок необхідної кількості закупівель (операція № 7); 8. Формування замовлень постачальникам (операція № 8); 9.

Виявляться батько наймолодшого в ґвроп мера, Суслов ¶ван Миколайович - один з найкрупнший латифундиств Украни. Створена ним агропромислова корпораця «Сквира» практично контролю однойменний район та ма сво бзнес-нтереси в нших краях. У власност Суслових знаходяться майже вс мсцев пдпримства: маслозавод, швейна фабрика, цукровий завод в Шамравц, електростанця, мисливське господарство, торгвельн фрми; м належить  велика кльксть тваринницьких комплексв, мясопереробних цехв  сльгосппдпримств площею у клька десяткв тисяч гектарв, на яких, в основному вирощують зернов  цукров буряки. Як пише у виданн «Остров» Галина Мосева: «Щоб обхати поля Суслова, потрбно подолати близько трьохсот клометрв». За даними «Корреспондента», наймолодший мер в ґвроп керу з дуже розкшного, з шкряними меблями кабнету, який меру зда в оренду батькова корпораця «Сквира» за 1 гривню в рк. Журналсти встановили, що «наймолодший в ґвроп мер» розжджа на новенькому джип «Тоjоtа Land Cruiser», а батько ма джип марки «Hammer» [13]

1. Розробка підприємства LOMAPAK

2. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

3. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

4. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

5. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

6. Розробка маркетингової стратегії підприємства
7. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства
8. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

9. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

10. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

11. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

12. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

13. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

14. Інформаційні системи і технології підприємства

15. Планування діяльності підприємства

16. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Фінанси підприємства

18. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

19. Формування основних фондів підприємства

20. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

21. Оцінка фінансового стану підприємства

22. Персонал підприємства
23. Рентабельність підприємства
24. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

25. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

26. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

27. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

28. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

29. Автомазація виробничих процесів підприємства

30. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

31. Витрати підприємства

32. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

33. Економічна оцінка активу балансу підприємства

34. Облік активної частини балансу підприємства

35. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

36. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

37. Організація і методика аудиту доходів підприємства

38. Організація облікової політики підприємства
39. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
40. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

41. Фінансова звітність підприємства

42. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

43. Аудит підприємства

44. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

45. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

46. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

47. Аналіз програмного забезпечення підприємства

48. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

49. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

50. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

51. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

52. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

53. Асортиментна політика підприємства

54. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
55. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
56. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

57. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

58. Організація роботи підприємства

59. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

60. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

61. Управління ціновою політикою підприємства

62. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

63. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

64. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения

65. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

66. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

67. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

68. SWOТ-аналіз підприємства

69. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

70. Безпека діяльності підприємства
71. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
72. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

73. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

74. Напрями стратегічного зростання підприємства

75. Операційна діяльність підприємства

76. Операційний менеджмент підприємства

77. Організаційна структура управління персоналу підприємства

78. Організація управління персоналом підприємства

79. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

80. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

81. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

82. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

83. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

84. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

85. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

86. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
87. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
88. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

89. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

90. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

91. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

92. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

93. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

94. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

95. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

96. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.