Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Українські міста в контексті європейської культури

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЗмістВступ Розділ 1. Київ-культурна столиця України Розділ 2. Чернігів — колиска української культури Розділ 3. Луцьк – культурний центр Волині Розділ 4. «Українські Афіни». Острозький культурний феномен Висновки Список використаної літератури Вступ Кожна з більш ніж двох тисяч національних культур, що існують у світі, має свою специфіку, яка і робить її неповторною й унікальною. Ця своєрідність виникає на основі впливу географічного чинника, особливостей історичного шляху народу, взаємодії з іншими етнокультурами. У будь-якій національній культурі основоположною і базисною є народна культура. Потім на її основі поступово формуються професійні наука, література, мистецтво. Внаслідок труднощів історичного шляху України (монголо-татарське завоювання в ХIII ст., польсько-литовська експансія в ХIV - ХVI ст., залежність від Російської та Австрійської імперій в ХIХ - ХХ ст.) у вітчизняній традиції народна культура зіграла виключну роль. Саме народній культурі завдячують своїм розвитком українські міста. Київ, Чернігів, Луцьк, Острог — всі ці міста в різні періоди свого існування були провідними і визначними політичними, культурними, духовними, релігійними й економічними центрами України і були знані по всій Європі. Це відображають пам’ятки культури, собори, фортеці, замки, які збереглися до нашого часу і стали національним культурним надбанням. Ці пам’ятки увібрали у себе не тільки свій власний самобутній стиль, але й віяння тогочасної європейської культури, архітектури, художнього мистецтва тощо. Так само вітчизняні традиції та нововведення були часом запозичені європейськими культурними діячами. Тому, розвиток українських міст, таких як Київ, Чернігів, Луцьк, Острог відбувався паралельно з розвитком європейських міст, а деколи, навіть випереджав європейські культурні віяння. Наприклад, самобутня і старовинна система освіти, яка досягла свого розквіту в добу Козаччини і забезпечила практично суцільну грамотність населення, давня традиція книгописання, орієнтованість на провідні центри Європи, зокрема на Візантійську культурну традицію, роль України-Руси як центру християнства в східнослов'янському світі, а також як центру наук і вищої освіти в добу Козаччини завдяки розвинутій мережі колегіумів, Острозькій та Києво-Могилянській академії, меценатство та державна підтримка культури рядом визначних державників – К.Острозьким, П.Конашевичем-Сагайдачним, І.Мазепою та ін. – все це дозволило піднести культуру українських міст до рівня світового явища, створити ряд класичних шедеврів у галузі друкарства, архітектури, мистецтва, досягти значних успіхів у науці. Відомий дослідник української культури І. Огієнко зазначав, що українській культурі з самого початку були властиві відвертість світу, відсутність ксенофобії (боязні чужого) і гуманізм. Саме ця відвертість світу і прослідковується в культурі Острога, Києва, Чернігова Луцька та інших українських містах, наприклад, створені в свій час навчальні заклади, такі як Острозька та Києво-Могилянська Академії, Чернігівський колегіум орієнтувались на провідні центри Європи. Майже тисячолітня історія західноєвропейської україніки, яка так чи інакше стосується вказаних міст, поділяється на багато етапів і періодів, різних за змістом і характером, за превалюючими інтересами і тенденціями.

