Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підприємництво як вид господарської діяльності

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: “Підприємницьке право” Зміст1.Підприємництво як вид господарської діяльності 2.Свобода підприємницької діяльності 3.Принципи підприємницької діяльності 4.Організаційні форми підприємництва 5.Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності 6.I co erms 2000 Підприємництво як вид господарської діяльності Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Свобода підприємницької діяльності Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються виключно законом. Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування. Підприємницька діяльність посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом у випадках, передбачених частиною другою статті 64 Конституції України ( 254к/96-ВР ). Принципи підприємницької діяльності Підприємництво здійснюється на основі: вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності; самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону; вільного найму підприємцем працівників; комерційного розрахунку та власного комерційного ризику; вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом; самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд. Організаційні форми підприємництва Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця. Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається цим Кодексом та іншими законами. Щодо громадян та юридичних осіб, для яких підприємницька діяльність не є основною, положення цього Кодексу поширюються на ту частину їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності Ліцензування, патентування певних видів господарської діяльності та квотування є засобами державного регулювання у сфері господарювання, спрямованими на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів. Правові засади ліцензування, патентування певних видів господарської діяльності та квотування визначаються виходячи з конституційного права кожного на здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом, а також принципів господарюванняю.

Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання-ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Відносини, пов'язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються законом. У сферах, пов'язаних із торгівлею за грошові кошти (готівку, чеки, а рівно з використанням інших форм розрахунків та платіжних карток на території України), обміном готівкових валютних цінностей (у тому числі операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з платіжними картками), у сфері грального бізнесу та побутових послуг, інших сферах, визначених законом, може здійснюватися патентування підприємницької діяльності суб'єктів господарювання. Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку. Спеціальний торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону. Порядок патентування певних видів підприємницької діяльності встановлюється законом. У необхідних випадках держава застосовує квотування, встановлюючи граничний обсяг (квоти) виробництва чи обігу певних товарів і послуг. Порядок квотування виробництва та/або обігу (включаючи експорт та імпорт), а також розподілу квот встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону. I co erms 2000 1. Мета й сфера застосування I co erms Метою I co erms є забезпечення комплекту міжнародних правил по тлумаченню найбільше широко використовуваних торговельних термінів в області зовнішньої торгівлі. Таким чином, можна уникнути або, принаймні, у значній мірі скоротити невизначеність різної інтерпретації таких термінів у різних країнах. Найчастіше сторони, що укладають контракт, незнайомі з різною практикою ведення торгівлі у відповідних країнах. Це може послужити причиною непорозумінь, розбіжностей і судових розглядів з порожньою витратою, що випливає, часу й грошей. Для вирішення всіх цих проблем Міжнародна торговельна палата опублікувала вперше в 1936 році звід міжнародних правил для точного визначення торговельних термінів. Ці правила відомі як &quo ;I co erms 1936&quo ;. Виправлення й доповнення були пізніше зроблені в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 й у цей час в 2000 році для приведення цих правил у відповідність із сучасною практикою міжнародної торгівлі. Варто підкреслити, що сфера дії I co erms обмежена питаннями, пов'язаними із правами й обов'язками сторін договору купівлі-продажу відносно поставки проданих товарів (під словом товари тут маються на увазі &quo ;матеріальні товари, крім нематеріальних товарів, такі як комп'ютерне програмне забезпечення). Найбільше часто в практиці зустрічаються два варіанти неправильного розуміння I co erms. Першим є неправильне розуміння I co erms що мають більше відношення до договору перевезення, а не до договору купівлі-продажу. Другим є іноді неправильне уявлення про те, що вони повинні охоплювати всі обов'язки, які сторони хотіли б включити в договір.

