Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Впровадження технології експандування при виробництві кормів

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ Впровадження технології експандування при виробництві кормів Зміст Вступ 1. Аналіз виробничо-економічної діяльності господарства 1.1Загальні відомості про господарство 1.2 Виробничо-економічні показники роботи господарства 2. Огляд сучасних технологій і технічних засобів вологотеплового обробітку концентрованих кормів 2.1Необхідність обробітку концентрованих кормів 2.2 Літературний огляд перспективних методів приготування кормів 2.3 Обґрунтування процесу експандування 2.4 Перспективні напрямки удосконалення технології приготування кормів 2.5 Технічний та технологічний огляд вітчизняних екструзійних машин 3. Технологічні розрахунки впровадження нової технології в господарстві 3.1 Пояснення заміни обладнання 3.2 Розрахунок кількості сировини яка оброблятиметься в експантрудері 4. Формування математичної моделі експандуювання корму 4.1 Теоретичне обґрунтування пропонованої розробки 5. Методика і результати оптимізації 5.1 Обґрунтування методики і результатів оптимізації 6. Охорона праці 6.1 Загальні положення 6.2 Розрахунок вентиляції 6.3 Інструкція з охорони праці оператору кормоцеху 7. Бізнес-план 7.1 Резюме 7.2 Характеристика заходів 7.3 Оцінка ринку збуту 7.4 Стратегія маркетингу 7.5 План виробництва 7.6 Організаційний план 7.7 Юридичний план. 7.8 Фінансовий план. 7.9 Стратегія фінансування. 7.10 Розрахунок точки беззбитковості 7.11 Оцінка ризиків і страхування Висновки Література Додатки Вступ Приготування кормів – найважливіший технологічний процес на фермах, так як на приготування кормів витрачається 20-60% всіх затрат праці по виробництву продукції. Механізоване приготування кормів на основі раціональної технології - важлива умова підвищення продуктивності праці і зниження собівартості тваринницької продукції. Механізація приготування кормів значно розширює їх асортимент для різних видів тварин. Виробництво і виготовлення брикетів, гранул, різних видів консервованих кормів, створення кормосумішей, підбір мікроіндігрієнтів до потрібної комплексності, покращення доступності живильних речовин, вимагає створення високотехнологічного обладнання, здатного замінити цілий комплекс машин і отримати високий економічний ефект. Використання екструзійної технології відповідає вищевикладеним вимогам. Прес-експандери забезпечують механічну дію на сировину, ефективно руйнуючи структуру матеріала, тим самим, підвищуючи поживність і якість кормів. Такий обробіток пов'язаний з високими температурами до 130 оС і тиском до 3,0 МПа. Та ефективній роботі експандерів запобігає висока енергоємність процесу. Вивчення впливу комплексу різних факторів, на підвищення ефективності процесу експандування, представляє собою актуальну задачу. 1. Аналіз виробничо – економічної діяльності господарства 1.1 Загальні відомості про СВК &quo ;Світанок&quo ; Сільськогосподарський виробничий кооператив &quo ;Світанок&quo ; Комінтернівського району Одеської області, розташований в районному центрі смт. Комінтернівське, що в 40 км., від обласного центра портового міста Одеса. До найближчої залізничної станції с.Кремидівка 17 км. До обласного центра і найближчої залізничної станції прокладено автомобільні дороги з асфальтним покриттям.

