Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗмістВступ І. Фізичний розвиток та стан здоров’я дітей 1.1 Ріст та розвиток 1.2 Основні закономірності фізичного розвитку 1.3 Особливості шкірного покриву дітей 1.4 Особливості кістково - м’язової системи дітей 1.5 Особливості органів дихання та серцево – судинної системи 1.6 Кров та кровотворні органи 1.7 Органи травлення 1.8 Обмін речовин 1.9 Особливості вищої нервової діяльності Висновок до розділу І ІІ. Завдання та засоби фізичного виховання дошкільників 2.1 Завдання фізичного виховання 2.2 Засоби фізичного виховання ІІІ Організація фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі Рекомендації щодо фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі 3.2 Медико – педагогічний контроль 3.3 Заняття з фізичної культури 3.4 Формування правильної постави та профілактика плоскостопості Висновок до розділу ІІІ Висновок СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВступСаме в дошкільному віці закладаються основи гармонійного розвитку особистості, її фізичні досконалості - основи здоров’я, довголіття, формується багато рухових навичок, розвиваються фізичні якості ( спритність, швидкість, сила та ін.). Своєчасне та успішне формування рухової функції людини, особливо в дошкільний період її життя, має першочергове значення для повноцінного фізичного розвитку. Правильним фізичний розвиток - фізіологічний та педагогічний процес, спрямований на досягнення фізичної досконалості, зміцнення здоров’я, підготовку підростаючого покоління до дорослого життя та праці. У процесі фізичного виховання створюються позитивні умови для успішного засвоєння дітьми стійких навичок поведінки. Зв’язок фізичного виховання з розумовим передбачає повідомлення дітям певних знань з фізичної культури, зокрема правил рухливих ігор, найраціональніших способів виконання рухів. З особливою чіткістю виявляється зв’язок фізичного виховання з трудовим, адже в основі трудової діяльності лежать різноманітні рухи. Удосконалення рухового апарату дитини підвищує працездатність організму; розвиток фізичних та вольових якостей сприяє практичній та психологічній підготовці дошкільників до високопродуктивної праці в майбутньому. Під час виконання фізичних вправ удосконалюються функції аналізаторів: зорового, слухового, рухового. Чіткішими стають оцінки простору, у дітей розвивається почуття ритму, підвищується точність і чіткість рухів та ін. Усе це створює необхідні передумови для кращого сприймання навколишнього середовища і певною мірою впливає на естетичний розвиток. Для прищеплення дітям емоційних смаків у процесі фізичного виховання велике значення має додержання відповідних гігієнічних умов на заняттях, гарна фізкультурна форма, яскраве художнє оформлення фізкультурного інвентарю ( м’ячів, прапорців, обручів тощо ). На виховання естетичних почуттів значною мірою впливає музика , яка супроводжує заняття та ранкову гімнастику. Вона сприяє ритмічнішому й координованішому виконанню рухів, задає темп вправ, допомагає виконати їх виразніше. Усе це поліпшує настрій дітей, викликає в них загальне емоційне піднесення.

