Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державне право України

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ТЕМА 11 ВАРІАНТ № 5 ПЛАН Вступ .стр. 2 Поняття, види, статус глави держави . .стр. 3 Конституційний статус Президента України. .стр. 6 Порядок обрання та зміщення Президента України . стр. 10 порядок обрання Президента .стр. 10 порядок зміщення Президента України . стр. 20 Взаємовідносини Президента України з законодавчою, виконавчою та судовою владами .стр. 22 Акти Президента України стр. 24 Висновок . стр. 25 Список использованной литературы . .стр. 26 I Вступ Перша держава, в якій було запроваджено посаду президента як глави держави і виконавчої влади, – це США, де Конституцією 1787 р. затвердйено цей пост. Термін &quo ;президент&quo ; походить від латинського ргаеяйепя, що означає &quo ;той, хто сидить спереду&quo ;. Він застосовувався щодо головуючих на різних зборах. У Європі пост президента вперше було запроваджено у Франції та Швейцарії у 1848 р. У ХХ ст. поширилося запровадження цього поста у багатьох країнах. Остання фаза зазначеного процесу мала місце наприкінці 80-х – на початку 90-х років, коли пост президента було запроваджено майже в усіх незалежних державах, які утворилиея шсля розпаду СРСР, та у країнах Східної Європи. На сьогодні у світі з більш як 180 країн – членів ООН понад 130 мають президентів. Значне поширення інституту президентства обумовлене низкою чинників, які визначають його значення і роль у державному та суспільному житті тієї або іншої країни, Насамперед, Президент уособлює державу, представляє її у міжнародних відносинах. Треба мати на увазі, що відповідно до порядку обрання президента та обсягу його повноважень розрізняють президентські та парламентські республіки. Головна відмінність між ними полягає в тому, тцо у трезщiентській республіці (США, Ірак, Корея) президент обирається народом і має широкі повнрваження, зокрема незалежно від парламенту формує уряд, забезпечує здійснення виконавчої влади. У парламентській республіці (Австрія, Індія, ФРН) Президент обирається парламентом, практично не має виконавчих повноважень, виконує виключно представницькі функції. Остатпіім часом набуває поширення напівпрезидентська республіка (Франція, Португалія, Болгарія). В ній президент обирається народом, але парламенту надаються певні повноваження, пов'язані з контролем за його діяльністю підчас формування уряду і здійснення виконавчої влади. У нашій державі пост Президента було запроваджено Законом України &quo ;Про заснування поста Президента України і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) України від 5 липня 1991 р. У Констуцї України Президенту присвячено розділ V, який складається з 11 статей, що встановлююгь порядок обрання Президента та основи його взаємовідносин з державними органами. II Поняття, види, статус глави держави. Починаючи відповідь на це питання необхідно навести текст закону, який регламентує існування поста Президента в Україні – це: З А К О Н УКРАЇНИ“Про Президента” Стаття 1. Відповідно до Конституції України (888-09) Президент України є найвищою посадовою особою Української держави і главою виконавчої влади. Повноваження Президента України визначаються Конституцією України.

Стаття 2. Президентом України може бути громадянин України не молодший тридцяти п'яти років на день виборів. Одна й та ж особа не може бути Президентом України більше двох строків підряд. Президент України не може бути народним депутатом, займати будь-яку посаду у державних органах і громадських об'єднаннях, а також в інших організаціях та займатися комерційною діяльністю. Якщо особа, обрана Президентом України, є народним депутатом, то її депутатські повноваження припиняються з моменту вступу на посаду. Порушення вимог цієї статті призводить до втрати президентських повноважень, обрана особа не може бути приведена до присяги. Стаття 3. Порядок проведення виборів Президента України визначається Законом &quo ;Про вибори Президента України&quo ; ( 1297-12 ). Стаття 4. Президент України вступає на посаду з моменту прийняття присяги. При вступі на посаду Президент України приносить присягу такого змісту: &quo ;Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень Президента України суворо додержувати Конституції і законів України, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки&quo ;. Присяга приноситься Президентом України не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів. Дату принесення присяги визначає Верховна Рада України. Президент України приносить присягу в урочистій обстановці на засіданні Верховної Ради України, тримаючи Конституцію України. Приведення Президента України до присяги провадиться Головою Верховної Ради України або особою, яка виконує його обов'язки. Стаття 5. Президент України вправі брати участь у засіданнях Верховної Ради України, в обговоренні питань, внесених на її розгляд. Президент підписує закон, прийнятий Верховною Радою України, не пізніш як у десятиденний строк з дня передачі його на підпис. У разі незгоди з законом Президент вправі не пізніш як у двотижневий строк повернути його із своїми запереченнями до Верховної Ради Української РСР для повторного обговорення і голосування. Якщо Верховна Рада України більшістю голосів підтвердить раніше прийняте нею рішення, закон вважається прийнятим. Президент зобов'язаний підписати його у десятиденний строк з дня повторної передачі його на підпис. Стаття 6. Президент Української РСР здійснює свої повноваження, спираючись на Кабінет Міністрів України, може створювати необхідні управлінські і консультативні структури. Стаття 7. Президент України на основі і на виконання Конституції ( 888-09 ) і законів України в межах своєї компетенції видає укази, які є обов'язковими до виконання на території України. Президент України має право скасовувати постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Уряду Кримської АР, акти міністерств України, інших підвідомчих йому органів, виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів України, якщо вони суперечать Конституції України і законам України. Стаття 8. Президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Стаття 9. Президент України користується правом недоторканності.

