Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки Спеціальність: «Економіка підприємства»КУРСОВА РОБОТА з предмету “Економіка, організація та планування виробництва” Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою Виконав: студента групи 1 – ЕП - 07/11з Головащенко С. Прийняв: Шайтан А. А.2009р. ЗмістВступ 1. Теоретичне обґрунтування роботи 2. Коротка характеристика очисного вибою 3. Розрахункова частина проекту 3.1 Розрахунок навантаження на лаву 3.2 Розрахунок і побудова планограми робіт в лаві 3.3 Розрахунок паспорту норм виробітку і розцінок на виймання вугілля в лаві 3.4 Розрахунок чисельності працівників на видобувній дільниці і побудова графіку виходів робітників за добу 3.5 Калькуляція дільничної собівартості 1 тони вугілля 3.6 Визначення основних техніко-економічних показників роботи лави 3.7 Розрахунок економічної ефективності прийнятих заходів Висновок Список використаної літератури Вступ Для економіки України має велике значення одна із базових галузей народного господарства – вугільна промисловість. Її продукцію споживають металургія, електро- і теплоенергетика, хімічна промисловість, комунальне господарство та інше. З подоланням високої економічної кризи все більше зростатимуть потреби у вугіллі. На жаль, в останні роки значно знизився його видобуток (приблизно в 2,5-3 рази). Це пояснюються багатьма причинами, основними з яких є: значна недостача обігових коштів; глибокі процеси фізичного і морального старіння основних фондів вугільних підприємств, призупинення, практично, оновлення основних фондів; порушення взаєморозрахунків між споживачами вугільної продукції і шахтами, що призводить до дефіциту грошових коштів на вугільних підприємствах; недостатня підтримка вугільної галузі з боку держави через дефіцит бюджету; недостатній рівень організації праці і виробництва, низький рівень трудової та технологічної дисципліни. Для подолання кризи у вугільній галузі необхідно провести наступні організаційно-технічні заходи: Провести економічну реформу вугільного виробництва, закрити малої потужності і нерентабельні шахти, добудувати які знаходяться на високій стадії готовності. Упорядкувати ринок збуту вугільної продукції, змінити частки бюджету. Розробити ефективний механізм господарювання на всіх рівнях управління галузі. Вдосконалити оперативне управління, нарядну систему, табельний облік, контроль за безпечним веденням гірничих робіт. здійснити технічне переозброєння вугільних підприємств, вдосконалити організацію праці та виробництва. Виходячи із проблем вугільної промисловості і шляхів її виходу із кризи, метою курсової роботи є впровадження високопродуктивної техніки на шахті № і розробка проекту раціональної організації праці. Теоретичне обґрунтування роботи У зв’язку з тим, що комплекс процесів і операцій, які мають місце в очисному вибої, постійно повторюється, вони носять циклічний характер. Цикл в очисному вибої – це сукупність всіх процесів і операцій, які виконуються в певній послідовності і обсязі, необхідних для виймання вугілля впродовж всієї лави на встановлену величину посування.

