Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Предмет та метод економічного аналізу

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст Тема 1. Предмет та метод ек/а-зу. 1.Економічний аналіз як галузь економічної науки. Етапи розвитку аналізу. 2.Предмет. задачі ек/аналізу. 3.Метод ек/а і його специфічні особливості. 4.Зв'язок ек/а з іншими науками і дисциплінами. Тема 2: Види аналізу та його роль в управлінні виробництвом. 1.Класифікація видів ек/аналізу. 2. Особливості організації і методики оперативного, поточного і перспективного а-зу. 3. Особливості організації і методики а-зу діяльності підприємств внутригосподарського і галузевого а-зу. Тема 3. Технічні прийоми економічного а-зу. 1-КласиФ-я технічних прийомів і їх характеристика. 2.М-ди елімінювання і їх викор-ня. Тема 4. Організація економічного аналізу. 1.Планування і проведення аналітичної роботи. 2.Джерела ек/а і перевірка їх на достовірність і узгодженість. Тема 5. Аналіз виконання виробничої програми. 1.Аналіз показників, які характерізують обсяг виробничої програми і задачі а-зу. 2.Аналіз асортименту і структури продукції. З.Аналіз якості продукції. 4.Аналіз комплектності і спеціалізації продукції. 5.Аналіз ритмічності вир-ва. Тема 6. Аналіз трудових показників. 1.Аналіз чисельності працюючих і їх руху. 2.А-з викор-ня робочого часу. 3.Аналіз продуктивності праці і її вплив на обсяг випуску продукції. Тема 7. Аналіз стану і використання основних фондів. 1.Задачі аналізу викор-ня ОФ. 2.Аналіз технічного стану ОФ. З.Аналіз забезпеченності підп-ва ОФ. 4.Аналіз загальних показників в використанні ОФ. 5.Аналіз впливу забезпеченності і використання ОФ на обсяг випуску продукції. Тема 8. Аналіз виконання плану забезпечення підприємства матеріальними ресурсами та їх використання. 1.Задачі і джерела аналізу виконання плану матеріально-технічного постачання і використання матеріалів. 2.Перевірка обгрунтованості плану матеріально-технічного постачання. 3.Аналіз забезпеченності підприємства матеріалами. 4.Аналіз використання матеріалів. 5.Аналіз впливу матеріальних ресурсів на обсяг ВП. Тема 9. Аналіз реалізації продукції. 1.Задачі і джерела аналізу виконання плану реалізації. 2.Перевірка правильності встановленого плану по обсягу реаліз-ї і аналіз виконання плану по обсягу реалізації. 3. Аналіз ритмічності реалізації продукції. 4. Аналіз виконання плану по поставкам окремих видів продукції і основним покупцям. 5. Визначення показників резервів обсягу реалізації. Тема 10.Аналіз собівартості товарної продукції. 1.Задачі і джерела інформації аналізу с/в продукції. 2. Аналіз елементів витрат на в-во. 3. Загальна оцінка виконання плану по с/в товарної продукції. 4.Аналіз витрат на 1-у грн. товарної продукції. 5.Аналіз матеріальних витрат в с/в продукції. 6.Аналіз витрат на з/п. 7.Аналіз витрат по обслуговуванню і управлінню вир-вом. 8.Аналіз позавиробничих витрат. Тема 11. Аналіз прибутку і рентабельності. 1.Аналіз складу балансу прибутку. 2.Аналіз прибутку від реалізації товарної прод-ї. 3.Аналіз прибутку від іншої реалізації. 4.Аналіз позареалізаційних результатів. 5.Аналіз загальної рентабельності. 6.Аналіз рентабельності окремих видів прод-ї. Тема 12. Аналіз фінансового стану підприємства. 1.Задачі аналізу Фінансового стану і джереда інф-ції.

