Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Юридическая психология Юридическая психология

Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

смотреть на рефераты похожие на "Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції" Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції ЗМІСТ Вступ ---------------------------- 5-6 1. Загальна характеристика Київського обласного управління юстиції. ------------------------------ 7-17 2 .Організація роботи відділу нотаріату Київського обласного управління юстиції. ----------------- ------------- 18-21 3. Основні напрямки діяльності відділу правової просвітиметодичного керівництва юридичними службами та довідково кодифікаційної роботи . -------------------------- --- 22-24 4 Особливості роботи відділу державної реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян Київського обласнорго управлння юстиції. .---------------------------- 25-30 5. Характеристика відділу кадрової роботи та державної служби Київського обласного управління юстиції.------------ 30-35 6.Соціальний захист працівників Київського обласного управління юстиції. 6.1 Законодавче забезпечення охорони праці.--------------------- 35-38 6.2 Шкідливі та небезпечні фактори, що супроводжують практичну діяльність фахівців Київського обласного управління юстиції. ---------------------------- 39-42 6.3. Основні напрямки поліпшення умов праці в управлінні. --------------------------- 42-44 6.4 Відповідальність роботодавців та працівників за порушення правил охорони праці в управлінні.-------------------------- 45-47 Висновок ---------------------- 48-50 Список використаної літератури ---------------------------- 51-53 Додатки ---------------------------- 1-32 Вступ У 1991 році Україна стала на шлях розбудови незалежної, демократично орієнтованої держави. Разом з цим Україна зіткнулася з рядом державотворчих проблем породженими суспільними та економічними процесами. У динамічному процесі реформування політичних, економічних та правових відносин Київському обласному управлінню юстиції, та усім його працівникам, відведена важлива роль – забезпечення проведення державної правової реформи, утвердження принципу верховенства права. Важливою умовою ефективного управління державними справами є достатня, стабільна і систематизована нормативна база В умовах реформування державної влади поглиблюється розуміння того, що право має стати основою процесу трансформації у всіх сферах життедіяльності України, а закон - не лише політико-юридичним засобом, який використовується державою для вирішення різноманітних соціальних проблем, а й важелем для створення можлисостей гідного суспільного життя. Забезпечення достатньої і стабільної законодавчої бази, яка б утверджувала критичну масу ринкових перетворень, конктерне середовище, сприятливий інвестиційний та підприємницький клімат, а також усунення структурних та відтворювальних деформацій в економіці, інтеграцію економіки держави у світовий економічний простір, - одна з передумов прискорення темпів економічного зростання України і, відповідно, підвищення добробуту її громадян. За своїм місцем в системі органів виконавчої влади та функціональним характером діяльності Київське обласне управління юстиції є організовуючим і координуючим органом виконавчої влади в галузі права.

Київське обласне управління юстиції виконує завдання з визначальних напрямів розвитку нормотворчої роботи, зокрема, з розроблення нових законів, прийняття, яких випливає із Конституції України, приведення чинного законодавства до вимог Основного Закону, адаптації Українського законодавства до норм Європейського права. Докорінне реформування системи державного управління, яке має відбуватися в рамках адміністративної реформи, фундаментальне оновлення законодавства, проведення судової реформи, створення соціально- орієетованої ринкової економіки, підтримка та захист підприємства, боротьба із злочинністю, процес інтеграції України у світову та Европейську правові сиситеми – ось неповний перелік того, що потребує кваліфікованого юридичного забезпечення і належного наукового супроводу, тобто безпосередньої участі Київського обласного управління юстиції. Київське обласне управління юстиції являється проміжною ланкою між Міністерством юстиції України і районними, районними у містах, міськими управліннями юстиції. На нього покладені важливі завдання, що полягають у сприянні обговорення, контролю та узагальнені інформації, що надходить з районних, районних у містах, міських управлінь юстиції, а також сприяння у реалізації конституційних прав і свобод громадян та подання інформації до Міністерства юстиції України. Метою мого стажування в Київському обласному управлінні юстиції є: поглиблення та закріплення теоретичних знань одержаних при навчанні в Академії державної податкової служби України, набуття практичних навичок для професійної роботи в майбутньому, набуття навичок розв’язання реальних завдань, використовуючи знання відповідних галузей права. Завданням даної роботи є характеристика та ознайомлення з набутими, в ході магістерського стажування, професійними навичками та можливість застосування в практичній, професійній, діяльності теоретичних знань одержаних в процесі навчання в Академії державної податкової служби України. 1. Загальні характеристика діяльності Київського обласного управління юстиції Київське обласне управління юстицій являється територіальним органом виконавчої влади і підпорядковується Міністерству юстиції України. Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту України та Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції. Основним завданням управління юстицій є: - забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб; - забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності; - підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, участь в роботі з вдосконалення законодавства у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки; - організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстицій, робота з кадрами; - організація роботи державної виконавчої служби, нотаріату та підпорядкованих відділів реєстрації актів громадського стану, служби громадянства та реєстрації фізичних осіб, інших органів та управлінь юстицій; - державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління та контролю; - здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку встановленому чинним законодавством; - здійснення у випадках передбачених законодавством, реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна та реєстру прав на нерухоме майно; - методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідності до чинного законодавства; - розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду; - представлення в межах своєї компетенції за дорученням Мін'юсту України інтересів Президента України, Кабінету Міністрів України і Мін'юсту України під час розгляду справ у судах областей, міст Києва і Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цих справ; - здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень; - організація роботи з кадрами в апараті управління, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управліннях юстиції та підвідомчих установ, підвищення їхньої кваліфікації.

