Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Процесуальні строки в цивільному процесі

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання Житомирське відділення Контрольна робота з предмету: “Цивільний процес” Тема: Процесуальні строки в цивільному процесі ПланВступ Поняття та значення строків у цивільному процесі Види процесуальних строків: встановлені законом, встановлені судом, абсолютно визначені, відносно визначені Обчислення процесуальних строків Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків Задача 123 Задача 224 Висновки Список використаної літератури Вступ Для виконання завдань цивільного судочинства важливим є не тільки встановлення порядку відправлення правосуддя у цивільних справах, але й темпоральні межі здійснення судочинства та його етапів (стадій), в тому числі щодо вчинення процесуальних дій учасниками цивільного процесу. Адже надзвичайно важливо, щоб цивільне судочинство здійснювалось не лише правильно, але й своєчасно. Саме задля досягнення цієї мети і спрямоване існування цивільних процесуальних строків. При цьому існування та чітке їх дотримання є не лише гарантією здійснення учасників процесу їх суб'єктивних процесуальних прав, але й запорукою ефективності здійснення цивільного судочинства. Поняття та правове врегулювання строків в різних галузях судочинства дуже подібне, а загальні положення обчислення строків в юриспруденції взагалі однакові. Разом з тим, кожна із галузей судочинства безперечно, оперує досить об’ємною кількістю специфічних строків, які можуть бути застосовані лише при провадженні або цивільного, або кримінального, або адміністративного чи певного іншого процесу. Спробуємо подати загальну характеристику строків, якою вона є в цивільному процесі, та виділити ті специфічні строки, правомочності, котрі вони обумовлюють, а також наслідки їх недотримання – саме в сфері цивільного судочинства. Метою написання контрольної роботи є всебічне вивчення поняття процесуальних строків в цивільному праві, а саме, їх значення, видів, порядку обчислення, зупинення, поновлення та продовження. Структура контрольної роботи складається з чотирьох теоретичних питань та двох практичних задач. В першому з них розглянуто поняття та значення строків у цивільному процесі. В другому питанні наведено класифікацію процесуальних строків. Третє питання розглядає особливості обчислення процесуальних строків, а четверте підстави зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків. Розв’язання практичних завдань закріплює теоретичні положення щодо строків у цивільному процесі. Поняття та значення строків у цивільному процесі Загалом, як визначено у ч. 1 ст. 251 Цивільного кодексу (далі: ЦК) України, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Цивільні процесуальні строки — це встановлені Цивільним процесуальним кодексом (далі: ЦПК) України проміжки часу для вчинення процесуальних дій судом і учасниками процесу в цивільному судочинстві. З огляду на це визначення можна виділити такі ознаки цивільного процесуального строку: він є певним темпоральним періодом у часі; повинен чітко регламентований в законі або встановлений судом; впродовж цього строку суб'єкти цивільного процесу мають право або зобов’язані здійснити певні процесуальну дію.

