Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Юридичний факультет Кафедра кримінального і цивільного права Курсова робота З дисципліни «Цивільне право» На тему: «Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи» Виконала: студентка 321 групи Біба Ольга Олександрівна Залікова книжка № 42214/08з Київ - 2010 План Вступ 1. Поняття і ознаки юридичної особи 2. Способи створення юридичних осіб 3. Поняття та сутність припинення юридичних осіб 3.1. Поняття ліквідації юридичних осіб 3.2. Реорганізація юридичних осіб 4. Банкрутство як підстава ліквідації 4.1. Ліквідація юридичних осіб при визнанні банкрутом 4.2. Процедура визнання юридичної особи банкрутом Висновки Список використаних літературних джерел Вступ Функціонування господарської системи держави забезпечується перш за все діяльністю різноманітних юридичних осіб. Юридичні особи виконують найважливіші завдання економіки, забезпечуючи розвиток сфер виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг. Неможливо собі уявити функціонування системи управління, політичної системи суспільства без діяльності юридичних осіб. Конструкція юридичної особи дозволяє залучати необхідні ресурси шляхом поєднання можливостей кількох суб’єктів. Значення юридичної особи важко переоцінити. Конституція України надає кожній особі право на підприємницьку діяльність. Здійснення цього право особою можливе як безпосередньо у формі приватного підприємництва так і опосередковано – шляхом участі у юридичній особі. Частка опосередкованого здійснення підприємницької діяльності є надзвичайно важливою. Враховуючи переваги, що надає конструкція юридичної особи, її феномен відомий людству ще з часів Стародавнього Риму. Жодна сучасна держава не обходиться без використання його в своїй практиці. Нормальне існування юридичних осіб можливе тільки за умови належної регламентації їх утворення, діяльності і припинення. Як будь-яке явище, юридична особа має свій початок і кінець. Важливою гарантією дотримання прав осіб, що бажають створити юридичну особу та інших осіб, є передбачений законом порядок її створення. Публічне регулювання порядку створення юридичної особи, обов’язкова державна реєстрація юридичної особи – запорука законності її діяльності. На стадії створення держава забезпечує мінімальний необхідний соціальний контроль за діяльністю юридичних осіб, отримує відомості, що стануть основою контролю здійснення підприємницької діяльності, виконання норм податкового, природоохоронного та іншого законодавства. На удосконалення процедури утворення юридичних осіб були спрямовані, зокрема, норми Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців». Однак впровадження в життя положень даного закону, реєстрація за принципом «єдиного вікна» не виправдала сподівань і замість спрощення процедури створила черги та ускладнення. Можливість в будь-який момент припинити діяльність юридичної особи є однією із суттєвих гарантій прав як самої юридичної особи, так і її учасників. Встановлення в законодавстві порядку ліквідації юридичних осіб виконує різноманітні функції: забезпечує нормальне припинення господарської діяльності, охороняє права кредиторів, встановлює механізми захисту найманих працівників, сприяє податковій дисципліні.

