Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство аграрної політики України Полтавської державної аграрної політики Кафедра економічної теорії та економічних досліджень Міждисциплінарна курсова робота з дисциплін загальноекономічної підготовки на тему «Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин» 2010 Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 1.1 Сутність, функції та види економічної конкуренції і особливості її проявів у сучасні та вітчизняній економіці 1.2 Сучасні проблеми становлення конкурентного підприємницького середовища та його захист в Україні РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКОВИХ СТРУКТУР ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ: МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 2.1 Значення, умови існування та механізм досконало конкурентних фірм і галузей 2.2 Неповна конкуренція і монополія в економіці України. Соціально-економічні наслідки монополії 2.3 Монополістична конкуренція та олігополія в сучасній економіці РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ПРІОРІТЕТИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛТИКИ В УКРАЇНІ 3.1 Ресурсний потенціал економічного зростання як фактор конкурентоспроможності національної економіки 3.2 Конкурентоспроможність робочої сили: макроекономічний аспект 3.3 Значення інновацій для підйому конкурентоспроможності України ВИСНОВКИ Список використаних джерел Додатки Вступ Сучасна світова економіка перебуває у стані глибоких змін, коли традиційні принципи та орієнтири структуризації та розвитку національного господарства втрачають свою дієвість через такі процеси як глобалізація, активний технічно-інформаційний прогрес. Виникає потреба у оновленні теорії та практики. Зокрема поняття «конкуренція» та «конкурентні відносини» потребують глибшого аналізу. Проблема конкуренції в економічній науці є завжди актуальною, хоча поняття конкуренція, методи конкурентної боротьби та механізм конкуренції є досить детально проаналізованими багатьма дослідниками. Зокрема цими поняттями займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як А.Сміт, Д.Рікардо, Д.С.Міль, К.Маркс, А.Маршал, Ф.Еджуорт, Ф.Курно, Дж.Робінсон, Е.Чемберлін, Дж.Кейнс, Й.Шумпетер, Ф.А.Хайек, Ф.Найт, К.Р.Макконелл, С.Л.Брю, М.Портер, Г.Л.Азоєв, Д.Ю.Юданов, І.Дахно, А.Гальчинський, А.Чухно. Кожен з них залежно від свого часу відкривали певні сторони конкуренції. Сама конкуренція є невід’ємною складовою ринкових відносин, тому вона піддається еволюції, як саме поняття так і методи її досягнення на практиці. Тобто поняття «конкуренція» завжди потребує додаткового вивчення та аналізу. Сьогоднішня тенденція до глобальної інтеграції змушує пристосовуватися національним економікам до специфіки міжнародного ринку, що потребує нових конкурентних відносин, нової структуризації ринку. На сучасному етапі конкуренція є важливим та дієвим механізмом, який забезпечує високоефективність, пропорційність та динамічність ринкових відносин як у галузі виробництва, так і реалізації товарів чи послуг. Проблематика конкуренції є особливо гострою і для національної економіки України. Останні роки існування України як незалежної країни вказали на ряд помилок , які перешкоджають подальшому розвитку багатьох сфер, зокрема і економічної.