На теперішній час господарство СВК &quo ;Світанок&quo ; має – 4779 га землі, з яких 4295 га сільськогосподарські угідь, в тому числі рілля – 3670 га. Середньорічна чисельність працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві – 140 працівників. Землекористування СВК &quo ;Світанок&quo ; знаходиться в степовій зоні, що характеризується помірно-континентальним кліматом з теплою зимою та жарким літом. За сумою активних температур та ступеню вологозабезпеченості територія відноситься до помірного агрокліматичного району області, що характеризується наступними показниками: тривалість вегетаційного періоду 200-210 днів, сума активних температур 3100-3200 річна кількість опадів 370-480 мм. Рельєф місцевості слабосхилистий, є схили до 5є. Головний тип ґрунтів – чорноземи сірі, глибина родючого шару гранту 650 мм. Загалом природно-кліматичні умови є сприятливими для вирощування багатьох злакових, технічних і кормових культур, а також плодів і овочів. 1.2 Виробничо- економічні показники роботи СВК &quo ;Світанок&quo ;Розміри сільськогосподарського кооперативу наведені в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 Розміри СВК &quo ;Світанок&quo ; та забезпеченість виробничими ресурсами Показники Роки 2008р. до 2006р. ,відсотки. 2006 2007 2008 1 2 3 4 5 Вартість валової продукції (в співставних цінах 2005р.), тис. грн. 4188,8 2178,0 5241,9 125,1 Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 4525,3 4650,7 5971,7 131,9 Чистий прибуток( ), збиток(-), тис. грн. -282,5 -565 1480,9 Х Площа сільськогосподарських угідь, га. 4295,0 4295,0 4295,0 100,0 в т.ч.: - рілля 3670,0 3670,0 3670,0 100,0 - сіножаті 289,0 289,0 289,0 100,0 - пасовища 265,3 265,3 265,3 100,0 - багаторічні насадження 70,7 70,7 70,7 100,0 Середньорічна вартість основних виробничих засоби, тис. грн. 3865,6 1491,1 1238,5 2,0 Фондоозброєність, тис. грн. 17,7 8,3 8,8 49,7 Середньорічна чисельність працівників, чол. 218 179 140 64,2 у т.ч. в рослинництві 73,0 62,0 73,0 100,0 в тваринництві 145,0 117,0 67,0 46,0 Поголів'я тварин: великої рогатої худоби, гол. 637,0 422,0 294,0 46,0 свиней, гол. 49,0 32,0 - Х Виробництво основних видів продукції, ц: - пшениця 22838,0 9098,0 38997,0 170,7 - ячмінь озимий - 4104,0 12306,0 Х - ячмінь ярий 12870,0 2191,0 6223,0 48,4 - жито 448,0 140,0 843,0 188,1 - овес 2055,0 658,0 1953,0 95,0 - гречка 716,0 76,0 461,0 64,4 - горох 3216,0 1296,0 4254,0 132,2 - соняшник 14358,0 8500,0 14062,0 97,9 - ріпак озимий - 710,0 6720,0 Х - молоко 11733,0 9149,0 2391,0 20,4 - м’ясо великої рогатої худоби 814,0 402,0 366,0 44,9 - м’ясо свиней 89,0 23,0 - Х Аналізуючи таблицю 1.1 можна зробити висновок, що розміри господарства за останні три роки значно скоротились. Однак відбулося збільшення виробництва валової продукції(на 25%), виросла виручка від її реалізації (на 31,9) і господарство вийшло на рівень прибутковості, що пов'язано із впровадженням у виробництво кращих технологій і більш раціональним використанням земельних ресурсів. Поряд із цим відбулося зменшення вартості основних засобів(на 68%), що пов'язано із їхнім зносом і не поновленням існуючої бази.

