Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Биоэлемент кальций

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Частина перша Кальцій один з найважливіших біометалів, найпоширеніший серед них у природі — його вміст в земній корі становить близько 3,5%. Він міститься в різних мінералах і гірських породах (доломіти, мергелі, леси, апатити тощо), є в багатьох природних водах. Приймає участь в процесі грунтоутворення, покращує структуру грунту, впливає на реакцію середовища і рухомість інших біоелементів. Досить активний в хімічному плані елемент. Вміст в природі кальцію такий: грунт - 1,37 морська вода - 0,04 тваринні організми - 0,3 рослинні організми - 1,9 Найпоширеніша форма елементу — карбонат кальцію. Овочеві культури концентрують у 20-30 разів кальцію більше ніж злаки, особливо це відноситься до листяних овочевих: шпинат, щавель, салат, капуста, цибуля, томати та ін. тому дефіцит кальцію локалізують за станом овочевих культур. Переміщення кальцію всередині рослини обмежено, тому цей елемент є малорухливим, не підлягає реутилізації. Вміст кальцію в деяких культурах наведено в таблиці. Культура продукція вміст СаО, % Пшениця зерно 0,07 солома 0,28 Кукурудза зерно 0,03 солома 0,49 Рис зерно 0,07 Горох зерно 0,09 солома 1,82 зелена маса 0,35 Люпин зерно 0,28 солома 0,97 зелена маса 0,16 Соняшник насіння 0,20 Морква кормова коренеплоди 0,07 бадилля 1,50 В порівнянні з іншими біометалами кальцій в тваринах міститься в найбільшій кількості. Основна його маса (до 99%) зосереджено в кісткових тканинах переважно у вигляді гідроксоапатиту Ca5(PO4)3OH та інших солей фосфорної кислоти. Кісткові тканини швидко реагують на зміни водно-сольового складу крові і виконують роль своєрідного буфера, який підтримує рівновагу внутрішнього середовища організму. В організмі людини і тварин кальцій поступає в основному з продуктами харчування: молоко, овочі, злаки. Наявність грубої клітковини і підвищеної кількості щавлевої кислоти не сприяє засвоєнню кальцію. Особливо важливе значення для збагачення організму іонами кальцію має питна вода, в якій є гідрокарбонат кальцію Ca(HCO3)2. Кісткові тканини здатні адсорбувати на поверхню Pb, Sr, Ra, U та ін радіонукліди, що веде за собою порушення кровотворної функції кісткового мозку. Раніше люди вважали, що скелет є опорою тіла і сприяє його руху, та зараз встановили, що він приймає активну участь в обміні речовин і перед усе – кальцію. Завдяки активності кальцію його використовують для відновлення деяких тугоплавких металів (титан, цирконій і т.д.) з оксидів. Кальцій також використовують на виробництві для очистки криці та чавуну від кисню, сірки та фосфору для отримання деяких міцних сплавів. Частина друга Кальцій належить до 4 періоду II групи періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва. Кальцій, виходячи з будови атома, належить до неперехідних елементів. Для цих елементів характерна постійність ступеня окислення і утворення іонів із завершеною електронною конфігурацією, подібної до оболонки інертних газів. Кальцій на зовнішньому електронному рівні має 2 валентних електрони, які він може легко віддавати, перетворюючись в іони з електронною конфігурацією аргону. Атомний радіус кальцію менший ніж атомний радіус металів І групи внаслідок високих зарядів ядер.

