Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Зміст ВСТУП 1. СТРУКТУРА ТА ЗНАЧЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПОЗИЧКОВИХ КАПІТАЛІВ 1.1.Поняття міжнародного ринку позикових капіталів 1.2.Передумови формування та розвитку ринку позикового капіталу 2. ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 2.1. Сучасні тенденції розвитку ринку позикових капіталів в країнах Латинської Америки 2.2. Розвиток ринку лізингу в країнах Латинської Америки 2.3. Становлення та розвиток іпотечного ринку в країнах Латинської Америки 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 3.1. Причини, що перешкоджають розвитку ринку позикових капіталів в країнах Латинської Америки 3.2. Шляхи стимулювання розвитку ринку позикового капіталу в країнах Латинської Америки ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Ринок капіталів пройшов еволюцію від зародження на ринку простого товарного виробництва у формі обігу лихварського капіталу до широкого розвитку ринку позикових капіталів на загальному ринку (об'єкт угоди — наданий у позику грошовий капітал на основі співвідношення попиту і пропозиції на цей товар і ставки позикового (кредитного) відсотка). Найрозвиненішим можна вважати ринок капіталів США. Він вирізняється розгалуженістю, наявністю могутньої кредитної системи і розвиненого ринку цінних паперів, високим рівнем нагромадження грошового капіталу, широкою інтернаціоналізацією. Актуальність даної теми зумовлена динамічним розвитком ринку позикового капіталу, в тому числі в країнах Латинської Америки. Метою дослідження є встановлення основних тенденцій розвитку ринку позикового капіталу в країнах Латинської Америки. Об’єктом дослідження є відносини, що опосередковують рух позикового капіталу та особливості побудови ринку позикового капіталу. Предметом дослідження є світові тенденції становлення та розвитку ринку позикового капіталу в країнах Латинської Америки. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: визначити поняття ринку позикового капіталу та особливостей його побудови; розглянути основні тенденції розвитку світового ринку позикового капіталу; визнавити передумови розвитку ринку позикового капіталу в країнах Латинської Америки; розглянути сучасний стан ринку позикового капіталу в країнах Латинської Америки; визначити тенденції розвитку ринку позикового капіталу в країнах Латинської Америки; розглянути можливі шляхи удосконалення функціонування ринку позикового капіталу в країнах Латинської Америки. Дане дослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану ринку позикового капіталу. В процесі дослідження функціонування ринку позикового капіталу в країнах Латинської Америки були  використані загальнонаукові методи пізнання: поєднання абстрактного й конкретного, індукція, дедукція, аналіз і синтез, групування й порівняння, конкретизація. Для обробки даних, наведених у дослідженні застосовувались такі методичні прийоми: огляд, документальна перевірка, техніко-економічні розрахунки, аналітичні групування, структурний аналіз, узагальнення, підрахунок. Зокрема, проблемам і напрямкам розвитку ринку позикового капіталу в країнах Латинської Америки як Бровков С.

М., Долженкова Л., Киреев А. П., Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В., Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б., Минц В., Рокоча В. В., Румянцев А. П., Руденко Л. В., Трифонов С. В., Філіпенко А. С., Будкін В. С., Гальчинський А. С. та інші. Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з функціонування ринку позикового капіталу в країнах Латинської Америки, методичні матеріали та рекомендації міністерств і відомств, матеріали органів статистики, періодичні видання. 1. СТРУКТУРА ТА ЗНАЧЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПОЗИЧКОВИХ КАПІТАЛІВ Поняття міжнародного ринку позикових капіталів Ринок капіталів — це частина фінансового ринку, де формуються попит і пропозиція в основному на середньо- і довгостроковий позиковий капітал, специфічна сфера ринкових відносин, де об'єктом угоди є наданий у позику грошовий капітал і де формуються попит і пропозиція на нього. Позиковий капітал — це кошти, віддані в позику під певний відсоток за умови повернення. Формою руху позикового капіталу є кредит. Основним його джерелом служать кошти, що вивільняються в процесі відтворення: амортизаційні фонди підприємств, частина оборотного капіталу в грошовій формі, прибуток, що йде на відновлення і розширення виробництва, грошові доходи і заощадження всіх верств населення. На ринку капіталів кредити надаються на термін понад рік. Ринок капіталів сприяє зростанню виробництва і збільшенню товарообігу, руху капіталів усередині країни, трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення, відновленню основного капіталу. Економічна роль цього ринку полягає в його спроможності об'єднати дрібні, розрізнені кошти й у такий спосіб активно впливати на концентрацію і централізацію виробництва та капіталу. З функціональної точки зору ринок капіталів — це система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію і перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення процесу відтворення: з інституційної — сукупність кредитно-фінансових установ, фондових бірж, через які рухається позиковий капітал. Таким чином, ринок капіталів — це складова частина фінансового ринку, що розпадається на ринок цінних паперів і ринок середньо- і довгострокових банківських кредитів. Це також найважливіше джерело довгострокових інвестиційних ресурсів для уряду, корпорацій і банків. Якщо грошовий ринок надає високоліквідні кошти в основному для задоволення короткострокових потреб, то ринок капіталів забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах. Він охоплює оборот позикового і банківського капіталів, комерційного і банківського кредитів, а також функціонування кредитних аукціонів. Міжнародний ринок позикових капіталів — сукупність фінансово-кредитних інституцій міжнародного характеру — банків і банківських систем, міжнародних та регіональних валютно-кредитних організацій, через які здійснюється нагромадження та рух позичкових капіталів у сфері міжнародних економічних відносин — представлення одними та одержання іншими суб'єктами міжнародного економічного співробітництва позичок, різних форм кредитів (інвестиції, лізинг, факторинг, кредити за компенсаційними угодами) на засадах повернення.