Під час проходження магістерського стажування в Київському обласному управлінні юстицій (далі управлінні ) я дізналась , що управління складає єдиний план роботи на рік. У якому містяться усі заходи структурних підрозділів. Планом також передбачається проведення комплексних та цільових перевірок, надання практичної та методичної допомоги, навчання працівників органів та установ юстиції, інші питання, які потребують спільної участі структурних підрозділів. На підставі щорічного плану роботи складаються щоквартальні плани роботи управління та щомісячні плани роботи його структурних підрозділів. Даний план розробляється на основі статистичних та аналітичних даних про стан законності та фактичного стану на місцях, по окремим напрямкам діяльності, іншій інформації про порушення законів виявлених недоліках та упущеннях у практичній діяльності. Пропозиції до плану роботи з відповідним мотивуванням та попереднім узгодженням з заступниками начальника управління надаються керівниками структурних підрозділів заступнику начальника управління згідно розподілу обов'язків між керівництвом управління. Підготовлений проект плану роботи в п'ятиденний термін надається для вивчення керівництву управління та начальникам структурних підрозділів. Далі проект плану розглядається та узгоджується з начальником управління . зміни до плану роботи вносяться при наявності достатніх підстав за вказівкою начальника управління. Структурні підрозділи управління за своїми напрямками планують окремо (щомісячно) крім заходів, передбачених основним планом та питань вирішення яких віднесено до повноважень колегії або начальника управління. Обов'язково копії планів надсилаються до Мінюсту України, плани підвідомчих підрозділів передаються до начальників управлінь. Управління юстиції є багато структурним органом координація роботи в якому здійснюється керівництвом управління відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником управління , як правило з урахуванням зонально-предметного принципу. Для ефективної праці управління необхідно узгодженість роботи відділів, а особливо при плануванні роботи; при виконанні наказів вказівок Мін'юсту України, Державного секретаря Мін'юсту України та його заступників; при організації та проведенні виїздів у міста та райони з метою перевірки надання практичної допомоги, вивчення та впровадження позитивного досвіду роботи; при підготовці методичних та інструктивних матеріалів з питань, віднесених до компетенції управління; при підготовці завдань підвідомчим органам юстиції, узагальнені практики застосування законодавства з питань, віднесених до компетенції управління, вироблення пропозицій по удосконаленню законодавства; при здійсненні заходів по підвищенню ділової кваліфікації працівників органів та установ юстиції. Координація роботи підрозділів з питань вирішення яких потребує комплексності, здійснюється керівництвом управління згідно до наказу про розподіл між ними обов'язків. Оперативна взаємодія забезпечується фахівцями відділів під керівництвом та контролем керівників структурних підрозділів. Управління юстиції може надсилати різноманітні завдання та доручення, до нищестоячих управлінь наприклад витребування довідок, звітів та іншої інформації дані доручення називаються завданнями до управлінь юстиції.

Это составляет полный цикл данного упражнения. Дальше снова продолжайте переменное дыхание, чередуя правую и левую ноздрю. Продолжительность упражнения пять десять мин., в зависимости от состояния. Расслабление лицевой мускулатуры признак правильности исполнения упражнения. При появлении усталости упражнение прекратить. При регулярном исполнении этого упражнения в течение 12 месяцев, все вади полностью очищаются и практикующий получает возможность сознательно управлять потоками праны. Введение в это упражнение паузы после выдоха переносит нас уже в собственно Пранаяму. Называется это упражнение Анулема-Вилема и выполняется только под руководством учителя. Идущим по пути Раджа йоги самостоятельно можно рекомендовать следующее упражнение-медитацию, являющееся одним из методов Пранаямы, поднимающих Кундалини (см. раздел «Чакры») до Сахасрары. Для выполнения этого упражнения сядьте в одну из поз, указанных в сутре 46, или лягте на спину в позу Шавасана. Расслабьтесь, лежа на спине, и представьте, что при каждом вдохе воздух, проходя сквозь ноздри, пересекает невидимую плоскость

