Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз доцільності виробництва фотосторожа з пульсуючим променем

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст1. Вступ 2. Опис приладу 3. Аналіз ринку 4. Оцінка рівня якості виробу 4.1 Вихідні положення 4.2 Обгрунтування системи параметрів 4.3 Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів 5. Розрахунок собівартості виробу 5.1 Калькуляція собівартості 5.1.1 Сировина та матеріали 5.1.2 Покупні комплектуючі виробі, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій 5.1.3 Основна заробітна плата 5.1.4 Додаткова заробітна плата 5.1.5 Відрахування на соціальні заходи 5.1.6 Загальновиробничі витрати 5.1.7Адміністративні витрати 5.1.8Витрати на збут 6. Визначення ціни виробу 6.1 Нижня межа ціни 6.2 Верхня межа ціни 6.3 Договірна ціна 6.4 Визначення мінімального обсягу виробництва продукції 7. Висновки 1. ВСТУП Метою курсової роботи є систематизація і закріплення теоретичних знань в галузі економіки та організації виробництва і використання їх для техніко-економічного обґрунтування новацій. В курсовій роботі будемо проводити аналіз доцільності виробництва фотосторожа з пульсуючим променем. Для цього проведемо опис нового виробу проаналізуємо ринок; проведемо оцінку якості виробу, розрахунок собівартості, визначимо ціну виробу та мінімальний обсяг виробництва. 2. ОПИС ПРИЛАДУПідсилювач низької частоти (далі – ПНЧ) простий і надійний, має малі габарити, мінімальне число зовнішніх пасивних елементів, широкий діапазон напруг живлення. ПНЧ можна використовувати у складі музичного аудіокомплексу, саббуфера, стереофонічних систем до персонального комп’ютера. Схема електрична зображена на рис.1. Рис.1. Схема електрична ПНЧ ПНЧ в складі багатьох систем є новим товаром і повинен задовольнити потреби, які мають вищі показники якості, надійності, низьку собівартість, малі розміри. ПНЧ складається з друкованої плати та навісних елементів, які на ній розміщені. Плата розміщена в корпусі. Підсилювач є закінченим вузлом і призначений для встановлення в складних аудіосистемах. Основні технічні показники підсилювача наведені в табл.1 Таблиця 1 Основні технічні показники ПНЧ напруга живлення, В потужність виходу, Вт діапазон робочих частот, Гц навантаження на виході тип мікросхеми кількість навісних елементів нижня верхня 9-22 2х4,5 40 2 гучномовця по 4 – 60 Ом A7235P 14 3. АНАЛІЗ РИНКУ Продаж виробу буде здійснюватись на внутрішньому ринку України та в країнах СНД. Продаж планується проводити як оптовим покупцям, так і в роздріб у фірмових магазинах та в інших представництвах фірми. Також буде організовано гарантійне та післягарантійне обслуговування приладів в усіх фірмових магазинах та в усіх представництвах фірми. Орієнтований обсяг виробництва буде складати 5000 шт/рік. Головні конкуренти на ринку є такі добре відомі світові фірми, як EC, Rohm, RF , PA ASO IC, SO Y, HI ACHI, Mo orola, oshiba, PHILIPS, PIO EER. Найбільше наближеним по технічним характеристикам до розробленого пристрою є ПНЧ на мікросхемі ВА5304 фірми Rohm (рис. 2) Рис.2. ПНЧ на мікросхемі ВА5304 фірми Rohm Основні технічні показники підсилювача фірми Rohm наведені в табл.2 Таблиця 2 напруга живлення, В потужність виходу, Вт діапазон робочих частот, Гц навантаження на виході тип мікросхеми кількість навісних елементів нижня верхня 9-15 2х3 20 2 гучномовця по 4-20 Ом ВА5304 16 4.

