Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Міжнародний університет фінансів Криворізька філія Курсова робота з дисципліни: Гроші та кредитна тему: Методи рефінансування центральним банком комерційних банків Студента III курсу групи Ф-2000’/Т Ступак Лілії Вячеславівни Науковий керівник Панчук А.Г. Робота допущена до захисту “ ” р. Захищена “ ” р. з оцінкою Підписи викладачів м.Кривий Ріг 2001р. Міністерство освіти і науки України Міжнародний університет фінансів Криворізька філія Рецензіяна курсову роботу студента III курсу групи Ф-2000’/ТСтупак Лілії Вячеславівни Курсова робота з дисципліни: Гроші та кредит Дата отримання роботи на рецензування: “ ” р. Рецензент (прізвище, ім’я та по-батькові, вчене звання, вчений ступінь) Зміст рецензії: робота допущена до захисту “ ” року Рецензент (підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові) Підпис рецензентазасвідчую (підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові) М.П. Вступ Серед інструментів грошово-кредитної політики важливе значення має політика, яку проводить НБУ як кредитор в останній інстанції. У країнах із розвинутими ринковими відносинами Центральний банк надає кредити комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам, рефінансуючи їхні активні операції, тобто здійснюючи переоблік комерційних векселів і надаючи ломбардний кредит. Національний банк України також використовує зазначені вище види кредитування. В основних напрямках грошово-кредитної політики України йдеться про те, що для підтримання необхідної ліквідності банківської системи НБУ продовжуватиме здійснювати рефінансування комерційних банків через: - операції РЕПО; - ломбардні кредитування; - кредитні аукціони. Передбачається переказати на рефінансування комерційних банків близько 500 млн. грн., що дасть можливість комерційним банкам інтенсивніше здійснювати кредитні підтримування конкретної економіки. Політика рефінансування буде сприяти подальшому розвитку економіки, що є актуальним у перехідний період. Мета даної роботи – розкрити методи рефінансування Центральним банком комерційні банки. Головні задачі: - розкрити відносини між Центральним банком та комерційними банками; - визначити економічну сутність і значення кредитів, що надаються Центральним банком комерційним банкам; - ознайомитися з еволюцією кредитних відносин НБУ з комерційними банками; - розкрити метод рефінансування комерційних банків за допомогою проведення кредитних аукціонів; - розкрити метод рефінансування Центральних банків під заставу державних цінних паперів; - ознайомитись з досвідом Центральних банків зарубіжних країн з кредитуванням комерційних банків. Для написання роботи використано законодавчі і нормативні документи, підручники, наукові посібники, наукові статті в журналах та газетах таких економістів: А.Н.Мороза, Б.С.Івасіва, Я.Чайковського, М.Ф.Пуховкіної, І.Сп’як, М.Баб’юк та інших. В роботі використано методи дедукції і індукції, збору і обробки інформації. Переходимо до характеристики відносин між Центральним банком та комерційним банком. Розділ 1 Відносини між центральним банком та комерційним банком Центральні банки у переважній більшості країн не вступають у безпосередні взаємовідносини з підприємствами, організаціями та населенням, а здійснюють кредитно-розрахункове обслуговування інших банківських установ, уже через них впливаючи на економічні процеси.

