Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство науки та освіти України ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВІРСИТЕТ Реферат на тему «Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи» Запоріжжя, 2010 Вступ Об'єднання людей у групи здатне змінити долі людей і навколишній світ. Групи можуть пом'якшити відторгнення від інших, морально підтримати, забезпечити інформацією і навіть сприяти економічній незалежності. Вони також можуть змінити ситуацію шляхом боротьби з чинниками, що призводять до бідності та дискримінації. Тому люди прагнуть об'єднуватися із собі подібними, щоб навчатися і гуртом долати проблеми. Одним із напрямів сучасної групової соціальної роботи є організація груп само- і взаємодопомоги шляхом об'єднання людей з однаковим досвідом, життєвою ситуацією, проблемами задля співпраці у подоланні особистих криз, поліпшенні свого буття. Переслідуючи у груповій взаємодії власні інтереси, вони часто своїми зусиллями стимулюють інших учасників групи до саморозвитку, поліпшення життєвих обставин. У цьому процесі вони обмінюються інформацією, досвідом, роздумами, допомагають одне одному. Функції і завдання соціального працівника при цьому полягають у допомозі клієнтам об'єднатися в групу, розпочати свою роботу. Як тільки хтось із учасників групи отримує визнання її лідера, перебирає під свою опіку організацію групової роботи, а група починає самостійно функціонувати як організована система самодопомоги, фахівець тактовно дистанціюється від неї, залишаючи за собою право і обов'язок спостерігати за її справами, вносити необхідні корективи. Об’єкт дослідження – групова соціальна робота. Предмет – групи самодопомоги. Мета – аналіз сутності та значення груп самодопомоги. Завдання: - проаналізувати сутність груп самодопомоги; - визначення різноманіття груп самодопомоги; - вивчити правила груп самодопомоги. 1. Сутність груп самодопомоги У соціальній роботі виділяють групи самодопомоги, взаємодопомоги, самокеровану групову роботу. Вибір терміну не є принциповим моментом для відображення сутності діяльності груп. Групи самодопомоги є колективною спробою індивідів, що мають схожий досвід, об'єднатися для співпраці з метою реалізації власних потреб чи потреб громади за допомогою обміну інформацією, взаємопідтримки та, в деяких випадках, представництва. Групи взаємодопомоги - динамічне середовище для виховання високої самооцінки, почуття самодостатності й уміння досягати своїх цілей. У цих групах люди, об'єднані спільною турботою, можуть обмінюватися досвідом, інформацією, емоційною підтримкою і ресурсами. У групі виникає величезний потенціал взаєморозуміння і довіри, що допомагає людям розкриватися, почувати, що вони не самотні й усвідомлювати свою силу. Яку користь можна мати з руху груп взаємодопомоги . Групи взаємодопомоги приносять користь не лише своїм учасникам. Їхній позитивний ефект поширюється на більш широкі суспільні шари і має як соціальні, так і економічні наслідки. Отже, будучи учасником групи взаємодопомоги, можна: отримати потрібну інформацію, обмінятися ідеями та вибудувати свою стратегію по вирішенню певних проблем, отримати підтримку від інших, хто має схожі проблеми, розповісти про свій досвід та знання, отримати пораду експертів, які будуть запрошуватись на зустрічі, нормалізувати свої відчуття, врешті гарно провести час, щоб «почуватися добре».