Метою моєї курсової являється висвітлення взаємозв’язку із фізичним розвитком дітей дошкільного віку та впливу зовнішніх факторів, діяльності педагогів та батьків на цей розвиток. Завдання Довести, що головне у фізичному вихованні дошкільників – це охорона життя, зміцнення здоров&quo ; і всебічний фізичний розвиток дітей. Висвітлити питання взаємозв’язку фізичного виховання з формуванням позитивних моральних і вольових рис характеру дитини. Довести, що формування правильної постави та профілактика плоскостопості одне з основних завдань фізичного виховання дошкільнят. Гіпотеза Я вважаю, що важлива умова правильного фізичного виховання – єдність вимог дитячого садка та сім’ї. Фізичне виховання дітей дошкільного віку буде ефективним за умови, що воно є органічною частиною всього виховного процесу дитячого садка, предметом спільного піклування дошкільних працівників, членів сім’ї, коли кожний вихователь повністю і творчо виконує вимоги програми. Також необхідно досконало знати анатомо – фізіологічні особливості дитячого організму різних вікових категорій, щоб не завдати шкоди дитині. І. Фізичний розвиток та стан здоров’я дітей Під фізичним розвитком дітей та підлітків розуміють безперервний біологічний процес. На кожному віковому етапі він характеризується визначеним комплексом пов’язаних між собою та зовнішнім середовищем ( при керівній ролі центральної нервової системи ) морфологічних та функціональних властивостей організму та зумовлені цими властивостями запасом фізичних сил. Фізичний розвиток, стан здоров’я, так як і народжуваність та дитяча смертність відображає стан дитячого колективу. Постійний нагляд за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей та підлітків, які проводять лікарі та медичні сестри дитячих закладів, необхідний, так як дозволяє своєчасно намітити та здійснити ряд індивідуальних та масових оздоровчих мір. Вивчення фізичного розвитку та стану здоров’я кожної дитини та всього дитячого колективу знаходиться в безперервному зв’язку. Без індивідуальної оцінки фізичного розвитку та стану здоров’я неможливо відобразити характеристику групи, так як і без знання середніх показників фізичного розвитку, притаманного даному віку, статі та колективу, неможливо об’єктивно оцінити фізичний розвиток кожної дитини. Систематичні спостереження Н. Л. Фигурина і М. П. Денисової ( 19) за ходом розвитку дитини показали, що формування зорово-рухових координації (око-рука) завершується актом хапання з подальшим утримуванням предметів. Свій початок зорово-рухові координації, лежачи в основі акту хапання, беруть з позитивного &quo ;комплексу пожвавлення&quo ;. При пожвавленні в результаті зорового зосередження, на предметі і хаотичних рухів ручки дитини випадково натрапляють на предмет, на цій основі формується простягання ручок до об'єкту, коли, він знаходиться на певній відстані від ока. Таким чином, хапання є складний руховий акт, що виникає у відповідь на дифузне зорове роздратування, падаюче на око дитини з певної відстані і під певною точкою зору і частина цього акту полягає у напрямі ручок до об'єкту і в приведенні в певне положення кисті пальців рук.

В кінці формування акту хапання зв'язок між зоровим роздратуванням і рухом встановлюється миттєво. Р. Я. Лехтман – Абрамлвич ( 13 ) спостерігала, що в період з 4 до 7 місяців, побачивши предмет на досяжному відстаней, дитина відразу ж протягує, до &quo ;нього руки і намагається його дістати. При цьому хапальні рухи рук проробляють відносно швидку еволюція від недиференційованого захоплення предмету всіма пальцями і притиснення його до долоні до захоплення за допомогою зіставлення великого пальця іншим. Питання про те, на якій основі відбувається формування акту хапання, в даний час достатньо не досліджено. Можна лише припускати, що в основі формування акту хапання лежить орієнтовна діяльність, що виражається в зоровій зосередженості на об'єкті. Після утворення акту хапання розвиток рухів переходить в нову фазу. По даним Н. Л. Фигурина і М. П. Денісової, тут з'являються і інтенісивно розвиваються різноманітні повторні рухи. У міру засвоєння дитиною рухів і дій з предметами повторні рухи стають все більш і більш, різноманітними. Дитина не тільки поплескує по предмету, але і розмахує ним, перекладає з однієї руки в іншу, штовхає предмет, що висить над ним, ударяє одним предметом об інший і т.д. Н. Л. Фигурин і М. П. Денисова вказують, що одночасно з повторними рухами, з'являються ланцюгові рухи, які є рядом окремих диференційованих рухів, що йдуть одне за іншим. Ці автори особливо підкреслюють, що повторні і ланцюгові рухи нічим не відрізняються, і в тих і в інших випадках має місце ряд рухів в послідовному порядку під контролем, сприймаючих органів. У ланцюг рухів включаються всі ті окремі рухи, які освоює дитина під керівництвом дорослих. Ступінь розвитку ігрового маніпулювання, у дітей першого року життя залежить від педагогічного підходу за дітьми, за відсутності педаготічної роботи з дітьми, розвиток цих рухів затримується - діти не уміють грати, проводячи, цілий години в стані бездіяльності, задовольняючись смоктанням пальців, і монотонним розгойдуванням тулуба. Явища так званого госпіталізма, які можна спостерігати в поганих дитячих установах, є яскравим доказом того, що уміння грати не просто інстинктивне, мимоволі виникаюче явище, що з'являється унаслідок потреби у відчутті задоволення, а що грі треба учити. Н. Л. Фигурин і М. П. Денисова спеціально досліджували вплив новизни на стимулювання дій дитини. Пропонуючи дитині одночасно &quo ;старий&quo ; предмет, з яким дитина маніпулювала протягом 15-20 хвилин і &quo ;новий&quo ; предмет, з яким дитина ще не зустрічалася, вони виявили, що дитина переважно зосереджується на &quo ;новому&quo ;, тоді як на &quo ;старий&quo ; об'єкт вона майже не дивиться і не хапає. Якщо ж в досвіді демонструвався тільки один &quo ;старий&quo ; предмет, то і в цьому випадку дитина, не зосереджувалася на ньому і не хапала його. Ці автори вказують, що переважний інтерес до нового є характерним для людини і може бути виявлений вже на п'ятому місяці життя. 1.1 Ріст та розвиток Організм дитини відрізняється від організму дорослого рядом особливостей в будові та функціях окремих органів та систем.

