Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

РОБОТА на тему: «Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008рр.» Аналіз інноваційної діяльності підприємств України 2002-2007 рр. У 2003-2004 роках в інноваційній сфері проявилися тенденції, які свідчать про розгортання певних деструктивних явищ. У 2002-2004 рр. кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, скоротилась більше, ніж на 36 % (порівняно з 2000-2002 роками), що є дуже значним падінням, яке відбулося всього за два роки. У 2003 р. продовжувалось зростання кількості поданих заявок на видачу охоронних документів та кількості отриманих охоронних документів у Державному департаменті інтелектуальної власності України. Кількість поданих заявок зросла з винаходів - на 22,9 %, корисних моделей - на 44,3 %, промислових зразків - на 2,8 %. У свою чергу, кількість отриманих охоронних документів зросла з винаходів - на 20,9 %, корисних моделей - на 67,5 %, промислових зразків - на 19,9 % (у порівнянні з 1999-2000 рр.). Але ці показники не можуть тішити, враховуючи, що в 2003р. питома вага деклараційних патентів склала 71,7 % і збільшилась порівняно з 2002 р. на 4,8 проц. пункти (див. табл. 1). Таблиця 1. Питома вага деклараційних патентів у загальній кількості виданих патентів на винаходи (1999-2003 рр) 1999 2000 2001 2002 2003 Питома вага зареєстрованих патентів без проведення експертизи по суті (з 2000 р. - деклараційних патентів) у загальній кількості виданих патентів Державним департаментом інтелектуальної власності України, % 12,1 70,4 80.1 66,9 71,7 У 2003 р. продовжувалось зростання кількості використаних об'єктів інтелектуальної власності. Причому необхідно зазначити, що це зростання відбувалось при певному поліпшенні галузевої структурі: ліцензійних договорів. Зміна в 2004 р. законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності призвела до виведення з господарського обігу об'єктів інтелектуальної власності - деклараційних патентів на винаходи. Це спричинило значні зміни в динаміці показників інноваційної діяльності підприємств та організацій України. Таблиця 2. Кількість та динаміка поданих заявок на видачу охоронних документів в 2003-2004 рр. Подано заявок на видачу охоронних документів Державний департамент інтелектуальної власності України Патентні відомства іноземних держав 2003 2004 2004 до 2003, % 2003 2004 2004 до 2003, % Усього у тому числі: - винаходи - корисні моделі - промислові зразки 7703 7013 319 371 7034 3466 3214 354 91,3 49,4 1007,5 95,4 336 253 52 31 305 179 55 71 90,8 70,8 105.8 229,0 Кількість заявок на винаходи, поданих у 2004 р. до Державного департаменту інтелектуальної власності України, порівняно з 2003 р. зменшилась у 2 рази, в той же час, число заявок на корисні моделі зросло в 10 разів (див. табл. 2) Аналогічні процеси відбувалися в сфері отримання охоронних документів у Державному департаменті інтелектуальної власності України. На 9,2 % зменшилось число отриманих патентів на винаходи, а на корисні моделі - збільшилось у 4,7 рази (див. табл. 3). Такі процеси також стали наслідком суттєвих змін в законодавстві України з питань охорони інтелектуальної власності.

