Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація документаційного забезпечення установи

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВИ 1.1.Поняття документаційного забезпечення установи 1.2.Механізм здійснення документаційного забезпечення установи 1.3. Проблеми в ході організації документаційного забезпечення установи РОЗДІЛ 2.ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗ-ПЕЧЕННЯ УСТАНОВИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СВІТОЧ» та ВАТ «АГРЕГАТ» 2.1.Економіко-організаційна характеристика ТОВ «СВІТОЧ» та ВАТ «АГРЕГАТ». 2.2.Специфіка організації документаційного забезпечення установи на ТОВ «СВІТОЧ» та ВАТ «АГРЕГАТ» 2.3.Використання інформаційних технологій документаційного забезпечення установи РОЗДІЛ 3.ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУ-ВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВИ 3.1.Сутність інформаційних технологій документаційного забезпечення установи 3.2.Види інформаційних технологій 3.3.Порівняльна характеристика інформаційних технологій докумен-таційного забезпечення установи РОЗДІЛ 4.ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВИ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 4.1.Обґрунтування удосконалення документообігу та документаційного забезпечення 4.2.Системи удосконалення документообігу на підприємствах ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ АНОТАЦІЯ Робота містить 108 сторінок, 2 рисунків, список використаних джерел — 42 найменувань. Актуальність теми зумовлена зростанням ролі документаційного забезпечення в системі підвищення ефективності діяльності як окремого підрозділу, так і підприємства в цілому. Сучасний рівень менеджменту характеризується тим, що прийняття рішень як головне завдання управління, реалізується за умов повної або часткової невизначеності, активної, досить часто агресивної, протидії конкуруючих сторін. За цих умов на служби діловодства необхідно покладати завдання не тільки і не стільки створення документації та забезпечення її руху, але головним чином питання інформаційної підтримки всіх управлінських рішень на підставі досконалої організації їх документаційного забезпечення. Предметом дослідження є особливості організації документаційного забезпечення підприємства. Об’єктом дослідження виступає система документаційного забезпечення діяльності підприємства. Мета дипломної роботи полягає в вивченні системи документообороту на підприємствах України та встановлення шляхів їх удосконалення. Методи дослідження поєднання абстрактного й конкретного, індукція, дедукція, аналіз і синтез, групування й порівняння, конкретизація. За результатами дослідження сформульовані напрямки удосконалення системи документаціного забезпечення підприємств, установ, організацій України. Одержані результати можуть бути використані для розроблення та удосконалення системи документаціного забезпечення підприємств, установ, організацій України. Ключові слова: документування, документообіг, домументаційне забезпечення, інформація, система, контроль, організація. ВСТУП Сучасний рівень менеджменту характеризується тим, що прийняття рішень як головне завдання управління, реалізується за умов повної або часткової невизначеності, активної, досить часто агресивної, протидії конкуруючих сторін.