Панівними на цьому ринку є транснаціональні банки (ТНБ) — гігантські кредитно-фінансові комплекси універсального типу з розгалуженою мережею філіалів у різних країнах світу, що здійснюють банківські і міжбанківські операції у різних валютах і різних сферах, а також різні інституціональні інвестори — пенсійні фонди, фінансові, страхові та інвестиційні компанії, міжнароднії міжрегіональні банки, кредитно-валютні фонди. За кредитами на міжнародному ринку позикових капіталів застосовуються плаваючі процентні ставки, які базуються на ставці банків США для першокласних позичальників — &quo ;прайм рейт&quo ; і на середній ставці, за якою банки Лондона надають позички подібним позичальникам — лібор. Зараз існує більше десяти світових фінансових центрів (Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Люксембург, Франкфурт-на-Майні, Токіо, Багамські острови, Панама та ін.), у яких сконцентровано понад 800 філій та відділень банків. За регіональними міждержавними ознаками світовий ринок позичкових капіталів поділяється на континентальні і міжконтинентальні сектори. Набуває великого розвитку ринок капіталів Європейського Співтовариства. Однак тут інтеграція ринку капіталу відстає від інтеграції в галузі транспорту, промисловості, сільського господарства, зовнішньої торгівлі . Однією з головних тенденцій розвитку сучасних світогосподарських зв'язків є значне поширення міжнародних розрахунків у кредит. Причому зазначена тенденція значно посилилась останніми десятиріччями. Так, якщо в 1937 р. на умовах розрахунків у кредит експортувалося лише 1,5 відсотка машинно-технічних товарів, на початку 60-х — 50 відсотків, то тепер — понад 75 відсотків експорту цієї продукції. Надання кредитів імпортерам є досить значним засобом реалізації продукції на Світовому ринку, однією з найпоширеніших форм сучасних світогосподарських зв'язків. Тому не випадково на Світовому ринку експортні кредити є часто дієвішим засобом боротьби за ринки збуту, ніж ціна, якість товару чи строки поставок. Міжнародний кредит — це надання грошово-матеріальних ресурсів одних країн іншим у тимчасове користування у сфері світових господарських зв'язків. На практиці він здійснюється наданням валютних і товарних ресурсів на умовах зворотності та виплати відсотків, переважно у вигляді позик. Залежно від об'єктів кредитування міжнародні кредити поділяють на комерційні та фінансові. Комерційний кредит — це первинна форма кредиту, в тому числі у зовнішній торгівлі, де він має назву фірмового кредиту, або кредиту постачального, де позикова операція поєднана з купівлею-продажем товару, а рух позикового капіталу — з рухом товарного капіталу. Саме тому комерційний кредит, який є найбільш «зв'язаною» формою кредиту, все ше досить широко використовується у міжнародній торгівлі. Проте через обмеження фінансових можливостей ця форма кредитування практично не використовується при взаємних поставках інвестиційних товарів, які призначені переважно для модернізації й реконструкції виробництва, оновлення його технологічної структури . Фінансовий кредит — це надання коштів у грошово-валютній формі: облігаційні позики, що розміщуються на міжнародному та національному ринках позикового капіталу за допомогою банків, можуть надаватися у валютах країни-кредитора і країни-боржника, а також у третіх валютах.

