Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фіскальна політика як інструмент стабілізації

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти України Кафедра Економічної теорії КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни «Макроекономіка» 1. Дайте докладну оцінку можливості використання фіскальної політики як інструмента стабілізації при: а) балансуванні бюджету на щорічній основі; б) балансуванні функціонального фінансування; в) при здійсненні функціонального фінансування. У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної економічної системи важлива роль належить державі. Держава впродовж всієї історії свого існування разом із завданнями підтримки порядку, законності, організації національної оборони, виконувало певні функції у сфері економіки. Державне регулювання економіки має довгу історію - навіть в період раннього капіталізму в Європі існував централізований контроль над цінами, якістю товарів і послуг, процентними ставками і зовнішньою торгівлею. У сучасних умовах будь-яку державу здійснює регулювання національної економіки, з різним ступенем державного втручання в економіку. З питань, в яких пропорціях повинно поєднуватися державне і ринкове регулювання, які межі і напрями державного втручання, існує широкий спектр думок і підходів - від повного державного монополізму до крайнього економічного лібералізму. Проте необхідність виконання державою певних функцій в економіці не береться під сумнів. Це ще раз отримало підтвердження в ході “кейнсіанської революції”, яка зробила переворот в класичних переконаннях на ринкову економіку і довела неможливість самозцілення економічного спаду. Незалежно від пануючих економічних доктрин ніхто не знімав з національних урядів відповідальності за економічний стан країни. Таким чином, державне регулювання економіки має важливе значення для економічного і соціального розвитку країни. При цьому, здійснюючи регулювання економіки, державу використовує широкий набір засобів і методів дії на економіку таких як бюджет, податки, кредитно-грошова політика, економічне законодавство і т.д. У будь-якій економічній системі, у тому числі і ринковій економіці, держава виступає у відомому сенсі як економічний агент, що володіє правом і можливістю примушення, наприклад у сфері податкової політики, державного законодавства. Примушення часто обґрунтовується політичною філософією, що вимагає підпорядкування особистих інтересів суспільним. Як би там не було, держава завжди, у всі часи і у всіх країнах робила ключовий вплив на функціонування економіки, і внаслідок цього, на розвиток суспільства в цілому. Таким чином державне регулювання є важливою частиною функціонування економіки і, тому, заслуговує найпильнішої уваги. Державний бюджет Державний бюджет - це частина національного доходу, що підлягає перерозподілу. Бюджет організований у вигляді балансу доходів і витрат за звітний період. Провідну роль у всіх країнах грає, звичайно, загальнонаціональний або федеральний бюджет, разом з яким існують обласні і місцеві бюджети. Ряд статей державних бюджетів має загальноприйнятий характер і їх можна зустріти практично повсюдно. До них відносяться у витратній частині - соціальна підтримка і національна безпека, субсидії окремим галузям, штатам або регіонам, витрати по управлінню і обслуговуванню державного боргу.

