Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Проект на побудову каналізаційної насосної станції

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

З М І С Т 1. Дані про місцерозташування об’єкту 1.1 Місцерозташування міста 1.2 Гельєф об’єкта каналізування 1.3 Геологічні та гідрогеологічні дані 1.4 Метеорологічні дані 1.5 Дані про водойму-приймача стічних вод 1.6 Існуючі каналізаційні споруди і каналізаційна мережа 1.7 Енергопостачання району будівництва 2. Вихідні дані до проекту 2.1 Терміни та послідовність проектування та будівництва 2.2 Розрахункова кількість водостоживачів 2.3 Прийняті проектом норми водовідведення 2.4 Розрахункові показники промислових підприємств прийняті для визначення кількості стічних вод 3. Розрахункові витрати стічних вод 3.1 Визначення середніх витрат стічних вод від населення міста 3.2 Витрати стічних вод від промислових підприємств 3.3 Сумарні розрахункові витрати стічних вод населеного пункту і промислових підприємств 4. Розрахунок конструкції забруднень стічних вод 4.1 Концентрації забруднень побутових СВ 4.2 Концентрації забруднень промислових підприємств 4.2.1 Концентрації забруднень молокозаводу 4.2.2 Концентрації забруднень станкобудівельного заводу 4.2.3 Концентрації забруднень шарикопідшипного заводу 4.3. Середні концентрації забруднень суміші побутових і виробничих стічних вод 5. Розрахунок необхідного ступеня очистки стічних вод 5.1 Розрахунковий коефіцієнт змішування стічних вод з водою річки 5.2 Розрахунок необхідного ступеня очистки стічних вод по допустимій БПК 5.3 Визначення необхідного ступеня очистки по завислим речовинам 5.4 Розрахунок необхідного ступеня очистки по розчиненому у воді водоймища кисню 6. Опис і розрахунок основних споруд для відведення і очистки стічних вод 6.1 Мережі і колектори 6.1.1 Розрахункові витрати стічних вод на ділянки колекторів 6.1.2 Вибір матеріалу труб для каналізаційної мережі 6.1.3 Гідравлічний розрахунок колекторів 6.2 Насосна станція 6.2.1 Напірні водогони 6.2.2 Підбір насосів 6.2.3 Приймальні резервуари 6.3 Розрахунок основних споруд очистки стічних вод 6.3.1 Технологічна схема очистки СВ 6.3.2 Решітки дробарки 6.3.3 Аеровані піскоуловлювачі 6.3.4 Первинні відстійники 6.3.5 Аеротенки 6.3.6 Вторинні відстійники 6.3.7 Споруди для знезараження стічних вод 6.3.8 Мулоущільнювачі 6.3.9 Метантепки 6.3.10 Мулові майданчики 6.3.11 Повітродувна станція 6.3.12 Гідравлічний розрахунок труб і комунікацій 7. Розрахунок споруд для техніко-економічного порівняння варіантів 8. Техніко-економічне порівняння варіантів 8.1 Капітальні витрати по варіантах 8.2 Експлуатаційні витрати по варіантах 8.3 Приведені витрати по варіантах 9. Генплан майданчика очисних споруд 9.1 Допоміжні будівлі і поруди 9.1.1 Насосна станція сирого осаду первинних відстайників 9.1.2 Насосна станція перекачки активного мулу 9.1.3 Інжекторних метантенків 9.1.4 Насосна станція дренажної мулової води 9.1.5 Котельня 9.2 Генплан площадки і благоустрій 9.3 Випуск стічних вод 9.4 Методи контролю за роботою очисних споруд. Диспетиризація і автоматизація 9.5 Рекомендації по техніці безпеки при експлуатації очисних споруд 10. Санітарно-технічні системи об’єкту 11. Технологія і організація робіт при будівницвтві насосної станції 11.1 Характеристика споруди і її конструтивні особливості 11.2