ОЦІНКА РІВНЯ ЯКОСТІ ВИРОБУ 4.1 Вихідні положення Оцінка рівня якості приладу проводиться з метою порівняльного аналізу визначення найбільш ефективного в технічному відношенні варіанта інженерного рішення. Така оцінка проводиться на стадіях створення нової і модернізації діючої техніки, при впровадженні її в виробництво, в процесі проведення функціонально вартісного аналізу тощо. Для оцінки рівня якості виробу використовується коефіцієнт технічного рівня (), який розраховується для кожного варіанту інженерного рішення: (1) де – коефіцієнт вагомості -го параметра якості -го варіанта в сукупності прийнятих для розгляду параметрів якості; – оцінка -го параметра якості -го варіанта виробу; – кількість параметрів виробу. При наявності кількісної характеристики виробу коефіцієнт технічного рівня можна визначити за формулою: , (2) де – відносний (одиничний) -й показник якості. 4.2 Обґрунтування системи параметрів виробу і визначення відносних показників якості На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізовувати виріб, вимог замовника, а також умов, які характеризують експлуатацію виробу, визначають основні параметри виробу, які будуть використані для розрахунку коефіцієнта технічного рівня виробу. Відносні показники якості по будь-якому параметру , якщо вони находяться в лінійній залежності від якості, визначаються за формулами: (3) Або (4) де РНі, РБі – числові значення -го параметру відповідно нового і базового виробів. Формула (3) використовується при розрахунку відносних показників якості, коли збільшення величини параметра веде до покращення якості виробу і формула (4) – коли зі збільшенням величини параметра якість виробу погіршується. Порівняльна характеристика параметрів нового і базового виробів наведена в табл.3. Таблиця 3 Характеристика параметрів нового і базового виробів Параметр Умовне позначення Абсолютне значення параметру Показн. якості новий базовий 1. Напруга живлення &Del a;U=UП1-UП2 В 9 9 2,2 22 15 2. Потужність виходу Вт 9 6 1,5 3. Діапазон робочих частот &Del a;f=fН-fВ Гц 40 20 1,0 кГц 20 20 4. Навантаження на виході &Del a;R=R1-R2 Ом R1 4 4 3,5 R2 60 20 Тип мікросхеми 5. вага 6. об’єм гр см3 V A7235P 7 2 ВА5304 5 1,6 0,7 0,8 7. Кількість навісних елементів шт 14 16 0,9 Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів Вагомість кожного параметра в загальній кількості розглянених при оцінці параметрів визначається методом попарного порівняння. Оцінку проводить експертна комісія, кількість членів якої повинна дорівнювати непарному числу (не менше 7 чол.). Експерти повинні бути фахівцями у даній предметній галузі. Після детального обговорення та аналізу кожний експерт оцінює ступінь важливості параметрів шляхом присвоєння їм рангів Результати експертного рангування даються в табл. 4. Обчислимо суму рангів кожного показника: де -ранг і-го параметра, визначений j-м експертом; –число експертів. Обчислюємо середню суму рангів (Т): де –кількість оцінюваних параметрів; - загальна сума рангів, що дорівнює: Далі визначаємо відхилення суми рангів кожного параметру (Ri) від середньої суми рангів (Т): Сума всіх повинна = 0.

Таблиця 4 Результати рангування параметрів № параметра Ранг параметра за оцінкою експерта Сума рангів Ri Відхилення 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 1 1 2 2 10 -18 324 2 3 3 4 4 4 3 4 25 -3 9 3 4 4 3 3 3 5 3 25 -3 9 4 5 5 5 5 5 4 5 34 6 36 5 6 6 7 7 7 6 7 46 18 324 6 7 7 6 6 6 7 6 45 17 289 7 2 1 2 2 2 1 1 11 -17 289 Сума 0 1280 Обчислюємо та загальну суму квадратів відхилень: Визначаємо коефіцієнт узгодженості: Визначена розрахункова величина W порівнюється з нормативною Wн (якщо WWн, визначені данні заслуговують на довір’я і придатні до використання ). Для електровимірювальних і радіотехнічних виробів Wн=0,77 . Порівнявши WWн – робимо висновок - розрахунки зроблені вірно. Використовуючи отримані від кожного експерта результати рангування параметрів проводиться попарне порівняння всіх параметрів. Результати порівняння заносяться до таблиці 5. Таблиця 5 Попарне порівняння параметрів Найменування показників Експерти Сумарна оцінка Числове значення коефіцієнта важливості 1 2 3 4 5 6 7 1 і 2 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 1 і 3 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 1 і 4 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 1 і 5 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 1 і 6 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 1 і 7 &g ; &l ; &g ; &g ; &g ; &l ; &l ; &g ; 1,5 2 і 3 &g ; &g ; &l ; &l ; &l ; &g ; &l ; &l ; 0,5 2 і 4 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 2 і 5 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 2 і 6 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 2 і 7 &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; 0,5 3 і 4 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &l ; &g ; &g ; 1,5 3 і 5 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 3 і 6 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 3 і 7 &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; 0,5 4 і 5 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 4 і 6 &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; &g ; 1,5 4 і 7 &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; 0,5 5 і 6 &g ; &g ; &l ; &l ; &l ; &g ; &l ; &l ; 0,5 5 і 7 &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; 0,5 6 і 7 &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; &l ; 0,5 В даний час найбільш широко використовуються наступні значення коефіцієнтів переваги () : де – параметри, які порівнюються між собою. На основі числових даних (таблиці 5) складають квадратну матрицю - розрахунок вагомості параметрів (таблиця 6) Таблиця 6 Розрахунок вагомості параметрів Параметри Параметри Перша ітерація Друга ітерація 1 2 3 4 5 6 7 1 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 10 0,204082 68,5 0,21746 2 0,5 1,0 0,5 1,5 1,5 1,5 0,5 7 0,142857 43 0,136508 3 0,5 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 0,5 8 0,163265 50,5 0,160317 4 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 0,5 6 0,122449 36,5 0,115873 5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 4 0,081633 26,5 0,084127 6 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,0 0,5 5 0,102041 31 0,098413 7 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 9 0,183673 59 0,187302 Разом 49 1 315 1 Розрахунок вагомості (пріоритетності) кожного параметра проводиться за наступними формулами: , де – вагомість -го параметра за результатами оцінок всіх експертів; визначається як сума значень коефіцієнтів переваги () даних усіма експертами по -му параметру. Результати розрахунків заносяться в таблицю 6.