Енергія іонізації атомів кальцію більша ніж енергія іонізації відповідного металу І групи. Внаслідок малих розмірів іони кальцію поляризуються в меншій мірі ніж ізоелектронні іони лужних металів, тому сполуки кальцію в своїй більшості носять іонний характер. Однак внаслідок поляризації аніона катіоном Са2 проявляється тенденція до утворення ковалентних зв’язків. Тому кальцій здатен утворювати досить міцні донорно-акцепторні зв’язки з атомами азоту і кисню проявляючи при цьому комплексоутворювальні властивості. Має властивість гідратуватися в розчинах. За ступенем онності стоїть між літієм, натрієм, берилієм та магнієм з одного боку і поступається в цьому калію, рубідію, стронцію, цезію та барію з іншого. Кальцій — жорсткий метал класу а. Для нього (класу) характерні малі розміри, високі заряди, низька поляризація. Радіус атома кальцію 0,94&Ari g;. Він може утворювати комплексні сполуки з жорсткими лігандами: Н2О, ОН-, F-, СІ-, СН3СО2-, 2H4, РО43-, SO42-, СО32-, СІО4-, O3-, H3, R-OH, R2O, R H2. Оскільки біологічні комплекси переважно утворюються з жорстких металів і жорстких лігандів ці сполуки заслуговують на увагу. У виняткових випадках кальцій може утворювати біокомплекси з такими перехідними лігандами як C6H5 H2, C2H5 , 2-, 3-, Br-, O2-, SO3-. Кальцій також може міцно зв’язуватися з жорсткими донорними атомами О, , F бо вони дуже електронегативні. Для кальцію характерне найпоширеніше серед біометалів координаційне число 6. Також може бути координаційне число 7 в таких сполуках як хелатне чотирьохчленне кільце в кристалі Cl2 H2O. Три зв’язки Са-О карбоксильні, два зв’язки Са-О пептидні і два зв’язки йдуть на Са(ОН)2. Кальцій дуже добре вступає в реакцію з гемоціаніном та фенілаланіном. Кальцій добре пов’язується з АТФ і АДФ внаслідок чого утворюються хелати на кінцях з фосфатами. В цьому випадку Са пов’язується швидко, але не так міцно як Мg. На цих властивостях побудовано декілька фізіологічно важливих реакції енергетичного обміну. Доведено, що кальцій також може добре вступати в реакції комплексоутворення з макроциклічними лігандами, наприклад, такими, які входять до складу порфіринового кільця хлорофілу. Є фактом і те, що кальцій може зв’язуватися з такими макромолекулами як ДНК і РНК. Особливо важливою є взаємодія з тірозил-, пролін- та глутамін-тРНК-синтетазами. Він їх активує. Виявлені реакції з глутаматдигідрогеназами та кіназами. Входить до складу α-амілаз, фосфоліпаз, γ-лактаз структурно. Частина третя Кальцій як і будь-який біометал відіграє неабияку роль у функціонуванні рослинних і тваринних організмів. Це визначено його властивостями, які описані вище. В рослинній клітині кальцій регулює фізико-хімічний стан цитоплазми: підтримує колоїдний стан, визначає нараду з магнієм та іншими елементами кислотність середовища. Завдяки стабільності стану цитоплазми спостерігається тургор рослини, йде активний обмін та синтез сполук. Кислотність спричиняє активізацію або інгибіювання певних синтезів, визначає напрямок багатьох фізико-хімічних реакцій. Кальцій знижує ступінь гідратації колоїдів та рівень обводненості тканин в цілому, зв’язує нуклеотиди.

