Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Оптимізм як чинник психологічного здоров’я особистості

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат на тему: Оптимізм як чинник психологічного здоров’я особистості Аналіз категорій «оптимізм» та «песимізм» Як відомо, діяльність всіх органів і систем організму координує нервова система. Експериментально встановлений взаємозв’язок між негативними емоціями і різними захворюваннями. Під впливом негативних емоцій в організмі відбуваються несприятливі біологічні і біохімічні порушення, які призводять до хвороб. У зв’язку з цим проблема психологічного загартування постає особливо важливою. Витоки теорії саногенного мислення ще в древніх вченнях. Зокрема Марк Аврелій казав: «Життя стає таким, яким його формують наші думки. Щоб бути здоровим, треба передусім стати оптимістом.» У сучасній вітчизняній психології відсутнє чітке трактування поняття «оптимізм». За визначенням психологічного словника, оптимізм (від лат. - op imus – найкращий) – це властивість особистості, яка відображає пропорційний розвиток всіх психічних процесів і характеризує позитивну систему поглядів людини на світ, на поточні і очікувані події тощо. Таким чином, оптимізм забезпечує людині життєрадісність, віру як у власні сили і можливості, так і у сили і можливості інших людей. Філософський словник трактує оптимізм і песимізм як ціннісні аспекти світобачення, тобто сприйняття співвідношення у світі добра і зла. К.К. Платонов включив оптимізм в динамічну функціональну структуру особистості, як стійку характеристику, тісно пов’язану зі спрямованістю і установками людини. Категорія «оптимізму» також входить до структури особистісної стресостійкості. Виділяють наступні основні компоненти: конструктивна активність та власне оптимізм, тобто поєднання позитивного світосприйняття і життєрадісності. Останні дві риси є водночас важливими показниками соціального здоров’я людини. Як психологічні емоційні характеристики, оптимізм і песимізм розглядаються у значенні загального тону і налаштованості людини на сприйняття та оцінку дійсності. Ознакою виникнення емоційного типу оптиміста чи песиміста, за О.Ф. Лазурським, є ситуація, коли в людини домінує хороший чи поганий настрій. Поширеним є погляд на оптимізм як на систему відношень особистості до теперішнього і майбутнього життя, до самого себе та до інших людей. Д. Осгуд зазначає: «Найбільше відкриття нашого покоління полягає в тому, що ми можемо змінити своє життя, змінивши ставлення до нього». Від системи відношень залежать багато явищ внутрішнього світу, психічні стани, процеси та здоров’я людини. З позиції гуманістичної психології оптимізм слід розуміти як віру в безумовно позитивну природу людини, її конструктивну сутність, закладену як потенціал, що розкривається у відповідних умовах. Екзистенційний підхід відрізняється тим, що вважає позитивну сутність людини результатом певної особистісної активності. Прихильник психоаналізу Феніхель пов’язує оптимізм і самовпевненість з ранньою оральною вседозволеністю, а виникнення песимізму і садистичних установок - з ранньою оральною депривацією. Доки не виникає загрози для джерела благополуччя, оптимістичні погляди на життя властиві також людям з рецептивною орієнтацією характеру.