1. Київська Русь

2. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

3. Київська Русь - теорії походження та розвиток

4. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

5. Київська школа музики

6. Київська область
7. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
8. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

9. Охорона праці

10. Типове положення "Про охорону праці"

11. Планування та фінансування заходів з охорони праці

12. Державна політика в галузі охорони праці

13. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

14. Законодавча база України про охорону праці

15. Навчання з питань охорони праці

16. Навчання працівників з питань охорони праці

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

18. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

19. Основи охорони праці

20. Охорона праці

21. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

22. Охорона праці в господарстві
23. Охорона праці в машинобудуванні
24. Охорона праці і навколишнього середовища

25. Охорона праці користувачів ПК

26. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева

27. Охорона праці та техніка безпеки

28. Охорона праці у Швейцарії

29. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

30. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

31. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

32. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Банківська система України

34. Банківська і страхова справа

35. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем

36. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

37. Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік

38. Банківська система та пропозиція грошей
39. Банківська система України
40. Банківська документація, реквізити банківських документів

41. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

42. Предмет топоніміки, її зв’язок з іншими науками; загальні відомості про чеські топоніми

43. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

44. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

45. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

46. Отчет по учебно-полевой практике (по геологии)

47. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

48. Договор купли - продажи жилых помещений (По материалам судебной практики)

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

49. Иск в гражданском процессе: теория и практика

50. Батый. Нашествие Батыя на Русь

51. Киевская Русь - раннефеодальное государство восточных славян

52. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

53. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

54. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"
55. Руся
56. Формы творческой активности в американской джазовой практике

57. Значение православного воспитания в государстве Киевская Русь

58. Киевская Русь 9-11 вв.

59. Нашествие на Русь с Востока и Запада. Монголо-татарское иго и его влияние на экономическое и политическое развитие Руси

60. Русь - IX век

61. Русь... Происхождение восточных славян

62. Русь изначальная

63. Киевская Русь

64. Киевская Русь

Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Русь в период феодальной раздробленности

66. Отчет по производственной практике в Вычислительном центре УГМТУ (Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей)

67. Практика по сетям

68. Персональные компьютеры в медицинской практике

69. Редактор Лексикон (отчет по практике)

70. Отчет по практике для правоведов заочников (Отчет по компьютерной практике курса правоведения)
71. Восточная медицина: Мировоззрение и практика
72. Дневник практики на подстанции скорой помощи

73. Отчёт о прохождении производственной практики (работа в стационаре)

74. Гомеопатия в общей практике

75. Практика применения законодательства при удостоверении нотариусами сделок

76. Методические рекомендации и программа учебной практики (специальность - 7.060101 "Правоведение")

77. Практика на юрфаке ЧКИ МУПК

78. Ознакомление с деятельностью органа прокуратуры (отчет по практике)

79. Законы и категории диалектики в педагогической практике

80. Практика школьного воспитания

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Отчет по производственной практики на молочном предприятии «Петмол»: изучение разливочно-упаковочной машины

82. Отчет практики по политологии

83. Практика на аглофабрике

84. Отчет по практике "прокладка сигнальных кабелей на ЖД и др."

85. Отчёт по производственной практике на Ново-Иркутской ТЭЦ

86. Отчет о технологической (винодельческой) (практике на винзаводе "Каченский", Крым)
87. Отчет по прохождению производственной практики на вертикально-фрезерном станке
88. Отчет по 1-ой производственной практике (для студентов специальности 17.02.00 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов")

89. Отчет по первой производственной (строительной) практике на муниципальном предприятии «Зеленхоз»

90. Практика построения логистических систем

91. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

92. Экзистенциальный анализ. История, теория и методология практики

93. Формирование социальных репрезентаций практики налогообложения при участии СМК

94. Учебная практика по специальности "ТО и ремонт РЭА"

95. Проникновение христианства на Русь и отношения с язычеством до крещения Руси при князе Владимире

96. Дневник производственно-технологической практики на фермерском хозяйстве "Золотое руно"

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Отчет по практике (изучение современного состояния пахотных черноземов, используемых в с/х)

98. Отчёт о практике в отделе социальной защиты

99. О значении практики как критерия истины

100. Отчёт по учебной практике на базе ОАО "Завод "Маяк"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.