Таблиця 3. Кількість та динаміка отриманих охоронних документів в 2003-2004 рр. Отримано охоронних документів Використано об'єктів промислової власності України іноземних держав 2003 2004 2004 до 2003,% 2003 2004 2004 до 2003, % 2003 2004 2004 до 2003, % Усього у тому числі: 7312 7627 104,3 193 222 115,0 4366 5347 122.5 - винаходи 6706 6088 90,8 129 140 108,5 3592 - корисні моделі 268 1264 471,6 31 52 167,7 181 268 1264 471,6 31 52 167,7 181 574 317.1 6706 6088 90,8 129 140 108,5 3592 4122 114.8 - корисні моделі 268 1264 471,6 31 52 167,7 181 317.1 - промислові зразки 338 275 81,4 33 30 90,9 593 651 109.8 Звісно, що ситуація, яка склалася в 2000-2003 рр., коли 70-80 % патентів на винаходи були деклараційними, є не нормальною. Врешті-решт, вона не сприяла економічному пожвавленню і залученню капіталовкладень у стратегічній перспективі. Однак повне виведення з господарського обігу деклараційних патентів було б виправданим в умовах, коли існувала можливість проведення кваліфікаційної експертизи за всіма заявками якісно і в оптимальні терміни. Для цього потрібен комплекс ресурсів, який включає відповідні фінансові, інформаційні, технологічні ресурси та розгалужений штат висококваліфікованих експертів. Звісно, що на сьогодні день в повному обсязі такого комплексу ресурсів держава не має. Враховуючи сказане, можемо констатувати, що ліквідація деклараційних патентів може призвести до того, що заявки розглядатимуться роками, а інновації в цей час не використовуватимуться. У 2004 р. продовжувалось зростання конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на міжнародній арені, хоча призупинилися його темпи. Кількість патентів на винаходи та корисні моделі, отриманих за кордоном, в 2004 р. відповідно зросла на 8,5 та 67,7 % (в 2003 р. ці показники відповідно складали 20,6 та 158,3 %), а кількість отриманих охоронних документів на промислові зразки взагалі зменшилась на 9,1 % (див. табл. 3). На жаль, необхідно констатувати, що в 2004 р. майже на 30 % зменшилась кількість заявок на винаходи, поданих українськими суб'єктами в патентні відомства іноземних держав, та суттєво призупинилися темпи подачі заявок на видачу охоронних документів на корисні моделі (див. табл. 2). З високою часткою ймовірності можна передбачати, що коли ці тенденції збережуться протягом наступних 2-3 років, то вони неминуче призведуть до початку падіння конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на світовій арені. У 2000-2004 рр. в інноваційній сфері економіки України переважали в основному деструктивні процеси. В 2000 р. розпочалося певне інноваційне зростання, яке, однак, тривало всього три роки. Вказане зростання, без сумніву, було позитивним явищем. Але через його певні характерні особливості воно не могло стати підґрунтям для інноваційного розвитку економіки не тільки в середньостроковій та стратегічній, а навіть у тактичній перспективі. У 2003-2004 рр. в інноваційному секторі розпочалися певні деструктивні процеси. Особливе занепокоєння викликає значне зниження кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації.

Крім того, зменшення кількості заявок на винаходи, поданих в патентні відомства зарубіжних країн, може призвести в перспективі до суттєвого зменшення конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на світовій арені, певне підвищення якого відбулося в 2000-2002 рр. Таблиця 4. Кількість інноваційно-активних промислових підприємств за видами економічної діяльності у період 2005-2007 рр. 2005 2006 2007 всього відсотків до загальної кількості підприємств всього відсотків до загальної кількості підприємств всього відсотків до загальної кількості підприємств Всього 21 6,5 22 6,5 25 7,3 Добувна промисловість - - - - - - Переробна промисловість у тому числі 18 6,6 19 6,7 24 8,3 виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 3 2,8 4 3,8 6 6 легка промисловість - - - - - - оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів - - - - - - целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 1 7,1 1 7,1 1 6,7 хімічна та нафтохімічна промисловість - - - - - - виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 3 10,3 4 14,3 4 13,8 металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 2 11,8 2 11,8 1 5,3 машинобудування 9 15,5 8 12,9 12 19 виробництво машин та устаткування 5 14,3 5 13,9 7 20 виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 3 15 2 8,3 4 15,4 виробництво транспортних засобів та устаткування 1 33,3 1 50 1 50 виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 3 7,5 3 6,8 1 2,3 Як видно з таблиці 4, кількість інноваційно-активних підприємств з кожним роком збільшується, винятком є металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, де ми спостерігаємо спад. Майже стабільними є підприємства, які займаються виробництвом транспортних засобів та устаткування. Також зменшилась кількість інноваційно-активних промислових підприємств, які займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води у 2007 році, порівняно з попередніми роками. Таблиця 5. Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості 2005-2007рр. 2005 2006 2007 тис. грн відсотків до загального обсягу тис. грн відсотків до загального обсягу тис. грн відсотків до загального обсягу Всього, у тому числі за напрямами 18071,6 100 136249 100 91948,2 100 Дослідження і розробка 657,7 3,6 702,8 0,6 28,2 0 Внутрішні науково-дослідні роботи - - - - 2 0 Зовнішні науково-дослідні роботи - - - - 26,2 0 Придбання нових технологій 205,6 1,2 7405,3 5,4 1,1 0 Придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів та капітальні витрати, пов'язані з впровадженням інновацій 10513,6 58,2 123224 90,4 64310,1 70 Маркетинг, реклама 1471,8 8,1 527,7 0,4 - - Інші 5222,9 28,9 4389,6 3,2 27608,8 30 Виходячи з таблиці 5, ми можемо побачити, що найбільший відсоток витрат у 2007р. склали витрати на придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів та капітальні витрати, пов’язані з впровадженням інновацій. Проте у 2006р. ця частка становила 90,4%, тобто майже на 20,4% знизилися витрати на придбання обладнання. Структуру інноваційних витрат у промисловості по рокам зображено на мал.1