2.Склад бухгалтерського балансу. Групування засобів та їх джерел по цільовому призначенню. 3.Загальна оцінка фін. стану і його зміна за звітний рік. 4. Аналіз фінансової стійкості підп-ва. 5.Аналіз ліквідності балансу. 6.Аналіз фінансових коефіцієнтів. 7. Аналіз дебеторської і кредиторської заборгованності. 8. Аналіз оборотності оборотних зас-в. 9. Аналіз ділової активності. Тема 1. Предмет та метод ек/а-зу 1.Економічний аналіз як галузь економічної'науки. Етапи розвитку аналізу. Економічний аналіз вивчає діяльність підприємств, організацій, установ, вищестоящих організацій з специфічної особливої їх сторони, тобто ек/а вивчає діяльність з об'єктивної оцінки роботи підприємства, повного визначення факторів, які вплинули на відхилення фактичного показника від плану кошторису минулого року або якихось завдань; кількісного визначення факторів, підрахунки невикористаних резервів і розробки управлінських рішень для ліквідації недоліків в роботі підприємства. Ек/а здійснюється в такій послідовності: 1. А-з виробничої програми підприємств 2. А-з ефективного використання ресурсів (трудові, матеріальні, 03, фінансові) 3. А-з собівартості промислової продукції вцілому, в тому числі і окремих видів продукції 4. А-з прибутку і рентабельності 5. А-з фінансового стану підприємства Історія виникнення ек/аналізу А-з в самостійну наукову дисципліну визначився в кінці XIX на поч. XX вв. Етапи розвитку: І етап 1900-1930 рр. У цей період ек/а називався балансоведення. так як в основному аналізувався фінансовий стан підп-ва. Для цього періоду було характерно: • Відсутні розробки по теорії аналізу підприємства. • Значний розвитокток мала методика аналізу баланса, вивчалась ліквідність і платоспроможність підп-ва. • Не використовувалась планова нормативна інформація, а використовувалась тільки звітня. • Були відсутністі розробки по методиці аналізу виробничої програми, використання ресурсів, витрат на виробництво та ін. II етап 1930-1960 рр. Для цього періоду були характерні особливості: • Джерелами інформації для аналізу виступає система планових показників, нормативна, бухгалтерська, оперативна, статистична звітність. • Одержала розвиток методика поточного аналізу, однак були відсутні розробки перспективного і оперативного аналізу. • Значний розвиток набула методика факторного аналізу. • Розвививаються теоретичні розробки методики ек/а по промисловості, будівництву, с/г, торгівлі, транспорту та ін. III етап 1960-1999рр. Для цього періоду характерно: • Одержала розвиток методика оперативного аналізу. • Широке впровадження в практику ек/а одержали економіко-математичні методи і комп'ютерна техніка. • Була розроблена методика внутрішньо- і міжгосподарського порівняльного аналізу. • Розроблялась методика системнофункціональновартісного аналізу. 2.Предмет. задачі ек/аналізу Предметом аналізу являється дослідження інформаційного потоку господарської діяльності підп-ва для обгрунтування управлінських рішень. В процесі проведення аналізу вирішуються наступні задачі: 1) оцінка обгрунтованості і оптимальності базових і планових показників ( обгрунтованість базових і планових показників дає можливість виявити невикористані резерви вир-ва); 2) оцінка виконання планових показників і досягнутих результатів ( в процесі рішення цієї задачі розраховується рівень виконання планів, темпів росту і темпів приросту); 3) розрахунки факторів, які впливають на відхилення фактичних показників від базисних або планових; Фактори - це явища, які визначають у процесі а-зу зміни рівня різних показників.

Резерви - це використані можливості підп-ва по збільшенню випуска продукції, кращого використання ресурсів, зниженню собівартості і т.д. 4) Розробка управлінських рішень по ліквідації недоліків і мобілізації невикористаних резервів. 3.Метод ек/а і його специфічні особливості. Метод ек/а являє собою сукупність прийомів і способів для досягнення вибраної цілі. Теоретичною основою методу ек/а як і інших економічних наук являється діалектичний матеріалізм і економічна теорія. Найбільш загальними категоріями діалектичного матеріалізму є: • Аналіз • Синтез • Індукція • Дидукція А-з категорії економічної теорії - це економічні закони. Метод ек/а має свої специфічні особливості: І Використання системи показників, які характерізують господарську діяльність, при цьому всі показники підрозділяються на розрахункові і директивні. Директивні показники - це ті, які затверджуються вищими організаціями (нормативи податків, обсяг держзаказів по випуску продукції, нормативи вирахування з прибутку, обсяг капвкладнень, норми амортизації і т.д.). Розрахункові показники - це ті, які розраховуються підприємствами (чисельність робітників, продуктивність праці, обсяг матеріальних ресурсів, рівень рентабельності та ін.). Показники підрозділяються на : • Натуральні • Умовнонатуральні • Вартісні Показники діляться на: • Абсолютні - які виоажаються сумою і вартістю. • Відносні — %, питома вага, коефіцієнти. • Кількісні - ті, які характерізують величину явищ (чисельність робітників, вартість основних фондів.) • Якісні - ті які характерізують міру явищ (продуктивність праці, матеріалоємність продукції, фондовіддача, рентабельність .). Ділення показників на кількісні і якісні необхідні для факторного аналізу. II Комплексне взаємопов'язане вивчення господарських явищ і процесів. Всі показники знаховуються в тісному взаємозв'язку, тобто на змінення впливають фактори техніки, технології, організації вир-ва і тому вивчення їх повинно бути комплексне. III Вивчення явищ і процесів в динаміці, тобто за декілька періодів, років. IV Деталізація показників по місту і часу їх виникнення. V Визначення впливу окремих факторів і підрахунки резервів вир-ва. VI Узагальнення результатів а-зу - результати а-зу повинні бути представлені в аналітичних висновках по окремим підрозділам і всього по всьому підп-ву. 4.Зв'язок ек/а з іншими науками і дисциплінами. Ек/а тісно пов'язаний з слідуючими науковими дисциплінами: • Управління вир-вом • Бухгалтерський облік • Планування • Статистика • Математика • Економіко-математичні методи • Галузеві економічні науки Зв'язок ек/а і управління вир-вом проявляється в тому, що а-з виступає однією з головних ф-цій управління. Ек/а - це специфічна ф-ція управління, результати якої використовуються для інших функцій управління. Зв'язок ек/а з б/о проявляється в тому, що ек/а використовує інформацію б/о. Питома вага економічної інформації, одержаної через систему б/о досягає 60-65%. Б/о відображає госп-кі операції в документації, складає звітність, через бухгалтерські операції проходять всі види ресурсів. Зв'язок зі статистикою проявляється в тому, що статистичний облік і статистична звітність служать джерелами інф-ції, статистична наука розробила багато економічних методів, які використовуються в ек/аналізі.

