Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Деньги в рыночной экономике

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ У ринковій економіці грошам належить визначне місце. Вони забезпечують життєдіяльність суб”єктів держави, огортаючи всі клітини системи виробничих відносин. Справді, величезна кількість людей у світі щоденно розраховуються грошима за придбані товари чи послуги. Проте не кожна людина задумується про те, яке важливе значення мають гроші. А вони необхідні для функціонування економіки, оскільки саме гроші можуть привести в рух фінансовий механізм, здатний забезпечити розвиток сиробничих сил. Отже, будучи предметом попиту, гроші впливають на ринок товарів і послуг. Стан грошового обігу може привести до змін умов економічної рівноваги. Так, при інфляції люди по-іншому підходять до розподілу своїх доходів між заощадженням і споживанням, ніж у періоди стабілізації цін. Особливого значення вивчення грошей набуває для розуміння функціонування ринкової системи економіки. Оскілбки Україна йде до ринкової економіки сучасного типу, регулююча економічна роль держави достатньо велика, то гроші, грошовий обіг є головними інструментами в механізмі державного регулювання, який веде до економічного і соціального прогресу. Метою моєї курсової роботи є в межах запропонованого обсягу розглянути основні питання, що стосуються еволюції грошей з економічної точки зору. Основна частина роботи складається з трьох розділів, присвячених розкриттю суті і функцій грошей, їх походженню і  розвитку, основним концепціям грошей. Окрім того, я вважаю за доцільне ознайомити з новою валютою євро, на яку великі надії покладають наші сусіди – розвинуті країни Західної Європи. У роботі я намагався простежити проблеми розвитку грошових відносин, як у світовій теорії і практиці, так і у вітчизняній. З цією метою опрацював ряд наукових досліджень і праці зарубіжних та українських економістів. Аналіз наукових праць засвідчив, що “гроші завжди визначали головний стрижень, навколо якого концентрувала свою увагу економічна наука”. I. Походження, суть та функції грошей 1.1. Походження грошей Гроші – це одне з найвеличніших  досягнень людства.Їх виникнення пов”язане з 7-8 тис. до н.е., коли у  древніх племен з”явились залишки якихось продуктів, які можна було б обміняти на інші такі ж продукти в яких була потреба. Історично як засіб полегшення обміну використовувались каміння, худоба, шматки металів чи інші предмети, які отримали загальне визнання у продавців та покупців як засіб обміну. Тобто все, що визнавало суспільство в якості обігу, - це і  були  гроші. Існування грошей таке ж давне, як існування самої людської цивілізації. Зокрема, монети із неблагородних металів стали використовуватись в обігу у міру того, як росла вартість золота. Згодом з”явились повноцінні гроші, виготовлені з паперу. Уперше паперові гроші винайшли китайці. Їх почали друкувати у 812 році н.е. У XV - XVIII ст. гроші, виготовлені з паперу, появились у Європі і так широко розповсюдились і прижились, що стали основним замінником повноцінних грошей. На протязі століть гроші, як і погляди на них, змінювались, і навіть у наш час їх стан не можна вважати завершеним. Економічна сутність, закономірності виникнення та розвитку грошей взаємопов”язані і взаємозумовлені.