Свій початок вона веде з ХІ-ХII ст., з часів Київської Русі, котра визначилася як передусім європейська держава, включена в контекст європейської історії, а її культура й література — як складова частина розмаїтої культури європейського середньовіччя. Активна участь Київської держави, її культурних та соціально-політичних центрів — Чернігова та Києва, в політичному житті тогочасної Європи зумовила появу значного інтересу до Русі на Заході, який відбився і в літературних пам'ятках, зокрема в історичних хроніках та епічній поезії. Ці різнорідні пам'ятки засвідчують, що в свідомості європейців ХІ-ХII ст. вона існувала як етнополітичне утворення, включене в систему європейських реальностей і відносин. Відповідно західними хроністами й поетами Київ та Чернігів сприймалися не як фантастичний край чудес, а на реалістичний лад, як знана географічно-політична реальність, як міста сильної держави з безпосереднім впливом на політичне життя континенту. У ХV-ХVI ст. розвиток обізнаності Західної Європи з Україною був тісно пов'язаний з культурним рухом Відродження. Причому переважно з тим аспектом цього руху, який незаслужено залишається в тіні — з великими географічними відкриттями, бурхливим розширенням знань про «земний світ». Не слід забувати, що доба Відродження — це не тільки відкриття давніх манускриптів і освоєння античної культурної спадщини, а й відкриття нових світів та їх вивчення, не тільки Поджо Браччоліні, а й Христофор Колумб. У відповідності з сутністю ренесансно-гуманістичної ідеології це вивчення набувало своєрідного людинознавчо-етнографічного характеру. Стосується сказане й західноєвропейської україніки доби Відродження, в якій найчисленнішу групу пам'яток становлять географічно-етнографічні описи українських земель — Галичини, Волині, Поділля, Києва з Київщиною і Сіверщини. Особливо тій частині пам'яток, які були написані «людьми практики», притаманні ренесансний раціоналізм і емпіризм, прагнення до точної і правдивої фіксації маловідомої країни та життя її народу. Найбільший інтерес на Заході в ХVI-ХVIII ст. викликала бурхлива соціально-політична історія України, невтомна боротьба «країни козаків» за національне й соціальне визволення. Але поряд з тим у західних джерелах знаходить широке відображення мирне життя українського народу, його хліборобський життєвий уклад і заняття, йогопобут і звичаї. Ці джерела містять багатий етнографічний і соціологічний матеріал, який ще належною мірою не використаний нашою наукою. Починаючи з другої половини XVI ст., в західних джерелах проявляється зацікавлення пам'ятками давньоруської культури, зокрема архітектурою київських соборів і церков. В багатьох західних пам'ятках кінця XVII й XVIII ст. йдеться про «університет у Києві», тобто Києво-Могилянську академію, і зазначається її визначна роль у розвитку української культури й культури всього східнослов'янського реґіону. Оскільки відомості про особливості соціально-культурного життя Острога, Києва, Чернігова Луцька розпорошені по різних джерелах вважаємо доцільним і актуальним створити єдине дослідження по вивченню аспектів соціального та культурного життя цих українських міст в контексті європейської культури.

Проблема не втратила своєї актуальності в наш час. Саме на регіональний аспект досліджень направлена нині увага вчених, адже цілісна історія того чи іншого народу, тієї чи іншої країни включає в себе історію окремих населених пунктів, регіонів. Сучасний же стан вітчизняної історіографії виявляє в даному відношенні немало &quo ;білих плям&quo ;. Зокрема, наявні студії далеко не завжди відтворюють у деталях весь комплекс тих процесів і явищ, які мали місце в межах певних регіонів у досліджуваний час. Бракує спеціальних праць, присвячених окремим періодам регіональної культури і історії. Саме з цих позицій привертає увагу обрана автором тема. ЇЇ дослідження дає змоіу розкрити глибинність тих соціально-культурних процесів, які мали місце на Чернігівщині, Київщині, в Острозі та Луцьку в різні етапи їх існування. Мета дослідження: проаналізувати основні етапи культурного розквіту зазначених українських міст, визначити основні закономірності та тенденції становлення унікальної культури кожного з цих міст, встановити зв’язок соціального та культурного життя Острога, Києва, Чернігова Луцька з європейською культурою в давнину та наш час. Метою продиктовані основні завдання: висвітлити культурно-історичні події та чинники розвитку кожного з зазначених українських міст, як культурних цетрів Європи в різні історичні епохи; охарактеризувати пам’ятки культури європейського рівня міст Острог, Київ, Чернігів Луцьк. Об'єктом дослідження є культурні особливості життя зазначених українських міст, які вивели їх на провідні місця у Європі. Предмет дослідження становлять зародження та розвиток різних культурних епох в історії Острога, Києва, Чернігова Луцька, створення нових стилів в мистецтві, архітектурі, літературі та інших сферах культурного життя, їх основні характеристики та представники, які прославили ці міста. Методи дослідження. В основу роботи покладено проблемно-хронологічний і порівняльний методи, які дозволили належним чином структурувати дослідження та показати еволюцію та розвиток культурного життя Острога, Києва, Чернігова Луцька в різні історичні періоди та зупинитися на найбільш яскравих. Для проведення всебічного наукового аналізу проблеми також використано такі методи, як системний підхід, структурний аналіз, метод актуалізації, діахронний (метод періодизації). Методологічними засадами послужили загальнонаукові принципи об'єктивності та історизму. Історіографія досліджуваного питання досить широка, але вона стосується культури та історії кожного окремого міста, а не в комплексі. Стосовно історії та культури Острога заслуговують на увагу дослідження М.П.Ковальського «Етюди з історії Острога», «Острозькі просвітники XVI—XX ст.». «Острогіана» завжди займала почесне місце в науковому доробку професора. Опубліковано чимало цінних документів, що стосуються історії міста (зокрема його описи з різних років), а також Острозької слов’яно-греко-латинської академії XVI—XVII ст., написано фундаментальну історичну повість про фундаторку академії Гальшку, написано багато статей про краєзнавців Острога, вчителів, інтелігентів, зібраний безцінний іконографічний матеріал.