Також значно зменшилось поголів'я тварин, у зв'язку з тим що галузь тваринництво є занепадаючою, бо маючи високу собівартість продукція має низьку закупівельну ціну, тобто є нерентабельною. Також із таблиці видно, що значно зменшилась вартість основних засобів, що призвело до зменшення фондоозброєності (на 50,3%), водночас зросла ефективність їх використання. Кількість основних засобів зменшилась внаслідок їх зносу, і не поновлення існуючої бази. Дані таблиці свідчать, що чисельність працівників зменшилась, зменшення (на 54%) відбулись в галуззі тваринництва це пов'язано із зменшенням чисельності тварин у зв'язку з нерентабельністю цієї галуззі. Також спостерігається ріст натуральних показників основних видів продукції, пшениця 70,7%, жито 88,1%, горох 32,2%, показники овсу, ячменю, соняшника практично не змінилося, окрім: гречки, молока і м’яса ВРХ показники яких зменшились. Аналіз ефективності виробництва у СВК «Світанок» наведений в таблиці 1.2. Таблиця 1.2 Аналіз ефективності виробництва у СВК &quo ;Світанок&quo ; Показники Роки 2008р. до 2006р., відсотки. 2006 2007 2008 1 2 3 4 5 Вироблено на 100с.-г. угідь: - валової продукції,тис. грн. 97,5 50,7 122,0 125,1 - чистого доходу, тис. грн. 105,4 108,3 139,0 131,8 - чистого прибутку, тис. грн. -6,6 -13,1 34,5 Х Урожайність, ц/га.: - пшениця 25,4 10,1 40,7 160,2 - ячмінь озимий 26,5 13,7 40,7 153,5 - ячмінь ярий 24,9 8,1 25,4 102,0 - жито 44,8 14 84,3 188,1 - овес 22,8 8,6 25,7 112,7 - гречка 14,3 1,5 5,7 39,8 - горох 21,4 4,2 13,9 64,9 - соняшник 21,1 1,8 15,8 74,8 - ріпак озимий - 6,7 22,8 Х Продуктивність тварин: - середньорічний удій на1 корову, ц. 22,1 21,2 7,7 34,8 - середньодобовий приріст великої рогатої худоби, г. 350,1 260,9 341,1 97,4 - середньодобовий приріст свиней, г. 458,5 196,9 - Х Фондовіддача, грн. 1,1 1,4 4,3 390,9 - валової продукції 19,2 12,2 37,4 194,7 - чистого доходу 20,7 25,9 42,6 205,8 - прибутку -1,3 -3,2 10,6 Х Витрати на основне виробництво, тис. грн. 6322,9 6102,2 5818,9 92,0 у т.ч. в рослинництві 3031,0 2948,9 4145,2 136,7 в тваринництві 3291,9 3153,3 1673,7 50,8 Валовий прибуток (збиток), тис. грн. -681,4 -1013,4 1124,1 Х в т.ч. рослинництва 509,9 1089,1 2075,3 407,0 тваринництва -1189,2 -2176,9 -1013,1 85,2 Рівень рентабельності, % -10,7 -16,6 19,3 Х в т.ч. рослинництва 16,8 36,9 50,0 Х тваринництва -36,1 -69,0 -60,5 Х Дані таблиці 1.2 свідчать про ріст ефективності використання землі, про це свідчать, як вартісні так і натуральні показники. Ефективність збільшилась у зв'язку з тим, що останній рік був врожайним ніж попередні. Це можна простежити по даним натуральних показників, які зросли, окрім гречки, гороха, соняшника, в яких врожайність зменшилась. Окрім того в останні два роки господарство почало вирощування ріпаку, що в наших умовах не є раціональним використанням землі, оскільки він дуже виснажує землю. Відбулося зменшення продуктивності тварин, зменшився удій молока на 65,2%, добовий приріст м’яса ВРХ на 2,6%, це пов’язано із вирощуванням низькопродуктивних тварин та використання неповноцінних кормових раціонів.

Беда состоит в том, что никто из их вождей им не объясняет, что государство Израиль не против этого. А евреям они не хотят верить. - Так утверждает сейчас еврейская пропаганда. Хотя неоспоримо, что новые люди принесли сюда новую жизнь. Столько, сколько дали вновь прибывшие ЭТОЙ земле, кажется, не делал никто за всю историю. Без них здесь бы был библейский пейзаж с редкими поселениями. Да и первые евреи, переселившиеся из недалекого Марокко, развивали бы страну в той же этнографии. Но европейски и американски образованные специалисты создали высокоцивилизованную страну, в которой каждому (и арабу тоже) нашлось бы рабочее место. Арабский мир создала дармовая нефть. Израиль создал труд. У каждого города своя промзона. И так как она создавалась в конце XX в., это - обязательно зона высоких технологий. Но есть кибуцы, где разводят крокодилов, где-то кто-то кормится разведением цветов, а последователи русского социалиста перерабатывают соли Мертвого моря. Бесконечно применение ищущих голов. Насколько разительна метаморфоза, произведенная трудом и деньгами с нищим концом географии, можно увидеть на Красном море

1. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

2. Загальна технологія виробництва баночних консервів

3. Технологія виробництва вина

4. Технологія виробництва маринованих огірків

5. Технологія виробництва масла шоколадного методом перетворення високожирних вершків

6. Технологія виробництва пива
7. Технологія виробництва сметани 30%
8. Технологія виробництва азотної кислоти

9. Технологія виробництва спирту на спиртовому заводі "Nemiroff"

10. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

11. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

12. Технология заготовки и питательная ценность травяной муки, мякины и веточного корма

13. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

14. Технології виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції

15. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

16. Особливості технології виробництва паштету "Козацький" в умовах ВАТ "Любинський м’ясопереробний комбінат"

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

18. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

19. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

20. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

21. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

22. Роль техники и технологии в процессе развития культуры
23. Intel Pentium 4 3,06 ГГц с поддержкой технологии Hyper-Threading
24. Использование информационных технологий в туризме

25. Автоматизированные информационные технологии в офисе

26. Современные сетевые и информационные технологии

27. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

28. Разработка технологии ремонта, модернизации сервера с двумя процессорами Pentium

29. Internet технологии

30. Технологии поиска документальной информации в INTERNET

31. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

32. web дизайн: Flash технологии

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

33. Удалённый доступ к частной сети через Интернет с помощь технологии VPN

34. Wi-Fi - технология беспроводной связи

35. Новые технологии в организации PC

36. Использование компьютерных технологий в деятельности ОВД

37. Лекции по информационным технологиям

38. Основные технологии накопителей на магнитной ленте
39. Технология беспроводной передачи информации на примере технологии Bluetooth
40. Технология BlueTooth

41. Технология разработки программного обеспечения

42. Информационные технологии в фармации

43. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

44. Информационные технологии

45. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

46. Информационные системы и технологии

47. Архитектура аппаратно-программных средств распределенной обработки информации для интранет-технологии

48. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

49. Технология производства молока

50. Внедрение информационных технологий при ведении социально-гигиенического мониторинга

51. Распознавание и прогнозирование лесных пожаров на базе ГИС-технологий

52. Экозащитные техника и технологии

53. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

54. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения
55. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"
56. Технология работы социального педагога с семьёй

57. Изучение технологии нейронных сетей в профильном курсе информатики

58. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

59. Технология изготовления шпаргалки

60. Развитие творческих способностей на уроках технологии

61. Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)

62. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

63. Технология изготовления вафель с начинкой

64. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

65. Применение избирательных технологий на выборах в Пермскую городскую Думу 2000 года: технологичность выборов

66. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

67. Избирательный процесс и избирательные технологии

68. Разработка технологии плавки стали в электродуговой печи ДСП-80 и расчет ее механизма

69. Анализ и экономическая оценка технологий в цветной металлургии

70. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой
71. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства
72. Лазерная технология - важнейшая отрасль современного естествознания

73. Технология производства К56ИЕ10 и серии м (с К426 и К224 (WinWord)

74. Технология ремонта автомобилей и дорожных машин

75. Технология обработки на станках с ЧПУ

76. Конструирование и технология производства ЭВА

77. Технология восстановления чугунных коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53А

78. Интернет - технология будущего

79. Техника и технология

80. Разработать инструментальную оснастку к технологии изготовления детали "корпус" в условиях обработки на станках с ЧПУ

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

81. Технология изготовления печатных плат

82. Технологии утилизации шин и их восстановление

83. Сварочные технологии

84. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

85. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

86. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой
87. Технология изготовления волоконнооптических световодов для передачи изображения
88. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

89. Технология изготовления печатных форм

90. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

91. Технология изготовления кухонного стола

92. Технология швейного производства

93. Технология изготовления мебели

94. Технология аэродинамической трубы для болидов Формулы 1

95. Технология транспортирования зеркал и стекла

96. Развитие технологии МОП ИС

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Технология возведения зданий и сооружений

98. Разработка конструкции и технология изготовления дублирующего устройства управления учебным автомобилем

99. Автосервис. Технология окраски


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.