Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Государственное регулирование, Таможня, Налоги Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Одесская Национальная Академия Связи им. А.С. Попова Комплексное задание на тему: Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства. Выполнил: студент гр. ИЭД-62 Колесник С.Н. Одесса 2003 Роль державного регулювання в сучасній економіці. У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної економічної системи важлива роль належить державі. Держава протягом всієї історії свого існування поряд із задачами підтримки порядку, законності, організації національної оборони, виконувало визначені функції в сфері економіки. Державне регулювання економіки має довгу історію - навіть у період раннього капіталізму в Європі існував централізований контроль над цінами, якістю товарів і послуг, процентними ставками і зовнішньою торгівлею. У сучасних умовах будь-яка держава здійснює регулювання національної економіки, з різним ступенем державного втручання в економіку. Особливо зростає роль державного регулювання в умовах економічної кризи. Світовий досвід показав, що вихід із кризи можливий лише при твердій централізації державної влади і проведенні нетривіальних заходів для забезпечення економічного росту. Так було з західноєвропейськими країнами в післявоєнний період, і з латиноамериканськими (Чилі, Аргентиною, Бразилією) зовсім недавно. Державне регулювання фінансового ринку і грошового обігу – одна з найважливіших і самих складних задач держави. Добре продумана і правильно організована політика в області фінансів – найважливіший фактор успішного розвитку економіки будь-якої країни. Однієї з найголовніших причин нинішньої кризи в нашій країні – непродумана політика держави в області фінансів. Фінансовий ринок – ринок короткострокових, середньострокових і довгострокових кредитів і фондових цінностей, тобто акцій, облігацій і інших цінних паперів. Основними сегментами фінансового ринку є: ринок грошового капіталу (кредитів), ринок цінних паперів, валютний ринок. Усі сегменти фінансового ринку дуже тісно взаємозалежні між собою. Найменші зміни на одному з них відразу волочуть зміни на інших. Так, наприклад, продаж Центральним банком державних облігацій (операція на ринку цінних паперів) веде до звуження грошової бази, що робить гроші більш дорогими, і, у свою чергу, викликає підвищення процентних ставок по кредитах, тобто відбиває на ринку грошового капіталу. Основними учасниками фінансового ринку виступають: держава, фізичні особи, підприємства, банки, пенсійні фонди, страхові компанії, пайові інвестиційні фонди. Незважаючи на сучасну тенденцію дерегулювання фінансової системи, ступінь централізації і державного контролю залишається значною. Методика впливу Центрального банку на ринкову економіку. НБУ організований у 1991р. на базі колишньої Української республіканської конутори Держбанку СРСР і її обласних керувань. Він являє собою систему єдиного банку і включає – центральний аппарат у м.Київ, Кримське республиканськке і 24 обласних відділення. Управління НБУ діють від його імені в межах наданих їм повноважень і функцій. Вони підзвітні Правлінню банку. Структурним підрозділом Національного банку виступає апарат инколації.

Керівним органом Центробанку України є Правління, склад якого призначається Президентом і Президією Верховної Ради України по представленню Голови Верховної Ради терміном на 4 роки.НБУ не є незалежним, він підлеглий Верховній Раді й оперативно підлеглий Кабінетові міністрів України. Голова правління НБУ входить до складу кабміну. Верховна Рада щорічно затверджує основні напрямки грошово- кредитної політики, а також розглядає звіт про роботу НБУ і затверджує роподіл його прибутку. Практику НБУ, його оперативна діяльність по грошово- кредитному регулюванню координується, він із програмою дії і практичної роботи кабміну України. Законодавство України визначело побудову банківської системи відповідно до дворівневого принципу організації. НБУ є банком 1-го рівня. Він виконує традиційні функції характерні для Центрального банку держави: є емісійним кредитним центром держави, банків-банків і банка-уряду. НБУ надане монопольне право на випуск грошей і виконуе фінансування державних витрат у межах доходів, що надійшли, у бюджет, а також отриманих кредитів. Цим самої позначена кредитна основа сукупного грошового обігу України. На НБУ покладена відповідальність за створення матеріально-технічної бази виробництва власної валюти (гривні), він визначає організаційно-технічні основи здійснення, готівково-грошового обороту 1) Правила перевезення, збереження і інкасації готівки; 2) Правила виконання касових операцій банками і господарськими суб'єктами; 3) Створює і керує резервними фондами, банками; 4) Установлює ступінь платоспроможності грошових знаків, як розрахунковий Центр країни НБУ встановлює правила проведення безготівкових розрахунків с суб'єктами, що хазяюють, а також гарантує, розрахунки між комбанками в Україні. Він представляє інтереси держави у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародніх фінансових установах. Найважливішою задачею банку виступає налагодження системи міжнародних міжбанківських розрахунків і в першу чергу з країнами СНД. НБУ встановлює правила і проводить реєстрацію комерційних банків на території України. Як банк-банків, він веде рахунки комерційних банків, установлює правила функціонування міжбанківського кредитного ринку в Україні. НБУ організує касове виконання бюджету банковскої системи України, надає кредити урядові України. На нього покладене виконання операцій по розміщенню державних цінних паперів, обслуговування внутрішнього боргу держави. Видача кредитів урядові здійснюється згідно рішення Верховної Ради України. НБУ заборонено фінансувати дефіцит державного бюджету, крім того на НБУ покладене виконання операцій, зв'язаних з функціонуванням валютного ринку України. Він, за згодою з кабміном України, установлює функціональний валютний курс національних грошей, створює валютні резерви организацій, операції з монетарними металами. На НБУ покладено регулювання банківських операцій, зв'язаних зі звертанням приватизаційних цінних паперів, установлення форм депозитів, приватизаційних паперів, встановлення умов їхнього обліку, збереження і погашення. Основною економічною задачею банку є забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

