Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

СередовищеЕкономічні тенденції . Які ключові світові, національні, регіональні чи місцеві фактори (наприклад, процентні ставки), можуть мати значний вплив на діяльність банку? Які тенденції розвитку цих факторів? . Який вплив інфляції на діяльність банку і яким чином він може себе від цього захистити? . Наскільки велику небезпеку для банку становлять коливання обмінного курсу іноземних валют? . Який вплив на банк мають зміни і тенденції міжнародної фінансової системи? Політичні і законодавчі фактори . Який вплив на банк мають політичні події на ринках? Яку позицію він повинен зайняти, щоб скористатися перевагами і звести до мінімуму несприятливі фактори? . Який вплив на банк мають державні або місцеві розпорядчі органи? Які обмеження або можливості це створює? Демографічна ситуація . Який вплив має демографічна ситуація на робочу силу банку та клієнтську базу? . Які дії здійснює банк для забезпечення себе робочою силою і клієнтами у зв’язку із значними демографічними змінами? Технологічні досягнення . Які основні технологічні зміни впливають на діяльність банку? Банк є лідером чи послідовником у сфері технологічних досягнень? . Які основні технологічні зміни впливають на процеси надання послуг? Банк є лідером чи послідовником у цій сфері? Соціальні/культурні зміни . Які основні соціальні і культурні зміни мають вплив на банк? . Яку позицію має зайняти банк, щоб скористатись перевагами змін культурного середовища та соціальних тенденцій? Екологічні проблеми . Які основні екологічні фактори впливають на діяльність банку? Що банк робить для того, щоб зменшити до мінімуму ці негативні впливи? ІнформаціяОтримання необхідної інформації . Які першочергові типи інформації (наприклад, звіти, спеціальна інформація і т.п.) використовуються керівництвом для управління діяльністю банка? Яким чином воно отримує цю інформацію? Наскільки добре ця інформація задовольняє потреби? . Які методи використовуються для регулярного отримання інформації про потреби та бажання клієнтів? Яким чином ця інформація передається до різних організаційних підрозділів та рівнів банка? . Яку інформацію банк регулярно отримує про дії конкурентів, зміни розподілу ринку, про сильні та слабкі сторони конкурентів? . Яку інформацію банк регулярно отримує про зміни в ключових оточуючих факторах, які мають вплив на діяльність банку? . Яку інформацію банк регулярно отримує про зміни в наявності, якості або вартості ресурсів, необхідних для діяльності? . Яку інформацію керівництво використовує для контролю та управління операціями? Інформаційні системи . Чи є інформаційні системи достатніми для надання своєчасної точної інформації, необхідної для діяльності банка? Які зауваження має керівництво щодо цих систем? . Наскільки ефективними є системи бухгалтерського обліку у відображенні та обробці операцій? Наскільки ефективними є системи бухгалтерського обліку при звітуванні бюджету у порівнянні з наявними розходженнями? . Які процедури застосовуються для контролю за розвитком прикладних комп’ютерних програм і змін цих програм? . Які заходи безпеки існують для захисту цілісності інформації в системах управлінської інформації? Використання інформації .

