Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: „ Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці ” за спеціальністю 8.050103 «Міжнародна економіка» Київ – 2009 РЕФЕРАТ магістерської роботи студента Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Тема магістерської роботи: „ Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці ” Загальний обсяг роботи складає 92 сторінки. Містить 3 таблиці, 22 рисунка, 62 джерела посилань, 4 додатки. Актуальність дослідженої проблеми базується на необхідності об’єктивного оцінювання глибини фінансової кризи 2008 2009 рр. в Україні, динаміки її розвитку і обсягів руйнівної дії. Об’єктом магістерської роботи є фінансовобанківська криза в Україні. Робота мала за мету отримання об’єктивних оцінок впливу світової фінансової кризи на діяльність банківської системи України, оцінювання ефективності заходів НБУ по стримуванню розвитку фінансової кризи в банківській системі Україні та розробка пропозицій по удосконалення застосування інструментів подолання наслідків світової фінансової кризи в Україні. Магістерська робота містить в собі наступні напрямки дослідження: Сутності процесів глобалізації та світової фінансової глобалізації; Сутності та сучасного стану світової фінансової системи; Історії та причин виникнення світових фінансовобанківських криз; Розвитку світової фінансової кризи 2008 року в розвинених країнах та в Україні; Рівня «глибини» фінансової кризи в банківській системі України; Заходів та інструментів подолання наслідків світової фінансової кризи як на макрорівні України і її банківської системи, так і на мікрорівні комерційного банку ВАТ АБ «Укргазбанк». Практичне значення магістерської роботи полягає в тому, що її результати можуть бути використані фахівцями в цій галузі. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ, ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1 Понятійне визначення та основні ознаки процесу економічної та фінансової глобалізації сучасного світового господарства 1.2 Світова фінансова система та сутність світових фінансових банківських криз Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ 2.1 Аналіз фінансових банківських криз у розвинених країнах світу та основних інструментів їх подолання 2.2 Дослідження банківської фінансової кризи в Україні в сучасних умовах 2.3 Можливість використання Україною досвіду розвинених країн світу щодо подолання банківських фінансових криз Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ДЕМПФІНУВАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 3.1 Основні важелі та шляхи демпфінування у вітчизняній практиці 3.2 Програма подолання наслідків світової банківської фінансової кризи в Україні 3.3 Рекомендації щодо підвищення ефективності інструментів подолання наслідків світової фінансової банківської кризи в Україні Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ ВСТУП Глобальна світова фінансова криза 2007 2008 рр.