Предмет діяльності груп взаємодопомоги - підвищенням самосвідомості учасників, їхньої самооцінки, впевненості в собі, а також розвиток шляхів самовираження і самореалізації. Група взаємодопомоги (підтримки) дає можливість людям у конфіденційних умовах розмовляти відкрито, бути вислуханим та отримати допомогу. Група взаємодопомоги призначена підтримувати прагнення своїх членів навчатися один у одного, вчитися думати, міркувати та поважати думку іншого. Всередині групи можуть - і обов'язково існують - різні думки, але обговорення їх має відбуватися шанобливо та у дружній атмосфері. Виділяють певні типові ознаки, що допомагають ідентифікувати групу як групу самодопомоги: - гнучка структура, що визначає її мобільність в наданні допомоги; - люди зі спільним життєвим досвідом, ситуацією чи проблемою збираються разом, щоб щось змінити; - почуття причетності, бажання допомагати іншим і прагнення розділити з ними сьогодення та майбутнє; - право прийняття рішень щодо діяльності групи належить тим, хто до неї прийняття рішень щодо діяльності групи належить тим, хто до неї входить, і засноване на принципі демократичності; - навіть у разі існування ієрархії керівники не мають в своєму розпорядженні системи заохочень та санкцій, які є силовим засобом. Члени групи залишають її, коли вона перестає відповідати їхнім потребам; - члени групи прямо чи опосередковано отримують користь від діяльності групи; - діяльність часто викликана необхідністю протистояти ізольованості, дискримінації та іншому негативному ставленню спільноти до певної групи людей; - різний рівень вияву потреби (участь у групі осіб, які прагнуть змін у своєму житті, й осіб, які вже активно працюють над досягненням цієї мети); - віра в групові цінності, колективний ентузіазм, впевненість у можливості досягти бажаних змін; - обмін інформацією про досвід і зміни, взаємодопомога; - використання діяльності як конструктивного фактора, неминучої умови досягнення запланованих цілей. Одна з найважливіших ознак груп самодопомоги полягає у тому, що вони діють без участі професіоналів, хоча останні можуть бути залучені на етапі створення груп як консультанти, але ні в якому разі не як лідери. 2. Різноманіття груп взаємодопомоги У залежності від того, яка проблема змусила людей зібратися разом, групи взаємодопомоги можна приблизно поділити на наступні категорії: 1. Групи по подоланню кризи чи перехідного періоду; 2. Групи по боротьбі з залежностями; (наприклад, працюючі по програмі 12 кроків) 3. Групи рідних і близьких; 4. Групи людей, що мають хронічні захворювання На перший погляд може показатися, що між групами більше розходжень, ніж подібності. Дійсно, групи взаємодопомоги дуже різноманітні за своїми структурними формами і за видами діяльності і майже не піддаються класифікації. Проте, існує кілька ключових елементів, що являються спільними для усіх видів груп: 1) Люди із спільним життєвим досвідом, ситуацією, проблемою збираються разом, щоб щось змінити. Цей спільний досвід, ситуація, проблема можуть бути культурного характеру, пов'язані з місцем проживання, станом здоров'я, економічним і/або соціальним станом і іншими обставинами; 2) Право прийняття рішень про діяльність групи належить тим, хто до неї входить (людям із спільною ситуацією); 3) Люди із спільним досвідом чи ситуацією є прямими або непрямими одержувачами користі від здійснюваної діяльності; 4) Діяльність часто буває викликана необхідністю протистояти ізоляції, дискримінації і іншого негативного ставлення суспільства до даної групи.

