Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ на тему: ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕФЕРАТ Дипломної роботи на тему «Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності». Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. Роботу подано на 120 стор., вона містить 32 таблиці, 15 рисунків, додатки. Список використаної літератури включає 53 найменування. Об’єкт досліджень дипломної роботи: вплив іпотечного кредитування на фінансово-економічні показники діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, виконання розрахунків економічної ефективності фінансування проекту розвитку суб’єкта підприємницької діяльності у вигляді багатозаставних іпотечних кредитів. Мета досліджень дипломної роботи: вивчення закономірностей, принципів та ефективності фінансового механізму іпотечного кредитування діяльності суб’єктів господарювання. Задачі досліджень дипломної роботи: - провести дослідження впливу іпотечного кредитування на розвиток підприємницької діяльності; - запропонувати подальші шляхи розвитку іпотечного фінансування суб’єктів підприємницької діяльності; - оцінити поточний стан привабливості іпотечного кредитування для комерційних банків та для фінансування діяльності суб’єктів господарювання; - оцінити поточні проблеми правового та економічного характеру в іпотечному кредитуванні; - оцінити параметри та ефективність багаторазової іпотеки для розширення іпотечного кредитування інвестиційного проекту за поточними показниками ефективності; Актуальність досліджень дипломної роботи: іпотечне кредитування з 01.01.2004 дає нові механізми взаємовигідного довгострокового кредитування, яке основане на двухступеневій схемі початкового кредитування банками суб’єктів господарювання та наступного коротко- та довгострокового оборотного рефінансування надбаних іпотечних активів через механізми реалізації нових цінних паперів (іпотечних сертифікатів), для існування яких необхідний розвинутий ринок іпотечних цінних паперів в Україні. Методи досліджень: проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу балансу підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, прогнозування дисконтованих грошових потоків доходів та витрат діяльності підприємства. ВСТУП Поняття «іпотека» походить зі Стародавньої Греції, де так називали стовп із написом, що земельна ділянка, на межі якої встановлювався такий стовп, є забезпеченням позики. На певному відрізку історії іпотекою називали заставу нерухомого майна шляхом запису до публічних книг. Пізніше у країнах, які називали себе соціалістичними, унаслідок того що земля не була об’єктом купівлі, продажу й застави, іпотека не існувала. Сьогодні під іпотекою прийнято розуміти заставу нерухомого майна, головним чином землі, з метою отримання позики, так званого іпотечного кредиту. Безумовно, іпотека є невід’ємною ланкою ринкової економіки. Поява з 1 січня 2004 року системи правил про іпотеку сприятиме становленню в Україні іпотечного ринку, який як той, що самофінансується (без фінансового втручання держави), дозволить фінансувати виробництво, будівництво, сільське господарство, будівництво житла тощо.