Склад і об’єм будівельно-монтажних робіт 11.2.1 Визначення розмірів земляних робіт 11.2.2 Вибір технічних засобів для виконання земляних робіт 11.2.3 Техніко-економічний вибір екскаваторів 11.2.4 Визначення марки і кількості вантажних автомобілів для  транспортування зайвого грунту 11.2.5 Вибір кранів для монтажу споруд ВіВ 11.2.6 Техніко-економічне порівняння кранів 11.3 Складання калькуляції трудових витрат і таблиці технологічних розрахунків 11.3.1 Технологічна карта на торкретування стін і дна  насосної станції 11.3.2 Область застосування 11.3.3 Організація і технологія будівельного процесу 11.4 Будівельний генеральний план об’єкту 11.4.1 Розрахунок складів 11.4.2 Розрахунок тимчасових приміщень 11.4.3 Розрахунок тимчасового водопостачання 11.4.4 Енергопостачання будівельного майданчика 11.4.5 Техніко-економічні показники будгенплану 12. Охорона праці 12.1 Організація охорони праці при будівництві насосної станції 12.2 Аналіз шкідливих та небезпечних факторів 12.3 Розробка заходів з охорони праці при будівництві 12.4 Розрахунок занулення трансформатора живлення 12.5 Розрахунок заземлення 12.6 Вимоги пожежної безпеки 13. Техніко-економічні розрахунки і показники проекту 13.1 Капітальні вкладення 13.2 Експлуатаційні витрати 13.3 Техніко-економічні показники проекту В с т у п В даному дипломному проекті проводяться розрахунки та даються рекомендації по каналізації міста Л. Кількість населення становить 227331 людей. Крім цього, в місті Л. знаходиться три підприємства, які користуються послугами каналізації і стапкобудівельний завод, шарикопідшипний завод і молокозавод. Для забезпечення відведення стічних вод на очисні споруди в дипломному проекті розробляється повна роздільна система каналізації міста, яка передбачає окреме відведення на відповідні очисні споруди господарсько-побутових і виробничих стічних вод однією мережею труб та дощових вод іншою. Очисні споруди проєктуємо на механічну та повну біологучну очистку стічних вод з наступним їх знезараженням. Для обслуговування безперервно зростаючого міського населення при зростаючих нормах водоспоживання та водовідведення потрібно значно збільшити пропускну здатність міської каналізації. Останнім часом велика увага приділяється охороні навколишнього середовища, зокрема охороні водойм. Для цього потрібно більш ретельно займатися очисткою стічних вод та кращою обробкою осаду. 1. Дані про місцерозташування об’єкту & bsp; 1.1 Місцерозташування міста Місто Л. знаходиться в західній частині Львівської області на березі річки Світлої. Місто Л. відноситься до міст обласного підпорядкування. По санітарному благоустрою місто має три зони забудови: багатоповерхову, малоповерхову та індивідуальну зону забудови. На території міста розташовані промислові підприємства місцевого та міждержавного значення: станкобудівний завод, шарикопідшипниковий завод молокозавод. Вулиці і тротуари міста мають асфальтове покритті. Ширина вулиць поливається в межах 8-30 м, тротуарів 3-6 м. Типові поперечні розрізи вулиць для різних зон забудови міста показані. Місто має велику кількість зелених насаджень.