Подібні психоаналітичні судження належать Абрахаму і Гловеру, які декларують оптимізм – песимізм як риси орального характеру. Заразом до оральних властивостей вони відносять довірливість – підозрілість, захоплення – заздрість та самонадіянність – самознищення. Фрейдисти часто говорять про так звані біполярні характеристики особистості, тобто риси, які мають два протилежні полюси. Вважається, що обидва полюси свідчать про наявність фіксації. З огляду на це, можна зробити висновок, що один полюс континуума позначає фіксацію, обумовлену вседозволеністю (оптимізм), в той час як інший виражає фіксацію депривацією (песимізм). Проте деякі з послідовників Фрейда вважають, що люди коливаються між двома полюсами, буваючи часом оптимістами, часом песимістами. Суперечливий характер цих крайнощів свідчить про їх захисну природу. Дослідження проявів оптимізму. Позитивна психологія В соціальній психології оптимізм і песимізм головним чином розглядаються як вроджені властивості чи як результат перших етапів соціалізації особистості. В такому контексті соціальним умовам надається особливо важливе значення. Спеціаліст в даній галузі науки Джулія Норем досліджує так званий «захисний песимізм» - стратегію поведінки, коли людина прагне подумки пережити майбутню ситуацію, враховуючи всі можливі перешкоди. Джулія Норем вважає, що результати, які дає захисний песимізм, не програють результатам стратегічного оптимізму, тобто ретельного уникнення людиною негативних думок. Ідея про вроджений характер типів світосприйняття виникла ще в стародавньому світі. Емоційні відмінності людей у сприйнятті навколишнього світу серед інших ознак були покладені древньогрецькими філософами в основу вчення про темперамент. Ще Платон визначав дані відмінності словами dyscholos та eucholos. За Платоном, вони відображають різне сприйняття людьми приємних і неприємних вражень. Дисхолік за невдалого результату справи буде сердитись та сумувати, а у випадку успіху не радітиме. Евхоліка характеризує протилежний спосіб реагування. Вважалось, що меланхоліки переважно перебувають у поганому настрої та схильні песимістично сприймати світ. Згодом було доведено, що зв’язок між типом темпераменту і способом світосприйняття існує, але не є категоричним. Сучасні дослідники припускають також наявність залежності оптимізму і песимізму від особливостей культурного походження людини. Згідно з концепцією «навченої безпомічності» М. Зелігмана, визначальною рисою песимістів – є віра в те, що їх зусилля марні, а невдачам немає кінця. Оптимісти несприятливу ситуацію сприймають як виклик і починають боротьбу з подвійною наполегливістю та активністю. Дослідження, проведені в кінці 20ст. американськими психологами, довели, що існує міцний взаємозв’язок між песимізмом і слабким здоров’ям. Зокрема було отримано такі дані: У песимісток рівень смертності на 19% вище ніж у оптимісток. У людей з негативним ставленням до всього низький вміст в крові імуноглобуліну А, що перешкоджає організму перемагати застуду та деякі інші захворювання. Чоловіки-оптимісти помирають від серцево-судинних захворювань і інсультів значно рідше, ніж песимісти.

Песимісти частіше страждають через різні фізіологічні відхилення, а також мають гірше емоційне і психологічне здоров’я, ніж оптимістично налаштовані люди. З огляду на це було створено новий напрям психології «позитивна психологія», мета якого – навчити людину знаходити позитивне для себе в кожній ситуації, а також виробляти оптимістичну точку зору. На думку японських лікарів оптимізм має не лише профілактичну, але й лікувальну дію. Вони вважають, що успіх лікування багато в чому залежить від налаштування людини, оскільки хороше самопочуття має не тільки фізіологічну, але й емоційну основу. Протилежну позицію в свій час обґрунтували лідери Американської Асоціації психологів. На їх думку, засилля позитивної психології має низку недоліків. Зокрема, наслідками беззаперечного оптимізму є однобічний погляд на життя, який не дозволяє об’єктивно сприймати реальність, безтурботність, необачність, непередбачувані руйнації надій та егоїзм. Неоднозначність проявів оптимізму обумовлює трактування цього поняття як системного явища, яке має різні форми і внутрішньо-особистісні детермінанти. Загалом, будучи поєднанням позитивних відношень, життєрадісного світосприйняття та активної позиції особистості, оптимізм впливає на стресостійкість, вибір ролей та адаптивних моделей поведінки. Таким чином, оптимізм є важливою складовою психологічного здоров’я особистості. (Практикум) Як відомо, діяльність всіх органів і систем організму координує нервова система. Експериментально встановлений взаємозв’язок міх негативними емоціями і різними захворюваннями. Під впливом негативних емоцій в організмі відбуваються несприятливі біологічні і біохімічні порушення, які призводять до хвороб. У зв’язку з цим проблема психологічного загартування постає особливо важливою. Витоки теорії саногенного мислення ще в древніх вченнях. Зокрема Марк Аврелій казав: «Життя стає таким, яким його формують наші думки. Щоб бути здоровим, треба передусім стати оптимістом.» У сучасній вітчизняній психології відсутнє чітке трактування поняття «оптимізм». За визначення психологічного словника, оптимізм (від лат. - op imus – найкращий) – це властивість особистості, яка відображає пропорційний розвиток всіх психічних процесів і характеризує позитивну систему поглядів людини на світ, на поточні і очікувані події тощо. Таким чином, оптимізм забезпечує людині життєрадісність, віру як у власні сили і можливості, так і у сили і можливості інших людей. Як психологічні емоційні характеристики, оптимізм і песимізм розглядаються у значенні загального тону і налаштованості людини на сприйняття та оцінку дійсності. Ознакою виникнення емоційного типу оптиміста чи песиміста, за О.Ф. Лазурським, є ситуація, коли в людини домінує хороший чи поганий настрій. Про категорію «оптимізму» також можна говорити в контексті аналізу структури особистісної стресостійкості. В ній виділяють наступні основні компоненти: - конструктивна активність; - власне оптимізм, тобто поєднання позитивного світосприйняття і життєрадісності. Останні дві риси є водночас важливими показниками соціального здоров’я людини.