Пріоритетним питанням у розвитку економіки є забезпечення конкурентоспроможності національного виробника, досягнення її високого рівня. Але ми маємо ряд проблем пов’язаних з недосконалістю конкурентної та антимонопольної політики, невизначеністю конкурентної тактики та стратегії. Це зумовлено відсутністю необхідної бази: інституціональної структури, інструментів, спеціалістів, досвіду та інше – що також потребує детального дослідження такого ринкового явища як конкуренція. РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИТЕМИ І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 1.1 Сутність, функції та види економічної конкуренції і особливості її проявів у сучасній та вітчизняній економіці Конкуренція є основною частиною ринкової економіки, тому вона пройшла великий шлях розвитку. Класична та неокласична економічні школи трактували конкуренцію, як суперництво за найбільш вигідні умови виробництва та збуту товарів. При чому, до уваги бралися лише дві форми конкуренції – чиста конкуренція та монополія, як повна її протилежність, існування чогось середнього не передбачалося. Справжню революцію даного поняття спричинили Дж.Робінсон та Е. Чемберлін, які більшою мірою відобразили реальну ситуацію на ринку. Були детально розглянуті олігополія та монополістична конкуренція, а чиста конкуренція трактувалася як недосяжна, зауважуючи, що в реальній економіці не існує умов для чистої конкуренції. Отже, в сучасній економічній науці має місце чотири основних типи конкуренції. Чиста конкуренція має місце при існуванні на ринку таких умов: присутність на ринку великої кількості учасників, що, як правило, перешкоджає впливу на ціну товару; товари та послу повинні бути однорідними; входження та вихід з ринку повинні бути безперешкодними; володіння однаковою інформацією про товар, ринок, виробництво учасниками ринку; однакова забезпеченість ресурсами. При монополії на ринку існує єдиний товаровиробник певного виду продукції, він має повну владу на формування ціни, забезпечення пропозиції даного товару. При спробі входження на ринок конкуренти зустрічаються з рядом перешкод: патенти та авторські права, монопольне володіння рідкісними ресурсами компанією-монополістом, високі капітальні та інвестиційні затрати для початку справи. Монополія не є абсолютно негативним явищем, в деяких галузях присутність великої кількості учасників є небажаною ситуацією через їх технічну специфіку. Тоді має місце природна монополія. На приклад, вона характерна для комунального господарства, залізничної дороги, державних організацій. Ці галузі або належать державі, або знаходяться під її контролем. Найпоширенішою формою конкуренції є монопольна конкуренція. Вона поєднала в собі як елементи досконалої конкуренції, так і монополії. Монопольна конкуренція є результатом диференціації товарів з метою, кожної фірми виділити свою продукцію, яка може мати велику кількість аналогів. Тобто, при вході на ринок суб’єкт пропонує певний товар чи послугу, який відрізняються від інших товарів чи послуг, представлених в даний час на ринку, але мають схожі корисні властивості, і зіштовхується з великою кількістю конкурентів.

Особливістю недосконалої або монопольної конкуренції є те, що поняття самої конкуренції значно розширилося, і конкурентна поведінку може виникнути між різногалузевими виробниками. Наприклад, якщо покупець має певну суму грошей і хоче її витратити, то перед ним постає питання, що придбати, і це може бути не вибір між буханкою хліба 1-го чи 2-го Хлібозаводу, а або придбати хліб, або поповнити рахунку на мобільному телефоні. В цей момент вибору оператор мобільного зв’язку та Хлібозавод стають конкурентами, їх метою стає переконання, що їх товар є найпотрібнішим. При недосконалій конкуренції зростає вплив такого фактору як інформація, що може суттєво впливати на попит продукції. Олігополія існує при невеликій кількості товаровиробників певної продукції на ринку, що дає їм змогу більше впливати на конкурентів різними маркетинговими прийомами, ніж це можливо при недосконалій конкуренції. В окремих випадках, з метою одержання більшого прибутку олігополісти можуть об’єднуватися. Таким видом олігополії є картель. Картель дає змогу його членам домовлятися про розподіл ринків збуту, розподіл ресурсів та встановлення договірної ціни, яка буде значно вищою за ринкову, але все ж нижчою від монопольної. В більшості країн світу картель є забороненою практикою. Відповідно, можна дати узагальнене визначення конкуренції. Економічна конкуренція – це складна система взаємодії суб’єктів ринку, результатом якої є досягнення компромісів: рівноважного розподілу ресурсів, капіталів та прибутків – для сторони продавця-виробника, та максимальне задоволення потреб покупця – відповідні якісна та цінова сторони товару чи послуги. Стосовно конкуренції існують різні концепції, в кожній з яких їй приділяють певні її функції. Концепція, конкуренція як елемент ринкового механізму. Тут конкуренція є механізмом, що врівноважує попит та пропозицію, скоординовую та узгоджує поведінку суб’єктів ринку. Вона діє через попит, пропозицію та ціну. За структурною концепцією, конкуренцію розглядають як критерій, за яким визначається тип структури галузевого ринку: ринок чистої конкуренції, монополії, монополістичної конкуренції чи олігополії. Поведінкова концепція – конкуренція розглядається як змагальність на ринку. Більшість сучасних визначень конкуренції даються згідно цієї концепції. Тобто конкуренція є поведінкою суб’єктів ринку, а саме, це боротьба підприємців за одержання прибутку шляхом використання найвигідніших умов виробництва, збуту продукції. Закон України трактує конкуренцію як змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, мають можливість вибрати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання, не може визначити умови обороту товарів на ринку. Функціональна концепція – конкуренція як боротьба старого з новим. Для того, щоб стати лідером потрібні абсолютно нові ідеї, впровадження не тільки нових товарі та послуг, а створення зовсім нових ніш в економіці витісняючи старі; потреба в радикальних інноваціях.

