Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Українська література XI—XII століть

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Реферат на тему: „Українська література XI-XII століть” Найдавніша писемна література на нашій землі постала на основі двох джерел: усної словесності, твореної продовж попередніх віків, а з прийняттям християнства — із засвоєння візантійсько-болгарського культурного експорту. Про залишки найдавніших епічних сказань, билинну творчість, календарно-обрядову, епічні уривки, які увійшли до &quo ;Повісті врем'яних літ&quo ;, я докладно оповів у своїй книзі &quo ;Мисленне дерево&quo ;, яка вийшла в Києві в 1989 р., і тут повторюватися не буду. Можна вважати цю книгу продовженням тієї: там досить, наскільки змога, повно окреслено те із язичницької української літератури, що дійшло до нашого часу. Про загадкову &quo ;Велесову книгу&quo ; я спеціально висловився у статті, надрукованій у журналі &quo ;Хроніка-2000&quo ;1. Про явище билинотворення я докладно оповідаю в книзі &quo ;Українські билини&quo ; (К., 2003; друге видання — 2004). Система жанрів Київської Русі-України (термін &quo ;Україна&quo ; вперше зафіксовано в Іпатівському літописному зводі під 1185 і 1189 роками) не була широка: література, творена для потреб християнської церкви грецького обряду, морально-навчальні твори, проповіді, агіографічні писання (житія святих), тлумачення Святого Письма, полемічна література, апокрифічна, переклади окремих книг Біблії, підручні книги для шкільного навчання, служебка та світська література (остання часто вбирала в себе твори духовні, але творилися вони для світських потреб), літописи, героїчні піснеспіви, які часом входили у літописи як складова їхня частина, й переклади творів з арсеналу візантійської та західноєвропейської літератур (як, наприклад, &quo ;Олександрія&quo ;). Дуже часто ця література анонімна (літописи анонімні тому, що є фактично збірниками писань різних авторів), але іноді твори мають індивідуальний характер, інколи знаємо їхнього автора. Властивістю деяких творів є те, що їх важко приписати конкретному часові, бо укладалися й творилися продовж десятиліть, тобто в різних редакціях (повніших і коротших), доки не здобували свого остаточного канонічного вигляду. Фактично ця література з'явилася в XI ст., і до нашого часу, ясна річ, дійшли її тільки окрушини, які й спробуємо тут розглянути. Найдавнішими пам'ятками вважаються такі. &quo ;Номоканон, або Кормча книга&quo ; — це збірник постанов і норм, прийнятих візантійською церквою від апостольських часів до останнього вселенського собору, з поясненнями; входило сюди і світське візантійське законодавство. &quo ;Руська правда&quo ; — це звід законів Київської держави, отже художньої літератури ці твори не стосуються. Відтак найдавнішим оригінальним твором треба вважати &quo ;Слово про закон та благодать&quo ; Іларіона2, складене у міжчассі 1037—1050 рр., за жанром своїм це проповідь. Іларіон був київським митрополитом, поставленим без участі царгородського патріарха. Вже в той час існувало два типи проповіді: повчання й протопанегірик із прославленням якоїсь значної особи, тут маємо проповідь-похвалу. Саме на цій основі деякі дослідники вважають, що &quo ;Слово про закон і благодать&quo ; — це твір віршовий.