За тривалістю діяльності групи взаємо- і самодопомоги можуть бути короткочасними (закриті групи, які протягом одного-двох місяців інтенсивно працюють над розв'язанням конкретних проблем: зміною стереотипів поведінки, подоланням негативних емоцій тощо) і довготривалими (відкриті групи, учасників яких об'єднують довготривалі, постійні інтереси; нерідко вони є результатом трансформації ініційованих соціальними працівниками й успішних у своїй діяльності короткотривалих груп). Сучасний британський фахівець Аллан Браун вирізняє такі групи самодопомоги, що діють у соціальній сфері: — групи у сфері фізичного здоров'я (мають на меті задоволення потреб людей, які мають проблеми, пов'язані зі здоров'ям, чи доглядають за хворими родичами; до таких груп належать групи жінок, хворих на рак молочної залози, групи людей, які живуть з ВІЛ, тощо); — групи підтримки емоційного і психічного здоров'я, зорієнтовані на відновлення душевних сил; є елементом допоміжної психотерапії (прикладом можуть слугувати групи людей, хворих на шизофренію, або групи для дівчат-підлітків і жінок, які зазнали сексуального насильства); — групи для батьків, котрі мають «проблемних» дітей (слугують підтримкою для сімей, де виховуються діти з фізичною інвалідністю, діти з труднощами в навчанні або делінквентною поведінкою); — групи зміни поведінки (є активним засобом впливу на людей із різними формами залежності, наприклад групи анонімних алкоголіків чи наркоманів); — групи життєвих змін (призначені для людей, яким необхідне пристосування до певних змін у житті, наприклад групи безробітних або людей похилого віку, які перенесли важку втрату); — освітні групи (їх діяльність спрямована на організацію дозвілля, просвітництво, профілактику, прикладом можуть слугувати молодіжні дискусійні клуби тощо); — групи самодопомоги у соціальних службах (діють при денних центрах або стаціонарних закладах і мають на меті задоволення потреб своїх членів, представництво їхніх інтересів тощо). 3. Правила груп самодопомоги 1. Все, про що говоримо на зустрічі, залишається між нами. 2. Кожен розповідає про себе і своїх переживаннях. Не говоримо про інших, не висловлюємося загально і безособово. 3. Найважливішим приводом, заради якого зустрічаємося, є щирий і відвертий обмін власним досвідом, думками, відчуттями, атому не можна: - Критикувати, оцінювати розповідь і думку інших. - Радити іншим, що мають робити – добрі поради є добрими для нас, а не для інших. - Переривати розповіді інших – слухай, слухай, слухай. - Дискутувати на теми, не пов‘язані з прийнятими темами – політика, сенсації, спорт. 4. Пунктуальність – зустріч починається і закінчується у визначений час. 5. Зустрічі групи відбуваються в усталених термінах. 6. Кожен бере відповідальність за групу – група не має жодного формального керівниика. 7. Проведення зустрічі групи є ротаційне – щотижня інша особа. 8. Приходимо на зустрічі групи не лише щоб „брати” (увагу, співчуття, підтримку) від інших, а й „давати” свій досвід іншим. 9.Поділ завдань. Надзвичайно важливо, коли учасники беруть участь у функціонуванні групи.

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Виникнення соціальної роботи як професії

2. Пітирим Сорокін про форми соціальної стратифікації

3. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

4. Форми і методи соціальної роботи

5. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

6. Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля
7. Виникнення та еволюція соціальної роботи
8. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

9. Історія фахової соціальної роботи в Україні

10. Метацінності та ідеали соціальної роботи

11. Правове регулювання соціальної роботи

12. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

13. Соціальна робота з військовослужбовцями

14. Соціальна робота з молоддю

15. Соціальна робота на вулицях з дітьми

16. Філософія соціальної роботи

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Організаційні аспекти соціальної роботи

18. Еволюція методології фахової соціальної роботи

19. Соціальні групи

20. Демократія як соціальне явище

21. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

22. Мова як символ соціальної солідарності
23. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання
24. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

25. Соціально-трудові відносини як система

26. Управління, як соціальний феномен

27. Тривожність як соціально-педагогічне явище

28. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

29. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

30. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

31. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

32. Бідність як соціальна проблема

Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов

33. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

34. Соціальні групи. Види соціальних груп

35. Соціологія як соціальна система

36. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

37. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

38. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку
39. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
40. Соціальне становище Запорізького краю

41. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

42. Соціальні інститути.

43. Інноваційна діяльність підприємства

44. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

45. Роль власності у соціально-економічних процесах

46. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

47. Соціальна екологія

48. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг

49. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

50. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

51. Соціальне та особисте страхування

52. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

53. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

54. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
55. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії
56. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

57. Державна соціальна допомога

58. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

59. Правовідносини у сфері соціального захисту

60. Система соціального захисту в Україні

61. Соціальна захищеність дітей в Україні

62. Соціальна цінність права

63. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

64. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры

65. Суть та принципи соціальної держави

66. Україна як конституційна держава

67. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

68. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

69. Історія України. Соціально-політичні аспекти

70. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
71. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
72. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

73. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

74. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

75. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

76. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

77. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

78. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

79. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

80. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны

81. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

82. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

83. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

84. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

85. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

86. Соціально-духовні основи культури класицизму
87. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"
88. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

89. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

90. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

91. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

92. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

93. Глобалізація і процеси соціального розвитку

94. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

95. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

96. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

98. Зайнятість: соціально-трудові відносини

99. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.