Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна Факультет соціальних технологій Кафедра соціальної роботи Реферат: Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі Виконала: студентка 4 курсу СР-42 спеціальності Соціальна робота Алаторцева Наталія Київ – 2010 План Вступ Соціальна робота як вид професійної діяльності Етичні вимоги до професійної діяльності соціального робітника Досвід Канади Висновок Список використаної літератури Вступ Соціа́льна робо́та — галузь наукових знань і професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікаційної допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню. Соціальна робота як фахова діяльність є взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій. Це система теоретичних знань і заснована на них практика, яка має на меті забезпечення соціальної справедливості шляхом наснаження і підтримки найменш захищених верств суспільства та протидії факторам соціального виключення. Українське суспільство, яке поступово трансформується, має морально відродитися. Тому за сучасних умов етичні знання стають важливим чинником розвитку духовної культури суспільства і морального світорозуміння особистості, а до етики як науки ставляться нові вимоги. Соціальна робота як вид професійної діяльності Без взаємодії етики з педагогікою, психологією і соціологією неможливо розібратися у моральному світі особистості, виявити реальні мотиви людських вчинків , визначити шляхи й методи формування моральної культури особистості в тому чи іншому соціоморальному середовищі. За сучасних умов, коли формуються ринкові відносини, розбудовується громадянське суспільство і правова держава, зростання вільного саморегулюючого першопочатку в праці, підсилення моральних чинників у системі її стимулів, гуманізація різних сфер праці веде до постійного розширення кола професій, що претендують на створення власних моральних кодексів. Соціальна робота є одним з найбільш одухотворених видів професійної діяльності. Нинішній етап розвитку соціальної роботи в нашій країні можна охарактеризувати як перехідній до якісно нового розвитку соціальної педагогіки і соціальної роботи Вихід на професійний рівень постановки соціальної роботи в країні -- явище значне. Від якості кадрів багато в чому залежить подальша доля професії, а значить, і рішення проблем виховання, освіти, виживання, розвитку дітей, а головне -- соціального захисту кожної людини. Вихід на професійний рівень постановки соціальної роботи вимагає, щоб цю професію вибрали люди особливих особових якостей. Діяльність соціального педагога -- це зона довіри між людьми, шлях до їх взаєморозуміння, взаємодопомоги і взаємовідповідальності. Якості соціального працівника, що забезпечують його професійну придатність: Емпатія -- уміння бачити світ очима інших людей, розуміти його так само, як вони, сприймати їх вчинки з тих же позицій і в той же час мати здатність сказати іншим про своє розуміння і дати можливість підтвердити або спростувати ці уявлення іншим.