На її рішення спрямована система грошово-кредитного регулювання. НБУ - здійснює нагляд за діяльністю комерційних банківських відділень, філій представництв на території України. Він спрямований на забезпечення стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників, зміна зменшення витрат у діяльності комерційних банків. Зміст нагляду, обумовлених повноваженнями, установленими Законом України про банки і банківську діяльність. Функцію нагляду здійснює керування по Банківському Нагляді НБУ. Операції по нагляду виконують регіональні керування. НБУ відповідно до доведеної їм програмою, завданнями керування по банковскому нагляду. Забезпечення ринкової стабільності банків - необхідна умова ефективного функціонування економіки. Банк як комерційне підприємство, зацікавлений у найбільш прибутковому вкладенні наявних великих ресурсів. Законодавством України регулювання ліквідності комерційних банків можливо по національності, банк із використанням методів економічного адміністративного впливу. Відповідно до законодавства у своїй діяльності, комерційні банки зобов'язані дотримуватисть економічних пріоритетів встановлених національним банком. Рішенням НБУ встановлюється мінімальний розмір умовного фонду комерційного банку. Це регулює кількість знову створюваних комерційних банків. Оскільки кредитно-банківська система має важливе значення для економіки країни, вона служить об'єктом ретельного нагляду і регулювання, як з боку НБУ, так і з боку вищих органів державної влади і керування. Нагляд за комерційними банками і регулювання їхньої діяльності переслідує головним чином 2 мети: забезпечення стійкості і запобігання банкрутства банків. Обмеження концентрації капіталів у руках деяких банків з метою недопущення монопольного контролю над грошовим ринком. Це досягається шляхом установлення НБУ економічних нормативів, що регулюють діяльність комерційних банків, і здійснення нагляду за їхньою діяльністю. Для дотримання встановлених НБУ – економічних нормативів і запобігання санкцій з його боку, комерційні банки повинні проводити систематичну роботу. Політика НБУ спрямована на поступову лібералізацію валютного ринку України, початок давати позитивні результати. НБУ - орган, покликаний контролювати стан комерційних банків, давно і серйозно займатися створенням норм, оперуючи безліччю наданих йому важелів і періодично регулюючи банківські параметри. Наскільки ті або інші дії НБУ були ефективними, у той або інший період сказати складно, однак задоволене число прийнятих норм діяли довго або не дуже діяли, ну будемо об'єктивними. НБУ просунувся в реалізації всіх декларованих напрямків своєї діяльності, хоча й існують „білі плями”, але в цьому не можна звинувачувати тільки Центральний банк. Регулювання грошового обігу Центральним банком. Центральний банк впливає на грошовий обіг через ринок за допомогою ринкового механізму. Об'єктом впливу служать: . обсяг пропозиції грошей у наявній і безготівковій формах; . обсяг попиту; . ціна кредиту. Можливість впливу на пропозицію грошей забезпечується центральному банкові сполученням суб'єкта грошової емісії в її наявній і безготівковій формах і безпосереднього суб'єкта регулювання.

Какова взаимосвязь инфляции и безработицы? Каковы социально-экономические последствия инфляции? Одинаковы ли они для стран с разными экономическими условиями? Как диспропорции в развитии народного хозяйства СССР влияли на инфляционные процессы в стране? Каковы причины инфляции спроса и инфляции издержек в условиях планово-распределительной системы? Каковы специфические условия инфляции в России при переходе к рыночным отношениям? Какое влияние на сдерживание инфляционных процессов в России оказала денежно-кредитная политика государства? Каковы основные направления антиинфляционной политики государства? . Существуют ли пределы «сжатия» денежного оборота в борьбе с инфляцией? Каковы последствия в обслуживании ВВП денежными суррогатами для инфляционных процессов? См.: Антонов Н. Г. и Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: МАО Финстатинформ, 1995. -С. 18. Брегель Э. Кредит и кредитная система капитализма. - М.: ГФИ, 1948 - С. 485. Там же. См.: Кэмбелл М., Стэнли Б. Экономикс-принципы, проблемы и политика. Т. 1. -М.: Республика, 1992.-С. 163

1. Роль международных валютно-кредитных учреждений в организации международных кредитных отношений.

