Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Конституційні засади виконавчої влади України

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Курсова робота з конституційного права на тему: “Конституційні засади виконавчої влади України” 1998р.ПЛАН 1.Вступ. 2.Конституційні засади формування Кабінету Міністрів. Порядок призначення на посаду Прем”єр-міністра України. 3.Повноваження і акти Кабінету Міністрів України. 4.Відповідальність Кабінету Міністрів. 5.Висновок. 1.ВСТУП. Конституція України, прийнята на п”ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р., є основним Законом держави і займає центральне місце в системі законодавства. Одним з найголовніших наслідків прийняття Основного Закону незалежної України є конституювання механізму здійснення державної, в тому числі виконавчої влади на рівні його найвищих щаблів. Тим самим був позначений певний рубіж у теоретичних дискусіях і практичних пошуках щодо обрання форми державного правління, визначення статусу вищих органів держави, співвідношення державної влади і місцевого самоврядування тощо. Водночас досягнення згаданого рубежу не означає завершення нашого державно-правового розвитку, приинення процесу теоретичного пізнання державного буття. Актуальним слід визнати осмислення проблем організації виконавчої влади і конституційного статусу органів, наділених повноваженнями у сфері цієї влади. Зміст відповідних розділів Конституції України характеризується сприйняттям концепції дуалізму виконавчої влади. Виходячи з цієї концепції, визначено так званий двоїстий центр цієї влади, який складається з двох функціонально поєднаних суб”єктів – Президента і Кабінету Міністрів. За таких умов, з одного боку, правовий статус уряду, який очолює Прем”єр-міністр, аж ніяк не може мати мати якесь другорядне значення, адже саме на уряд покладається основний тягар організаційної роботи з реалізації функцій і повноважень виконавчої влади. Відповідний статус Кабінету Міністрів визначений в ст.113 Конституції України. 2.Конституційні засади формування Кабінету Міністрів України. Порядок призначення на посаду Прем”єр-міністра України. Вказане питання визначене в ст.114 Конституції України, яка наголошує: До складу Кабінету Міністрів України входять Прем”єр-міністр України, Перший віце-прем”єр-міністр, три віце-прем”єр-міністри, міністри. Прем”єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України. Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України за поданням Прем”єр-міністра України. Прем”єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, схваленою Верховною Радою України. Прем”єр-міністр України входить із поданням до Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших органів виконавчої влади, в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів. Перші три частини цієї статті присвячені питанням, пов”язаним зі складом Кабінету Міністрів України та порядком його формування. Вони дають підстави до висновку, що Прем”єр-міністр розподіляє обов”язки між своїми заступниками, керує роботою Кабінету Міністрів та головує на його засіданнях, а у відсутності Прем”єр-міністра ці обов”язки виконує Перший віце-прем”єр-міністр.