Звичайно, що при порушенні балансу в першу чергу негативні наслідки виявляються в дестабілізації водного обміну. Також кальцій приймає участь в зв’язувані атмосферного азоту в симбіотичних (Rizobium) та вільноживучих бактеріях (Azo obac er). Кальцій приймає участь в кооперативному зв’язуванні О2 (гемоцианіном). Виступає в ролі структурного елементу разом з пектиновими речовинами для стінок. В цьому "амплуа" формує "донанівський простір" — один з елементів транспорту сполук в рослині. Разом з магнієм контролює надходження молібдену, міді, кобальту та інших біоелементів. Є бар’єром для органічних кислот, бо міцно пов’язує їх переводячи в нерозчинну сіль (наприклад для щавлевої в CaC2O4). Концентрується в старих тканинах. Інгибує гліцил-тРНК але обертає інактивацію глутамінсинтетази. Активно діє в реакціях, пов’язаних з перерозподілом енергії (комплекси АТФ і АДФ). Кальцій впливає на рухомі форми марганцю в грунті. Особливо гостро ця проблема стоїть при вапнуванні грунтів. M переходить з ступеню окислення 2 до 4 в якій він недоступний для організмів. Це випливає в серйозні порушення в плодючості тварин і призводить, навіть, до стерилізації ВРХ. Кальцій сприяє мінералізації органічних сполук і звільненню різних поживних речовин. Приймає участь у синтезі білкових речовин, сприяє утворенню хлорофілу, впливає на рухомість асимілянтів у рослин. Кальцій нейтралізує в рослині щавлеву кислоту, яка утворюється при розкладі білків, В рослинах кальцій потрібен для перетворення поглинутих нітратів в органічні сполуки. При нестачі кальцію в рослин спостерігається зниження тургору, зменшення лінійного росту пагонів (стають короткими і товстими, здерев’янілими) та кінців коріння ("бульби"). Взагалі страждають в першу чергу молоді органи — вони жовтіють, буріють, з’являються некрози. Іноді агрономи можуть ідентифікувати несправжній надлишок калію, магнію, бору, хоча це спричинено дефіцитом саме кальцію. Це спостерігається частіше на легких кислих грунтах, де він вимивається. Фізико-хімічні властивості цих грунтів несприятливі для розвитку рослин (окрім кальцієфобів). Обмін кальцію здійснюється під впливом біологічно активних речовин, серед яких особливо важливий вітамін D (кальциферол). Коли в організмі спостерігається його мала кількість, то уповільнюється надходження кальцію в кісткові тканини, що призводить до розвитку рахіту та ін. порушень пов’язаних з розм’якшенням кісток. Стійкість скелету організму залежить також від дії на нього гравітації і в умовах невагомості порушується. У поєднанні з недостатньою рухомістю людини в космосі порушується фосфорно-кальцієвий обмін, тому в меню космонавтів обов’язково включають компоненти збагачені кальцієм. Особлива роль належить кальцію в механізмі м’язового скорочення. Цей процес проходить при взаємодії двох м’язових білків-міозину і актину. В результаті приєднання іонів кальцію актин здатен взаємодіяти з міозином з утворенням актоміозину, який є каталізатором розщеплення АТФ, при якому вивільняється енергія для м’язового скорочення. Іони кальцію приймають участь в передачі нервових імпульсів в процесі звертання крові, уповільнює дію токсинів, підвищує стійкість організму до інфекцій, сприяє обміну заліза.

Содержание Р2О5 в рудах от 2-6 до 25-34%. Мировые запасы фосфатных руд ок. 180 млрд. т (1990). Главные добывающие страны: Российская Федерация, Казахстан, Эстония, США, Марокко, Тунис, Того. ФОСФАТЫ - соли и эфиры фосфорных кислот. Различают: ортофосфаты (соли и эфиры ортофосфорной кислоты Н3РО4) и полимерные фосфаты (полифосфаты, метафосфаты, ультрафосфаты). Соли входят в состав фосфорных удобрений, минеральных подкормок, моющих средств и др. Эфиры - экстрагенты, гидравлические и смазочные жидкости, пластификаторы, антипирены и др. ФОСФАТЫ КОРМОВЫЕ - соли ортофосфорной кислоты, содержащие фосфор и кальций и используемые в качестве минеральных подкормок для сельскохозяйственных животных. ФОСФАТЫ ПРИРОДНЫЕ - класс минералов, соли ортофосфорной кислоты; ок. 180 минеральных видов. Преобладают островные и слоистые структуры. Выделяют групы безводных и водных, простых и двойных (сложных) природных фосфатов. Твердость 2-6,5; плотность 1,7-6 г/см3. Большинство минералов гипергенного происхождения. Сырье для удобрений. ФОСФЕН (от греч. phos - свет и phaino - показываю) - зрительное ощущение цветовых пятен, возникающее у человека без воздействия света на глаз, при механических, химических и электрических раздражениях сетчатки или зрительных участков коры головного мозга (см. Зрение)

1. Химические свойства неметаллических элементов

2. Становление понятий о химическом элементе

3. Характеристика химического элемента №16 (Сера)

4. История открытия редких химических элементов

5. К вопросу о металлической связи в плотнейших упаковках химических элементов

6. Кобальт - химический элемент
7. Миграция химических элементов
8. К вопросу о металлической связи в плот-нейших упаковках химических элементов

9. Миграция химических элементов

10. Ртуть и другие... Действие химических элементов на организм человека

11. Биологический круговорот химических элементов в распространенных тропических сообществах

12. Круговорот химических элементов в биосфере

13. К вопросу о металлической связи в плотнейших упаковках химических элементов

14. Некоторые химические элементы

15. Предельно допустимые концентрации химических элементов с точки зрения экологической геохимии