На території міста Л. є наступні інженерні комунікації: водопостачання, газопостачання, тепломережі, електромережі. 1.2 Рельєф об’єкта каналізування Рельєф населеного пункту характеризується нерівномірною поверхнею. По топографічним відміткам місто Л. розділене на два басейна каналізування: південний і північний. Річка світла протікає на заході від міста. В північній частині міста розташоване підвищення з відміткою 132 м над рівнем моря. Мінімальна відмітка, яка дорівнює 106 м над рівнем моря, в найбільше пониженій частині долини річки Світлої. Даний рельєф міста створює два басейна каналізування, водорозділами яких є підвищення, розташовані в центрально-північній частині та південно-східній частині міста. 1.3 Геологічні та гідрогеологічні дані Територія об’єкта, який каналізується, характеризується наступною гіологічною будовою: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; рослинний шар – 0,2 м; Горизонт 1 - суглинки темнобурі жовтобурі: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; товщина шару 1,5-3,5м; Горизонт 2 – глибина тверда: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; товщина шару 5-8 м; Горизонт 3 – супіски жовтувато-сірі: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; товщина шару 7 м, Горизонт 4 – піски середньої крупності: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; товщина шару більше 10 м. Грунтові води залишають на глибині 7-9м від поверхні землі. По даним вишукувань грунтові води неопресивні. Дані отримані на основі результатів механізованого глибинного буріння скважин. Схматичний розріз цих скважин наведений на малюнку 1.3.1. Свердловини 2,4,6 Свердловини 1,3,5 № шару Літологічна колонка Відмітка підошви, м Потужність шару, м Опис грунтів Рівень ГВ № шару Літологічна колонка Відмітка підошви, м Потужність шару, м Опис грунтів Рівень ГВ 1 0,2 1,7 7,7 18,4 0,2 1,5 6,0 3,7 Рослинний шар Суглинки темно-бурі Суглинки жовтувато-сірі Піски середньої крупності 20 1 0,2 1,9 5,5 17,5 0,2 1,7 3,6 7,9 Рослинний шар Суглинки темно-бурі Суглинки жовтувато-сірі Піски середньої крупності 68 2 2 3 3 Свердловини 8,10,11 Свердловини 7,9,12 № шару Літологічна колонка Відмітка підошви, м Потужність шару, м Опис грунтів Рівень ГВ № шару Літологічна колонка Відмітка підошви, м Потужність шару, м Опис грунтів Рівень ГВ 1 0,2 2,0 8,0 13,5 0,2 1,8 6,0 5,5 Рослинний шар Суглинки темно-бурі Суглинки жовтувато-сірі Піски середньої крупності 20 1 0,2 3,0 9,2 15,4 0,2 3,8 6,2 6,2 Рослинний шар Суглинки темно-бурі Суглинки жовтувато-сірі Піски середньої крупності 75 2 2 3 3 & bsp; 1.4 Метеорологічні дані Територія Львівської області розташована в другому кліматичному районі. На основі багаторічних метеорологічних досліджень отримані слідуючі дані про клімат міста Л.: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; середня температура повітря найбільш холодної п’ятиднівки  Т = - 21,5 оС; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; середня температура найбільш холодної доби Т1 = - 25 оС; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; середня температура найбільш холодного періоду Т2 = - 8 оС; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; середня температура найбільш жаркої доби Тз =24,6 оС; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; середньорічна температура повітря Тс = 7,4 оС; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; тривалість періоду із середньою добовою температурою &l ; 0оС 105 днів; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; середня відносна вологість повітря – 80 %; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; середня відносна вологість повітря – 80%; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; середня кількість опадів за рік – 798 мм; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; в тому числі рідних - 702 мм; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; md = 106 Постійна висота снігового покрову не створюється.

Гольц Георгий Павлович Гольц Георгий Павлович [22.2(6.3).1893, Москва, — 27.5.1946, там же], советский архитектор и театральный художник. В 1922 окончил московский Вхутемас. В 1925—31 был член ОСА , создал ряд произведений в духе конструктивизма (прядильная фабрика в Ивантеевке Московской области, 1927—28, и др.). Принимал активное участие в реконструкции Москвы, построил комплекс зданий фабрики «Всекохудожник» (1933—41), Устьинский мост (1937—39, с соавторами), шлюзы и насосную станцию на р. Яуза (1937—1939), дом № 22 на Ленинском проспекте (1939—40; Государственная премия СССР, 1941), в которых творчески применял элементы архитектуры Возрождения и русской классики. Создал ряд проектов восстановления городов, разрушенных в годы Великой Отечественной войны (Смоленска, 1944—46, и др.). В театральных работах Г. («Находка» Е. Я. Тараховской, 1924, «Негритёнок и обезьяна» Н. И. Сац и С. Г. Розанова, 1927, и др. — в Московском театре для детей) острые гротесковые характеристики персонажей и условный, фантастический фон декораций, выполненных в манере детского рисунка, сочетаются с остроумными сценическими конструкциями.   Лит.: Третьяков Н., Георгий Гольц, М., 1969. Г. П. Гольц и др

1. Зовнішні каналізаційні системи

2. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

3. Водопостачання і каналізація житлового будинку

4. Автоматизация учёта налога на воду

5. Розроблення системи автоматизації процесу очищення нікельмістких стічних вод

6. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля
7. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг
8. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности ([Курсовая])

9. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151

10. Автоматизация учета продажи товаров в ООО "Мастер-СД"

11. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

12. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

13. Система автоматизации на котлоагрегатах

14. Применение УВМ при автоматизации сортовых прокатов

15. Автоматизация процесса спекания аглошихты

16. Автоматизация парового котла ДКВР 20 - 13

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

17. Автоматизация печи обжига известняка

18. Автоматика и автоматизация производственных процессов

19. Монтаж щитов, пультов и стативов (автоматизация)