Доброзичливість -- здатність демонструвати своє відношення приязні, безумовно позитивного відношення, симпатії, готовність підтримати іншу людину. Делікатність -- ввічливість, м'якість з іншими людьми. Автентичність -- здатність бути природним у відносинах з людьми, бути самим собою в контактах з тими, що оточують. Відвертість -- готовність відкрити іншим свій внутрішній світ, бути щирим, уміти говорити про свої відчуття і думки, транслювати їх співбесідникові. Конкретність -- відмова від загальних міркувань, уміння конкретно відповідати на питання. Безпосередність -- уміння говорити і діяти в обстановці «тут і тепер», мати чітке уявлення про людину і її ситуацію, а також демонструвати це. Комунікабельність -- інтерес до інших людей, до спілкування з ними, легкість в спілкуванні. Людина, що вибрала цю професію, повинна бути гуманістом, володіти високою духовною і загальною культурою, бути педагогом, психологом і соціальним робітником, що усвідомлює свою активну роль в захисті прав дитини на навчання, виховання, розвиток і гідне існування, мати тверді етичні принципи. Соціальна робота: Професійна або волонтерська діяльність, спрямована на гарантовану підтримку і надання соціальних послуг будь - якій людині. У широкому розумінні слова соціальна робота - це діяльність соціальних служб (державних, приватних, громадських); у вузькому - вплив спеціалістів із соціальної роботи на особистість з метою надання допомоги у самовиявленні. Система теоретичних знань і заснована на них практика, яка має на меті забезпечення соціальної справедливості шляхом підтримки найменш захищених верств населення та протидії факторам соціального виключення · Вивчає закономірності і принципи функціонування і розвитку соціальних процесів, їх динаміку під впливом психолого - педагогічних і управлінських факторів при захисті громадянських прав і свобод особистості в суспільстві. Цілеспрямована діяльність у суспільстві через вповноваженні органи , спрямована на забезпечення соціального, культурного, матеріального рівня життя всіх членів суспільства та спрямована на надання допомоги різним категоріям людей. Соціальна робота має макро, -мезо -мікро. Обєкти соціальної роботи - люди, які мають проблеми, незалежно від віку. Субєкти соціальної роботи - держава, державні установи, служби, окремі люди. Соціальна робота розглядається також як самостійна наука, обєктом дослідження якої є процес звязків, взаємодій, способів та засобів регуляції поведінки соціальних груп і особистостей в суспільстві . Предметом соціальної роботи виступають закономірності , що зумовлюють характер та спрямованість соціальних процесів. Професійна діяльність, обєктом якої виступають живі люди, утворює складну систему взаємо перехідних, взаємозумовлених моральних стосунків. До цієї системи належать перш за все: а) ставлення спеціалістів до обєкта праці; б) стосунки спеціаліста з колегами; в) ставлення спеціаліста до суспільства. Отже, як тільки професійні стосунки набули якісної усталеності, це привело до формування особливих моральних настанов , що відповідають характеру і змісту праці, відображають практичну доцільність певних стосунків як між членами професійної групи, так і самої групи з суспільством.

Посадові обовязки та функції соціального працівника Так як соціальний працівник весь час має спілкуватися з різними людьми, він має широкий перелік посадових обовязків . Він повинен: Виявляти в сімї та окремих дітей та підлітків, які потребують соціального захисту ; дітей підлітків та дорослих, які потребують опіки та допомоги у влаштуванні в лікувальні та навчально-виховні заклади, отриманні матеріальної, соціально-побутової та іншої допомоги. Встановлювати причини утруднень, конфліктів , що виникають у навчальний та поза навчальній сфері, у сімї та ін. Сприяти розвязанню цих труднощів та конфліктів та гарантувати соціальний захист;спільній діяльності різних громадських та державних організацій і установ по наданню необхідної допомоги групам ризику. Надавати допомогу в сімейному вихованні, діяльності педагогічних колективів. Проводити психолого-педагогічні та соціально-педагогічні консультації, виховну роботу з неповнолітніми важковиховуваними дітьми Брати участь у створенні центрів соціальної допомоги (всиновлення, піклуванні й опіка; соціальна реабілітація; притулки; молодіжні, підліткові, дитячі, сімейні центри, клуби, асоціації, обєднання за інтересами та ін.) Напрямки професійної діяльності соціального педагога полягає у вивченні соціально-психологічних цінностей особистості, соціально-педагогічного впливу макросередовища на зростаючу особистість, та організовувати освітньо-виховні взаємодії з проблемними особистостями, які потребують допомоги. Рівні здійснення професійної діяльності соціального працівника: 1. Виконання (копіювання чужих зразків виконання діяльності); 2. Планування (здійснення діяльності за власним уявленням без врахування обставин); 3. Проектування (здійснення діяльності, виходячи з її системного розуміння) Функціональний аспект діяльності соціального працівника. Функції соціального працівника - це предметно-інструментальна основа його професійної діяльності. Професійні функції соціального працівника дозволяють уявити структуру функціональних обов'язків як певну суму знань, вмінь і навичок, які забезпечують професійну компетентність спеціалістів в практичній роботі. Ми приділяємо цим питанням особливу увагу. Аналізуючи функції соціального працівника, вважаємо треба підкреслити різноманітність підходів до їх виділення і класифікації. Аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури свідчить про відокремлення двох підходів характеристики професійної діяльності соціального працівника через анали виконуваних ним функцій: спектральний і процесуальний. Спектральний підхід характеризує конкретні рольові дії а працівника через спектр виконуваних ним функцій. Процесуальний підхід базується на відокремлені соціального працівника як частини процесу його професійної взаємодії із клієнтом, адекватного парадигмі „ визначення проблеми - розробка план реалізація намірів - оцінка результату&quo ; за Стівеном Шардло. Український дослідник В.М.Сидоров основні із них об'єднав класи: базові та спеціальні. До базових функцій за ці фікацією автор відносить: діагностичну (оціночну), корекційну. До спеціальних: комунікативну, організаторську, прогностичну, превентивну, психо- терапевтичну, рекламно-пропагандистську, медичну, соціально-педагогічну, соціально-економічну.