В економічній науці традиційно виділяються дві основні концепції походження грошей: 1)раціоналістична; 2)еволюційна.  Раціоналістична концепція  виходить з того, що гроші виникли як результат певної раціональної угоди між людьми, через необхідність виділення спеціального інструмента для обслуговування сфери товарного обігу і підвищення ефективності її функціонування. Конкретна грошова форма виникає тоді, коли люди усвідомлюють її необхідність і організаційно забезпечують її впровадження у господарський оборот. Прихильником цієї концепції був Арістотель. Еволюційна концепція підкреслює об”єктивний характер виникнення грошей, які виділяються із загальної товарної маси, оскільки вони найбільш придатні для виконання функціональної ролі грошового товару. Виділяється загальна маса окремих товарів, які і стають грошима в межах певної суспільної форми товарного виробництва й обігу. Прихильник еволюційної концепції - А.Сміт. Вирішення питання про походження грошей зводиться фактично до вивчення різними теоретичними школами процесу розвитку обміну  та торгівлі. Найпростішою формою обміну з економічної точки зору є бартер. Бартер – безпосередній обмін одного товару на інший, чи однієї послуги на іншу. На цьому процесс грошового розвитку не закінчився. Потрібен був такий товар-еквівалент, який б  забезпечував функціонування  національних і міжнародних обмінів. Роль такого еквівалента, який став грошима, закріпилась за золотом і сріблом . Така система, в який роль загального еквівалента відіграє золото і срібло називається  біметалічною. На початку XIX ст. в Великобританій, Голландії і Німеччині існувала  монометалічна  (золотогрошова система), в якій роль загального еквівалента відігравало золото. Така грошова система проіснувала  відносно недовго. Вже починаючи з часу Першої світової війни золото почало витіснятись спочатку з внутрішнього, а пізніше з міжнародного обігу. Почався процес так званої демонетизації, що власне і означає припинення виконання золотом ролі грошей. Епоху товарних грошей змінила епоха  паперових грошей. Вони виявились дуже зручним загальним еквівалентом, який мав значні переваги порівняно з попередніми. Сучасні паперові гроші не є повноцінними, як золото, вони мають зміст тільки тоді, коли виконують певні функції. 1.2. Суть та функції грошей Для того, щоб краще зрозуміти суть грошей, потрібно уяснити їхню роль. У зв”язку з цим прийнято вважати, що  найкраще економічна суть грошей проявляється в їх функціях. Традиційно в економічній науці виділяють п”ять основних функцій грошей: 1) міра вартості; 2) засіб обігу; 3) засіб платежу; 4) засіб нагромадження; 5) світові гроші. Цих п”ять функцій грошей у їх системній єдності становлять реальне функціонування грошової маси. Функція грошей як міри вартості проявляється через вимір грошової вартості (ціни) товарів. Без кількісної визначеності вартості в ціні товару  неможливе ринкове господарство й еквівалентний товарний зв”язок  між товаровиробниками. Для забезпечення виконання грошима функції міри вартості  держава у законодавчому порядку впроваджує масштаб цін, встановлюючи певну грошову одиницю розрахунків – національну валюту.