20. Автоматизация фильтровального отделения установки 39/2 (Депарафинизации масел)

21. Комплексная механизация и автоматизация

22. Автоматизация процесса нитрования
23. Автоматизация процесса производства геля
24. Механизация и автоматизация разборочных и сборочных работ при капитальном ремонте автомобилей

25. Технология и автоматизация производства РЭА

26. Автоматизация управленческого учёта

27. Автоматизация конторского труда

28. Автоматизация управления предприятием

29. Задачи автоматизации процесса проектирования

30. Автоматизация деятельности предприятия

31. Автоматизация калибровки ионоселективных электродов

32. Автоматизация производственных процессов

Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Відображення питань автоматизації формування фондів

34. Концепция реконструкции и перспективы автоматизации молочных ферм

35. Основы комплексной автоматизации и проектирования ЭВМ

36. Автоматизация банковского офиса: как обслужить 10 000 клиентов в день?

37. Автоматизация судовождения

38. Разработка системы автоматизации холодильной установки
39. Разработка сенсора на поверхностно-акустических волнах. Автоматизация измерительной установки
40. Автоматизация оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка с помощью анализа делового риска

41. Автоматизация учета основных средств в бюджетной организации

42. Рациональные методики поиска оптимальных путей сетевых графиков и их автоматизация на ЭВМ

43. Автоматизация рабочего места начальника цеха электроники

44. Автоматизация учета труда и заработной платы на малом предприятии

45. Автоматизация процесса бурения

46. Автоматизация геолого-маркшейдерских работ на карьерах железорудной промышленности

47. Автоматизация учета в полиграфическом производстве

48. Автоматизация работы в офисе

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

49. Контроллер системы автоматизации

50. Автоматизация в управленческих средах

51. Автоматизация работы биржи труда

52. Автоматизация учета исполнения бюджета Краснодарского края

53. По автоматизации производственных процессов

54. Автоматизация систем управления в образовании
55. Промышленная автоматизация: движение от САПР к PLM
56. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности

57. Автоматизация вельц печи для переработки цинковых кеков

58. Автоматизация известково-обжиговой печи

59. Автоматизация колонн получения биоэтанола

60. Автоматизация кузнечнопрессового участка

61. Автоматизация поточного производства

62. Автоматизация делопроизводства

63. Автоматизация и диспетчеризация систем электроснабжения

64. Автоматизация измерений

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Автоматизация страхового бизнеса

66. Проектирование средств автоматизации и технологической оснастки

67. Определение стоимости внедрения средств автоматизации в проектные организации

68. Автоматизация банковской деятельности

69. Сучасні засоби автоматизації стійлового молокопроводу

70. Механизация и автоматизация обработки информации по учету основных средств на предприятии
71. Сравнительный анализ финансовых показателей ОАО "АБС Автоматизация" и ОАО "ВНИИР"
72. Автоматизация бухгалтерского учета хозяйственных операций

73. Автоматизация бухгалтерского учета

74. Автоматизация начисления и выплаты сдельной заработной платы работникам мебельного цеха

75. Автоматизация рабочего места бухгалтера-кассира

76. Автоматизация учета в автотранспортном предприятии

77. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

78. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

79. Автоматизация базы данных для ООО "ОриенБанк"

80. Автоматизация бухгалтерского учета на предприятиях

Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Автоматизация заказа блюд в ресторане

82. Автоматизация продажи и учета лекарственных средств

83. Автоматизация процесса документооборота организации ООО "Ксенокс"

84. Автоматизация работы в Microsoft Word

85. Автоматизация работы паспортного стола

86. Автоматизация работы фирмы "ДетальСтройКонструкция"
87. Автоматизация работы фирмы по продаже квартир
88. Автоматизация рабочего места в финансовом отделе

89. Автоматизация расчета налоговых платежей

90. Автоматизация складского хозяйства на примере ЗАО "Голографическая индустрия"

91. Автоматизация управления персоналом

92. Автоматизация учета и анализа уровня затрат на крупного рогатого скота

93. Автоматизация учета студентов в ВУЗе

94. Автоматизация учёта и реализации продукции на предприятии

95. Автоматизация экономического словаря

96. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры

97. Автоматизація процесу обліку

98. Автоматизація робочого місця

99. Автоматизація розрахункових операцій в ПТК ОДБ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.