2. Роль Центрального банка в денежно-кредитной политике

3. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

4. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства

5. Основные направления денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ

6. Денежно-кредитная политика Центрального Банка России
7. Денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации
8. Денежно-кредитная система и инструменты политики Центрального банка

9. Денежно-кредитная политика Банка Англии

10. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

11. Роль денежно-кредитной политики на современном этапе

12. Экономическая роль банковской системы в общественном производстве. Денежно-кредитная политика

13. Денежно-кредитная политика национального банка Республики Казахстан

14. Денежно-кредитная политика

15. Кредитно-денежная политика в Республике Узбекистан

16. Денежно-кредитная политика государства

Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей

17. Роль банка в регулировании налично- денежного обращения

18. Банковская система. Денежнокредитная политика и ее проявление в Республике Молдова

19. Кредитно-денежная политика Узбекистана и Казахстана

20. Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика /на примере США/

21. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика

22. Денежно-кредитная политика: понятие, цели, основные концепции
23. Кредитно-денежная политика
24. Денежная кредитная политика государства

25. Денежно-кредитная политика зарубежных стран

26. Денежно-кредитная политика

27. Денежно-кредитная политика, ее эффективность

28. Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации

29. Кредитно-денежная и фискальная политики США

30. Кредитно-денежная политика государства и банковская система

31. Роль банка в регулировании налично-денежного обращения

32. Денежно-кредитная политика ЦБ России

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие

33. Кредитно-денежная политика ЦБ

34. Деньги: противоречия и непоследовательность денежно-кредитной политики современной России

35. Центральный банк Монголии и его денежная политика

36. Кредитно-денежная политика

37. Направления единой государственной денежно-кредитной политики

38. Сущность и цели денежно-кредитной политики
39. Центральный банк России: функция денежно-кредитного регулирования
40. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь

41. Денежно-кредитная политика

42. Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь

43. Денежно-кредитная политика в современной экономике

44. Денежно-кредитная политика НБУ как составная часть финансовой политики государства

45. Денежно-кредитная политика России на современном этапе

46. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ

47. Инфляция и роль Банка России в стабилизации денежного обращения

48. Кредитно-денежная политика цели и инструменты

Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Обязательные резервы как инструмент денежно-кредитной политики

50. Проблемы реализации денежно-кредитной и фискальной политики в Республике Беларусь

51. Кредитно-денежная политика

52. Кредитно-денежная политика как один из методов государственного регулирования экономики

53. Сущность и особенности денежно–кредитной политики

54. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)
55. Денежно-кредитные системы
56. Механизм денежно-кредитного регулирования

57. Роль и значение отчета о движении денежных средств как составной части бухгалтерской отчетности.

58. Кредитно-денежная система. Кредитная система РФ

59. Денежно-кредитная система

60. Роль Центрального банка в банковской системе

61. Кредитно-денежная система в условиях перехода к рыночной экономике

62. Деньги, банковское дело и денежная политика

63. Преступления в сфере кредитно-денежных отношений

64. Денежная политика государства

Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки

65. Различие между кейнсианскими и монетаристскими моделями денежной теории по вопросам денежной политики на примере портфельного подхода

66. Кредитная политика банка

67. Денежно-кредитная система и рынок ссудного капитала

68. Становление и развитие денежно-кредитной системы Франции

69. Кредитная система в структуре денежного хозяйства России

70. Кредитная политика банка на примере Волгоградского ОСБ
71. Кредитная политика коммерческого банка на примере "Народный банк Казахстана"
72. Методы кредитования в российских коммерческих банках и пути улучшения кредитной политики

73. Политика центральных и коммерческих банков

74. Роль центрального банка в реформировании экономики

75. Взаимоотношения Центрального банка РФ с коммерческими банками и другими кредитными организациями

76. Депозитные операции, их виды. Депозитная политика в кредитной организации (банке)

77. Денежные средств и их роль в организации расчетов между субъектами хозяйствования

78. Учет и анализ операций с денежными средствами в кассах и на счетах в банках

79. Аудит денежных средств в кассе, на расчетных, валютных и специальных счетах в банке

80. Анализ денежно-кредитной системы Республики Туркменистан

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Правовые аспекты денежно–кредитного регулирования

82. Денежная политика государства

83. Денежно-кредитная система Великобритании

84. Денежно-кредитная система и её структура

85. Денежно-кредитная система Украины. Экономический рост и экономическое развитие

86. Денежно-кредитная система Японии
87. Денежно-кредитное регулирование
88. Денежные потоки. Кредитные отношения на Украине

89. Денежный оборот, его структура и принципы организации. Функции кредита и их реализация в современных условиях. Национальный банк, главные цели его политики и деятельности

90. Кредитная политика банка на примере ООО КБ "Ренессанс Капитал"

91. Монетарный режим таргетирования основных показателей денежной сферы: уровень инфляции. Современная кредитная система Мексики

92. Сущность и основные элементы денежно-кредитной системы

93. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

94. Денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу по контракту на должностях прапорщиков, рядового и сержантского состава

95. Денежная система России

96. Денежные реформы в постсоциалистических странах

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Местные денежные эмиссии в России (1917-1920 гг.)

98. Правовой статус Центрального Банка РФ

99. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности

100. Витте, денежная реформа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.