Повноваження Прем”єр-міністра відповідно до ст.115 Конституції автоматично припиняються у зв”язку з обранням нового Президента. Новообраний Президент узгоджує з Верховною Радою кандидатуру майбутнього Прем”єр-міністра. Перед внесенням на розгляд Верховної Ради кандидатура Прем”єр-міністра обговорюється у відповідних комітетах і може також розглядатися у депутатських групах (фракціях). Відповідно до діючого регламенту Верховної Ради кандидат на посаду Прем”єр-міністра виступає з доповіддю про Програму майбутньої діяльності Уряду. У разі, якщо запропонована Президентом кандидатура на посаду Прем”єр-міністра не двстала підтримки необхідной кількості депутатів, Президент представляє Верховній Раді у десятиденний строк іншу кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування. Рішення про згоду народних депутатів України на призначення Прем”єр-міністра приймається таємним голосуванням. Про затвердження Прем”єр-міністра Верховна Рада приймає спеціальну постанову. Стосовно складу Кабінету Міністрів слід мати на увазі, що він залежить від структури органів виконавчої влади, яка, у свою чергу, визначається метою та завданням діяльності цієї влади у той чи інший період. За діючим законодавством постійним органом уряду є його Президія. До її складу входять Прем”єр-міністр України, заступники Прем”єр-міністра, міністри, міністр Кабінету Міністрів. Загальний порядок формування персонального складу Кабінету Міністрів України такий. Відповідно до ч.3 ст.114 та п.10 ст.106 Конституції Президент за поданням Прем”єр-міністра призначає членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади. Слід підкреслити, що зазначені повноваження Президент здійснює на підставі пропозицій Прем”єр-міністра, який добирає відповідних кандидатів та відстоює перед Президентом свою точку зору. Певною мірою на діяльність Кабінету Міністрів впливають повноваження Верховної Ради щодо згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Відповідно до ст.87 Конституції Верховна Рада за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Уряду та навіть прийняти резолюцію недовіри йому більшістю від конституційного складу Верховної Ради. Президент України за поданням Прем”єр-міністра України утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. Слід зазначити, що у більшості країн світу до складу уряду поряд з його головою входять міністри, державні міністри, міністри без портфеля. Державні міністри очолюють найбільш важливі сфери діяльності уряду і в силу цього координують діяльність деяких суміжних міністерств (як, наприклад, у Франції, Португалії). Міністри без портфеля, як правило, виконують окремі доручення голови уряду.

У більшості країн світу Конституції не визначають кількісний склад уряду, оскільки таке питання звичайно регулюється актами глави держави про призначення уряду. В деяких країнах (зокрема латиноамериканських) подібна регламентація протирічить офіційній доктрині, яка стверджує, що ніякий конституційний бар”єр не повинен стримувати зростання обсягу і форм реалізації урядової діяльності. Проте законодавство ряду країн встановлює як мінімальну, так і максимальну кількість членів уряду. До складу уряду Норвегії, наприклад, можуть входити прем”єр-міністр і не менше семи міністрів. До складу уряду Ірландії можуть входити від семи до п”ятнадцяти міністрів. Також, виходячи із світового досвіду, доцільно було б передбачити певні вимоги, яким повинні відповідати кандидати в міністри. Можна дійти висновку, що вимоги до кандидата в міністри Кабінету Міністрів України можуть бути такі. Він має бути громадянином України за народженням або через десять років після натуралізації (як це передбачено, наприклад, законодавством Швеції, Мексики, Парагваю). Доцільно визначити є вікові обмеження – не молодше двадцяти п”яти років (як, наприклад, у Бразилії, Норвегії) і не старше, наприклад, шістьдесяти п”яти років. Звичайно, згідно з Конституцією України, кандидат у міністри повинен володіти державною мовою. Також слід, нарешті, вирішити питання про долю міністрів, які є депутатами Верховної Ради України, оскільки законодавство країн світу вирішує це питання по-різному. Так, у країнах з президентською формою правління, а також в Австралії, Нідерландах, Норвегії, Франції члени уряду не можуть бути депутатами. Наприклад, згідно з конституцією Франції депутат парламенту, який призначений міністром (або міністр, якого обрано до парламенту), повинні протягом місяця зробити відповідний вибір. У таких країнах, як Велика Британія, Австралія, Індія, Нова Зеландія та ін., навпаки, міністри повинні бути депутатами. Так, згідно з Конституцією Австралії жоден з міністрів не має права займати свою посаду більше трьох місяців, якщо він не є членом парламенту. В ряді країн (Данія, Ірландія, Фінляндія) міністри можуть, але не зобов”язані бути депутатами. Було б доцільним у VI розділ Конституції України включити норму, що забороняє професійну діяльність кандидатів у міністри, зайняття ними інших посад, які оплачуються (як це передбачено законодавством Франції, Румунії, ФРН). 3.Повноваження і акти Кабінету Міністрів України. Щодо повноважень Кабінету Міністрів України, то вони охоплюють різні сфери державного управління, а діяльність цього органу пов”язана, насамперед, з оперативним управлінням, яке здійснюється не лише в правовій формі, а й, наприклад, в організаційній. Слід зазначити, що законодавство більшості країн світу не містить розгорнутих положень, що стосуються компетенції Уряду. Як правило, до основних повноважень уряду відносяться здійснення загального керівництва та управління справами держави, виконання законів, що стосуються уряду, складання і реалізація державного бюджету, координація діяльності окремих міністрів і відомств.

