Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМIСТВступ 2 ст 1.Валовий національний продукт(ВНП) та валовий внутрішній продукт(ВВП) як основні макроекономічні показники 4 ст2.Методи обчислення валового внутрішнього продукту (ВВП) 11 ст3.Недоліки показника ВВП(ВНП) та економічний добробут 20 стВисновки 23 стДодатки Список використаної літературиВступ Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій економіці. Це необхідно для того, щоб показати, що суспільне рахівництво виконує для економіки ті ж функції, що й бухгалтерський облік для окремого підприємства або суб’єкта, тобто є основною частиною функції управління економікою в цілому. СНР по суті виконує ті ж функції: вона дозволяє тримати руку на економічному пульсі країни.Різні показники, які входять у систему національних рахунків, дозволяють нам виміряти обсяги виробництва в конкретний момент часу і розкривають фактори, які безпосередньо впливають на функціонування економіки. Інформація, яку нам дають національні рахунки, є основною для формування та проведення державної політики в області економіки. Рахунки національного доходу дозволяють нам створювати таблиці економічного здоров’я суспільства і розумно вибирати політику, яка б сприяла покращенню цього здоров’я. Також слід сказати, що на основі макроекономічних показників ми можемо, приблизно, порахувати економічний добробут населення, про який ще буде згадуватись далі. Вперше обрахунок національного доходу було проведено майже 300 років тому в Англії Грегорі Кінгом для 1688 та 1695 років. Вдруге обрахунок проводився тільки через 80 років в 1770 році Артуром Юнгому . Англія, Росія, США, Німеччина, Автралія, Норвегія, - це перші країни, які спробували організувати систему розрахунків національного доходу вже у ХІХ ст. Однак, ці спроби були досить нерегулярними,з випадковими, довготривалими інтервалами, проводились вони тільки деякими вченими, які не ставили перед собою проблему реального існування таких методів обрахунку, і більш за все це були разові операції для окремої країни чи періоду. Але був створений теоретичний фундамент для подальшого розвитку і вдосконалення методів обрахунку національного доходу. У 20 ст. положення різко змінилось. Зросла як кількість країн, які стали проводити обрахунок національного доходу, так і самі обрахунки стали методологічно більш досконалими і точними. По середині 20ст. вже 92 країни стали регулярно проводити обчислення національного доходу. З’явились нові математичні методи, математичний аналіз народного господарства.Отже, нам було б варто приділити увагу саме математичним методам обчислення макроекономічних показників. Тобто уточнення і позбавлення помилок при обчисленні. А також створення нової, більш досконалої та більш повної, бази для подальшого розвитку прогнозування таких показників. Це б дало змогу, в майбутньому, передбачувати небажані наслідки та запобігати їх виникненню.1. ВНП та ВВП як основні макроекономічні показники Існує багато показників економічного добробуту суспільства.