Як причини самодегенерац сучасного комунзму? Шукати х треба насамперед у самй його концепц. Основою  , як знамо, суспльний безкласовий колектив, зрвняний в умовах його матерального снування. Хоч проблема кому]нзму виходить з чисто матералстичних заложень, проте вона  насамперед психологчна проблема. Як вже зазначалося вище, здйснення леннського комунзму залежало не так вд механчного запровадження його соцально-економчних форм, як вд глибоких змн духового Змсту та психолог ндивдуальност й цлого суспльства. Вагу цього психологчного моменту розумв  Маркс, але просякнений сторично-матералстичним  далектичним свтоглядом, вн не мг нак]ше його оцнити, як у свой, чисто механстичн, формул: побут означу свдомсть. Недооцнення психологчних факторв катастрофально вдбилося на московському комунзм. То маючи в свох руках владу й звязан з нею необмежен можливост для свого доктринерського експериментаторства, вн псля довшо бо]ротьби самий опинився в полон ворожо йому деологчно стих

1. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

2. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

3. Структуралізм як історичний напрям мовознавства

4. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

5. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

6. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією
7. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів
8. Лобізм як явище сучасної політики

9. Популізм як специфічна політична технологія

10. Особливості психологічного пізнання

11. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

12. Сучасні психологічні теорії особистості

13. Іудаїзм як найдавніша релігія світу

14. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

15. Синтоїзм як релігія японців

16. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

17. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

18. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

19. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

20. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

21. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

22. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
23. Ревізія як елемент методу економічного контролю
24. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

25. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

26. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

27. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

28. Психологізм дитячих оповідань у творах Івана Франка

29. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

30. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

31. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

32. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

34. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

35. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

36. Зміст та структура документознавства як науки

37. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

38. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи
39. Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості
40. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

41. Політичня система як механізм влади

42. Малогабаритна вихорева турбіна як привід гідродинамічного очисника в’язких рідин

43. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

44. Постмодернізм, постструктуралізм і психологічні новації

45. Психологічний зміст характеру людини

46. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

47. Психологія людини в епоху технічного прогресу

48. Психологія публічного виступу

Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Психологія як наука

50. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені

51. Соціальна психологія як наука

52. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

53. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

54. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини
55. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації
56. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

57. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

58. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

59. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

60. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

61. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

62. Психология личности военнослужащего

63. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

64. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

65. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

66. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

67. Психология преступной личности

68. Пути решения экологических проблем глазами психолога

69. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

70. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности
71. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
72. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

73. Психология - "Казус"

74. Психология рекламы

75. Психология: Дружба

76. Психология

77. Зарождение и развитие психологии

78. Сравнительный анализ отечественной и Американской социальной психологии

79. Психология

80. Психология деятельности

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

81. Основы психологии предпринимательского мышления

82. Психология национальной идентичности

83. Основы психологии

84. Психология

85. Проблема способностей в психологии

86. Психология конфликта. Философия возникновения, пути разрешения
87. Психология семейных отношений
88. Учебные материалы курса "Социальная психология"

89. Юнг. Аналитическая психология

90. Социальная психология как наука

91. Теоретическая психология (ответы на экзамене)

92. Психология и ее предмет

93. Психология конфликта

94. Общественное мнение, как предмет изучения социальной психологии

95. Психология чувств

96. Проблема одиночества в психологии

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

97. Любовь как эмоция и ее исследования в психологии

98. Психология математических способностей

99. Психология конфликтов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.