Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання економіки

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки і управлінняКОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: &quo ;Державне регулювання економіки&quo ; Варіант № 17Виконав студент групи ФН-06-3з Сорока Д.А. Перевіривм. Алчевськ 2009 ЗмістСеместрове завдання № 1 Семестрове завдання №2 Задача № 1 Задача №2 Задача № 3. Задача № 4. Семестрове завдання №3 Література Семестрове завдання № 1Визначити організаційно-правовий статус, мету діяльності, основні завдання та функції органів державної влади в Україні відповідно до чинного законодавства або інших нормативно-правових актів. № варіанта Назва органу державної влади Назва відповідного нормативно-правового акту 17 Міністерство охорони здоров'я України Постанова Кабінету Міністрів України &quo ;Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України&quo ; № 1542 2006-п. Визначити організаційно-правовий статус, мету діяльності основні завдання та функції Міністерства охорони здоров'я України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України &quo ;Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України&quo ; № 1542 2006-п. Міністерство охорони здоров'я України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МОЗ є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення. МОЗ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням. У межах своїх повноважень МОЗ організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. МОЗ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з його удосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України. МОЗ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Основними завданнями Міністерства охорони здоров'я України є: Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення розроблення, координація та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоров'я, зокрема профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку медичної та мікробіологічної промисловості; організація надання державними та комунальними закладами охорони здоров'я безоплатної медичної допомоги населенню; організація надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях, здійснення в межах своєї компетенції заходів, пов'язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи; розроблення заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення; організація разом з Національною академією наук, Академією медичних наук наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку медичної науки.