Тому функція “банку банків” передбачає діяльність Центрального банку як міжбанківського розрахункового центру та кредитора основної інстанції. З метою забезпечення безперешкодної організації розрахунків у господарстві комерційні банки відкривають кореспондентські рахунки в Центральному банку, на яких зберігаються певні суми коштів і через які здійснюються розрахунки між банками. Крім того, Центральний банк встановлює норми обов’язкових резервів у відповідній пропорції до розміру у комерційних банках. Депонування таких резервів у Центральному банку здійснюється для забезпечення гарантії платежів за депозитами, а також регулювання кредитних можливостей комерційних банків. Акумуляція цих сум на рахунках у Центральному банку дає можливість використовувати їх для надання короткострокових кредитів комерційним банкам на поновлення тимчасового браку коштів. Центральний банк у такий спосіб забезпечує стабільність функціонування своєї банківської системи, діючи як кредитор основної інстанції, що дає змогу запобігати масовому банкрутству банків унаслідок якоїсь несподіваної фінансової паніки. Тому Центральний банк повинен мати постійну можливість надавати такі кредити навіть тоді, коли це суперечить іншим цілям його діяльності (наприклад, боротьбі з інфляцією). Крім кредитування і розрахунків, на Центральний банк як “банк банків” досить часто покладаються обов’язки з ліцензування і контролювання діяльності інших кредитних установ країни. Центральний банк встановлює обов’язкові для комерційних банків правила здійснення операцій, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, розробляє необхідні кваліфікаційні вимоги до керівництва працівників банківських установ. Ця діяльність Центрального банку має на меті запобігати зловживанням у банківській сфері, забезпечити стабільну роботу кредитних інститутів, безпеку вкладів юридичних і фізичних осіб, зменшення ризику банкрутств в економіці в цілому. Отже, головна функція Центрального банку – це діяльність як міжбанківського розрахункового центру та кредитора останньої інстанції. Більш глибше функцію Центрального банку як кредитора комерційних банків, розглянемо в наступному розділі. Розділ 2 Еволюція кредитних відносин НБУ з комерційними банками З початку створення Національного банку України (1991 р.) кредитні відносини між ним та комерційними банками мали не ринковий, а суто адміністративний характер. НБУ здійснював кредитні емісії і спрямовував кошти на завершення розрахунків шляхом заліку взаємної заборгованості між підприємствами, на покриття дефіциту державного сектору економіки. Це відбувалося або безпосереднім кредитуванням НБУ окремих суб’єктів (кредити уряду, іншим органам державного управління), або через продаж ресурсів комерційним банкам (кредити на завершення розрахунків шляхом заліку). Між комерційними банками ресурси розподілялися з урахуванням розміру статутного фонду, мережі банківських установ тощо. Кредитні емісії здійснювалися відповідно до постанов Верховної Ради України, указів Президента України та рішень кабінету Міністрів України. Наприклад, у 1992 р. кредитна емісія становила 1 трлн.

крб. І була спрямована на забезпечення заліків взаємної заборгованості підприємств, поповнення їх облікових коштів, фінансування сільськогосподарських підприємств тощо. У 1993 р. Обсяги кредитної емісії збільшилися в 30 разів і становили близько 30 трлн. крб., 70 % яких через різні канали було спрямовано на фінансування агропромислового комплексу. Емісійні кредити надавалися в той час за пільговими відсотками (ставками), які були значно нижчими, ніж темпи інфляції, що прискорювало процес обезцінення грошей. Після 1993 р. згідно з рішенням найвищих державних органів обсяги кредитних емісій почали зменшуватися. Це дало змогу НБУ розпочати запровадження економічно обгрунтованої системи регулювання грошового ринку з відповілними інструментами і завдяки цьому стабілізувати грошово- кредитний ринок, інфляцію, а відтак – і вартість національних грошей. Поступово почались запроваджуватись операції, спрямовані на підтримання ліквідності комерційних банків через кредитні аукціони, ломбардне кредитування та операції РЕПО. Кредити комерційним банкам для підтримання їхньої ліквідності до 1994 р. надавалися опосередовано. Тобто відповідно до рішень законодавчих та виконавчих органів централізовані цільові кредити одержували безпосередньо клієнти (підприємтсва та організації). Такі кредити нерідко потрапляють неплатоспроможним клієнтам, які підтримувалися державою, і досить часто не поверталися. Це ускладнювало стан з ліквідністю комерційних банків і вимагало нових емісійних кредитів. Практика надання емісійних кредитів несплатоспроможним клієнтам була припинена із запровадженням у 1994 р. кредитних аукціонів, чере які ресурси надходили в комерційні банки, далі – в економіку. У 1995 р. НБУ відмовився від кредитування суб’єктів господарювання, що також сприяло зміцненню економічних відносин з комерційними банками. НБУ припинив також виділення ресурсів комерційним банкам для кредитування на пільгових умовах, тобто під пільгову процентну ставку . З 1995 р. почала запроваджуватися практика проведення цільових кредитних аукціонів з продажу кредитів комерціним банкам для кредитування підприємств, що потребують державної фінансової допомоги. У 1996 р. НБУ в механізмі кредитування комерційних банків застосувало ломбардне кредитування під заставу державних цінних паперів та угод РЕПО. Це стало можливим лише в умовах створення і розвитку ринку державних цінних паперів, який перші кроки зробив у 1995 р. У 1997 р. для рефінансування комерційних банків (тобто одержання ними позик з метою надання кредитів власним клієнтам). НБУ випусти в обіг понад 38 % платіжних засобів, через аукціоніи за обліковою ставкою 21,7 % (у 1996 р. – 52,6 %), шляхом ломбардного кредитування – більш як 37 % за обліковою ставкою 31,4 % (у 1996 р. – 64, 3 %, у 1998 р. – 54,4 %), операцій РЕПО – більш як 16 % за обліковою ставкою 21,8 % (у 1998 р. – 54,1 %), за допомогою інших засобів більш як 8 % за обліковою ставкою 19,7 % (у 1998 р. – 47,8 %). Отже, НБУ, по суті, припинив прямі кредитування дефіциту державного бюджету і перейшов до ринкового механізму регулювання грошово-кредитних відносин, у якому цільне місце належить кредитним відносинам з комерційними банками та іншими кредитними установами.