16. Роль микроорганизмов в круговороте химических элементов в природе

Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Биогеохимические круговороты основных химических элементов

18. Химические элементы

19. Химический элемент хром

20. Химический элемент калий

21. Метод конечных элементов

22. Химический состав звезд
23. Разведение и содержание аквариумных рыб с элементами исследования
24. Исследования режима защиты рабочих и служащих химического завода в условиях радиоактивного заражения

25. Оценка химической обстановки

26. Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) (объектов, имеющих СДЯВ [Курсовая])

27. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

28. Очаги ядерного и химического поражения

29. Приборы химической разведки и химического контроля

30. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

31. Зарождение элементов бюджетного учёта в Древнем Риме

32. Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Политический режим, как элемент формы государства

34. Кино как новый элемент художественной культры

35. Европейский Союз как элемент международных отношений

36. Понятие, назначение и составные элементы систем программирования

37. Индексированные элементы управления

38. Физические и химические основы явлений наследственности
39. Морфологические элементы кожных сыпей
40. ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

41. Химическое загрязнение среды промышленностью

42. Химическое загрязнение окружающей среды

43. Влияние химически активных веществ на здоровье человека

44. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

45. Использование элементов проблемного обучения в преподавании экологии

46. Физико-химические процессы, происходящие при приготовлении блюда: "Кальмары в сметанном соусе, гарнир-рис припущенный"

47. Политический режим, как элемент формы государства

48. Гальванические элементы. Аккумуляторы

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные

49. Шлифование. Элементы режима резания

50. Изделие и его элементы

51. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

52. Автоматизация технологических процессов основных химических производств

53. Нанесение гальванических и химических покрытий

54. Исследование профессиональной направленности личности студентов химического факультета на педагогическую и исследовательскую специальности
55. Логические элементы
56. Расчёт элементов эмиттерно-связанной логике

57. Невербальные элементы в общении

58. Решение обратных задач теплопроводности для элементов конструкций простой геометрической формы

59. Элементы специальной теории относительности

60. Влияние химически активных веществ на здоровье человека

61. Особенности химической формы развития материи

62. Химия, элементы таблицы Менделеева

63. Основные типы химической связи

64. Методы активации химических процессов

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая

65. Химические преобразователи солнечной энергии

66. Физико-химические свойства нефтей Тюменского региона

67. Применение химических веществ группы углеводов в росписи тканей

68. Химическая связь

69. Влияние физических и химических факторов на основность алкиламинов

70. МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА И ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ
71. Системы химического мониторинга
72. Химические реакции. Реакции в растворах электролитов

73. Тепловой эффект химической реакции

74. Особенности химической формы развития материи

75. Цена, как один из элементов в комплексе маркетинга на примере Брестского отделения Белорусской железной дороги

76. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

77. Экономика химического производства

78. Себестоимость, расчет по экономическим элементам и калькуляционным статьям

79. Технико-экономические расчеты к проекту отделения переработки КХК (коллективного химического концентрата) в концентрат РЗЭ

80. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

81. Фондовый рынок как элемент рыночной инфраструктуры

82. Поземельная община как элемент картины мира русских крестьян

83. Основные элементы и функции государства

84. История применения химического оружия

85. Возможности выявления субстратных элементов в культурно-значимой лексике

86. Традиции и ритуал как элементы культуры
87. Заимствование элементов иностранной культуры (Ийтоко-дори)
88. Версия происходящего как элемент сюжета в рассказе Пантейлемона Романова “Хулиганство”

89. Скрытая метафора "мир-сцена" как структурный элемент трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет"

90. Лексические и грамматический архаизмы как элемент поэтического стиля Беллы Ахмадулиной

91. Маркетинг на химическом предприятии

92. Исследование логических элементов

93. Элементы теории устойчивости

94. О курсе “Элементы теории Галуа”

95. Гальванический элемент

96. Элементы дифференциального и интегрального исчисления в книге П. Я. Гамалеи "Вышняя теория морского искусства"

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые

97. Элементы математической логики

98. Формирование основных элементов системы управления АО-Энерго

99. Основные экономические элементы и показатели функционирования производственных предприятий (фирм)

100. Семь элементов лидерского стиля


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.