Які методи застосовуються, щоб забезпечити працівникам банка наявність інформації, необхідної для прийняття вірних рішень при виконанні своїх обов’язків? . Які методи застосовуються для забезпечення належного розслідування бюджетних розходжень? ВласникиОсновні власники . Яка структура капіталу банка (тобто, частка капіталу надана власниками звичайних акцій, привілейованих акцій, довготермінова заборгованість, короткотермінова заборгованість і т.п.)? В чому суть цієї структури? . Які головні типи і концентрація власності (наприклад, єдиний власник, сім’я, організації, інвестори, спеціаліст по приєднанню підприємств і т.п.)? Яка суть такого становища? Перспективи . Які ключові сподівання або “інвестиційна філософія” власників банка (наприклад, довготермінове зростання, поточні прибутки, податкові пільги і т.п.)? Наскільки справджуються ці сподівання? Стосунки з керівництвом . Які стосунки підтримує керівництво з ключовими акціонерами? Що робиться для зміцнення цих стосунків? . Яку роль виконують власники в управлінні банком (наприклад, діючий власник-керівник, активні групи акціонерів)? Зміни і потенційні зміни . Чи відбувались суттєві зміни власності? Як ці зміни впливають на банк? . Наскільки реальна ймовірність злиття або об’єднання з іншими банками? . Чи були спроби продати важливі активи, підрозділи або банк загалом? Яка ситуація сьогодні? ПостачальникиТрудові ресурси . Чи існують труднощі, пов’язані з нестачею кваліфікованих працівників, які б відповідали потребам банка? . Чи важливим фактором є плинність кадрів? Що спричиняє плинність кадрів? Які кроки здійснював банк для вирішення цієї проблеми (наприклад, набір на роботу працівників з різною кваліфікацією і з різним робочим досвідом, внутрішні навчальні програми, наголос на утриманні існуючих кадрів)? . Яким чином банк забезпечує працівникам адекватне формальне навчання та навчання без відриву від роботи, для того, щоб забезпечити ефективне виконання їх обов’язків? . Чи траплялись на підприємстві проблеми пов’язані з трудовими відносинами? Що спричинило ці проблеми? Робочі ресурси . Які проблеми існують стосовно наявності або вартості засобів, необхідних для робочих процесів? Які кроки здійснював банк для вирішення цих проблем? . Які проблеми мав банк зі своїми ключовими партнерами? Що спричинило ці проблеми? Які кроки були здійснені для зміцнення стосунків з партнерами? . Яким чином банк пов’язує свої операції з партнерами (наприклад, метод розрахунків точно в обумовлений час, об’єднання, зворотна інтеграція)? Які переваги таких стосунків (наприклад, добре налагоджені процеси, зменшення затрат)? Капітал . Чи має банк суттєву потребу в додатковому капіталі? Яким чином банк забезпечує достатнє фінансування своїх операцій? Технологія . Які суттєві кроки плануються або здійснюються, щодо розвитку надання нових послуг або нових процесів? . Чи має банк достатній доступ до нових технологій, необхідних для розвитку? Загальне . Яким чином банк забезпечує узгодження своїх ресурсних потреб з потребами клієнтів? . Які альтернативні ресурси могли б допомогти банку покращити свою діяльність або підтримувати існуючі стандарти? КонкурентиІснуюча конкуренція .

Хто є головними конкурентами і яке їх становище на ринку (наприклад, сектор, стратегія обслуговування клієнтів і т.п.)? . Яка частка ринку в кожного головного конкурента? . Що є головним фактором конкуренції в цій галузі (наприклад, ціна, якість, обслуговування, вихід на нові ринки)? . Як би ви оцінили рівень конкуренції? . Що банк робить краще або гірше ніж основні конкуренти? . Чи розробив банк ефективну тактику, щодо кожного свого конкурента? Наскільки точно банк передбачає дії і реакцію своїх конкурентів? . Яким чином банк збирає інформацію про своїх конкурентів? . Яким чином банк захищає свої власні фірмові процеси та інформацію (наприклад, новаторські процеси, розробки нових послуг, інформацію про собівартість послуг, плани маркетингу та розширення і т.п.) від конкурентів? Нові виробники . Хто є найновішими конкурентами в галузі? Який вплив вони мали? . Які перспективи мають нові конкуренти в галузі? Які це може мати наслідки? . Які перепони існують для новачків? Послуги замінники . Які послуги замінники існують сьогодні? Які проблеми і занепокоєння існують щодо цих замінників? . Які перспективи розвитку послуг замінників? Який це може мати вплив? КлієнтиВимоги клієнтів . Які найважливіші вимоги і потреби клієнтів? . Яким чином банк дізнається про вимоги та потреби клієнтів? Які програми були впроваджені для отримання регулярної інформації від клієнтів (наприклад, дослідження, контрольна група і т.п.)? Оперативність товарів та послуг . Наскільки добре рівень послуг банка відповідає вимогам? Які існують проблеми і які є можливості для покращення? . Які кроки здійснював банк для підтримки або покращення своїх послуг йдучи назустріч потребам клієнтів? . Наскільки вчасно здійснюється надання послуг? Які дії здійснив банк для поліпшення пунктуальності? . Яким чином банк забезпечує розуміння і виконання своїми працівниками основних потреб клієнтів? Яким чином забезпечується зосередження працівників банка на виконанні вимог і потреб та перевищенні сподівань клієнтів? . Які існують можливості кращого задоволення потреб клієнта шляхом проведення консультацій протягом усього терміну надання послуг? Нові послуги, ринки і потреби . Які нові послуги або технологічні нововведення, щодо існуючих послуг знаходяться в стадії розробки або плануються з метою задоволення існуючих або очікуваних вимог клієнтів? . Що може банк здійснити з метою раціоналізації процесу розробки з метою надання нових послуг на ринок? . Яким чином банк модернізував свої послуги, щоб задовольнити специфічні вимоги клієнтів на міжнародних ринках або інших сегментах місцевого ринку? . Яким чином банк реагує на зміни потреб клієнтів? ЦінністьАкціонерна цінність . Яка фінансова продуктивність банка? Чи траплялись збитки або прибутки нижчі від очікуваних або нижчі від середніх по галузі? Чи прибутки або темпи зростання є нижчими від очікуваних? Якщо це так, назвіть причини цього та кроки, здійснені банком з метою покращення ситуації. . Чи відбувалося достатнє зростання власного капіталу? Які кроки здійснив банк для забезпечення достатнього зростання капіталу власників? .