Тимошенко та  оточення. А передувала виборам цла сторя. 1. Для чого Юл Кив? Найголовншою посадовою особою у Кив  мський голова, якого громада обира прямим голосуванням. Голова очолю представницьку  виконавчу владу столиц, тобто надлений дуже великими повноваженнями, як поступаються хба що повноваженням прем'р-мнстра. ¶ це не порожн слова. Адже в Кив виробляться значна частина ВВП ус крани, третина Державного бюджету Украни теж формуться саме тут. Крм великого економчного важеля, столиця  центром формування суспльно-полтичного клмату Украни, тут розмщен редакц майже всх загальнонацональних телеканалв та провдних перодичних видань, кервн органи творчих сплок, полтичних партй, громадських органзацй тощо. Крм полтичних завдань, кивська влада може виршувати чимало проблем, що стосуються розвитку бзнесу, надання земельних длянок, забудови територй, здйснення окремих проектв. Фнансов ресурси Кива не йдуть у жодне порвняння з можливостями будь-якого мста Украни, навть Харкова, Донецька  Днпропетровська, разом узятих

1. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

2. Засади конституційного ладу України

3. Президент України і виконавча влада

4. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

5. Конституційний суд України

6. Верховна Рада України в системі органів влади
7. Інформаційні ресурси України
8. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

9. Реалізація Конституції України

10. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

11. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

12. Історія прийняття Конституції України

13. Верховна Рада України в системі органів влади

14. Авіаційні традиції України

15. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

16. Атомна енергетика України і РПС

Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

18. Громадянство України

19. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

20. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

21. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

22. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
23. Історія України
24. Історія соборності України

25. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

26. Господарство України періоду утвердження капіталізму

27. Походження людини та її поява на території України

28. Історія держави та права України

29. Культура України в 30-х рока

30. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

31. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

32. Економічне районування України

Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

34. Господарське право України

35. Цивільне право України

36. Суверенітет України

37. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

38. Проект кримінального кодекса України
39. Бюджетна ситема України
40. Державний бюджет України і бюджетне право

41. Сбалансованість бюджета України

42. Фінансова система України

43. Організаційна система управління природокористуванням України

44. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

45. Машинобудування України

46. Бідність в України

47. Вплив російської кризи на економіку України

48. Місце України в глобалізаційних процесах

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Машинобудівний комплекс України

50. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

51. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

52. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

53. Грошовий обіг України

54. Органи внутрішніх справ України
55. Банківська система України
56. Механізм кредитування банками України

57. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

58. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

59. Закон україни про міліцію

60. Судова система України

61. Грошова система України

62. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

63. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

64. Хімічна промисловість України

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Чорна i кольорова металургія України

66. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

67. Законодавство України про військову службу

68. Діяльність уряду України в галузі екології

69. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

70. Легка промисловість України укр
71. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
72. Ґрунти України

73. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

74. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

75. Етикет України та Росії

76. Методики оцінки фінансового стану банків України

77. Національний банк України

78. Національний Банк України

79. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

80. Проблеми функціонування фінансових бірж України

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

82. Структура страхового законодавства України

83. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

84. Фондовий ринок України

85. Формування та розвиток банківської системи України

86. Банки на валютному ринку України
87. Банківська система України
88. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

89. Законодавча база України про охорону праці

90. Мохоподібні України

91. Чинники процесу антропогенезу на території України

92. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

93. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

94. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

95. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

96. Сучасний стан сільского господарства України

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

97. Кращі дерева України

98. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

99. Організація обліку власного капіталу підприємства України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.