Найкращими індикаторами стану економіку є обсяги річного сукупного виробництва товарів та послуг, сукупний випуск продукції в економіці. В Японії та США використовують як показник обсягу національного виробництва валовий національний продукт (ВНП), але більшість європейських країн, включаючи Україну, використовують як показник обсягу національного виробництва саме валовий внутрішній продукт(ВВП). Валовий національний продукт ВНП визначається для певного географічного регіону: звичайно країни, але можливо для міста, географічного району чи групи країн, наприклад, Європейського Союзу. Він обчислюється на певний період часу, зазвичай рік або квартал. Елемент часу потрібний, бо ВНП є потоковою змінною, тобто такою зміною, що вимірюється за певний проміжок часу (між двома часовими точками). Потокові змінні містять вимір часу і, отже відрізняються від запасових змінних, які завжди визначаються на момент часу. ВНП країни є вимірником її виробничої діяльності. Він визначається як сума доходів, зароблених резидентами країни. Проведені географічні кордони між країнами є однозначними. Економічні кордони дещо тонша матерія. Зокрема, чи слід визначати обсяг продукції країни в межах її географічних кордонів, чи за діяльністю її резидентів, незалежно від того де така діяльність може мати місце, в межах країни чи за її кордонами. Для виробництва товарів і послуг фірми використовують фактори виробництва: час, зусилля і вміння працівників, устаткування, землю, будівлі тощо. Цими факторами виробництва зрештою, якщо не безпосередньо, володіють домашні господарства. Що саме домогосподарства отримують у відповідь за їхній вклад, показує перше визначення ВНП. Визначення 1: ВНП = доходів резидентів від факторів виробництва Ці доходи походять з економічної діяльності, яка здійснюється резидентами в межах певної країни, а саме з продажу товарів і послуг. Це забезпечує основу для другого визначення. Визначення 2: ВНП = чистого кінцевого продажу резидентів Два визначення рівноцінні, бо видатки на товари і послуги однієї особи є доходом іншої. Слово «чистий» з’являється у другому визначенні, щоб виключити продаж продукції, виготовленої за допомогою факторів виробництва, що належать іноземцям тобто виключити імпорт. Правда, воно включатиме наш продаж послуг праці і капіталу іноземцям. Друге визначення також стосується і кінцевого продажу. Кінцевий продаж відповідає продажу товарів і послуг споживачам або фірмам, які купують їх для кінцевого використання, а не для подальшої переробки, обробки чи перепродажу. Наприклад купівля сім”єю продуктів харчування чи пральної машини або ж купівля фірмою автомобіля чи верстата є кінцевим продажем. Навпаки, комп”ютери або перефирія продана ділеру, який продає даний товар протягом вимірюваного періоду, є проміжним продажем. Проміжний продаж стосується товарів і послуг, що купуються і використовуються для виробництва інших товарів та послуг. Такий продаж включав би, наприклад, продаж пшениці пекарні, хліба ресторану або шин виробнику автомобілів. Застереження 1Для правильного визначення сукупного обсягу виробництва потрібно, щоб всі товари і послуги вироблені у цьому році, були враховані один раз.

Більшість продуктів проходить через декілька стадій виробництва, перше ніж потрапляє на ринок. У результаті частини і компоненти більшості продуктів продаються і купуються багато разів. Щоб уникнути багаторазового врахування частин продуктів, які продаються і купуються, при обчислені ВНП враховують лише ринкову вартість кінцевих товарів і не враховують операції, пов’язані із проміжними товарими. У вартість кінцевих товарів уже входять проміжні ділові операції, що мали місце у виробництві цих кінцевих товарів. Окреме врахування проміжних товарів означало б подвійний рахунок і завищення величини ВНП. Доходи, що отримують наймані працівники, власники акцій, як і доходи на всі інші фактори виробництва, відповідають вкладові факторів у створення доданої вартості. Це забезпечує і третє визначення ВНП. Визначення 3: ВНП = доданої вартості. Фірма чи домогосподарство створює додану вартість, перетворюючи сировину в проміжні товари, які вона може продавати на ринку. Додана вартість - це різниця між сумою продажу (оборотом) і витратами на сировину, проміжні товари та імпорт з-за кордону. Вона є тією різницею, а саме доходом, що отримує фірма чи домогосподарство від застосованих ними факторів виробництва. Звідси випливає сумісність Визначення 1 та Визначення 3. Якщо фірма виробляє проміжні товари, то її доходи від продажу входимуть як витрати для її клієнтів, і додана вартість, що створюється, не враховуватиметься двіччі. Коли кінцевий споживач купує товар чи послугу , то їх ціна включає всю додану вартість, що створена на кожній стадії виробничого процесу. Звідси випливає сумісність Визначення 2 та Визначення 3. Застереження 2 Друге застереження полягає в тому , що в багатьох менш розвинутих країнах велика кількість ділових операцій не реєструється. Наприклад, більшість продовольства може вироблятись в середині патріархальної сім’ї або обмінюватись на інші продукти. Отже, дуже низький повідомлюваний ВНП на душу населення в країнах що розвиваються занижує справжню величину доданої вартості. Нарешті ВНП вимірюють в місцеві грошовії одиниці країни або її валюті. Цю валюту слід конвертувати у деяку спільну валюту застосовуючи наявний курс.Коливання валютного курсу можуть змінювати вартість ВНП країни в іншій валюті досить істотно. Наприклад, зменшення ВНП США у 1985-1990 роками. Це пояснюється різким падінням вартості долара щодо екю в цьому періоді. Тепер, коли ми розуміємо, як обчислюють величину ВНП, можна з’ясувати, як статистики вирішують одну із перших проблем, а саме, як дати оцінку відносної вартості різних продуктів. Розв’язок полягає в тому, що, використовуючи ціни, перетворюємо обсяги (кількість товарів) у вартості (сума продажу товарів). Припустімо, що економіка виробляє лише два товари і не потребує імпорту. Перемноживши кількості проданих товарів Q і Р і додавши отримані добутки, маємо номінальний ВНП, або ВНП у поточних цінах. ВНП (1) Якщо ціна товарів зросте за період від одного року до наступного, то номінальний ВНП збільшиться, навіть якщо обсяг кінцевих товарів і послуг залишиться без змін. Зростання номінального ВНП може відбуватись за рахунок зростання цін, або збільшенню обсягів виробництва.