Як завжди підкреслювалося Міжнародною торговельною палатою, I co erms мають справу тільки з відносинами між продавцями й покупцями в рамках договорів купівлі-продажу, більше того, тільки в певних аспектах. У той час, як експортерам й імпортерам важливо враховувати фактичні відносини між різними договорами, необхідними для здійснення міжнародної угоди продажу - де необхідний не тільки договір купівлі-продажу, але й договори перевезення, страхування й фінансування - I co erms належать тільки до одного із цих договорів, а саме договору купівлі-продажу. Проте, договір сторін використовувати певний термін має значення й для всіх інших договорів. Приведемо лише кілька прикладів: погодившись на умови CFR або CIF, продавець не може виконати цей договір будь-яким іншим видом транспорту, крім морського, тому що по цих умовах він повинен представити покупцеві коносамент або інший морський транспортний документ, що просто неможливо при використанні інших видів транспорту. Більше того, документ, необхідний відповідно до документарным кредиту, буде обов'язково залежати від коштів транспортування, які будуть використані. По-друге, I co erms мають справа з деякими певними обов'язками сторін, такими як: обов'язок продавця поставити товар в розпорядження покупця або передати його для перевезення або доставити його в пункт призначення, а також з розподілом ризику між сторонами в цих випадках. Далі, вони пов'язані з обов'язками очистити товар для експорту й імпорту, пакуванням товару, обов'язком покупця прийняти поставку, а також обов'язком представити підтвердження того, що відповідні зобов'язання минулого належним чином виконані. Хоча I co erms украй важливі для здійснення договору купівлі-продажу, велика кількість проблем, які можуть виникнути в такому договорі, взагалі не розглядаються, наприклад, передача права володіння, інші права власності, порушення домовленості й наслідку таких порушень, а також звільнення від відповідальності в певних ситуаціях. Варто підкреслити, що I co erms не призначено для заміни умов договору, необхідних для повного договору купівлі-продажу або за допомогою включення нормативних умов, або індивідуально обговорених умов. I co erms взагалі не мають справи з наслідками порушення договору й звільненням від відповідальності внаслідок різних перешкод. Ці питання повинні дозволятися іншими умовами договору купівлі-продажу й відповідних законів. I co erms споконвічно завжди призначалися для використання в тих випадках, коли товари продавалися для поставки через національні кордони: таким чином, це міжнародні торговельні терміни. Однак, I co erms на практиці найчастіше включаються в договори для продажу товарів винятково в межах внутрішніх ринків. У тих випадках, коли I co erms використаються таким чином, статті А.2. і Б.2. і будь-які інші умови інших статей, що стосуються експорту й імпорту, звичайно, стають зайвими. 2. I co erms 2000 Протягом процесу редагування, що зайняв приблизно два роки, Міжнародна торговельна палата постаралася залучити широке коло працівників світової торгівлі, представлених різними секторами в національних комітетах, за посередництвом яких працює Міжнародна торговельна палата, до висловлення своїх поглядів і відгуків на наступні проекти.

Про це ми вже говорили вище в роздл «Створення свту». Заклавши на масних чорноземах Припонтиди пдвалини аграрно-хлборобсько цивлзац, великий аватар, уже як мсонер, вирушив на схд. Розпочався другий етап арйського руху. Рама закликав найсильнших  найсмливших залишити ґвропу й пти за ним до самснького серця Аз, де  чудова крана степв, оточена високими горами. Там треба оселитися й на незайманому Aрунт створити нову аграрну цивлзацю. Що ж, ар як представники найважлившого, найблагородншого, найбльш значущого виду дяльност землеробства, причому степового рльництва з його специфчними знаряддями прац, прагнули сповна виконати свою вселенську мсю. Ар йшли на схд, шли в основному пшки, хоча первсн бики-тури й навть перш приручен кон в них уже були. Та це була начебто екзотика. Пвнчн олен й човни не годилися для повсюдного користування ними на просторах Аз. ¶шли не кваплячись, затримуючись у зручних для життя мсцях приблизно на термн життя одного-двох поколнь (3050 рокв). Так звелв аватар

1. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

2. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

3. Читання як вид навчальної діяльності

4. Фірма як організаційна форма підприємництва

5. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

6. Форми корпоративного підприємництва
7. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
8. Поняття , ознаки та види господарських товариств

9. Мале підприємництво

10. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

11. Злочинна недбалість, як вид необережності

12. Поняття і види господарських об’єднань

13. Юридична відповідальність у підприємництві

14. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

15. Обробка деревини – як вид мистецтва

16. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

17. Основні види діяльності та їх характеристика

18. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

19. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

20. Закон України "Про підприємництво"

21. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

22. Об’єктивні засади підприємництва
23. Підприємництво: суть, суб’єкти, форми
24. Підприємство як суб’єкт господарювання

25. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

26. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

27. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

28. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

29. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

30. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

31. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

32. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Контрольна з підприємницької діяльності

34. Суть комерційної діяльності на підприємстві

35. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

36. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

37. Планування діяльності підприємств

38. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
39. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види
40. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

41. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

42. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

43. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

44. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

45. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

46. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

47. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

48. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Ліцензування підприємницької діяльності

50. Правові основи підприємницької діяльності

51. Свобода та межі підприємницької діяльності

52. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

53. Види творів, на які поширюється авторське право

54. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв
55. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України
56. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

57. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

58. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

59. Цінові обмеження для окремих видів діяльності

60. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

61. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

62. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

63. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

64. Безпека діяльності підприємства

Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные

65. Організація діяльності підприємства

66. Особливості діяльності інноваційних підприємств

67. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

68. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

69. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

70. Управління якістю на підприємстві
71. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством
72. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

73. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

74. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

75. Водень як альтернативний вид палива

76. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

77. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

78. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

79. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

80. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

82. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

83. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

84. Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

85. Аналіз діяльності підприємства

86. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"
87. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
88. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

89. Ліквідація субектів підприємницької діяльності

90. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

91. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

92. Ризик підприємницької діяльності

93. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

94. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

95. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

96. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

98. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

99. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.