У прибутковій частині неодмінно присутні податки на населення і корпорації, акцизи, всякого роду інші збори і державні позики. Державний бюджет – основа фіскальної політики держави, що визначає методи і джерела фінансування бюджету і його використання. Бюджет поповнюється в основному за рахунок податкових надходжень і витрачається на державні потреби. Бюджетні засоби використовуються для: • державних закупівель із метою збільшення сукупного попиту; • виплати трансфертних платежів (субсидії, виплати, дотації); • виробництва суспільних благ (будівництво лікарень, доріг, охорона навколишнього середовища); • науково-технічних досліджень і розробок; • фінансування військових витрат; • інвестицій в основний капітал. Державний бюджет може бути профіцитним або дефіцитним, коли розмір державних прибутків, відповідно, більше або менше його витрат. Збалансований бюджет практично неможливий через циклічний розвиток економіки. При спаді бюджет дефіцитний, при підйомі – надлишковий. Дефіцит бюджету і величина державного боргу - це найважливіші показники стану економіки, тому даній проблемі традиційно приділяється велика увага. Дефіцит бюджету - це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевершують його доходи. У теорії розрізняють активний і пасивний дефіцити. Перший виникає в результаті перевищення бюджетних витрат, другий - у зв'язку із зниженням податкових і інших надходжень (із-за уповільнення економічного зростання або інших причин). Причин бюджетного дефіциту може бути багато: спад суспільного виробництва; зростання граничних витрат суспільного виробництва; масовий випуск “порожніх” грошей; невиправдано “роздуті” соціальні програми; збільшені витрати на фінансування ВПК; великомасштабний оборот “тіньового” капіталу; величезні непродуктивні витрати, приписки, розкрадання, втрати проведеної продукції і багато що інше, поки непіддатливе суспільному обліку. У економічних системах з фіксованою кількістю грошей в обігу уряд має в своєму розпорядженні два традиційні засоби покриття дефіциту бюджету - це державні позики і посилювання оподаткування. Бюджетний дефіцит відноситься до так званих негативних економічних категорій, типу інфляції, кризи, безробіття, банкрутства, які, проте, є невід'ємними елементами економічної системи. Більш того, без них економічна система втрачає здібність до саморуху і поступального розвитку. Бездефіцитність бюджету ще не означає “здоров'я” економіки, треба чітко уявляти собі, які процеси протікають усередині самої фінансової системи, які зміни відтворювального циклу відображають дефіцит бюджету. Важливим елементом стратегії макроекономічного управління є зменшення розміру бюджетного дефіциту. Сучасна економічна думка пропонує багато концепцій бюджетного дефіциту, за допомогою яких визначається ефективність фіскальної політики та її вплив на економічну систему. Стабілізуючий вплив фіскальної політики Фіскальна політика - це заходи уряду спрямовані на збереження повної зайнятості та виробництва неінформованого ВВП шляхом зміни державних видатків системи оподаткування та підходів до формування державного бюджету в цілому.

Фіскальна політика - це сукупність заходів держави у сфері оподаткування і державних витрат. Основні функції фіскальної політики: 1.Вплив на стан господарської кон’юнктури. 2.Перерозподіл національного доходу. 3.Нагромадження необхідних ресурсів для фінансування державних програм. Основні джерела доходів. 1.Податки 2.Власні доходи держави від виробничої та інших форм діяльності. 3.Платежі за ресурси згідно діючим законодавствам належать державі. 4.Позики у формі облігацій. Заходи для макроекономічної стабілізації. Ефективна податкова політика виступає головним фактором, що визначає макроекономічні результати. На це впливає розмір державного сектора економіка. Уряд обкладає податками купівельну спроможність, кредити, прибутки, заробітну плату. Досвід країн, які прийняли ринкову систему економіки, свідчать, що результати застосування жорсткої податкової політики призводять до невдач. Причини: незадовільне управління податками або відсутній контроль за бюджетними витратами. Для країн, що мають постійний дефіцит бюджету, головною проблемою є макроекономічна стабільність. Для того, щоб виробити правильну податкову систему, треба точно визначити розміри дефіциту бюджету. Це можна зробити шляхом підрахунків державних витрат і усіх надходжень до скарбниці. Отже, тут також існують свої проблеми: вплив дефіциту на внутрішній попит; зовнішній баланс і сукупна пропозиція; оцінка небюджетних коштів і квазіфіскальних операцій фінансових і нефінансових установ; рівень грошової експансії внаслідок результатів податкової політики при галопуючій інфляції; взаємозв’язок між дефіцитами бюджету і фінансування. Окремі країни ринкової економіки, наприклад Мексика, котра в 1986-1987рр. підрахунки бюджету провела з врахуванням процентів галопуючої інфляції. Ці проценти були потрачені на погашення боргів, які були значними. Потреба державного сектора економіки в позиках визначається через операційний баланс. А він у свою чергу визначається в національній валюті шляхом вирахування із загального балансу процентів інфляції, яка виникатиме у внутрішньому державному борзі. Національною валютою для України є гривна. Для визначення податкової політики використовують поняття первинного балансу. Це економічний баланс за мінусом всіх виплачених процентів. Для корегування економіки необхідно встановити взаємозв’язок між дефіцитом бюджету і балансом зовнішніх поточних операцій методом дефіцитного фінансування та заходами стабілізації економіки. Насамперед визначаємо бюджетний і зовнішній баланси. Для цього слід вирахувати валовий національний продукт(ВНП)через затратні і доходні складові: Викладена концепція співпадає з розробками МВФ. ВНП =ОС ПІ ДВ Е/ЗП ЗЗ ДД ПЗ ІТ, де ОС-особисте споживання; ПІ-приватні інвестиції; ДВ-державні витрати; Е-експорт товарів та послуг; ІТ-імпорт товарів, послуг, інтелектуальної власності; ЗП-збереження приватні; ЗЗ-збереження заощаджень; ДД-державні доходи; ПЗ-перекази (чисті) за кордон. Дефіцитне фінансування можна проводити шляхом отримання позик в комерційних банках і позабанківських установах та за кордоном.