Нин в тих примщеннях розташована Академя податково служби Украни. 19 ¶нженернобудвельний нститут, заснований у 1930 р. на баз вддлення фабричнозаводського  комунального будвництва Кивського полтехнчного нституту й архтектурного факультету Кивського художнього нституту. Нин Кивський нацональний унверситет будвництва  архтектури. 20 А потайн «вороги народу» до цього лозунAу додавали ще: « только не дешевле». Звичайно, вкладаючи ц «ворож» слова до уст улюблено в совтських анекдотах постат жида. 21 За тодшнми цнами пвклограма добро ковбаси. 22 Останн роки перед вйною умови прац робтникв погршали. 28 грудня 1938 р. Рада Народних Комсарв СРСР, ЦК ВКП(б)  ВЦРПС прийняли постанову «Про заходи упорядкування трудово дисциплни, полпшення практики державного соцального страхування  боротьби з зловживанням у цй справ». Цю постановою було вжито жорстких, аж до звльнень з роботи за запзнення на 20 хвилин, заходв щодо порушень трудово дисциплни. 26 червня 1940 р. за поданням ВЦРПС Президя Верховно Ради СРСР ухвалила указ «Про перехд на восьмигодинний робочий день, на семиденний тиждень  заборону самовльного уходу робтникв та службовцв з пдпримств та закладв»

1. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

2. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

3. Культура України періоду феодальних відносин

4. Особливості діяльності інноваційних підприємств

5. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

6. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
7. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика
8. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

9. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

10. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

11. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

12. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

13. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

14. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

15. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

16. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

17. Планування діяльності підприємств

18. Економічний аналіз підприємств

19. Зародження партійно-радянської преси України

20. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

21. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

22. Аналіз стану охорони праці на підприємстві
23. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
24. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

25. Державне регулювання інноваційної діяльності

26. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

27. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

28. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

29. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

30. Організація збутової діяльності на підприємстві

31. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

32. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр

33. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

34. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

35. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

36. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

37. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

38. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг
39. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
40. Управління інноваційним розвитком підприємств

41. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

42. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

43. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

44. Інноваційний розвиток готельних підприємств

45. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

46. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

47. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

48. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

50. Аналіз діяльності підприємства

51. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

52. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

53. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

54. Организанізаційно-правові форми підприємств
55. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні
56. Атомна енергетика України і РПС

57. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

58. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

59. Політичні права і свободи громадян України

60. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

61. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

62. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

63. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

64. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки
Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см

65. Історія України

66. Історія соборності України

67. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

68. Період гетьманщини України

69. Центральна Рада і пролетаріат України

70. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
71. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
72. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

73. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

74. Система маркетингового планування на підприємстві

75. Податкова політика України

76. Економічне районування України

77. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

78. Основні напрямки зовнішньої політики України

79. Господарське право України

80. Конституційний суд України

Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

81. Цивільне право України

82. Суверенітет України

83. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

84. Проект кримінального кодекса України

85. Бюджетна ситема України

86. Державний бюджет України і бюджетне право
87. Сбалансованість бюджета України
88. Фінансова система України

89. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

90. Організаційна система управління природокористуванням України

91. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

92. Машинобудування України

93. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

94. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

95. Вплив російської кризи на економіку України

96. Міжнародний ринок туристичних послуг України

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

98. Організація оплати праці на підприємстві

99. Реструктуризація підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.