Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

34- 34 - 1. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні 1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів. Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу. 1.2 Форми кредиту Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний. Фізичні особи - споживчий кредит (лише в національній грошовій одиниці). Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб'єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів - зобов'язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін. Об'єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, щодо яких продавцем надається відстрочка платежу. У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя, інші угоди про надання кредиту не укладаються. Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом: - сплати боржником за векселем; - передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ); - переоформлення комерційного кредиту на банківський. У разі оформлення комерційного кредиту не за допомогою векселя погашення такого кредиту здійснюється на умовах, передбачених договором сторін. Лізинговий кредит - це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту. Об'єктом лізингу є різне рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки, споруди, система телекомунікацій та ін.) майно. Суб'єктами лізингу можуть бути лізингодавець (суб'єкт господарювання, що є власником об'єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб'єкт, що домовляється з лізингодавачем на оренду про набуття права володіння та розпорядження об'єктом лізингу у встановлених лізинговою угодою межах), виробник (підприємство, організація та інші суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію товарно-матеріальних цінностей). Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна. Кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки. Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають у власності об'єкти іпотеки або мають поручителів, які надають під заставу об'єкти іпотеки на користь позичальника. Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільно використовувати: жилі будинки, квартири, виробничі будинки, споруди, магазини, земельні ділянки, що є власністю позичальника і не є об'єктом застави за іншою угодою.

Споживчий кредит - кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт жилих будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів, протягом 10 років. Строк кредиту встановлюється залежно від цілей об'єкта кредитування, розміру позики, плато­спроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10 років з дня його надання. Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою. Комерційний банк може надавати бланковий кредит тільки в межах наявних власних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах. 1.3. Кредитні операціїКредитні операції - це відношення між кредитором і дебітором (позичальником) із приводу наданих (одержання) у тимчасове користування коштів, їхнього повернення й оплати. При цьому мається на увазі саме утримання дій учасників відношення, насамперед банківських робітників. Кредитні операції банків і кредитних заснувань у першому наближенні діляться на: активні і пасивні. (Див. додаток таблицю 1.1) Таблиця 1.1 Кредитні операції Активні операції Пасивні операції Кредитування клієнтів. Кредитування інших банків. Депозити в інших банках. Кошти на резервному корсчете в центральному банку. Кошти на коррахунках в інших банках. Депозити клієнтів. Депозити банків. Кредити банків, у тому числі центрального. Інакше кажучи, кредитні операції містять у собі: позичкові операції і депозитні операції. Позичкові операції- це дії робітників банку (кредитних заснувань) по наданню і (або) одержанню кредитів, їхньому поверненню й оплаті відповідних відсотків, а депозитні операції - дії тих же робітників по розміщенню і (або) притягненню до себе внесків, їхньому поверненню й оплаті відсотків, що заподіються. Основний предмет позичкових операцій- кредит (позичка) як визначена сума грошей, що видається (утворюється), повертається, оплачується, відповідно депозитних операцій - внесок (депозит) як сума грошей і (або) інших цінностей (цінних паперів), що поміщається (застосовується), повертається, у необхідних випадках оплачується. Кредити, які надаються банками, поділяються за строками користування: а) короткострокові - до 1 року, б) середньострокові - до 3 років, в) довгострокові - понад 3 роки Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за його користування.

Короткострокові кредити можуть надаватись банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді. Середньострокові кредити можуть надаватись на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень. Довгострокові кредити можуть надаватись для формування основних фондів. Об'єктами кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію тощо. За забезпеченням: а) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами); б) гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи); в) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації); г) незабезпечені (бланкові). За ступенем ризику: а) стандартні кредити; б) кредити з підвищеним ризиком. 4. За методами надання: а) у разовому порядку; б) відповідно до відкритої кредитної лінії; в) гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов'язання). За строками погашення: а) водночас; б) у розстрочку; в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника); г) з регресією платежів; д) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу). (Див. таблицю 1.2.) Таблиця 1.2. Види кредитів Критерій Вид кредиту (позички) 1. Роль банку (кредитор або позичальник). -Активний -Пасивний 2. Термін. -До запитання (огульний) -Строковий, короткостроковий, середньостроковий довгостроковий 3. Призначення. - Позички торговим і промисловим операціям - Позички під нерухомість - Позички приватним особам - Позички фінансовим підприємствам - Позички фермерам - Позички на придбання або збереження цінних паперів - Інші позички 4. Ціль. -На збільшення капіталу (виробничих фондів) -На тимчасове накопичення засобів -На споживчі цілі населенню (споживчий) 5. Наявність і характер забезпечення. -Бланковий (незабезпечений) - Забезпечений заставою товарів або інших цінних паперів (ломбардний) гарантійним зобов'язанням або поручництвом 6. Засіб. - Кредит грошима - Кредит за допомогою акцептування векселя позичальника 7. Ступінь ризику. - З найменшим ризиком - З підвищеним ризиком - З граничним ризиком - Нестандартний Найважливішим елементом кредитної політики банку є використовуваний їм інструментарій для задоволення потреб клієнтів у позикових коштах, виражений у видах, що видаються банком позичок (кредитів): Чим різноманітніше цей інструментарій, тим повніше можуть бути задоволені індивідуальні потреби клієнтів. Водночас на вибір банком кредитного інструментарію впливають не тільки потреби клієнта, але і його особливості (фінансова надійність і ін.), а також можливості й інтереси самого банку. Позички класифікуються по різних ознаках. (Див. таблицю 1.3.) Таблиця 1.3. Розгорнута класифікація кредитів Критерії класифікації Види позичок 1. Джерела притягнення. Внутрішні (у межах своєї країни) Зовнішні (міжнародні) 2. Статус кредитора. Офіційні Неофіційні Змішані Міжнародних організацій 3. Форма надання. Готівково-грошова Рефінансування Переоформлення: -реструктуризація -надання нового кредиту 4.