Правове регулювання створення і ліквідації юридичних осіб полягає перш за все в Цивільному кодексі України та Господарському кодексі України. Надзвичайно важливе значення має також Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Створення та припинення юридичних осіб відзначається рядом проблем, серед яких можна назвати відсутність єдиних вимог до засновницьких документів, неврегульованість порядку створення юридичних осіб окремих організаційно-правових форм (наприклад приватного підприємства); необхідність отримання цілого ряду дозволів для створення суб’єкта підприємництва та ін. Проблемами припинення юридичних осіб можна назвати деяку неврегульованість підстав та порядку примусового припинення, можливість зловживань під час майнових аспектів ліквідації та інші. Наукове дослідження даної теми проводиться, в основному в межах дослідження конструкції юридичних осіб. Тому важливе значення мають фундаментальні радянські праці Братуся С.Н. „Юридические лица в советском гражданском праве” та Красавчикова О.А. „Сущность юридического лица” які встановлюють підвалини сучасного вчення про юридичну особу. Сучасні розробки даної теми представлені відповідними главами в підручниках, зокрема „Цивільне право України” Є. О. Харитонова та Н. О. Саніахметової та «Цивільне право України» за загальною редакцією Шевченко Я.М. Дослідженню створення і ліквідації юридичних осіб присвячено і ряд статей в періодичній пресі. Серед останніх слід відмітити статті Б.Полякова „Про концепцію реформування законодавства про неспроможність (банкрутство)” та М.Тітова, В.Бондаренка „Новий закон про банкрутство: проблеми застосування ”. Метою даної роботи є детальне дослідження процесів утворення і ліквідації юридичних осіб, виявлення його особливостей, елементів, їх характеристика. Робота складається з трьох розділів. Перший розділ присвячений поняттю та порядку утворення юридичної особи, особливостям створення юридичних осіб – суб’єктів господарювання. В другому розділі наводиться характеристика припинення діяльності юридичної особи: підстав, порядку. Третій розділ висвітлює особливості ліквідації юридичних осіб в процедурі банкрутства. При дослідженні обраної проблеми використовується діалектичний, логічний та порівняльний методи. 1. Поняття і ознаки юридичної особи ЦК не дає визначення поняття &quo ;юридична особа&quo ;. Натомість, ст.80 ЦК, яка має назву &quo ;Поняття юридичної особи&quo ;, містить вказівку на деякі характерні ознаки цього поняття, зазначаючи, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Таким чином, тут маємо лише вказівки на такі ознаки юридичної особи: 1) це організація, тобто певним чином організаційно і структурно оформлене соціальне утворення; 2) вона повинна бути створена і зареєстрована у встановленому законом порядку; 3) вона має цивільну правоздатність і дієздатність (правосуб'єктність), тобто здатна набувати і реалізовувати цивільні права та обов'язки від свого імені; 4) вона може бути позивачем і відповідачем у суді.

Серед цих властивостей не вистачає деяких традиційних ознак юридичної особи — таких як: наявність відокремленого майна, самостійна відповідальність за зобов'язаннями. Для аналізу поняття &quo ;юридична особа&quo ; повинні бути враховані також зазначені властивості, оскільки вони дозволяють відрізнити юридичну особу від інших соціальних утворень, зокрема різноманітних об'єднань, філій і представництв, які не є суб'єктами цивільного права. Зупинімося на наведених ознаках детальніше. 1) Наявність певним чином організаційно і структурно оформленого соціального утворення — організації. Традиційно у цивілістичній літературі ця ознака юридичної особи іменувалася як вимога організаційної єдності1. Організаційна єдність полягає у визначенні цілей і завдань юридичної особи, у встановленні її внутрішньої структури, компетенції органів, порядку їх функціонування тощо. Організаційна єдність закріпляється у статуті юридичної особи, її установчих документах або в акті органу влади про створення юридичної особи публічного права. Наприклад, наявність статуту є обов'язковою вимогою для акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю (ст.ст.143, 151, 154 ЦК). Крім того, стосовно окремих видів юридичних осіб закон передбачає обов'язкові правила щодо організації їх внутрішньої структури та порядку функціонування їх органів управління. Наприклад, ст.97 ЦК встановлює, що управління товариством здійснюють органи останнього, якими є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. Таким чином, зазначена норма містить загальні норми, які визначають обов'язковість організаційної єдності цього виду юридичних осіб, встановлюючи для них два рівні органів управління товариством. Перший — це вищий орган управління і другий — виконавчий. Загальні збори учасників товариства є вищим органом управління ним незалежно від виду цього товариства. Стаття 98 ЦК визначає компетенцію загальних зборів учасників товариства, вказуючи, що вони мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі й із тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу, а також визначає засади голосування в них учасників товариства. Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду. Закон не містить винятків із цього правила. Це означає, що учасник товариства має право оскаржити будь-яке рішення, навіть те, яке не стосується безпосередньо його, але може порушувати майнові і немайнові права останнього як учасника товариства. 2) Майнова самостійність юридичної особи припускає наявність у юридичної особи майна, що виділене і враховується окремо від майна засновників цієї юридичної особи та від майна інших власників. Для різних видів юридичних осіб їх майнова відокремленість має різні прояви. Так, майнова відокремленість державних підприємств проявляється через інститут права повного господарського відання. Згідно із Законом &quo ;Про власність&quo ; це право містить можливість володіння, користування і розпорядження державним майном на свій розсуд, дозволяє підприємству вчинення щодо закріпленого за ним майна будь-яких дій, які не суперечать закону і цілям діяльності підприємства.