— це глибока фінансова криза, яка, розпочавшись з банкрутства великих фінансових установ в США, швидко розрослась у глобальну кризу, призвела до банкрутства декількох великих європейських банків, падіння різних біржових індексів та значного падіння вартості акцій і товарів по всьому світу. Негативні події на світових ринках суттєво вплинули і на економіку та фінансовий сектор України. Хоча Національний банк докладав чимало зусиль, країна отримала підтримку з боку МВФ, було створено стабілізаційний фонд та вжито цілу низку інших заходів, в Україні поки що не вдалося остаточно зупинити розвиток негативних тенденцій. Проблемам розвитку глобалізаційних процесів, їхнього впливу на різні сфери суспільного життя, особливостям формування фінансової системи в сучасних умовах присвятили свої роботи вітчизняні та іноземні фахівці, науковці й практики, зокрема Т. Левіт, А. Тейлор, М. Обстфелд, Г. Гескюере, Д. Лук'яненко В. Лукашевич, І. Хоминич, А. Макушкін, А. Архипов, В. Захожай та інші. Для розуміння проблем сучасної „архітектури” світової фінансової системи велике теоретико-методологічне значення мають праці таких західних учених, як Дж. Бхагваті, А. Деміркуг-Кунта, У. Духрова, Е. Детрагаче, М. Кауфмана, П. Кругмана, К. Муза, К. Омає, Дж. Стігліца, Дж.Сакса, Дж. Сороса, Дж. Стюарта, Б. і Р. Ярбургів. Серед вітчизняних вчених-дослідників проблематики глобальної фінансової системи слід назвати роботи Л.О. Бакаєва, О.Г. Білоруса, В.С. Будкіна, І.В. Бураківського, Д.Г. Лук’яненка, О.М. Мозгового, В.Є. Новицького, Ю.М. Пахомова, О.В. Плотнікова, А.М. Поручника, О.І. Рогача, Л.В. Саакадзе, В.С. Савчука, В.І. Сіденка, С.В. Сіденко, А.С. Філіпенка, у роботах яких важлива увага приділяється контексту глобальної фінансової системи та визначаються чинники і напрямки убезпечення національної економіки від ризиків експансії глобального світу. Актуальність теми магістерської роботи полягає в необхідності об’єктивного оцінювання глибини фінансової кризи 2008 2009 рр. в Україні, динаміки її розвитку і обсягів руйнівної дії . Об’єктом магістерської роботи є фінансово-банківська криза в Україні. Предметом магістерської роботи є фінансові характеристики діяльності банківської системи України у період початку та поточного розвитку наслідків світової фінансової кризи в фінансовій системі України. Метою магістерської роботи є отримання об’єктивних оцінок впливу світової фінансової кризи на діяльність банківської системи України, оцінювання ефективності заходів НБУ по стримуванню розвитку фінансової кризи в банківській системі Україні та розробка пропозицій по удосконалення застосування інструментів подолання наслідків світової фінансової кризи в Україні. Завданнями магістерської роботи є дослідження: Сутності процесів глобалізації та світової фінансової глобалізації; Сутності та сучасного стану світової фінансової системи; Історії та причин виникнення світових фінансово-банківських криз; Розвитку світової фінансової кризи 2008 року в розвинених країнах та в Україні; Рівня «глибини» фінансової кризи в банківській системі України; Заходів та інструментів подолання наслідків світової фінансової кризи як на макрорівні України і її банківської системи, так і на мікрорівні комерційного банку ВАТ АБ «Укргазбанк».

Методологічну основу магістерської роботи становлять історичний, системно-структурний підхід до аналізу економічних процесів і зв’язків. Дослідження базується на використанні методів наукової абстракції, діалектичному методі пізнання, методах статистичного, логічного, кількісного аналізу та експертних оцінок. Джерельною та статистичною базою магістерської роботи є дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, матеріали Міністерства економіки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку з реконструкції та розвитку, фінансова звітність діяльності ВАТ АБ «Укргазбанк» за 2008 2009 роки. Практична цінність результатів магістерської роботи полягає у виявленні об’єктивного рівня «глибини» банківської кризи 2008 2009 рр. в Україні та обґрунтуванні ефективності застосування ряду фінансових важелів стабілізаційного та рекапіталізаційного рефінансування банків Національним банком та урядом України, що підтверджується практикою та може бути використано спеціалістами антикризового менеджменту в даній галузі. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ, ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1 Понятійне визначення та основні ознаки процесу економічної та фінансової глобалізації сучасного світового господарства Провідним напрямком світогосподарського розвитку останніх десятиліть (особливо останнього) є поступовий перехід багатьох країн до економіки відкритого типу. Він передбачає ліквідацію державної монополії зовнішньої торгівлі, використання різних форм спільного підприємництва, організацію зон вільного підприємництва, інтеграцію господарського комплексу в світове господарство та світовий ринок . Розгортання процесів глобалізації є однією з основних ознак сучасного розвитку світового господарства, які справляють суттєвий вплив на систему міжнародних економічних відносин, трансформують напрями і визначають тенденції розвитку національних економік. На мою думку, під глобалізацією світового господарства доцільно розуміти процес посилення взаємозв’язку національних економік країн світу, що знаходить своє вираження в утворенні світового ринку товарів і послуг, фінансів; становленні глобального інформаційного простору, перетворенні знання в основний елемент суспільного багатства, виході бізнесу за національні кордони через формування ТНК, впровадженні і домінуванні в повсякденній практиці міжнародних відносин і внутрішньополітичного життя народів принципово нових і універсальних ліберально-демократичних цінностей тощо. Основними наслідками глобалізації є поступове перетворення світового простору в єдину зону, де безперешкодно переміщаються капітали, товари, послуги, де вільно поширюються ідеї й пересуваються їхні носії, стимулюючи розвиток сучасних інститутів і шліфуючи механізми їхньої взаємодії. Глобалізація, таким чином, має на увазі утворення міжнародного правового й культурно-інформаційного поля, свого роду інфраструктури міжрегіональних, у т.ч