Десятками літ привикли народи Европи у своєму політичному мисленні до довголітньої стабілізації міждержавних відносин у світі, яких рівновагу ніщо не захитувало, а всі взаємні спірні проблеми полагоджувано мирно, дипломатичним шляхом. Зокрема вся політика галицьких українців та інших народів в Австрії, весь час стояла під знаком загального миру в Европі. Ніяка українська політична партія, ні ніхто із політичних діячів – не старались видвигати і актуалізувати української справи у міжнародному аспекті. Навіть теоретично ніхто цієї проблеми не обробляв. У 1912 році це було зовсім нове питання. Тому, що в минулому не грозили ніякі міжнародні воєнні конфлікти, то зовсім ясне, що ніхто із відповідальних політиків і політичних партій не мав потреби, ні обов'язку розв'язувати питання, яке становище мають зайняти українці на випадок війни. З цею справою зустрілась українська політична думка перший раз щойно восени 1912 року, як з певною актуальною і реальною проблемою. З другого боку, як знаємо, вся політична діяльність проводу галицьких українців обмежувалась дотепер тільки до боротьби за інтереси нашого народу в межах Австрії та в своїй практичній діяльності керувалась повною льояльністю до австрійської держави, де в порівнянні з положенням російських українців – були великі можливості національного розвитку. І ця опортуністична ментальність та парляментарні і законні методи національної боротьби не допускали в тім часі думки про можливість і потребу організації та сепаратного діяння української політики та української збройної сили – на випадок конфлікту з Росією

1. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

2. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

3. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

4. Політика як суспільне явище

5. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

6. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація
7. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України
8. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

9. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

10. Організація облікової політики підприємства

11. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

12. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

13. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

14. Лобізм як явище сучасної політики

15. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

16. Влада як найважливіший атрибут політики

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

18. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

19. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

20. Національна політика СРСР в роки перебудови

21. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

22. Податкова політика України
23. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
24. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

25. Центральний банк і монетарна політика

26. Інформаційна політика США

27. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

28. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

29. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

30. Державна політика соціального страхування

31. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

32. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

34. Економіко- і політико-географічне положення України

35. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

36. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

37. Сучасна мовна політика України

38. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок
39. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.
40. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

41. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

42. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

43. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

44. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

45. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

46. Царювання та політика Павла І

47. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

48. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные

49. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

50. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

51. Маркетингова політика комунікацій

52. Маркетингова цінова політика

53. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

54. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"
55. Управління ціновою політикою підприємства
56. Цінова політика фірми та її оцінка

57. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

58. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

59. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

60. Міжнародні відносини та зовнішня політика

61. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

62. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

63. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

64. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

65. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

66. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

67. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

68. Державна політика в Україні

69. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

70. Етнонаціональні відносини й національна політика
71. Міжнародна політика і світовий політичний процес
72. Політик і політичний режим

73. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

74. Політика і етика: соціально-філософський аспект

75. Аналіз стану соціальної політики в Україні

76. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

77. Політика трудової зайнятості інвалідів

78. Соціальна політика

79. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

80. Структура системи соціального захисту населення і політики України

Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

81. Митна політика

82. Митна політика України на сучасному етапі

83. Сучасна митно-тарифна політика України

84. Бюджетна політика

85. Грошово-кредитна політика

86. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР
87. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
88. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

89. Фінансова діяльність та політика держави

90. Фінансова політика та бюджетний процес

91. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

92. Амортизаційна політика на підприємстві

93. Антиінфляційна державна політика

94. Грошово-кредитна політика держави

95. Державна промислова політика

96. Інноваційна політика

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

97. Корпорація як форма організації сучасної фірми

98. Особливості інноваційної політики розвинених країн

99. Політико-правове середовище МЕВ в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.