Центральный банк продает или покупает валюту, чтобы влиять на ее курс, или покрывает разницу между спросом и предложением, чтобы оставить его на прежнем уровне. Это методы прямого воздействия. Однако когда отток капитала становится очень большим, валютные резервы центрального банка в случае его стремления поддержать стабильный курс национальной валюты быстро истощаются. Тогда ЦБ РФ может применить косвенные меры воздействия на валютный курс, основными из которых являются изменение резервной нормы и учетной ставки. Резервная норма это часть банковских депозитов которые коммерческие банки не имеют права использовать для осуществления своих операций. Регулируя ее, государство увеличивает или уменьшает совокупную денежную массу в стране, что в свою очередь уменьшает или повышает валютный курс Учетная ставка это процент по ссудам, которые предоставляет Центральный банк коммерческим банкам. Ее рост снижает желание коммерческих банков получить кредиты и тем самым уменьшает денежное предложение в стране а понижение увеличивает и то, и, соответственно, другое

1. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

2. Аналіз діяльності комерційних банків

3. Місце Центрального Банку РФ в банківській системі

4. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

5. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

6. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")
7. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
8. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

9. Облік та аудиту комерційних банках

10. Правовой статус Центрального Банка РФ

11. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

12. Денежно-кредитная политика центральных банков

13. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

14. Банковская система России. Роль центрального банка России

15. Европейская система центральных банков: организация и задачи деятельности

16. Роль центрального банка

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

17. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на деятельность коммерческих банков России

18. Комерційний банк

19. Формы и функции центральных банков

20. Статус Центрального банка и основы его деятельности

21. Место центрального банка в банковской системе

22. Нормативы Центрального Банка Российской Федерации
23. Организационная и функциональная структура Центрального Банка России
24. Организация деятельности центрального банка

25. Основные направления денежно-кредитной политики Центрального банка

26. Основные функции Центрального Банка

27. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

28. Правовые основы деятельности Центрального банка РФ по надзору за кредитными организациями

29. Роль центрального банка в реформировании экономики

30. Функции и полномочия Центрального Банка Российской Федерации

31. Функции Центрального Банка РФ

32. Центральные банки

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Анализ современной денежно-кредитной политики Центрального банка РФ

34. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

35. Взаимоотношения Центрального банка РФ с коммерческими банками и другими кредитными организациями

36. Денежно-кредитная политика Центрального банка России в 2007 году

37. Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации

38. Деятельность Центрального банка России
39. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах
40. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

41. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

42. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

43. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

44. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

45. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

46. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

47. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

48. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Центральный банк

50. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

51. Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки в филиале коммерческого банка

52. Центральный банк РФ как субъект бюджетного процесса

53. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

54. Использование статистических методов в оценке деятельности коммерческого банка
55. Учет и контроль привлеченных денежных средств в депозиты и вклады банка на примере Филиала ОАО Банк "Менатеп
56. Европейский банк реконструкции и развития. Банки Украины

57. Процентна політика комерційного банку

58. Центральный банк, назначение, функции, операции

59. Центральный банк и его функции

60. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

61. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

62. Кредитная политика коммерческого банка на примере "Народный банк Казахстана"

63. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

64. Маркетингова діяльність комерційного банку

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

65. Методи управління банківськими ризиками

66. Механизм обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКФ Банк")

67. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

68. Оценка методов установления, начисления и взыскания процентов по кредитам в коммерческом банке

69. Оцінка фінансового стану комерційного банку

70. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях
71. Совершенствование деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт на примере ОАО "МДМ Банк"
72. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку

73. Центральний банк Російської Федерації

74. Центральный банк и его функции

75. Центральный банк как орган банковского регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций

76. Центральный банк России: функция денежно-кредитного регулирования

77. Центральный Банк Российской Федерации, его функции

78. Центральный Банк РФ и его функции

79. Доходи та витрати комерційного банку

80. Комерційні банки та їх види

Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

81. Анализ коммерческой деятельности банка на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс банк"

82. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

83. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

84. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

85. Анализ и совершенствование деятельности коммерческого банка (на примере ОАО "АК БАРС" Банк)

86. Контроль та аудит діяльності комерційного банку
87. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення
88. Розв’язання лінійних задач методами лінійного програмування

89. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

90. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

91. Методи оцінки інвестиційних проектів

92. Внебюджетные фонды и Центральный Банк Российской Федерации

93. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

94. Метод конечных элементов

95. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

96. Методы исследования в цитологии

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

97. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

98. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

99. Метод радиоавтографии в биологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.