Згдно з хнми передбаченнями, у новому, глобальному свт, як  у Всесвт, не ма бути подлу на «центр»  «перифер», «Схд»  «Захд». Ц передбачення нараз мало справджуються, особливо у свтл подй, що вдбулися псля 11 вересня 2001 року. Треба прожити довге, а може, навть дуже довге життя, щоби переконатися, чи вистачить теоретикам постмодерност стльки ж сили  щастя утвердити свою перспективу, як це вдалося зробити деологам Просвтництва якихось 250 рокв тому. Однак сьогодн вже цлком зрозумло, що руйнування захдно-схдного двоподлу вимага обднаних зусиль Заходу  Сходу. Книжка Ларр Вульфа стала важливим нтелектуальним внеском  в переборення стереотипв щодо Схдно ґвропи у захдному свт. Тепер черга за схдновропейськими нтелектуалами. Залишаться тльки сподватися, що укранськ голоси теж буде почуто в цй дискус. Адже образ Украни й укранця як недоцивлзовано крани посдав одне з центральних мсць у творенн захдновропейського мфу про Схдну ґвропу, тому творення альтернативного укранського образу словом  длом ста важливим моментом подолання бполярно модел свту

1. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

2. Риси європейського бароко в українській архітектурі

3. Судьба субъективного жанра в контексте европейской культуры XVII - XX веков

4. Рок-музыка в контекстах художественной культуры

5. Українська та зарубіжна культура

6. Тенденции и традиции развития хачкаров в контексте народной культуры Армении
7. Естествознание в контексте человеческой культуры
8. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

9. Видатні українські діячі коректури друкованого видання

10. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

11. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

12. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

13. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

14. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

15. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

16. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный

17. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

18. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

19. Період "руїни" в українській історіографії

20. Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.

21. Українські землі під владою сусідніх держав

22. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
23. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)
24. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

25. Видатні українські гравери

26. Європейська культура епохи Відродження та Нового часу

27. Индийская культура в контексте восточных культур

28. Українські мотиви в творчості І.Ю. Рєпіна

29. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

30. Середньовіччя в українській літературі

31. Чи потрібна інформатизація українській медицині?

32. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

33. Українські легендарні оповіді про надприродних істот: Злидні та Уособлення хвороб

34. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

35. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

36. Українські спортсмени на олімпійських іграх в Турині

37. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

38. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні
39. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки
40. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

41. Українські легенди та перекази про гадів

42. Українські легенди та перекази про диких птахів

43. Українські легенди та перекази про небо і світила небесні

44. Українські народні оповіді та перекази про легендарних людей і народи

45. Искусство в контексте культуры

46. Культура початку ХХ ст Українська музика

47. Культура України в 30-х рока

48. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток

49. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

50. Культура стародавнего Египта укр

51. Культура /Укр./

52. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

53. Дендизм в контексте культуры (литературные источники)

54. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав
55. Зарождение и развитие телевизионной критики в контексте отечественной литературной культуры XX века
56. Євген Чикаленко - меценат української культури

57. Культура України періоду феодальних відносин

58. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

59. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

60. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

61. Барокова культура в Україні

62. Витоки української художньої культури

63. Духовная культура в контексте историзма

64. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Культура України

66. Культура України в XVIII–XIX ст.

67. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

68. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

69. Религия и ее роль в культуре. Русская реалистическая литература XIX века в контексте "золотого века" русской культуры

70. Українська культура XIX-XX ст.
71. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття
72. Українська культура: становлення та розвиток

73. Художня культура незалежної України: традиції та новації

74. Етнічна культура українського народу

75. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

76. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

77. Європейська перспектива – українське покликання

78. Україна і Європейський Союз

79. Музично-інструментальна культура українців

80. Громадянське суспільство в аспекті дискурсивно-етичних практик: український контекст

Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

81. Символіка мусульманської культури в контексті ідеології ісламу

82. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

83. Философия в контексте культуры

84. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

85. Весілля в духовній культурі українського народу

86. Сільськогосподарська культура українців
87. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
88. Реформирование электроэнергетики России в контексте мировой энергетики

89. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

90. Патентование избирательных программ в контексте формирования концептуального рынка

91. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

92. Культура Германии

93. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

94. Россия. Культура 18 века

95. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки

96. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки

97. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

98. Громадянство України

99. Обеспечение национальной безопасности РК в контексте интеграционных связей стран СНГ (с 1991-2001г.г.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.