Еще одна интересная позднепермская фауна была раскопана в 1957-1960 гг. вблизи дер. Ежово (Очерский район Пермской области) под руководством П. К. Чудинова. В состав очерской фауны входили хищные и травоядные дейноцефалы (среди последних огромные "рогатые" эстемменозухи - Estemmenosuchus), хищные териодонты, терапсиды, близкие к предкам дицинодонтов, лабиринтодонты. Костеносные породы этих местонахождений сформировались из глинистых и песчаных осадков речных дельт, в заводи которых течение сносило трупы погибших животных1. Как мы упоминали выше, в некоторых филогенетических стволах рептилий продолжалось совершенствование приспособлений к насекомоядности, которая была, вероятно, самой примитивной формой питания пресмыкающихся. Это направление эволюционных преобразований привело к появлению небольших и проворных ящерицеобразных животных, причем сходный тип строения сформировался параллельно в нескольких независимых эволюционных линиях. Одна из них проколофоны (Procolophonia) - сохранила общий уровень организации котилозавров, со сплошным покровом накладных костей в височной области черепа

1. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

2. Особенности сельскохозяйственной проблематики в современный период. Структура, типология аграрной прессы; формы и методы пропаганды

3. Основні напрямки фінансового аналізу

4. ІС фінансового аналізу

5. Современная структура перераспределений и их формы, влияющие на реальные доходы населения

6. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
7. Основні аспекти аналізу демократії
8. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

9. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

10. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

11. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

12. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

13. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

14. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

15. Фотометричні методи аналізу

16. Валютні ризики: методи аналізу і управління

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

17. Основи фінансового аналізу

18. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

19. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

20. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

21. Інструментарій проектного аналізу

22. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу
23. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання
24. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

25. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

26. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

27. Предмет та метод економічного аналізу

28. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

29. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

30. Олигополия как форма современной рыночной структуры

31. Чистая конкуренция как форма рыночной структуры

32. Форма и структура государства

Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

33. Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ

34. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

35. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

36. Форма, ее назначение и структура. Создание формы

37. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

38. Лекция – важнейшая форма преподавания философии: содержание, структура и стиль лекции
39. Франчайзинг – прогрессивная форма ведения бизнеса и сервисных технологий в индустрии гостеприимства и массового питания
40. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

41. Архитектурные формы Месопотамского искусства

42. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

43. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

44. Эволюция, образование и структура Вселенной

45. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

46. Структура и функции клеточного ядра

47. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

48. Синапсы (строение, структура, функции)

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

49. Раздельное питание

50. Патологические формы простейших и их биология

51. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

52. Структура транспорта в Европе

53. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

54. Государственное регулирование экономики: формы и методы
55. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития
56. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

57. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

58. Формы государственного регулирования экономики

59. Государственный аппарат и его структура

60. Аккредитивные формы расчетов

61. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

62. Собственность и многообразие ее форм

63. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

64. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности

Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые

65. Форма государства

66. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

67. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

68. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

69. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

70. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания
71. Референдумы и его формы
72. Двухпалатная структура Федерального Собрания

73. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

74. Местное самоуправление как форма местной публичной власти

75. Понятие и структура компетенции местного самоуправления

76. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

77. Структура налоговых органов Российской Федерации

78. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

79. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

80. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

81. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

82. Формы и порядок проведения таможенного контроля

83. Источники (формы) права

84. Нетипичные формы правления

85. Реализация норм права: понятие и формы

86. Структура правовых норм
87. Форма государства
88. Форма государства

89. Формы государства

90. Формы государственного устройства

91. Форма (устройство) государства

92. Форма государства

93. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)

94. Форма правления и формы государственного устройства

95. Формы государственного правления

96. Формы реализации права

Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика

97. Структура и функции государственного аппарата

98. Форма государств

99. Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.