Подібна філософія проповідується майже в кожній «єврейській» (російськомовній) газеті. Геббельс міг би тільки позаздрити. Генерал Шарон називає Ізраїль «другом» Америки. Шкода, що американці не можуть читати російськомовну пресу. В іншому випадку, вони б згадали одне народне прислів’я: «О Господи! Позбав мене від таких “друзів”, а з ворогами я впораюсь сам». ІЗ БЕЗДАРНОСТІ — В «ГЕРОЇ» Непомітно, крок за кроком, сіоністи зуміли втягти Америку у війну проти арабів. Не секрет, що Ізраїль використовує терористичні методи, якими послуговувались гітлерівські окупанти. І в цій війні проти палестинських арабів, США завжди беззастережно підтримували Ізраїль зброєю, фінансами, шпигунською інформацією й політично на всіх рівнях. Тобто США стали співучасниками у війні на стороні Ізраїлю. Коли влітку 2001 року в Дурбаї, на сесії ООН, президент Буш за «проханням» генерала Шарона бойкотував рішення світового співтовариства, терпіння арабів закінчилося. І вже 11 вересня Америка отримала удар відплати. Цей акт не можна називати терором

1. Перша світова війна. Причини та характер

2. Світові ринки зброї та військового спорядження

3. Поняття та структура світового ринку

4. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

5. Історія світової банківської системи

6. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
7. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду
8. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

9. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

10. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

11. Public Relations: світовий та український досвід

12. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

13. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

14. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

15. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

16. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Туризм та його вплив на світову економіку

18. Значення і світова слава Тараса Шевченка

19. Туриз як галузь світового господарства

20. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

21. Банківські операції

22. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945
23. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр
24. Місце Центрального Банку РФ в банківській системі

25. Банківські операції

26. Банківські операції з пластиковими картками

27. Банківські рахунки

28. Банківські ризики

29. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

30. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

31. Арабські країни після ІІ світової війни

32. Великобританія після Другої світової війни

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители

33. Головні події Другої світової війни

34. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

35. Друга світова війна і Україна

36. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

37. Перша Світова війна у світовій історії

38. Причини Першої світової війни
39. Радянізація західних областей України після Другої світової війни
40. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

41. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

42. Україна у Другій світовій війні

43. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

44. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

45. Українське бароко як явище світової культури

46. Гамлет як герой світової літератури

47. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

48. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики

49. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

50. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

51. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

52. Місце і роль США у світовому господарстві

53. Світова організація торгівлі

54. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку
55. Світовий ринок нафти
56. Світовий ринок чаю

57. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

58. Тероризм як проблема світового масштабу

59. Кон’юнктура світового ринку золота

60. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

61. Міжнародна політика і світовий політичний процес

62. Сучасні світові ідеології

63. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

64. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

65. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

66. Екологічні проблеми Світового океану

67. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

68. Інтеграція у світове господарство

69. Особливості світового господарства материка Північна Америка

70. Світова організація торгівлі
71. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них
72. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

73. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

74. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

75. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

76. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

77. Свідомість та творчість

78. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

79. І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила

80. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

81. Національний банк України та особливості його функціонування

82. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

83. Формування та розвиток банківської системи України

84. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

85. Банківська система України та проблеми її реформування

86. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів
87. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
88. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

89. Організація обліку в магазині "Світанок"

90. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

91. Енергетика та паливно-енергетичний баланс світу

92. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

93. Інтернет-банкінг та Інтернет-трейдінг

94. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

95. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

96. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

98. Міжнародні фінансові організації та їх роль

99. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.