За цих умов на служби діловодства необхідно покладати завдання не тільки і не стільки створення документації та забезпечення її руху, але головним чином питання інформаційної підтримки всіх управлінських рішень на підставі досконалої організації їх документаційного забезпечення. Служба діловодства, як серцевина організації, що відображає і забезпечує її діяльність, сьогодні мусить бути потужним інструментом, що в змозі через процеси управління документацією, орієнтувати всі інші підрозділи та окремих виконавців на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, виховуючи в них почуття єдності і відданості своєму підприємству, поліпшувати процеси ділової комунікації й корегувати організаційну поведінку всіх його членів. В сучасних установах діловодство стає високотехнологічним виробничим процесом, системою організаційного, інформаційного, аналітичного, правового, ретроспективного та прогнозного забезпечення її функціонування, документування управлінської інформації й організації обігу службових документів, в т.ч. електронних. Воно об’єктивно виділяється у високооплачуваний вид професійної діяльності, отримує відповідне технологічне й організаційне оформлення й вимагає значного обсягу знань. Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі документаційного забезпечення в системі підвищення ефективності діяльності як окремого підрозділу, так і підприємства в цілому. Метою роботи є вивчення системи документообороту на підприємствах України та встановлення шляхів їх удосконалення. Об’єктом дослідження є система документаційного забезпечення діяльності підприємства. Предметом дослідження є особливості організації документаційного забезпечення підприємства. Базою проведення досліджень та практичної розробки системи документаційного забезпечення є ТОВ «СВІТОЧ» та ВАТ «АГРЕГАТ». Для реалізації мети дослідження необхідним є вирішення наступних завдань: вивчення теоретичних аспектів організації документаційного забезпечення; розгляд поняття документаційного забезпечення установи; ознайомлення з механізмом здійснення документаційного забезпечення установи; визначення типових проблеми в ході організації документаційного забезпечення установи; аналіз специфіки організації документаційного забезпечення установи; вивчення використання інформаційних технологій документаційного забезпечення установи; розгляд економічного застосування інформаційних технологій документаційного забезпечення установи; ознайомлення з поняттям інформаційних технологій документаційного забезпечення установи; проведення порівняльної характеристики інформаційних технологій документаційного забезпечення установи; визначення оптимальних шляхів удосконалення інформаційних технологій документаційного. Дане дослідження може бути використане в подальших розробках систем удосконалення документообороту на підприємствах України. Практичне значення роботи випливає з запропонованих шляхів удосконалення системи документообороту на підприємствах, установах та організаціях України, що сприятиме більш ефективному процесу документообігу, мінімізації витрат на забезпечення діяльності систем, підвищення рівня конфіденційності даних тощо.

Робота складається з 4 розділів. В першому розділі визначаються теоретичні аспекти організації документаційного забезпечення установи, поняття документообороту, механізм його здійснення та сучасні проблеми в побудові системи ефективного документообороту на підприємствах, установах, організаціях України. В 2 розділі роботи розглядаються особливості організації документаційного забезпечення установи на прикладі ТОВ «СВІТОЧ» та ВАТ «АГРЕГАТ», специфіку побудови систем докуменобороту на даних підприємствах та ефективність їх практичної організацій. В 3 розділі роботи визначено можливість економічного застосування інформаційних технологій документаційного забезпечення установи, розглянути сучасні форми організації та види інформаційних технологій, зроблено їх порівняльний аналіз. В 4 розділі роботи визначено шляхи удосконалення інформаційних технологій документаційного забезпечення, які можна ефективно запровадити на об’єктах дослідження та інших підприємствах, установах, організаціях України. Систему документаційного забезпечення установи розглядали наступні вітчизняні науковці та практики Антонюк В. А. ., Береза А. М., Василик О. Д., Галіцин В. К., Годун В. М., Горьовий Л. Є., Дрогаль Т., Дубій О., Завгородний В. П., Єрьоміна Н. В., Карацюба А. М., Левченко Ф. А., Одинцов Б. Е., Орленко Н. С., Писаревська Т. А., Савицький В. А., Савченко В. Я., Святобог В. В., Ситник В. Ф. , Сендзюк М. А., Рогач І. Ф., Романов А. Н., Швец М. Я. та інші. Дане дослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану докуметаційного забезпечення діяльності підприємств та установ. В процесі дослідження організації і методики докуметаційного забезпечення діяльності підприємств та установ були  використані загальнонаукові методи пізнання: поєднання абстрактного й конкретного, індукція, дедукція, аналіз і синтез, групування й порівняння, конкретизація. Для обробки даних, наведених у дослідженні застосовувались такі методичні прийоми: огляд, документальна перевірка, техніко-економічні розрахунки, аналітичні групування, структурний аналіз, узагальнення, підрахунок. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВИ 1.1. Поняття документаційного забезпечення установи Вирішення актуального завдання сьогодення щодо переведення економіки держави на шлях стабільного і динамічного розвитку зумовлює внесення певних змін у механізм формування та реалізації програми комплексного документаційного забезпечення менеджменту. В сучасній економічній науці розрізняють різні види менеджменту: інноваційний, стратегічний, інвестиційний, фінансовий, виробничий тощо. Аналізуючи зміст кожного з них, слід звернути увагу на те, що загальною рисою для них є необхідність постійного забезпечення інформацією. Менеджмент, як відомо, є безперервним соціально-економічним та організаційно-технологічним процесом, що здійснюється за допомогою різноманітних методів, підходів і засобів для досягнення визначених економічних, наукових, соціальних або інших результатів. Реалізація цього процесу може мати позитивний результат лише за наявності певних відомостей про стан та поведінку системи управління.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