Міністерство охорони здоров'я України відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції: 1) забезпечує в межах своєї компетенції додержання закладами охорони здоров'я, установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства, іншими підприємствами, установами та організаціями права громадян на охорону здоров'я; 2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України; 3) готує пропозиції стосовно визначення пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров'я, розробляє та організовує виконання державних комплексних та цільових програм охорони здоров'я; 4) бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики в сфері охорони здоров'я; 5) здійснює міжвідомчу координацію щодо боротьби із захворюванням на СНІД; 6) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління; 7) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики в сфері охорони здоров'я; 8) організовує та проводить відповідно до законодавства державну акредитацію закладів охорони здоров'я; 9) здійснює координацію діяльності закладів охорони здоров'я, органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, науково-дослідних установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності щодо питань діагностики, лікування і профілактики захворювань, формування здорового способу життя; 10) вживає заходів щодо розвитку підприємництва у сфері охорони здоров'я; 11) здійснює контроль і нагляд за додержанням санітарного законодавства, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; 12) забезпечує відповідно до законодавства проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи; 13) вивчає, аналізує і прогнозує показники стану здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини; бере участь у розробленні заходів, спрямованих на недопущення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я людини; 14) бере участь у визначенні заходів та проведенні разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування роботи із запобігання хворобам, а також зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення; 15) готує пропозиції щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню на території України особливо небезпечних (у тому числі карантинних) і небезпечних інфекційних хвороб; 16) здійснює контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; 17) бере участь у розробленні державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я, затверджує відповідні норми та нормативи у цій сфері; 18) затверджує відповідно до законодавства державні санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи; встановлює в межах своєї компетенції державні стандарти якості лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, питної води, медичної техніки та виробів медичного призначення; бере участь у розробленні та введенні в дію екологічних нормативів та норм радіаційної безпеки; 19) погоджує в установленому законодавством порядку всі державні стандарти, технічні умови, промислові зразки, іншу нормативно-технічну документацію об'єктів, які можуть чинити шкідливий вплив на здоров'я населення; 20) затверджує переліки важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок та неповнолітніх, а також підіймання і переміщення ними важких речей; 21) бере участь у підготовці пропозицій до списків 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право на пенсію за віком на пільгових умовах 22) забезпечує проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності та надання реабілітаційної допомоги населенню; 23) здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи державної служби медицини катастроф; 24) у межах своєї компетенції регулює діяльність, пов'язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині; 25) організовує разом з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування систематичне медичне обстеження (диспансеризацію) і визначення рівня доз опромінення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 26) розробляє відповідно до законодавства рекомендації щодо встановлення для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, додаткових норм раціонального харчування у спеціалізованих закладах охорони здоров'я, встановлює медичні та фізіологічні норми харчування для зазначеної категорії осіб; 27) бере участь разом з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки, у складанні експертних висновків щодо визначення категорій зон радіоактивного забруднення територій; 28) організовує науково-методичне забезпечення судово-медичної та судово-психіатричної експертної діяльності закладів охорони здоров'я; 29) забезпечує відповідно до законодавства проведення державної реєстрації та здійснення контролю за виробництвом, належним режимом зберігання і реалізації, якістю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичної техніки та виробів медичного призначення, підтримує обов'язковий їх асортимент, у ому числі необхідний запас на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань; 30) організовує забезпечення населення лікарськими засобами, інформує працівників закладів охорони здоров'я і населення про лікарські засоби та імунобіологічні препарати, дозволені до застосування; забезпечує додержання встановленого порядку надання пільг щодо відпуску громадянам безоплатно або на пільгових умовах медикаментів та імунобіологічних препаратів; 31) забезпечує в межах своєї компетенції розвиток медичної науки, впровадження в практику охорони здоров'я результатів наукових досліджень; 32) реалізовує державну політику зайнятості працівників у сферах охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення; 33) визначає вимоги до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників, затверджує номенклатуру медичних та фармацевтичних спеціальностей і посад; 34) встановлює єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які провадять медичну та фармацевтичну діяльність; 35) забезпечує відповідно до законодавства виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 36) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 37) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Семестрове завдання №2Тема: &quo ;Розв’язання задач&quo ;. Задача № 1Числові значення вихідних даних (відповідно до варіанту) для розв'язання задачі №1 наведено в таблиці 2.1 Таблиця 2.1 - Числові значення вихідних даних для розв'язання задачі №1 № варіанту Значення показників (по варіантах), млрд. умовних одиниць ВВП ЕХ ІМ RF 17 780 78 74 110 Вихідні дані для розв'язання задачі №1: Валовий внутрішній продукт країни складає 780 млрд. умовних одиниць. Обсяг експорту товарів та послуг складає 78 мрд, умовних одиниць. Обсяг імпорту товарів та послуг складає 74 млрд. умовних одиниць. Обсяг державних трансфертів складає 110 млрд. умовних одиниць. Обсяг кінцевих споживчих витрат домашніх господарств складає 40% від внутрішніх витрат країни. Обсяг державних закупівель товарів та послуг складає 20% від внутрішніх витрат країни. Розрахувати: 1) обсяг державних витрат (Gе): 2) обсяг валових інвестицій (Ів): 3) обсяг національних заощаджень (S ); 4) зробити висновок, чи може країна бути кредитором на світовому ринку. Розв'язання задачі Ge=G RF Ge=(Rb 0.2) RF Ge=((ВВП-(EX-IM)) 0.2) RF Ge= ((780-(78-74)) 0.2) 110=265,2 млрд. од. Ib=ВВП-C-G- X Ib= ВВП-(Rb 0.4) - (Rb 0.2) - (EX-IM) Ib= ВВП-((ВВП - X) 0.4) - ((ВВП - X) 0.2) - (EX-IM) або: Ib=(ВВП-(EX-IM)) 0.8, при X=EX-IM. Ib=(780-(78-74)) 0.8=620.8 млрд. од. S = Ib X=620.8 (78-74) =624.8 млрд. од.Висновки за результатами розв'язання задачі №1: 1) обсяг державних витрат становить 265,2 млрд. од. 2) обсяг валових інвестицій становить 620.8 млрд. од. 3) обсяг національних заощаджень становить 624.8 млрд. од. 4) з теоретичної точки зору можна зробити висновок, що країна може використовувати частину своїх національних заощаджень 4 млрд. од. на кредитування закордонних (іноземних) партнерів, тобто може виступати на мировому ринку кредитором. валовий внутрішній продукт - показник сукупного обсягу діяльності суб’єктів господарювання, який визначає загальну вартість кінцевої продукції. державний сектор - це комплекс господарських об’єктів, що перебувають у власності держави. державне замовлення - це формування договору на поставку товару, необхідного для цілей держави від різних суб’єктів господарювання. суспільні блага - це загальнодоступні та безкоштовні блага, якими може користуватися людина незалежно від її платіжоспроможності. державні закупівлі - це закупівлі, які здійснює держава для своїх специфічних цілей. чистий експорт - це різниця між експортом та витратами на його вартістю. трансферти - безкоштовно отримані кошти та позики від державних та іноземних установ. міжбюджетні трансферти - це кошти, які передаються від одного бюджету до іншого на безоплатній та безповоротній основі. дотація - це міжбюджетний трансферт, для вирівнювання доходів та видатків місцевих бюджетів. субвенція - це міжбюджетний трансферт, який видається на конкретні цілі. Задача №2Вихідні лані для розв'язання задачі: Зміна обсягу державних витрат країни у поточному році по відношенню до попереднього року складає ∆Gе 5 млрд. умовних одиниць. Зміна обсягу кінцевих споживчих витрат домашніх господарств у поточному році по відношенню до попереднього року складає ∆С 7,5 млрд.