Пам'ятаймо дал, що наша боротьба проти гтлервсько Нмеччини тепер ма велике значення, а з часом буде його втрачати. Якщо цього тепер не використамо, то з таким трудом здобутий полтичний каптал великою мрою розтратимо. Отже, якщо ми не охопимо мас, то вони частинне пдуть не з нами, чи частинно навть проти нас та великою мрою здеморалзуються. А ми потребумо мас у нашй полтичнй боротьб, в тому теж  мас емграцйних. ДО ПРОБЛЕМИ ПОЛ¶ТИЧНО· КОНСОЛ¶ДАЦ¶· Ця стаття Степана Бандери, за пдписом С. А. Срий, була надрукована у мсячному журнал «Визвольна Полтика» (Лондон, рк вид. ¶, чч. 45, червень-липень 1946 р.) Один рк псля друго свтово вйни, коли увага загалу укрансько емграц була звернена на зовншньо-полтичн под  справи, чи на дальшу долю «д-пств» у таборах уткачв, автор статт заклика до полтичного об'днання всх укранських творчих сил на чужин, добачаючи в них поважний фактор допомоги для воюючо Батьквщини. Об'днати т вс сили, сконсолдувати х в одну цлсть, без затрати хньо окремшньо специфки це було, за словами Степана Бандери, найважливше завдання

1. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

2. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

3. Ринок праці та капіталу

4. Фінансові методи збільшення капіталу

5. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

6. Венчурний капітал: сьогодні і завтра
7. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні
8. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

9. Організація обліку власного капіталу підприємства України

10. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

11. Аудит статутного капіталу

12. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

13. Література Латинської Америки

14. Міжнародний рух капіталу

15. Теорії організованого капіталізму й державно-монополістичного капіталізму

16. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

17. Формування власного капіталу підприємств

18. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

19. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

20. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

21. Інвестування як процес створення капіталу

22. Капітал і праця: механізм взаємодії
23. Капітал як економічна категорія товарного виробництва
24. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія

25. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

26. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

27. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

28. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

29. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

30. Боливия - гоударство в Центральной части Южной Америки

31. Открытие Южной Америки португальцами и испанцами

32. Природные зоны Северной Америки

Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Латинская Америка

34. Южная Америка

35. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

36. Древние цивилизации Америки

37. История литературы Соединенных Штатов Америки

38. Политические отношения между Испанией и Латинской Америкой в конце 70-х - начале 80-х годов
39. История Европы и Америки в новое время (шпаргалка)
40. Россия и её связи со странами СНГ, Америки, Азии, Европы. СНГ: на пути к экономическому союзу

41. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

42. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

43. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

44. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

45. Россия и Латинская Америка: цивилизации пограничного типа и модернизация

46. Доколумбовы цивилизации Америки

47. История православной церкви в Америке

48. Особливості реформації в Англії

Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские

49. Цивилизационная Периферия: Азия, Африка и Латинская Америка

50. Святая инквизиция в Латинской Америке

51. Наполеон и Южная Америка – хроника возможного побега

52. Конституция Соединенных Штатов Америки

53. Великий физик Америки

54. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж
55. Культура Доколумбовой Америки
56. Эволюция темы родины у А. Блока от стихотворений «Осенняя воля» и «Русь» к стихотворениям «Россия» и «Новая Америка»

57. Особливості маркетингу послуг

58. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

59. Партнерство во имя Америки, свободной от наркотиков

60. НИС Азии и Латинской Америки на мировом рынке услуг

61. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

62. Флотація на фондовому ринку

63. Режим оподаткування капітального будівництва

64. Особливості контролю знань з математики

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

65. Конституция Соединенных Штатов Америки

66. Тенденции развития социальной рекламы в Соединенных Штатах Америки

67. Древние религии и мифология Латинской АМЕРИКИИНКИ

68. Религии в Америке

69. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

70. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту
71. Талая вода
72. Отзыв на книгу А.П.Паршева "Почему Россия не Америка"

73. Почему Америку нельзя сравнивать с Японией

74. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

75. Особливості перехідної економіки України

76. Поняття та структура світового ринку

77. Ринок зерна в Україні

78. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

79. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

80. Директивы СНБ администрации Р Рейгана: Центральная и Латинская Америка, страны Карибского бассейна

Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Ринок цінних паперів

82. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

83. Ринок фінансових послуг

84. Веерные рыбы Южной Америки

85. Свойства талой воды

86. Ринок цінних паперів
87. Ринок цінних паперів
88. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

89. Рио-де-Жанейро

90. Америка

91. Соединенные Штаты Америки

92. Отношения между Россией и Латинской Америки

93. Общая характеристика слабо развитого района. Латинская Америка

94. Сказочный город Рио-де-Жанейро

95. Полезные ископаемые Северной Америки

96. Климат Южной Америки

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения

97. Внутренние воды Южной Америки

98. Христофор Колумб. Открытие Америки

99. Особенности геологического строения и истории формирования природы Северной Америки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.