2. Здійснення релігійного культу в християнстві. Святе Письмо

3. Порядок здійснення банком факторингових операцій

4. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

5. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

6. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
7. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування
8. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

9. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

10. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування

11. Коносамент - характеристика умов його здійснення

12. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

13. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

14. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

15. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

16. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

18. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

19. Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

20. Організація касових операцій у банківських установах

21. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

22. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
23. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення
24. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

25. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

26. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

27. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

28. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

29. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

30. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

31. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

32. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики

33. Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні

34. Программное обеспечение удалённого доступа к технической документации

35. Основные средства, их классификация, оценка, учет и выбытие основных средств. Документация ее роль и значение в бухучете (Контрольная)

36. Понятие о документе, корреспонденции и делопроизводстве. Унификация и стандартизация документов. Система документации.

37. Понятие о документе, корреспонденции и делопроизводстве. Унификация и стандартизация документов. Система документации

38. Анализ действующей в России нормативной документации, регулирующей рынок вторичного сырья
39. Ведение документации
40. Кадровая документация организации

41. Создание шаблонов организационно-распорядительной документации

42. Составление и оформление организационно-распорядительной документации

43. Документация на основе RTF-шаблона

44. Анализ исполнения социально-правовых запросов архива кадровой документации западного административного округа города москвы за период с 2004 по 2006 годы

45. Деловая документация

46. Документация и инвентаризация

47. Документация как элемент метода бухгалтерского учета

48. Документація бюджетних установ

Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Подготовка и оформление организационно-распорядительной документации

50. Порядок составления организационно-распорядительной документации

51. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

52. Реферування в обробці документації

53. Системы документации в Российской Федерации

54. Банківська документація, реквізити банківських документів
55. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей
56. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

57. Претензионно-исковая документация

58. Комплект технологической документации по оптической контактной литографии

59. Перевод дипломатической документации с английского языка на русский язык

60. Проблемы перевода терминов английской научной документации экономической тематики

61. Исследование использования программ дистанционного обучения для подготовки учебно-методической документации

62. Разработка многопользовательской информационной системы ведения документации по аренде

63. Решение задач оформление экономической документации

64. Выполнение расчётов и оформление технической документации с использованием MS Office

Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда

65. Розробка і оформлення конструкторської документації гібридних інтегральних мікросхем

66. Организация проектирования электронной аппаратуры. Техническая документация

67. Документационное обеспечение управления фирмой. Состав документации

68. Международная стандартизация в области управления документацией

69. Система документации по личному составу

70. Техническая документация при проектировании автоматизированных систем управления
71. Ведение распорядительной документации
72. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

73. Единая система технологической документации (ЕСТД). Погрешности, классификация погрешностей

74. Разработка чертежей и проектно-конструкторской документации на жакет для девочки

75. Разработка проектно-конструкторской документации на женские брюки галифе

76. Современная научно-техническая документация на статистические методы анализа результатов измерений

77. Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у Дніпропетровському регіоні

78. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

79. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

80. Ризик кредитних операцій комерційного банку

Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

82. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

83. Філософія інформаційного суспільства

84. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

85. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

86. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами
87. Аналіз діяльності комерційного банку
88. Способи забезпечення кредитів

89. Апаратне і програмне забезпечення

90. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

91. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

92. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

93. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

94. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

95. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

96. Операції, які здійснюють банки

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

97. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

98. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

99. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.