Очевидно, що іпотека сприятиме зростанню ділової активності, розвитку ринку фінансових та страхових послуг. Іпотека приваблива для кредиторів тим, що надійно захищає їх права перед іншими особами, які претендують на майно боржника, оскільки встановлює високий пріоритет для вимог іпотекодержателя. Слід зауважити, що іпотека не тільки підвищує «якість» основного зобов’язання, а й мотивує іпотекодавців до ефективного виконання такого зобов’язання, оскільки інакше доведеться розстатися з нерухомим майном, що забезпечує основне зобов’язання. До 01.01.2004 року в Україні іпотека регулювалась не окремим спеціальним законодавством, а правилами, що регламентують заставу. Такі правила містились в розділі II Закону України від 02.10.92 р. № 2654-XII «Про заставу» (далі – Закон № 2654, або старі правила про іпотеку). З 1 січня 2004 року набули чинності правила, що формують іпотечний ринок України, а саме: – Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV «Про іпотеку» (далі – Закон № 898, або нові правила про іпотеку) – встановлює основні правила іпотеки; – Закон України від 19.06.2003 р. № 979-IV «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (далі – Закон № 979) – установлює правила іпотечного кредитування, випуску та обігу іпотечних сертифікатів; – Закон України від 19.06.2003 р. № 978-IV «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операції з нерухомістю» (далі – Закон № 978) – установлює обов’язковість іпотеки для забезпечення угоди між забудовником і стороною, що фінансує будівництво; – Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV, зокрема ст. 575 «Окремі види застави» ; – Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, зокрема ст. 334 «Правовий статус банків», ст. 347 «Форми та види банківського кредиту» . Перелік документів, котрі так чи інакше регламентують іпотечну систему, був би неповним без документів, що встановлюють правила реєстрації прав на нерухоме майно і захисту прав кредиторів. На сьогодні існують лише відповідні законопроекти: проект Закону України від 05.06.2003 р. № 2580-1 «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень»3 та проект Закону України від 11.07.2003 р. № 2336 «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». Можна передбачити появу найближчим часом закону, що регулює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, оскільки без чіткої системи прав власності на нерухоме майно неможливе нормальне функціонування іпотечної системи в цілому. Згідно з п. 4 Прикінцевих положень Закону № 898 до набуття чинності таким законом порядок державної реєстрації іпотек установлюється Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації іпотек. Відповідно до Закону № 898 іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні та користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання отримати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, встановленому цим Законом.

Отже, нове визначення іпотеки підкреслює, що іпотека – це не просто застава, а спеціальний (окремий) механізм, який можна розглядати як різновид застави. На відміну від старих правил про іпотеку (Закон № 2654) нові правила є самодостатніми у визначенні того, що розглядається як нерухоме майно (предмет іпотеки): земельні ділянки, а також об’єкти, розміщені на земельній ділянці та невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Правовий режим нерухомого майна поширюється на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти. Неважко помітити, що, як і раніше, у визначенні нерухомого майна акцент зроблено на землі. Звертає на себе увагу й те, що вже в самому визначенні нерухомого майна непрямо підкреслюється цілісність предмета іпотеки як одна з умов, необхідна для захисту прав іпотекодержателя. По-своєму цікавий механізм державної реєстрації іпотеки (ст. 4 Закону № 898), що передбачає непряму мотивацію. Згідно з таким механізмом обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації, але і за її відсутності іпотечний договір залишається дійсним. Ось тут і спрацьовує механізм мотивації, згідно з яким, якщо іпотека не пройде процедуру державної реєстрації, вимога іпотекодержателя не набуває пріоритету щодо зареєстрованих прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно. Зареєстровані права та вимоги на нерухоме майно підлягають задоволенню згідно з їх пріоритетом – у черговості їх державної реєстрації (ст. 3 Закону № 898). Щоб нерухоме майно стало предметом іпотеки, воно згідно з новими правилами має відповідати таким умовам (ст. 5 Закону № 898): по-перше, таке майно має належати іпотекодавцю на праві власності (або на праві господарського ведення), по-друге, нерухоме майно має бути відчужуваним і на нього може бути звернено стягнення, по-третє, таке майно має бути зареєстроване як окремий виділений у натурі об’єкт. Отже, обов’язкові умови, яким повинен відповідати предмет іпотеки, готують підґрунтя для задоволення іпотекодержателем своїх вимог за рахунок предмета іпотеки, якщо це буде потрібно. Установлено й такі обов’язкові умови передачі нерухомого майна в іпотеку, що демонструють зв'язок земельних ділянок і будов на таких ділянках, які належать іпотекодавцю на праві власності. Якщо в іпотеку передається будова, іпотека поширюється і на земельну ділянку, на якій розташовано таку будову та яка необхідна для цільового використання такої будови, і навпаки. Така норма сприяє концентрації прав власності в одних руках (не дає її «розпорошити») і дозволяє уникнути появи різних власників у землі та будов на ній у результаті іпотеки. Іпотека того самого нерухомого майна може бути багаторазовою (ст. 13 Закону № 898), для чого необхідна згода попередніх іпотекодержателей, якщо інше не встановлено іпотечним договором. Правила наступної іпотеки наочно демонструють роботу механізму пріоритету іпотеки, а саме: попередня іпотека має вищий пріоритет стосовно наступних іпотек. Об’єкт досліджень дипломної роботи: вплив іпотечного кредитування на фінансово-економічні показники діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, виконання розрахунків економічної ефективності фінансування проекту розвитку суб’єкта підприємницької діяльності у вигляді багатозаставних іпотечних кредитів.