Про те, що проповідь у той час могла здобувати віршову структуру, свідчать проповіді Кирила Турівського; отже, вона проказувалася (можливо, речитативом) як напівспівний твір, хоч у даному випадку зробити остаточний висновок важко: поетична структура тут хоч і можлива, але ще невиразна. Загалом, щоб установити поняття поезії в тому часі, треба спеціально на цій проблемі зупинитися, бо досі як поетичний твір Київської Русі-України розглядалося лише &quo ;Слово о полку Ігоревім&quo ;, ніби унікальна пам'ятка давньої поезії і майже ніколи — у контексті розвитку поезії в той час, хоч іще О. Потебня, а за ним Іван Франко висловили резонну думку, що коло поетичних пам'яток у тому часі було ширше. Так, перечитуючи &quo ;Повість врем'яних літ&quo ;, І. Франко писав: &quo ; Проходячи епізод за епізодом нашого найстаршого літопису, я переконався, що вони майже всі. зложені віршами, не силабічними, а тонічними з нерівним числом складів, але з досить рівномірним числом наголосів, так званим музичним розміром&quo ;3. Виходячи з цієї тези у ряді останніх видань коло поетичних пам'яток того періоду було розширене. До &quo ;Антології української поезії&quo ;, том І, що вийшов у Києві в 1984 р., мною було введено &quo ;Хвалебну пісню Борису і Глібу&quo ; з &quo ;Повісті врем'яних літ&quo ;, &quo ;Слово в неділю по Великодні&quo ; Кирила Турівського і вперше розбито на поетичні рядки &quo ;Слово Данила Заточника&quo ; та &quo ;Слово про погибель Руської землі&quo ;, а з пізнішого часу подано цього ж типу (&quo ;поетичне Слово&quo ;) пам'ятку — &quo ;Слово о Лазаревім воскресінні&quo ;, на поетичну структуру якого вказав той-таки Іван Франко. У книзі першій антології &quo ;Марсове поле. Героїчна поезія на Україні X — першої половини XVII століть&quo ;, що вийшла в Києві у 1988 р., я подав переклади анонімних епічних уривків із &quo ;Повісті врем'яних літ&quo ; за розбивкою на поетичні рядки Івана Франка і збережені поетичні уривки &quo ;Слова о Романі Великім&quo ; з &quo ;Галицько-Волинсько-го літопису&quo ;. Василь Яременко у своєму виданні &quo ;Повісті врем'яних • літ&quo ;4 зробив спробу виділити з літопису всі поетичні структури, частково, на мою думку, правильно, а частково передавши куті меду, тобто не всі його виділення можна сприйняти беззастережно. В. Німчук у статті &quo ;Давньокиївські написи — пам'ятки літератури XI—XII ст.&quo ;5 цілком слушно вказав: &quo ;Кілька софійських написів мають: виразні ознаки так званих кондакарних, або молитвословних, віршів. Суть кондакарної системи віршування полягає в тому, що її нерозскладеною ланкою є змістова одиниця, яка творить найпростіше (або більш складне) речення. Така одиниця не розпадається на стопи (як у силабо-тонічному вірші), ні на склади та їхні групи (як у силабічному вірші) і не пов'язується з сусідніми одиницями за принципами, характерними для інших систем віршування: римами, асонансами і т. д. Для кондакарної системи віршування характерні: 1) відсутність рими, 2) різне число складів у вірші, хоча й окреслене певними межами (від 5 до 15—16), 3) різна кількість наголосів у вірші, однак у певному діапазоні — від 2 до 5 (а в окремих випадках і до 6).

Прояви кондакарного віршування деякі автори знаходять у &quo ;Слові о полку Ігоревім&quo ;. Отже, кондакарний вірш — це вільний несилабічний вірш&quo ;. Дослідник слушно вважає, що кондакарний вірш походить від візантійського вірша, а зрештою від біблійного. Головною ознакою кондакарного вірша є система ритмічних сигналів, &quo ;які маркірують початок рядків&quo ;. Будучи загалом згодні із цим визначенням, подамо свої уточнення: кондакарний вірш уживався у церковній службі: стихарі, кондаки тощо; можна вважати, що він уживався і в тодішній проповіді (безсумнівно в К. Турівського і гіпотетичне в Іларіона) і був тільки підвидом тодішньої поезії, певною мірою поєднуючись із нею — саме тією, що виникала на місцевому ґрунті. Отже, крім кондакарної системи, назвемо її так, архаїчна українська поезія творилася з кількох пластів: героїчно-дружинного, моралістичного, обрядового та билинного. До героїчно-дружинної та моралістичної поезії треба віднести поетичні &quo ;Слова&quo ;, названі вище. Про те, що це була поезія, свідчать звістки про музичний супровід при співі, як це вимічаємо у &quo ;Слові о полку Ігоревім&quo ;: &quo ;Не десять соколів на стадо лебедів пускає, а свої віщі персти на живії струни накладає, — вони вже самі князям славу рокотали&quo ;6; у &quo ;Слові Данила Заточника&quo ;: &quo ;Вострубімо, як у злотоковані труби, в розум ума свойого, почнімо бити, як у органи срібні, у знання мудрості своєї, висвистуючи на Богом одуховлених сопілках&quo ;7; у &quo ;Слові о Лазаревім воскресінні&quo ;: &quo ;Ударив Давид у гуслі, покладаючи персти свої на живії струни, сидячи в підземнім Аді, мовляє: &quo ;Заспіваймо весело, дружино, піснями&quo ;8. Зазначимо, що в останньому випадку (у післякнязівський період) поетичні засоби дружинного &quo ;Слова&quo ; передалися твору моралістичному). Цілком у комплекс дружинної поезії входять епічні тексти, введені в літописи. Це була піднесена поезія, яка поширювалася в усній традиції і тільки випадково в уривках чи повністю була записана книжниками давніх часів. Ця традиція мала поширення, в такій поетиці було складено &quo ;Похвалу князю Вітовту&quo ; 1428 р. і &quo ;Слово про битву під Оршею 1515 року&quo ;, де є, до речі, пряма вказівка, що перед нами таки поетична пам'ятка: &quo ;О пречистая і премудрая главо! Як тебе я назву і як похвалю! Покірливістю язика мойого і художеством ума мойого&quo ;9. Ця поетика натурально передалась у героїчні піснеспіви пізнішого часу, зокрема в думи, в яких використано той-таки несилабічний вірш із музичною строфою, який збагатився дієслівною спорадичною римою. Вперше спорадична рима проскакує в найдавніших пам'ятках: &quo ;Слові о полку Ігоревім&quo ;, &quo ;Слові в неділю по Великодні&quo ; К. Турівського та &quo ;Слові про погибель Руської землі&quo ;. Є вона і в проповідях Серапіона. Отже, традиція героїчного співу в такому словесному оформленні продовжилася на нашій землі і, консервуючись, утримувалася аж по XIX ст. За падінням князівської Київської держави ця традиція, як уже говорилося, з'єднується зі &quo ;Словом&quo ; церковно-дидактичним, яке також має характер архаїчної поезії (&quo ;Слово о Лазаревім воскресінні&quo ;), потім переходить у &quo ;похвали&quo ; Литовсько-руської держави, а вже тоді в українські думи.