Тому спробумо дати фрагментарний портрет цього соцального явища на мя Люмпенство Економчний характер люмпенства визначаться його опосередкованим звязком з снуючими в суспльств укладами економчного життя. Механзм цього звязку соцальний паразитизм. В силу снуючих економчних обставин певна частина суспльства може бути витсненою з сфери суспльно-корисно прац, в наслдок чого формуться абсолютно зневажливе ставлення до не. Сам люмпен вже не тльки не може, але й не бажа працювати. В полтичнй сфер люмпенство традицйно розглядаться як суто деструктивна сила, здатна дестаблзувати полтичний стан. Одночасно полтична складова соцального портрету люмпенства далеко не однозначна та суперечлива. Тут мамо  нестримне полтичне бунтарство анархчного штибу,  глибоке несприйняття, шалену ненависть до послдовних, осмислених методв, упорядкованих форм соцально-полтично боротьби, до цивлзованих способв участ в полтичному житт суспльства. Тут, нарешт, непередбачувансть полтично поведнки люмпенства, його продажнсть, готовнсть за будь-яку подачку йти на найпдлш вчинки, виключна здатнсть провокувати вдповдн репрес силових структур влади  тим самим остаточно пдрвати, найспокйншу  найбезневинну ситуацю в кран чи регон

1. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

2. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

3. Історія розвитку економічного аналізу

4. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

5. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

6. Ревізія як елемент методу економічного контролю
7. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин
8. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

9. Предмет та методи вивчення статистики

10. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

11. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

12. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

13. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

14. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

15. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

16. Предмет, завдання та методи патології

Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские

17. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

18. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

19. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

20. Методи аналізу міжособистісних конфліктів

21. Фотометричні методи аналізу

22. Валютні ризики: методи аналізу і управління
23. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин
24. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

25. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

26. Концептуальні основи аналізу національної економіки

27. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

28. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

29. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

30. Экология. Предмет и методы

31. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

32. Предмет и методы истории экономических учений

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

34. Особливості економічного розвитку Київської Русі

35. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

36. Предпринимательское право как наука. Предмет и метод

37. Понятие, предмет и методы регулирования хозяйственного права

38. Предмет и методы психологии
39. Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Человек
40. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

41. Предмет и метод курса "международная экономика"

42. Предмет и метод основ экономической теории

43. Економічний аналіз

44. Сутність витрат та методи їх зниження

45. Билеты по предмету Математические методы в экономике за осенний семестр 2000 года

46. Економічний аналіз підприємств

47. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

48. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

49. Предмет и методы исследования экономической теории

50. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

51. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

52. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

53. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

54. Предмет и метод бухгалтерского учета
55. Предмет и метод бухгалтерского учета
56. Предмет и метод бухгалтерского учета

57. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

58. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

59. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

60. Понятие, предмет и метод коммерческого права

61. Понятие, предмет и метод трудового права

62. Поняття та методи криміналістики

63. Предмет и метод административного права

64. Предмет и метод гражданского права

Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда

65. Предмет и метод трудового права

66. Предмет та методологія інформаційного права України

67. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

68. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

69. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

70. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
71. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи
72. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

73. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

74. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

75. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

76. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

77. Загальні підходи та методи роботи з якістю

78. Методи економічної оцінки інновацій

79. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

80. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

81. Предмет и методы политологии

82. Предмет, структура, методы и функции политологии

83. Предмет и методы психологии

84. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

85. Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

86. Философия, ее предмет и метод
87. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку
88. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

89. Екологічні аспекти економічного розвитку

90. Загальні закономірності світового економічного розвитку

91. Інструментарій проектного аналізу

92. Основи проектного аналізу

93. Передумови "Японського економічного дива"

94. Понятие, предмет и метод экономического анализа

95. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

96. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические

97. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

98. Концепції історичних етапів економічного розвитку

99. Предмет и метод экономической науки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.