Масштаб цін відіграє важливу технічну роль при виконанні грішми функції міри вартості. Гроші як засіб обігу.У цій функції гроші відіграють роль тимчасового посередника при обміні товарів. У сфері товарного обігу при   купівлі-продажу  товарів  гроші   (готівкою  або  на   банківському  рахунку)  обов”язково повинні бути в наявності. Функцію засобу обігу виконують реальні гроші. Акт реалізації товару на ринку  або акт перетворення товару в гроші – центральний, найважливіший у ринковому господарстві. Процес товарно-грошового обміну здійснюється за формулою: Т1 – Г – Т2; де  Т1 – Г  -продаж товару;  Г – Т2   -купівля іншого товару на гроші. Ця формула відображає ту реальність товарного обміну, що в умовах ринкових відносин гроші важливіші, ніж товар. У краще становище потрапляє той господарський суб”єкт, хто має гроші (покупець), а не той, хто має товар (продавець). Ці дві основні функції найбільше  зумовлюють сутність грошей. Функція грошей як засобу обігу доповнює  функцію грошей  як міри вартості, а  ідельна міра вартості перетворюється у господарському обороті в реальний засіб  обігу. Функція грошей як засобу платежу відображає особливості кредитного господарства, тобто реалії купівлі-продажу товарів у кредит з відстрочкою оплати (платежу). Тобто, покупці сплачують гроші за придбані товари лише тоді, коли настає строк платежу. Функція грошей як засобу нагромадження. У цій функції гроші вилучаються з товарного обігу і нагромаджуються на банківських рахунках. Такі заощадження є об”єктивною потребою розвитку ринкового господарства. Банки акумулюють гроші як засіб нагромадження і через позику знаходять їм прибуткове застосування в інших структурних ланках народного господарства. Світові гроші у функціональному плані відображають вихід товарно-грошового обміну за межі національних кордонів. Порівняння купівельної спроможності грошових одиниць різних країн відбувається на міжнародних валютних ринках. При цьому виникає специфічний інструмент міжнародного порівняння національних грошей – валютний курс. Говорячи про світові гроші потрібно розглянути поняття “конвертованість” валют. Здатність національної валюти вільно обмінюватись на іноземні валюти у всіх видах грошових операцій по дійсному валютному курсі називається конвертованістю (co versio (англ.) – перетворення). На даний час повністю конвертованими  вважаються лише не більше десяти валют світу, з них п”ять - вільно використовувані: долар США, німецька марка, японська йена, англійський фунт стерлінгів і французький франк. Саме ці валюти виконують функцію світових грошей в повному обсязі, виступаючи в якості  міжнародного розрахункового і платіжного засобу в усіх видах операцій. Також цю функцію відіграють наднаціональні грошові одиниці – СДР, ЕКЮ, які використовуються міжнародними валютно-фінансовими організаціями. Українська гривня поки що не є конвертованою валютою, це пов”язано з недосконалістю ринкових відносин, недостатнім товарним покриттям гривні та загальною нестабільністю фінансової ситуації в Україні. Детальний розгляд кожної із виконуваних грошима функції допоміг визначити грошову суть.

У Веры и Фридриха Лутц было несколько совместных работ, в том числе "Денежная и валютная политика Италии" (Monetary and Foreign Exchange Policy in Italy, 1950) и "Теория инвестиций фирмы" (The Theory of Investments of the Firm, 1951). Вера Смит самостоятельно написала "Очерк об экономическом развитии Италии" (Italy, Study in Economic Development, 1962) и "Централизованное планирование рыночной экономики: анализ французской теории и практики" (Central Planning for the Market Economy, 1969). Она написала большое количество статей, посвященных деньгам, кредиту, банковскому делу, государственным финансам, теории фирмы, экономическому развитию, планированию и рынку труда. Кроме того, Вера Смит перевела с немецкого на английский работы Вильгельма Репке (Wilhelm Roepke), Оскара Моргенштерна (Oskar Morgenstern) и Фрица Махлапа (Fritz Machiup). По мнению Смит, центральный банк не является результатом естественного развития. Он создается по инициативе правительства, пользуется особыми привилегиями и имеет особые обязательства

1. Государственная политика в рыночной экономике

2. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

3. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

4. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

5. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике

6. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой
7. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД
8. Малый бизнес и его место в рыночной экономике Запада и России

9. Отчет о движении денежных средств, его значение в рыночной экономике, техника составления в России и международной практике

10. Роль маркетинга в повышении эффективности работы предприятия в условиях рыночной экономики

11. Рыночная экономика (шпаргалка)

12. Внешняя торговля России со странами с развитой рыночной экономикой

13. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

14. Предприятие как объект и субъект рыночной экономики /Украина/

15. Современная оплата труда в условиях рыночной экономики

16. Методы ценообразования в рыночной экономике

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

17. Биржа и биржевая деятельность в рыночной экономике

18. Рынок ценных бумаг и его роль в рыночной экономике

19. Монополии в рыночной экономике

20. Государство в рыночной экономике

21. Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики

22. Концепции перехода к рыночной экономике. Особенности переходной экономики России
23. Мелкий бизнес в рыночной экономике: его роль и перспективы
24. Основы рыночной экономики (Контрольная)

25. Основы рыночной экономики (Шпаргалка)