Все це, звісно, зі згаданими вище певними, можливо, в чомусь і дійсно досить істотними застереженнями може слугувати предметом для міркувань про тогочасні загальні тенденції, а то й закономірності суспільного розвитку. А відтак, і з цього погляду лідери Української революції певний час рухались у цілком зумовленому об'єктивними обставинами напрямку. Із можливих варіантів вони обирали принципово висхідний, перспективний шлях поступу і, хоча й не з оптимальними здобутками, все ж неухильно долали морально, політично та й фізично найскладніший, найважчий початковий відтинок. Однак наявність очевидних суспільних тенденцій (їх об'єктивна дія), намагання вибудувати політичний курс, який би органічно відповідав тим тенденціям, принаймні не приходив у суперечність (особливо — антагоністичну) — ще не гарантія того, що рівень рішень на суб'єктивному зрізі автоматично набирав оптимального, бездоганного, безпомилкового змісту і характеру. До такого висновку доводиться приходити, аналізуючи реальні факти, що стосуються рівня аргументованості стратегічної концепції федеративного переустрою Росії в абсолютно конкретних обставинах листопада-грудня 1917 року

1. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

2. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

3. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

4. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

5. Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення

6. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
7. Розвиток системи цивільного захисту
8. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

9. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

10. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

11. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

12. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

13. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

14. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

15. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

16. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

18. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

19. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

20. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

21. Психологічні стани дітей дошкільного віку

22. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів
23. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
24. Особливості розвитку рибного ставкового господарства

25. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

26. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

27. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

28. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

29. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

30. Особливості розвитку культури Київської Русі

31. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

32. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

34. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

35. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

36. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

37. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

38. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез
39. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією
40. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

41. Види та причини порушень розвитку дітей

42. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

43. Особливості вивчення теми "Гідросфера" в початковому курсі загальної географії

44. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

45. Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах

46. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

47. Підготовка дітей до шкільного навчання

48. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

50. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

51. Страхи дітей молодшого шкільного віку

52. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

53. Формування іміджу дошкільного навчального закладу

54. Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей
55. Особливості розвитку Федеративної Республіки Німеччини
56. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

57. Особливості стресових станів у дітей різного віку

58. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

59. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

60. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

61. Культура як феномен суспільного розвитку

62. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

63. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

64. Особливості розвитку спорту в Обєднаних Арабських Еміратах

Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи

65. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

66. Загальні закономірності світового економічного розвитку

67. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

68. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

69. Обучение письменной речи на французском языке в старших классах

70. Загальна структура мовної системи
71. Эпическое повествование в "Старшей Эдде"
72. Питание детей старше года

73. Профессиональная ориентация учащихся старших классов

74. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

75. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

76. Обучение письменной речи на французском языке в старших классах

77. Развитие графических образов в рисунках детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с книжной графикой

78. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

79. Влияние родительских отношений на развитие и преодоление тревожности у детей старшего дошкольного возраста

80. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

81. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

82. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

83. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

84. Особливості реформації в Англії

85. День независимости России старше на 800 с лишним лет

86. Особливості функціонування глобальної мережі
87. Історія розвитку криміналістики в Україні
88. Племянник Эрмитажа, Третьяковки старший брат

89. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

90. Олена Пчилка - найкраще для дїтей

91. Особливості маркетингу послуг

92. Стан і перспективи розвитку СНД

93. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

94. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

95. Использование аутентичных материалов при обучении аудированию на старшем этапе обучения

96. Родина, как семья народов: построение тематических циклов занятий для старших дошкольников и младших школьников

Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

98. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка на старшей ступени обучения

99. Обучение и воспитание детей с ФФНР в старшей группе детского сада

100. Отражение сюжетов кукольного театра в рисунках детей старшего дошкольного возраста


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.