Няко «випадковост» форми, порядку розташування «лтер» генного набору (алфавту) нема, як нема випадковост в розташуванн лтер у газет: адже автор розташову х з смислом так, щоб цей смисл був переданий ншим. Те саме  в бблйних текстах! Повна аналогя! Взьмемо дискусю, що трива десятилттями, про смисл стор, сутнсть сторичного процесу, сторичн «монади» тощо [Див.: Ерофеев Н. А. Что такое история.P М 1976; Ясперс Карл. Смысл и назначение истории.P М., 1994]. ¶сторики не можуть «охопити» сторичний процес як щось логчно цльне тому, що займаються поверхневими явищами, а марксисти до того ж пдсилюють ц явища «базисними» матеральними факторами буття. Щоб пояснити сторичний процес чи життя сторичного народу, потрбно розшифрувати закладену в нього Програму зрозумти Первсне Слово. А це Слово   сакрал «основа», або алгоритм, або «корнь», з якого «вироста» вся жива система людини як бо-соцального феномена й етносу в цлому. Дедал бльше сучасних вчених подляють думку, що Украна ма свй сакрал свою священну сторю

1. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

2. Сутність і форми експертної профілактики

3. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

4. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

5. Економічна сутність та форми оплати праці

6. Поняття та сутність менеджменту
7. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
8. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

9. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

10. Сутність і значення соціального страхування

11. Сутність та соціальне призначення держави

12. Поняття "культура" та її сутність

13. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

14. Поняття та сутність ефективності управління

15. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

16. Сутність та зміст контролю

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

17. Предмет політології, сутність та зміст

18. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

19. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

20. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

21. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

22. Виникнення та сутність екологічного маркетингу
23. Закон вартості: сутність та основні функції
24. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

25. Сучасні форми та системи оплати праці

26. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

27. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

28. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

29. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

30. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

31. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

32. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

34. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

35. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

36. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

37. Сутність держави

38. Сутність і сфера міжгалузевого управління
39. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав
40. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

41. Канонизация танцевальных форм в процессе становления и развития русского народного танца

42. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

43. Сутність маркетингу

44. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

45. Сутність спонсорства

46. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

47. Міжнародні контракти: сутність структура види

48. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры
Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

49. Поняття і сутність менеджменту

50. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

51. Сутність організаційних змін

52. Форми та методи державної підтримки експортерів

53. Болонський процес - сутність, концепції, методика

54. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями
55. Сутність педагогічного спілкування
56. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

57. Сутність лібералізму

58. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

59. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

60. Сутність соціальної роботи

61. Основні організаційні форми та види туризму

62. Сутність неореалізму

63. Сутність державного фінансового контролю

64. Сутність і призначення санації підприємств

Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

65. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

66. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

67. Ефективність виробництва та фактори її зростання

68. Общедолевое присвоение: сущность, организационно-правовые формы и значение в развитии хозяйства

69. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

70. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік
71. Сутність Кейнсіанської теорії
72. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

73. Сучасні форми та системи оплати праці

74. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

75. Ринкова конкуренція: значення та види

76. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

77. Соціологія: становлення та сучасність

78. Ринкова пропозиція та ринок досконалої конкуренції

79. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

80. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. «Экономическая конкуренция. Её формы и роль в развитии экономики»

82. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

83. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

84. Значение художественной литературы в становлении школьников

85. Поняття та форми державного устрою

86. Необережність як форма вини
87. Свідомість та творчість
88. Філософська культура особи та її суспільна значущість

89. Виды конкуренции, их особенности и значение для характеристики рынка

90. Роль и значение финансовой системы Украины в становлении рыночных отношений

91. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

92. Институт собственности по гражданскому праву и его значение в становлении рыночной экономики в России

93. Життя та діяльність І.П.Котляревського

94. Формы, значения и функции английского языка

95. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

96. Значение художественной литературы в становлении школьников

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Факторы становления начальных форм ответственности личности

98. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

99. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.