26. Предпринимательство в рыночной экономике

27. Сущность рыночной экономики. Пути к ней России

28. Финансово-промышленные группы и их роль в формировании рыночной экономики

29. Государственное регулирование рыночной экономики

30. Конкуренция как внутренний регулятор рыночной экономики

31. Функции и роль денег в рыночной экономике

32. Маркетинговые стратегии малого бизнеса в период перехода к рыночной экономике

Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

33. Практика кадрового менеджмента в условиях перехода к рыночной экономике

34. Пенсионное обеспечение в России и странах с развитой рыночной экономикой: сравнительно-правовой анализ

35. Фирмы в рыночной экономике: контракт купли-продажи

36. Страхование в условиях рыночной экономики

37. Физическая культура в условиях рыночной экономики в Российской Федерации

38. Общая характеристика рыночной экономики
39. Денежно-кредитное регулирование в условиях рыночной экономики
40. Рыночная экономика

41. Кредитно-денежная система в условиях перехода к рыночной экономике

42. Макроэкономическая нестабильность в рыночной экономике

43. Социально ориентированная рыночная экономика - выбор России

44. Рыночная экономика

45. Особенности формирования инвестиционных ресурсов в рыночной экономике Украины.

46. Закономерности перехода к рыночной экономике

47. Рыночная экономика в России и вхождение России в мировой рынок

48. Сущность рыночной экономики, пути к ней России

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

49. Акционерное общество в рыночной экономике

50. Анализ розничного товарооборота в условиях рыночной экономике

51. Германская модель социально рыночной экономики

52. Деятельность предприятий в условиях перехода к рыночной экономике (конспект лекций)

53. Конкуренция в рыночной экономике

54. Монополии в рыночной экономике
55. Основы рыночной экономики
56. Особенности функционирования рынка труда в условиях рыночной экономики

57. Реализация работ, товаров и услуг в условиях рыночной экономики

58. Рыночная экономика

59. Рыночная экономика, категории, принципы

60. Финансы и основные пути их социализации в условиях социально-рыночной экономики

61. Функции заработной платы и их проявление в условиях рыночной экономики

62. Ценообразование в условиях переходной рыночной экономики

63. Эффективность производства в легкой промышленности в условиях рыночной экономики

64. Предприятие в условиях рыночной экономики

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Особенности формирования социальных фондов в странах рыночной экономики. Порядок расчетов с внебюджетными социальными фондами в РФ

66. Банки, их роль в рыночной экономике

67. Государственное регулирование национального хозяйства в рыночной экономике

68. Достоинства и недостатки плановой и рыночной экономики. Смешанный тип экономики

69. Модели рыночной экономики

70. Предпринимательство - фактор динамизма рыночной экономики
71. Рыночная экономика
72. Фирма как субъект рыночной экономики

73. Функции и роль государства в рыночной экономике

74. Ценообразование в рыночной экономике

75. Производственные кооперативы в рыночной экономике.

76. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики

77. Значение банковской системы в современной рыночной экономике

78. Бухучет заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда в условиях рыночной экономики

79. Переход от тоталитарной к социально-ориентированной рыночной экономике на примере послевоенной Германии 1945-1960гг.

80. Роль банковского кредита в условиях рыночной экономики

Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики

82. Монополии в рыночной экономике

83. Основы рыночной экономики

84. Социально-экономические основы, сущность и теории прогнозирования и планирования в условиях рыночной экономики

85. Структура рыночной экономики

86. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики
87. Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике
88. Проблема социального страхования и ее развитие в условиях формирования рыночной экономики

89. Роль банков в рыночной экономике

90. Роль кредитных отношений в современной рыночной экономике

91. Банки и их роль в рыночной экономике

92. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике

93. Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике

94. Основные фонды предприятия в условиях перехода к рыночной экономике

95. Роль бухгалтерской отчетности в рыночной экономике на примере ООО «Виктория»

96. Управленческий учет в рыночной экономике

Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Цели, функции и сущность бухгалтерского учета в рыночной экономике

98. Государство и рыночная экономика

99. Переход к рыночной экономике и задачи милиции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.