Новицький, сотник Раєвський, сотник Жданович, пор. Гудимчук, д-р Турчманович та наш начальник штабу отаман Зубатий-Щербатюк — обстоювали другий варіянт. Я особисто був за другим варіянтом, але остаточного рішення не виносив, поки не отримав директиви від Президента А. Лівицького. Президент абсолютно забороняв допуститися до масового братовбивства і наказував маневрувати так, щоб не доводити до жодних боїв з українцями. Його мотиви: — нема політичної доцільности збільшувати число армії напередодні окупації України червоною Москвою. — нема політичної необхідности армії без держави в підпіллі боротися за панівне становище серед свого народу. Це допустиме тільки тоді, коли є державна влада. Директива Уряду УНР була для нас законом. Ми пішли по лінії другого варіянту. Цю нашу постанову п. Лебедь пояснив собі, як слабість української «демократичної гнилі». Яка тактика була правильніша? На це дасть відповідь хіба історія України, а не ми — суб'єктивні учасники подій. Події розвивалися шаленим темпом. З кожним днем збільшувався масовий терор лебедівської отаманії проти свого власного народу

1. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

2. Оцінка доцільності отримання патенту

3. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

4. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

5. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

6. Аналіз обліку витрат виробництва
7. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району
8. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

9. Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

10. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

11. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

12. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

13. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

14. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

15. "Реквием" Анны Ахматовой

16. Анна Андреевна Ахматова

Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Анна Герман

18. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

19. Ресурси виробництва

20. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

21. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

22. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны
23. Толстой: Анна Каренина
24. Аничков мост

25. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

26. «Романность» лирики Анны Ахматовой

27. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

28. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

29. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

30. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

31. С. Есенин. "Анна Снегина"

32. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки

33. Роман "Анна Каренина"

34. Анна Ахматова

35. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

36. Ана

37. "Поэма без героя" Анны Ахматовой

38. Анна Ахматова
39. Маркетинговий аналіз ситуації
40. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

41. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

42. Опера Гаэтано Доницетти "Анна Болейн" (Anna Bolena)

43. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

44. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

45. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

46. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

47. Аналіз прибутковості

48. Основні напрямки фінансового аналізу

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

49. Аналіз діяльності комерційних банків

50. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

51. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

52. Затрати виробництва, ціна і прибуток

53. Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД

54. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки
55. Аничков мост
56. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

57. Анна Бретонская

58. Анна Ахматова. Северная звезда

59. Анна Австрийская

60. Ванг Ан (Wang An)

61. Анна Алексеевна

62. Анна Васильевна

63. Анна Ярославна

64. Анна Леопольдовна

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

65. Ахматова Анна Андреевна

66. Ахматова Анна

67. Облік і аналіз фінансових результатів

68. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

69. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

70. Анна Иоанновна
71. Анна Андреевна Ахматова. Поэма без героя
72. Аничков мост

73. Критичний аналіз статті В. Гуденафа «Malayo-Polynesian Social Organisation»

74. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

75. Поэзия "серебрянного века". Анна Ахматова

76. «Мысль семейная»: роман графа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»

77. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

78. Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

79. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

80. Технічний аналіз фондового ринку

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Аналіз банківської діяльності

82. Аналіз банку Укрсоцбанк

83. Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

84. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

85. Аналіз доходів та витрат банку

86. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр
87. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL
88. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

89. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

90. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

91. Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"

92. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

93. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

94. Умови праці на виробництві

95. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

96. Види електричних травм. Розподіл виробництва за ступенем пожежної безпеки

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Нещасні випадки на виробництві

98. Організація охорони праці на виробництві

99. Рекордисти з швидкості і повільності пересування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.