В залежності від гірничо-геологічних умов, техніки, що використовується, технології виробництва у цикл можуть входити різні процеси. Так, при вийманні вугілля механізованим комплексом КМ-88 у склад циклу входять такі процеси: Виймання вугілля комбайном і навантаження його на вибійний конвеєр; Транспортування вугілля впродовж лави; Оформлення вибою і пересування секцій кріплення; Пересування вибійного конвеєра до кромки вибою; Доставка матеріалів в лаву; Підготовка ніш (уступів). Перш ніж приступити до розробки проекту організації робіт, необхідно уточнити, що собою являє організація праці. Багато авторів вважають, що під організацією виробництва слід розуміти комплекс науково-обґрунтованих заходів і рішень, спрямованих на більш ефективне використання основних виробничих фондів, трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів за рахунок погодження робочих процесів у просторі і в часі, їх максимального суміщення, прискорення швидкості їх використання. Проектування організації праці в очисному вибої здійснюється в такій послідовності: вивчаються гірничо-геологічні умови виробництва, вибирається техніка і технологія робіт в лаві; розраховується норматив навантаження на лаву, обсяг видобутку вугілля з циклу за добу, місяць і рік; розраховується комплексна норма виробітку і розцінка на виймання вугілля в лаві; встановлюється професійно-кваліфікаційний склад робітників, розраховується чисельність працівників; розраховується тривалість виконання робочих процесів і операцій; складається графік організації робіт; визначаються основні техніко-економічні показники. 2. Коротка характеристика умов виробництва в очисному вибої № п/п Назва факторів Значення факторів 1 2 3 1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 1.1 Басейн Львівсько-Волинський 1.2 Підприємство Шахта 1.3 Категорійність по газу Надкатегорійна 1.4 Очисний вибій Лава №321 1.5 Пласт вугілля П7н 1.6 Марка вугілля ГР 2. ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ 2.1 Загальна потужність пласта m3= м 2.2 Потужність, на яку виймається пласт mв= м 2.3 Будова пласта Складна 2.4 Кут падіння пласта α= 30 2.5 Густина вугілля в масиві γ= т/м3 2.6 Опір пласта різанню Ар= кгс/см 2.7 Категорія вугілля по бурінню V 2.8 Амплітуда геологічних порушень Нгп= м 2.9 Довжина геологічних порушень Lгп= м 2.10 Обводнення пласта Кв= м3/год 2.11 Відносна метаноносність пласта gсн4= м3/т 2.12 Небезпечність пласта через раптові викиди Без раптових викидів 2.13 Схильність вугілля до самозагоряння Не схильне 2.14 Характеристика порід безпосередньої покрівлі: назва Пісковик потужність mп= 3,9 м питома вага γп=2,1 т/м3 тип покрівлі за стійкою 2.15 Характеристика порід безпосередньої підошви: назва пісковик потужність mп= 8,6 м питома вага γп=2,2 т/м3 тип покрівлі за стійкою 3. ГІРНИЧО-ТЕХНІЧНІ УМОВИ 3.1 Механізація очисних робіт: тип механізованого комплексу тип вугільного комбайна тип вибійного конвеєра 1 2 3 3.2 Характеристика дільничного транспорту: вид транспорту Конвеєрний тип і довжина транспортних засобів СП-202(100м); 1Л80(2м) механізація навантажувального пункту ГУАНП 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ 4.1 Спосіб підготовки пласта Панельний 4.2

Система розробки пласта Стовпова 4.3 Напрямок відробки стовпа По простяганню 4.4 Порядок відробки стовпа Зворотній 4.5 Довжина виймального стовпа Lст= м 4.6 Кількість лав в стовпі л=1 шт. 4.7 Довжина лави lл= м 4.8 Вид технології виймання вугілля Однокомбайнова 4.9 Схема роботи комбайна Човникова 4.10 Корисна ширина захвату комбайну r= м 4.11 Схема пересування вибійного комбайну Фронтальна 4.12 Розташування головок вибійного конвеєра: приводної Винесена на конвеєрний штрек натяжної Винесена на бортовий штрек 4.13 Схема пересування кріплення в очисному вибої Послідовна 4.14 Строк експлуатації механізованого кріплення е= р. 4.15 Основні розміри уступів: в нижній частині лави довжина l1=2,0 м глибина L1=0,5 м у верхній частині лави довжина l2=2,0 м глибина L2=0,5 м 4.16 Спосіб виймання уступів Вручну 5. ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ 5.1 Характеристика дільничних виробок: форма поперечного перерізу Аркова площа перерізу в світлі Sk=10 м2; S6=8м2; тип кріплення АПК-3/11,2 відстань між рамами lp=1м кількість рейкових доріг B=1; б=1 тип рейок Р-24 стан виробок за лавою Виробки гасяться 5.2 Характеристика кріплення кінцевих ділянок очисного вибою: нижнього уступу 1рама з 4 ст.ГС під 3,0брус верхнього уступу 1рама з 4 ст.ГС під 3,0брус нижньої частини лави 2 рами з 3 ст.ГС під 2,0брус верхньої частини лави 2 рами з 3 ст.ГС під 2,0брус 1 2 3 5.3 Характеристика способів підтримання спряжень лави з дільничними гірничими виробками: викладка кострів, їх форма і вид Чотиригранні дерев’яні кількість рядів б=1; к=1 відстань встановлення lк=1,26 м 5.4 Характеристика способів підсилення кріплення дільничних гірничих виробок: попереду лави Ремонтнини ст.2ГСК-17 позаду лави Дерев’яні ремонтини 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ 6.1 Режими роботи очисного вибою: річний 300 днів місячний 25 днів тижневий 6 днів добовий (3 6)в (1 6)р.п 6.2 Тривалість робочої зміни Тзм.=360 хв. 6.3 Режим роботи зміни 5р.д 2вих.д. 6.4 Тривалість робочого тижня для робітників Трд=30 год. 6.5 Форма організації праці Добова комплексна бригада 6.6 Система оплати праці Відрядно-преміальна, погодинно-преміюльна 3. Розрахункова частина проекту 3.1 Розрахунок навантаження на лаву Норматив навантаження на лаву являє собою мінімальний добовий видобуток вугілля з очисного вибою, який може бути досягнутий в конкретних гірничо-геологічних умовах при ефективному використанні вибійного обладнання та устаткування, прогресивної організації праці і виробництва. Норматив навантаження на лаву визначається за формулою: , де - табличне значення нормативу навантаження на лаву, яке відповідає найближчому меншому табличному значенню пласта (= 900т); - табличне значення нормативу навантаження, яке відповідає найближчому більшому значенню пласта (=1000т); , - найближче менше та більше табличне значення виймальної потужності пласта (=1,3 м; =1,2 м) m – задана потужність пласта (m=1,25 м) - поправка навантаження на 1м довжини лави (=3т/доб); lл – задана довжина лави (lл=200м); Тзм – тривалість робочої зміни (Тзм=360хв); - табличне значення густини вугілля в масиві (=1,3 т/м3); Кс – спільний коефіцієнт зміни навантаження на лаву (К=0,68); КТВ – коефіцієнт, який враховує наявність твердих включень в пласті; ККР – коефіцієнт, який враховує крихкість вугілля ; КГП – коефіцієнт, який враховує наявність геологічних порушень в лаві; КВ – коефіцієнт, який враховує виділення води в лаві; КП – коефіцієнт, який враховує тип підошви по міцності; КТ – коефіцієнт, який враховує технологію виймання вугілля в лаві; КF – коефіцієнт, який враховує строк експлуатації механізованого комплексу = 1.