Але вс вони, включаючи  Липинського,  навть Донцова, творили в умовах матералзму, а Святе Письмо вважали просто вигадкою. По-друге, дея укрансько державност не могла набути сво завершеност в перод, коли наш земл були пвденно-захдним крам Рос. За таких умов говорити про Укранську державу,  функц було просто неактуально. «Доб'мося незалежност, державно самостйност, а там видно буде, не пропадемо!» ось установка тогочасно нацонально нтелгенц Украни,  це природно. Сьогодн Украна дйсно незалежна! Але робота щодо реалзац нацонально де тльки розпочинаться. Ось тут  треба визначитися, Потрбн не тльки волання, а ще й конструктивна, розумна, наполеглива праця у галуз державотворення, духовного вдродження нац, у зведенн мцних економчних пдвалин нашого буття. Отже, поста велике завдання перед лдерами укрансько нац,  елтою зробити так, щоб дея заволодла широкими масами  вилилась у струнку програму дй. Адже скльки не хитай головою  не розводь руками, нацональна дея вд того не втлиться в життя

1. Державне регулювання економіки

2. Державне регулювання економіки

3. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

4. Ринок і державне регулювання економіки

5. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

6. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
7. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
8. Державне регулювання ринкової економіки

9. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

10. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

11. Державне регулювання комерційної діяльності

12. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

13. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

14. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

15. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

16. Державне регулювання страхової діяльності

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

18. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

19. Державне регулювання інноваційної діяльності

20. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

21. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

22. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
23. Економічний потенціал національної економіки
24. Особливості національної економіки Тунісу

25. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

26. Тенденції розвитку міжнародної економіки

27. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

28. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

29. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

30. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

31. Філософія економіки

32. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

34. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

35. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

36. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

37. Валютне державне регулювання

38. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
39. Державне регулювання інноваційної діяльності
40. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

41. Державне регулювання природних монополій

42. Державне регулювання ринку цінних паперів

43. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

44. Інноваційний розвиток економіки регіонів

45. Інституційні чинники розвитку національної економіки

46. Концептуальні основи аналізу національної економіки

47. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

48. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

49. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

50. Основи економіки

51. Основи економіки підприємства малого бізнесу

52. Основні риси перехідної економіки України

53. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

54. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу
55. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки
56. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

57. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

58. Особливості економічного розвитку Київської Русі

59. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

60. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

61. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

62. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

63. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

64. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

66. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

67. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

68. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

69. Сучасний стан державних органів управління економікою

70. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки
71. Підвищення економічних показників державного підприємства
72. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

73. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

74. Київська Русь

75. Опіки. Види, допомога

76. Приватизація як засіб припинення державної власності

77. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

78. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

79. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

80. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

82. Культура Київської Русі.

83. Мозаїки Київської Русі

84. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

85. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

86. Міжнародна економіка
87. Київська школа музики
88. Економічне районування України

89. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

90. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива

91. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

92. Поняття та форми державного устрою

93. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

94. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

95. Законодавче регулювання робочого часу

96. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

97. Державній бюджет України

98. Державний контроль

99. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.