Значення процесуальних строків полягає в тому, що вони забезпечують стабільність і визначеність цивільних процесуальних правовідносин, цивільного провадження у справі; забезпечують суб'єктам правовідносин можливість належно підготуватися і виконати певні процесуальні дії; є процесуальними засобами впливу на поведінку несумлінних учасників процесу, на виконання ними процесуальних обов'язків засобами реалізації принципу раціональної процесуальної форми. Отже, цивільні процесуальні строки поряд з іншими цивільними процесуальними засобами покликані забезпечити гарантованість, реальність і оперативність судового захисту суб'єктивних прав заінтересованих осіб, які беруть участь у справі, та інтересів держави. Види процесуальних строків: встановлені законом, встановлені судом, абсолютно визначені, відносно визначені У ст. 67 ЦПК України визначено види процесуальних строків шляхом вказівки на те, що строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо не визначені законом, –– встановлюються судом. Таким чином, в цивільному процесі є строки, встановлені законом, та строки, встановлені судом. Встановлені законом строки можуть бути як абсолютно визначені (конкретно встановлені в нормах ЦПК) так відносно визначені (пов’язані з іншою дією чи подією). Можливість встановлення судових строків може бути передбачена в самій нормі або випливати з її змісту. Залежно від суб’єкта процесуальні строки можна розподілити на 3 види: строки вчинення процесуальних дій судом (службові строки); строки вчинення процесуальних дій особами, які беруть участь у справі; строки вчинення процесуальних дій іншими учасниками процесу. В статті Демінської А.А. “Строки в цивільному процесі” було систематизовано строки, визначені ЦПК України . Таблиця була запозичена при написанні цієї контрольної роботи. Таблиця 1 Строки, визначені ЦПК України Які дії вчиняються В який строк Спеціальні наслідки пропуску строку, коли такі передбачені Якою нормою передбачено Особи, які беруть участь у справі позовного провад-ження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати усі наявні у них докази або повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання ч. 2 ст. 27 ЦПК України Позивач має право змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково, пред'явити зустрічний позов протягом усього часу розгляду справи ч. 2 ст. 31 ЦПК України Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового розгляду ч. 3 ст. 31 ЦПК України Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду ч. 1 ст. 34 ЦПК України Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо пред-мета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до ухвалення судом рішення ч. 1 ст. 35 ЦПК України У разі неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов'я-заний повідомити про це суд. завчасно ч. 3 ст. 50 ЦПК України Експерт повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

невідкладно ч. 6 ст. 53 ЦПК України Судова повістка про виклик з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за сім днів до судового засідання ч. 4 ст. 74 ЦПК України Судова повістка-повідомлення повинна бути вручена завчасно ч. 4 ст. 74 ЦПК України Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи на визначений строк не більше, як до ухвалення судового рішення у справі якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть оплачені, заява залишається без розгляду, або витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли оплата судових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення ст. ст. 82, 207 ЦПК України У разі прийняття заяви стягувача про видачу судового наказу суд видає судовий наказ по суті заявлених вимог у триденний строк ч. 1 ст. 102 ЦПК України Після видачі судового наказу суд надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням одночасно з копією заяви стягувача та копіями доданих до неї документів невідкладно ч. 1, 2 ст. 104 ЦПК України Боржник, котрий заперечує проти судового наказу, має право подати заяву про його скасування протягом 10 днів з дня отримання копії судового наказу у разі ненадходження заяви від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на її подання та за наявності даних про отримання боржником копії наказу судовий наказ набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання. ст. ст. 104, 105 ЦПК України Заява боржника про скасування судового наказу, що подана в установлений строк, розглядається судом без судового розгляду і виклику сторін, про що постановяється ухвала, якою скасовується судовий наказ протягом п'яти днів з дня її надходження заява боржника про скасуван-ня судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 104 цього Кодексу, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку подання цієї заяви ч. 1, 2 ст. 106 ЦПК України Копії ухвали про скасування судового наказу надсилаються стягувачеві та боржникові не пізніше трьох днів після її постановлення ч. 4 ст. 106 ЦПК України Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 ЦПК України, або не сплачено судовий збір чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечен-ня розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків визначається суддею заява вважається неподаною і повертається позивачеві ст. 121 ЦПК України Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше десяти днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків ч. 3 ст. 122 ЦПК України В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються: 4) час і місце попереднього судового засідання; 5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються час і місце, а також строк визначається суддею ч.

Вс доводи, як наводить адвокат, повинн пдвести його до прохання про мру покарання, до формулювання остаточних висновкв у справ. Якщо в результат належного аналзу доказв захисник приходить до висновку, що подя злочину вдсутня, в дянн пдзахисного нема складу злочину або недоведено участь пдсудного у вчиненн злочину, вн просить суд постановити виправдувальний вирок. Що стосуться цивльного позову, заявленого у справ, то захисник просить вдмовити в цивльному позов, якщо вн ставить питання про винесення виправдувального вироку за вдсутнстю складу злочину або за недоведенстю участ пдсудного у вчиненн злочину; або про залишення цивльного позову без розгляду, якщо йдеться про виправдання за вдсутнстю в дях пдсудного складу злочину, оскльки в цьому випадку у потерплого залишаться право звернутися з позовом знову в порядку цивльного судочинства. Коли захисник не заперечу факту здйснення злочину, вн зобов'язаний висловити сво мркування про мру покарання. Не рекомендуться вказувати конкретну мру покарання

1. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

2. Застава у цивільному праві

3. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

4. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

5. Представництво в цивільному праві

6. Самозахист у цивільному праві
7. Фізичні особи в римському цивільному праві
8. шпори з цивільного права України

9. Основи цивільного права України

10. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

11. Система цивільного права України

12. Теоретичні проблеми цивільного права

13. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

14. Цивільно-правові аспекти аудиту

15. Докази та доказування у цивільному процесі

16. Метод цивільного права

Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский

17. Особливості цивільного права

18. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

19. Предмет, метод цивільного права

20. Принцип змагальності в цивільному процесі

21. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

22. Участь прокурора в цивільному процесі
23. Цивільні правовідносини
24. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

25. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

26. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

27. Проблеми лідерства у шкільному колективі

28. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

29. Цивільний та арбітражний процес

30. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

31. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

32. Політичні права і свободи громадян України

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

34. Проблема происхождения государства и права

35. Історія держави та права України

36. Проблема соблюдения прав учащихся в условиях демократической школы

37. Проблемы совершенствования процессуальных гарантий прав и интересов участников уголовного судопроизводства

38. Проблема метода российского налогового права как самостоятельной отрасли права
39. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны
40. Злоупотребление правом: теория проблемы с точки зрения применения статьи 10 гражданского кодекса РФ в арбитражном процессе

41. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

42. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

43. Проблемы и перспективы защиты прав потерпевших от преступлений

44. Проблема толерантности в философии права В. С. Соловьева

45. Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою”

46. Державний бюджет України і бюджетне право

47. Проблемы теории права

48. Проблемы избирательного права современной России

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

49. Проблема уменьшенной вменяемости в уголовном праве

50. Принципи цивільного процесуального права

51. Проблемы регистрации прав на недвижимое имущество

52. Проблеми золотоносності надр України

53. Проблема избирательного права в современной России.

54. Проблемы семейного права в Российской Федерации
55. Проблемы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ней
56. Проблеми функціонування фінансових бірж України

57. Банківська система України та проблеми її реформування

58. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

59. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

60. Законодавство України про цивільну оборону

61. Аграрне право України

62. Адміністративне право України

63. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

64. Государство, право и глобальные проблемы человечества

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

65. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

66. Договір зберігання за цивільним законодавством України

67. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

68. Засоби цивільно-правового захисту права власності

69. Історія земельного права України

70. Кримінальне процесуальне право України
71. Нормативно-правові акти України
72. Основи муніципального права України

73. Основные проблемы охраны трудовых прав российских граждан

74. Поняття, функції та система трудового права України

75. Права, вільності і зобов’язання громадян України

76. Право на відпустку за трудовим правом України

77. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

78. Правовые проблемы обращения эмиссионных ценных бумаг и защиты прав их владельцев

79. Предмет та методологія інформаційного права України

80. Проблеми реалізації норм права

Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили

81. Проблемы взаимоотношения общества, права и государства

82. Проблемы защиты прав потребителей в сфере оказания услуг

83. Проблемы и защита осуществления родительских прав и обязанностей

84. Проблемы правовой регламентации. Личные права и свободы человека

85. Проблемы рецепции римского частного права в российском гражданском законодательстве

86. Реорганизация юридических лиц, проблемы защиты прав кредиторов
87. Современные проблемы международного регулирования трудовых прав
88. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

89. Теоретические проблемы корпоративного права РФ

90. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

91. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

92. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

93. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

94. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

95. Держава і право України в період перебудови соціалізму

96. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки

97. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

98. Проблема защиты прав интеллектуальной собственности в международном масштабе

99. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

100. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.