Жнки, як мають дтей вком вд трьох до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, можуть залучатись до надурочних робт лише за х згодою (стаття 177). Залучення нвалдв до надурочних робт можливе лише за х згодою  за умови, що це не суперечить медичним рекомендацям (стаття 172). Стаття 64 Необхднсть одержання дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац для проведення надурочних робт Надурочн роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац. Стаття 65 Граничн норми застосування надурочних робт (Дю статт 65 припинено Постановою Верховно Ради УРСР вд 4 липня 1991 року (ВВР 1991, N 36, ст.474) на перод реалзац Програми надзвичайних заходв щодо стаблзац економки Украни та виходу  з кризового стану (1991 рк перше пврччя 1993 року)Надурочн роботи не повинн перевищувати для кожного працвника чотирьох годин протягом двох днв пдряд  120 годин на рк

1. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

2. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

3. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

4. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

5. Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

6. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції
7. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення
8. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

9. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

10. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

11. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

12. Модернізація колії з укладанням рейкових плітей довжиною з блок-дільницю

13. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

14. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

15. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

16. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

Блюдо "Тайга", 26 см.
Блюдо. Диаметр: 26 см. Высота: 3 см. Материал: керамика.
320 руб
Раздел: Прочее
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

18. Організація діяльності "ПриватБанку"

19. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

20. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

21. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

22. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
23. Автоматизована система обробки економічної інформації
24. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

25. Організація науково-інформаційної діяльності

26. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

27. Організація збутової діяльності на підприємстві

28. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

29. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

30. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

31. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

32. Україна та міжнародні економічні організації

Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики

33. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

34. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

35. Організаційні форми інноваційної діяльності

36. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

37. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

38. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства
39. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
40. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

41. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

42. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

43. Планування і організація навчальної діяльності

44. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

45. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

46. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

47. Організація експлуатації автомобільної техніки

48. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

50. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

51. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

52. Економіка водогосподарської організації

53. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

54. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств
55. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва
56. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

57. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

58. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

59. Розрахунок економічних показників

60. Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

61. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

62. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

63. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів

64. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

65. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

66. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

67. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

68. Підвищення економічних показників державного підприємства

69. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

70. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
71. Історія економічних учень
72. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

73. Роль власності у соціально-економічних процесах

74. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

75. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

76. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

77. Планування технічних обслуговувань машин

78. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

79. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

80. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)

81. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

82. Економіко-географічна характеристика Чілі

83. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

84. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

85. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

86. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
87. Математичне моделювання економічних систем
88. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

89. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

90. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

91. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

92. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

93. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

94. Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром

95. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

96. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

98. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

99. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

100. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.