Слід врахувати, що на початку грошової реформи в обігу було 366 трлн. карбованців, а товарних запасів тільки на суму 157 трлн. крб. Резерви іноземної валюти були недостатніми для того, щоб підтримати в цих умовах стабільний курс національної валюти до іноземних валют. Це означає, що в разі введення обмежень на обмін карбованців на гривні почалося б масове скуповування товарів, особливо тих, які легко реалізувати або можливо зберігати, а також скуповування іноземної валюти, що створило б тиск на валютний курс. Зважаючи на стихійний стрімкий процес, який охоплює короткий період часу, він неминуче зірвав би досягнуту напередодні реформи економічну стабільність і призвів би до суттєвого інфляційного сплеску та зриву валютного курсу. Негативні наслідки обмеження обміну карбованців на гривні проявляються також у відмові підприємств приймати карбованці при платежах за товари і послуги, формуванні різних цін на однакові товари і послуги залежно від валюти платежу, появі комерційних структур, які скуповують карбованці за півціни й отримують прибутки від такої діяльності

1. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

2. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

3. Аналіз діяльності комерційних банків

4. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

5. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

6. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
7. Активи комерційних банків
8. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

9. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

10. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

11. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

12. Сутність, види та канали комунікацій

13. Сутність та призначення фінансів

14. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

15. Поняття та сутність менеджменту

16. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

18. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

19. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

20. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

21. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

22. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
23. Сутність і значення соціального страхування
24. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

25. Сутність токсикоманії

26. Отруйні речовини та їх класифікація

27. Економічна сутність виробничих запасів

28. Облік та аудиту комерційних банках

29. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

30. Класифікація отруйних речовин

31. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

32. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

33. Поняття, сутність і зміст права

34. Сутність держави

35. Сутність і сфера міжгалузевого управління

36. Сутність Римського права

37. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

38. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет
39. Комп’ютерні віруси. Класифікація
40. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

41. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

42. Поняття "культура" та її сутність

43. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

44. Сутність маркетингу

45. Сутність міжнародного маркетингу

46. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

47. Сутність спонсорства

48. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

49. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

50. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

51. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

52. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

53. Класифікація персоналу та форми його наймання

54. Поняття і сутність менеджменту
55. Поняття та сутність ефективності управління
56. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

57. Сутність корпоративної культури

58. Сутність планування і етапи планування

59. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

60. Класифікація документів

61. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

62. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

63. Сутність педагогічного спілкування

64. Партійні системи: сутність і типи

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей

65. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

66. Сутність лібералізму

67. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості

68. Ідентичність, ідентифікація і відносини влади

69. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

70. Таїнство Хрещення і його сутність
71. Сутність соціального контролю у сфері праці
72. Сутність технологій в соціальній роботі

73. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

74. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

75. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

76. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

77. Класифікація закладів ресторанного господарства

78. Сутність неореалізму

79. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

80. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

81. Сутність державного фінансового контролю

82. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

83. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

84. Антимонопольна політика держави та її сутність

85. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

86. Закон вартості: сутність та основні функції
87. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України
88. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

89. Сутність Кейнсіанської теорії

90. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

91. Сутність та види прибутку

92. Моделі систем масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування

93. Формування ресурсів коммерційних банків

94. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

95. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

96. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

97. Маркетинг рабочего места администратора ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк

98. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

99. Маркетингова діяльність комерційного банку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.