Вс доводи, як наводить адвокат, повинн пдвести його до прохання про мру покарання, до формулювання остаточних висновкв у справ. Якщо в результат належного аналзу доказв захисник приходить до висновку, що подя злочину вдсутня, в дянн пдзахисного нема складу злочину або недоведено участь пдсудного у вчиненн злочину, вн просить суд постановити виправдувальний вирок. Що стосуться цивльного позову, заявленого у справ, то захисник просить вдмовити в цивльному позов, якщо вн ставить питання про винесення виправдувального вироку за вдсутнстю складу злочину або за недоведенстю участ пдсудного у вчиненн злочину; або про залишення цивльного позову без розгляду, якщо йдеться про виправдання за вдсутнстю в дях пдсудного складу злочину, оскльки в цьому випадку у потерплого залишаться право звернутися з позовом знову в порядку цивльного судочинства. Коли захисник не заперечу факту здйснення злочину, вн зобов'язаний висловити сво мркування про мру покарання. Не рекомендуться вказувати конкретну мру покарання

1. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

2. Цінні папери як об’єкти цивільного права

3. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

4. шпори з цивільного права України

5. Основи цивільного права України

6. Предмет, метод цивільного права
7. Теоретичні проблеми цивільного права
8. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

9. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

10. Принципи цивільного процесуального права

11. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

12. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

13. Фізичні особи в римському цивільному праві

14. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

15. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

16. Цивільне право України

Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

18. Розвиток системи цивільного захисту

19. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

20. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

21. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

22. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
23. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві
24. Представництво у цивільному праві

25. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

26. Спадковий договір в цивільному праві України

27. Статус суб’єктів у федеративній державі

28. Цивільне право

29. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

30. Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування

31. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

32. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Персонал як об’єкт управління організації

34. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

35. Психологічні проблеми цивільного судочинства

36. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

37. Опалення та вентиляція цивільного будинку

38. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії
39. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування
40. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання

41. Фінансова діяльність субєктів господарювання

42. Захист інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції

43. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

44. Злочини проти волі, честі та гідності особи

45. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

46. Право Стародавньої Греції та Риму

47. Цивілізації середньовіччя та сучасності

48. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

49. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

50. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

51. Право як спеціальне соціальне явище

52. Право власності юридичних осіб

53. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

54. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця
55. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами
56. Екологічне право як галузь права

57. Засоби цивільно-правового захисту права власності

58. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення

59. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

60. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

61. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

62. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

63. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

64. Шикана як особливий вид зловживання правом

Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Види творів, на які поширюється авторське право

66. Международное право как особая правовая система

67. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

68. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

69. Культура як феномен суспільного розвитку

70. Закон як джерело екологічного права
71. Організація і управління як елемент суспільного виробництва
72. Грибы - особое царство живой природы

73. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

74. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

75. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

76. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

77. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

78. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

79. Граждане как субъекты административного права

80. Административное право (Контрольная)

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Административное Право Республики Казахстан

82. Граждане, как субъекты административного права

83. Соотношение административного права со смежными отраслями права

84. Административное право РБ

85. Граждане как субъекты международного права

86. Административно право (шпаргалки)
87. Административное право РФ
88. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

89. Арбитражное процессуальное право

90. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

91. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

92. Банковское право (Контрольная)

93. Шпаргалка по банковскому праву

94. Гражданское право

95. Гражданское право - сделки

96. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

97. Авторское право

98. Авторское право

99. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.