Поляки переконали його, що укранська провдна верства ще не доросла до самостйно державност. ¶ вони довели це десятками фактв з укрансько стор. Трохи тих фактв подали  ми тут. А. Гтлер не хотв взяти Фнляндю до складу сво мпер. Й. Сталн не хотв зробити Фнляндю сателтом Московщини. Чому? Бо обидва знали, що фнни не зважають на жертви, коли йдеться про незалежнсть Фнлянд. ¶з усього сказаного бачимо, що малоросйство не  самим московством. Бачимо, що москволюбство це напрям (орнтаця), а малоросйство ( тепершня його удосконалена форма малоукранство) це паралч думки  вол; це атрофя природнього потягу до свободи; це брак ври в усе шляхетне, високе; це зникнення сторично памят; це зникнення нацонального нстинкту; це пригноблююче почуття сво особисто  нацонально нижчост, меншвартост. Це каптуляця перед бом. Коротко це ДУХОВНЕ рабство, а з нього  рабство розумове та фзичне. ¶ншими словами малоросйство ( малоукранство) це духовне ВИРОДЖЕННЯ (дегенераця) людини до рвня свйсько тварини. «Московська лтература, полтична  неполтична, рзн органзац  парт, буржуазн  соцалстичн, цлими серями плодили на Укран перекинчикв

1. Українська культура першої половини ХІХ століття

2. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

3. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

4. Постмодернізм та українська історична наука

5. На рубежі століть

6. Культура початку ХХ ст Українська музика
7. Українська держава П. Скоропадського
8. Українська та зарубіжна культура

9. Объединение монгольских племен в XI - XII вв.

10. Новгород в XI - XII вв.

11. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

12. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

13. Українська мова у медіапросторі

14. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

15. Українська мова серед інших слов’янських мов

16. Українська спеціальна лексика

Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина

17. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

18. Україна на рубежі XXI століття

19. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

20. Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

21. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

22. Українська повстанська армія
23. Українська революція (1917-1920 роки)
24. Українська національна кухня

25. Українська культура 1980–90-х років

26. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

27. Українська культура: становлення та розвиток

28. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

29. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

30. Українська народна пісенність

31. Українська асоціація якості

32. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки

33. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

34. Українська національна ідея

35. Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть

36. Українська діаспора

37. Філософські традиції німецького містицизму XIV-XVI століть

38. Економіка України на початку ХХІ століття
39. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття
40. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

41. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

42. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

43. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

44. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

45. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

46. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

47. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

48. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

49. Східні слов’яни у VI–XI столітті

50. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

51. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

52. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

53. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

54. Український театр другої половини ХІХ століття
55. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)
56. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

57. Німецька література XVII століття

58. Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"

59. Роль українського міста в літературі

60. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

61. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

62. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

63. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

64. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

66. Атомна енергетика України і РПС

67. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

68. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

69. Государство Русь (IX - начало XII в.)

70. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
71. Громадянство України
72. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

73. Законы XII таблиц - памятник рабовладельческого права (Контрольная)

74. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

75. Львівський музей українського мистецтва

76. Культура поведения за столом. История и современность

77. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

78. Культура Руси (Времен XII века)

79. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

80. Кризис родового строя и возникновение холопства на Руси конца Х- начала XI века

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Социально-политическая борьба в Новгороде XII- нач. XIII вв.

82. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

83. Новгород в XII – XV веках

84. Настройка рабочего стола в Windows

85. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

86. Л. М. Лемкуль "Праздничный стол"
87. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)
88. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

89. Автоматизированный электропривод механизма перемещения стола продольно-строгального станка

90. Эпидемии и пандемии Руси XI-XIV вв. по материалам летописей

91. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

92. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

93. Стратегическое управление (укр)

94. Из истории морских походов в VII-XII вв.

95. Русские земли во времена феодальной раздробленности. Русь удельная в XII-ХIII вв.

96. Англия до середины XI века

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Древняя Русь в начале XII в

98. Государственный строй и право Новгорода и Пскова в XII-XV вв

99. Франция XI - XV веков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.