Не можна ігнорувати й зовнішні причини поразки. Передусім слід назвати змушеність вести жорстоку збройну боротьбу як на сході, так і на заході, з ворогами, з котрих кожний окремо був сильнішим за українську армію. "Але, - як зазначив один із авторів "Історії українського війська", - причини зовнішньої натури грають у долі народу другорядну ролю - бо ж кожна сама в собі сильна нація найде собі все приятелів..." [508]. Таким чином, щойно створені нові інституції - розвідка та контррозвідка - за короткий період свого існування набули досвіду оперативно-розшукової роботи у всіх її напрямах. Крім того, саме в цей період, на думку автора, зароджується важлива ідеологічно-виховна засада професійної діяльності співробітників спеціальних служб: сплав національно-патріотичної спрямованості та ідеології державотворення, що вкрай важливо і для діяльності нинішніх спецслужб України. РОЗДІЛ V: Специфіка організації спеціальних органів Західно-Української Народної Республіки § 5.1. СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦСЛУЖБ ЗУНР Після закінчення першої світової війни в імперії Габсбургів розгорнувся рух за утворення самостійних національних держав. І на західноукраїнських землях настав якісно новий етап народних змагань

1. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

2. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

3. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

4. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

5. Виникнення та еволюція соціальної роботи

6. Метацінності та ідеали соціальної роботи
7. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника
8. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

9. Перша світова війна. Причини та характер

10. Світові ринки зброї та військового спорядження

11. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

12. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

13. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

14. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

15. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

16. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

18. Public Relations: світовий та український досвід

19. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

20. Світова організація торгівлі: цілі та функції

21. Тероризм як проблема світового масштабу

22. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку
23. Виникнення та еволюція світової політичної думки
24. Туризм та його вплив на світову економіку

25. Екологічні проблеми Світового океану

26. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

27. Інтеграція України у світове господарство

28. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

29. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

30. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

31. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

32. Історія світової банківської системи

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

33. Професійна етика аудитора

34. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

35. Державний лад України в роки Другої світової війни

36. Професійно-особисті якості юриста

37. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

38. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни
39. Буковина в роки другої світової війни
40. Військові події на території України у роки Першої світової війни

41. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

42. Друга Світова війна

43. Друга світова війна на Украіні

44. Німеччина після Другої світової війни

45. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

46. Причини початку Другої Світової війни

47. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

48. Світовий уряд. Масони в Україні

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Україна в роки Другої світової війни

50. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

51. Український національний рух напередодні Першої світової війни

52. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

53. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

54. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"
55. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки
56. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

57. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

58. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

59. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

60. Місце і роль США у світовому господарстві

61. Світова організація торгівлі

62. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

63. Світовий ринок нафти

64. Світовий ринок чаю

Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы

65. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

66. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

67. Місце України в світових рейтингах

68. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

69. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

70. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти
71. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів
72. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

73. Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі

74. Міжнародна політика і світовий політичний процес

75. Сучасні світові ідеології

76. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

77. Психологія професійної діяльності

78. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

79. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

80. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

81. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

82. Загальні закономірності світового економічного розвитку

83. Особливості реформування світової валютної системи

84. Світова економіка

85. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

86. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю
87. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
88. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

89. Соціальні проблеми у ЗМІ

90. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

91. Соціальне та особисте страхування

92. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

93. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

94. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

95. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

96. Сутність та соціальне призначення держави

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

98. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

99. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.