И то, и другое вместе составляют немецкий жизненный успех. Намечая в 1924 г. задачи национал-социализма в области воспроизводства немецкого народа, Гитлер писал: "Всё то, что в этой области сегодня во всех смыслах упущено, будет навёрстано народным государством... Ребёнок будет обьявлен им ценнейшим достоянием народа. Оно должно будет взять на себя заботу о том, чтобы только тот, кто здоров, рождал детей; чтобы позором было только одно: несмотря на свои собственные болезни и собственные дефекты всё-таки приносить в мир детей". И население Германии с каждым годом прирастало здоровым многочисленным потомством, обгоняя в этом отношении соседние страны. В дальнейшем рабочие руки этого поколения будут способствовать послевоенному "экономическому чуду". В настоящее же время коэффициент рождаемости в Германии почти такой же, как у нас, 1.25. Правда, убыль населения из-за возрастания продолжительности жизни меньше: "прирост" на 1000 человек составляет-0.8 в год против нашего -5.2. Отличие заключается таюке в благоприятном экономическом фоне, который содержит в себе необходимые ресурсы для корректировки демографической политики, если появится к тому государственная воля

1. Концесія як механізм розвитку економіки держави

2. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

3. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

4. Механізм кредитування банками України

5. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

6. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм
7. Фінансовий механізм підприємства
8. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

9. Господарський механізм

10. Кредитний механізм в комерційних банках

11. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

12. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

13. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

14. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

15. Іпотечне кредитування

16. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Механізм обслуговування системних викликів

18. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

19. Механізм та біологічне значення запалення

20. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

21. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

22. Механізм і методи управління фірмою
23. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій
24. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

25. Демократична консолідація як шлях зміцнення демократії

26. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

27. Проект вузлів і механізмів зливковоза

28. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

29. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

30. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

31. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

32. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

34. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

35. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

36. Механізм фіскальної політики держави

37. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

38. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
39. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
40. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

41. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

42. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

43. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

44. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

45. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

46. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

47. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

48. Природні ресурси як надбання українського народу

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки

49. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

50. Документний фонд як інформаційний ресурс

51. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

52. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

53. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

54. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
55. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія
56. Оптимізм як чинник психологічного здоров’я особистості

57. Екстатичні (змінені) стани свідомості як сторона культури

58. Марксистський атеїзм як різновид вільнодумства

59. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

60. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

61. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

62. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

63. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

64. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

66. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

67. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

68. Энергетические ресурсы мирового океана

69. Природопользование. Лесные ресурсы

70. Оценка рекреационных ресурсов Владимирской области
71. Минеральные ресурсы
72. Водные ресурсы

73. Водные ресурсы Земли

74. Мировые ресурсы никеля

75. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

76. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

77. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

78. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

79. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

80. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

81. Мировые информационные ресурсы

82. Формирование и использование информационных ресурсов

83. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

84. Невозобновимые ресурсы

85. Мировые ресурсы, добыча алмазов и драгоценных металлов

86. Лiсовi ресурси Украiни
87. ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works)
88. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

89. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

90. Состояние водных ресурсов России и Сибири

91. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

92. Состояние водных ресурсов и водоснабжение пищевой промышленности в регионах Российской Федерации: риски и угрозы

93. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

94. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

95. Ресурси виробництва

96. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы

97. Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район

98. Количественные показатели агроклиматических ресурсов

99. Водные ресурсы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.