За посягання на честь і гідність Президента винні особи підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством. Звання Президента України охороняється законом. Стаття 10. Президент України виконує свої обов'язки до вступу на посаду новообраного Президента, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 114-9 Конституції України. Звання Президента зберігається за ним довічно. Стаття 11. Порядок фінансового та матеріально-технічного забезпечення державної діяльності Президента Української РСР визначається законодавством України. Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК м.Київ, 5 липня 1991 року 1295-XII III Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України регламентується Розділом V Конституції України. Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може буги Президентом України більше ніж два строки підряд. Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або шдприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибугку. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом. Та буде викладений нижче. Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України. Президент України складає таку присягу: “Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конститущї України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.” Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

Репресії, що їх запровадило командування ЧФ, спричиняли обурення офіцерів, зокрема й на Чорноморському флоті. У тих, хто хотів і далі служити в Збройних Силах України, це бажання зникало. Люди побоювалися, що їх викинуть з частини, звільнять у запас, що вони пройдуть усі терни Касатонова. Втім, незважаючи на гоніння, офіцери та мічмани ЧФ робили свій вибір. Особовий склад розворушився, адже сподівання, що тема флоту залагодиться в Дагомисі, були марні, люди втомилися від невизначеностi. До того ж Україна в Дагомисі свідомо поступилася в питаннях поділу флоту. 28 червня 1992 року особовий склад морського тральщика “Сигнальщик” 68-ї бригади охорони водного району Кримської військово-морської бази урочисто склав військову присягу на вірність народові України. На кораблі підняли Державний прапор України. Екіпаж у своїй заяві висловився “проти дій командирів окремих частин Чорноморського флоту, якими вони порушували права та свободи громадян України, примушували людей присягати на вірність СНД”. Військовослужбовці оголосили, що їхні вчинки не підриватимуть бойової готовності корабля

1. Історія держави та права України

2. Цивільне право України

3. Аграрне право України

4. Адміністративне право України

5. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

6. Житлове право України
7. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
8. Кримінальне право України

9. Основи адміністративного права України

10. Основи цивільного права України

11. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

12. Право на відпустку за трудовим правом України

13. Предмет та методологія інформаційного права України

14. Спадковий договір в цивільному праві України

15. Держава і право України в період перебудови соціалізму

16. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

17. Автоматизована система Державного казначейства України

18. Державний бюджет України

19. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

20. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

21. Політичні права і свободи громадян України

22. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
23. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
24. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

25. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

26. Державний ощадний банк України

27. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

28. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

29. Історія створення Державного Гімну України

30. Права, вільності і зобов’язання громадян України

31. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

32. Принципи розробки та оцінки державної політики України

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

33. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

34. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

35. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

36. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

37. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

38. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення
39. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
40. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

41. Державно-церковні відносини в період незалежної України

42. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

43. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

44. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

45. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

46. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

47. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

48. Громадянство України

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

50. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

51. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

52. Історія України

53. Історія соборності України

54. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
55. Період гетьманщини України
56. Центральна Рада і пролетаріат України

57. Культура України в 30-х рока

58. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

59. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

60. Податкова політика України

61. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

62. Загальна характеристика конституції України

63. Конституційний суд України

64. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры

65. Суверенітет України

66. Бюджет України: актуальні проблеми

67. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

68. Управління фінансами України

69. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

70. Організаційна система управління природокористуванням України
71. Машинобудування України
72. Бідність в України

73. Вплив російської кризи на економіку України

74. Місце України в глобалізаційних процесах

75. Машинобудівний комплекс України

76. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

77. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

78. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

79. Грошовий обіг України

80. Органи внутрішніх справ України

Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Грошові розрахунки в господарському обороті України

82. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

83. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

84. Інформаційна політика України

85. Конституційні засади виконавчої влади України

86. Судова система України
87. Заповідники України
88. Культура та побут населення України

89. Легка промисловість України i транспорт

90. Сільське господарство i харчова промисловість України

91. Електроенергетика України

92. Регіональний розвиток харчової промисловості України

93. Зародження партійно-радянської преси України

94. Проблеми золотоносності надр України

95. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

96. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

97. Верховна Рада України в системі органів влади

98. М.О. Скрипник - видатний діяч України

99. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.