В условиях постиндустриальной экономики внедрена новая система макроэкономических показателей, которые: а) исключают промежуточную и учитывают конечную продукцию; б) кроме материальных благ определяется развитие сферы услуг. К числу основных экономических показателей относятся: 1) ВНП (валовой национальный продукт совокупная стоимость конечных продуктов); 2) ВВП (валовой внутренний продукт конечные результаты хозяйственной деятельности внутри страны); 3) национальный доход (сумма доходов всех участников сфер материального производства и нематериальных услуг). 7. Государственное регулирование макроэкономики предполагает введение всеохватывающего учета хозяйственной деятельности в виде национальных счетов. Национальные счета это совокупность взаимоувязанных макроэкономических показателей, которые характеризуют производство, распределение и использование ВНП и национального дохода. В них обобщены сведения об экономических операциях хозяйственных единиц по следующим секторам: «предприятия», «домашние хозяйства», «государственные учреждения», «зарубежные страны»

1. Переваги та недоліки операційних систем Windows

2. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

3. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

4. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

5. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

6. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
7. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи
8. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

9. Методи психології та педагогіки

10. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

11. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

12. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

13. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

14. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

15. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

16. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

18. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

19. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

20. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

21. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

22. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)
23. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
24. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

25. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

26. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

27. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

28. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

29. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

30. Київська Русь - теорії походження та розвиток

31. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

32. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

33. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

34. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

35. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

36. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

37. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

38. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
39. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
40. Типи та механізми соціокультурної динаміки

41. Показники перевезення вантажів та пасажирів

42. Гази у зовнішньому силовому полі та основи термодинаміки

43. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

44. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

45. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

46. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

47. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

48. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

49. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

50. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

51. Полная история танков мира

52. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

53. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

54. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
55. Конституцiя США та реальнi права громадян
56. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

57. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

58. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

59. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

60. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

61. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

62. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

63. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

64. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

66. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

67. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

68. Сучасні форми та системи оплати праці

69. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

70. Міський бюджет: пріоритети та механізми
71. ВВП и ВНП: определение, распределение и расчет
72. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

73. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

74. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

75. Люблінська та Берестейська унії

76. Перша світова війна. Причини та характер

77. Походження людини та її поява на території України

78. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

79. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

80. Історія держави та права України

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

81. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

82. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

83. Центральна рада: досягнення та прорахунки

84. Методи та способи підключення до мережі Internet

85. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

86. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)
87. Технологія приготування страв та кондитерського виробу
88. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

89. Лекції з української та зарубіжної культури

90. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

91. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

92. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

93. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

94. Сестринська етика та деонтологiя

95. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

96. Аналіз та удосконалення оперативного управління

Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Лідерство, вплив та влада

98. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

99. Процес управління та його основні стадії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.