Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Кримінальне покарання за грабіж

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. І. МЕЧНИКОВА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ Курсова робота З дисципліни «Кримінальне право України» на тему: «Кримінальне покарання за грабіж» Виконала: студентка групи 3-зЮ спеціальність: «правознавство» Сінцерова Ю. В. Перевірив: Чуваков О. А. Одеса 2008 План Вступ Глава І Загальна характеристика злочинів проти власності 1.1 Поняття і види злочинів проти власності 1.2 Корисливі злочини, пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб Глава ІІ Детальна характеристика корисливих злочинів, пов’язаних з обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб 2.1 Крадіжка 2.2 Розбій 2.3 Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання 2.4 Вимагання 2.5 Шахрайство 2.6 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Глава ІІІ Характеристика грабежу та кримінальна відповідальність за нього 3.1 Грабіж - одна з форм викрадення 3.2 Застосування насильства як специфічна ознака кваліфікованого грабежу 3.3 Кваліфікуючі ознаки грабежу по Кримінальному кодексу та відповідальність за нього 3.4 Покарання за грабіж Заключення Список літератури Вступ Спектр злочинів проти власності різноманітний, до того ж наряду із старими, добре відомими та визначеними в правовій літературі та законодавстві явищами, виникають нові, які відображають специфіку сучасного рівня економіки та науки. Злочини проти власності та боротьба з ними перетворилась в одну з найактуальніших проблем сучасної юридичної практики. Криза в економіці, пов’язане з ним ускладнення відносин власності, а також зниження рівня життя багатьох громадян нашої країни призвели до загострення кримінологічної ситуації в цілому та до росту замахів на чуже майно також. При призначенні покарання суд зобов’язаний виходити з санкції статті КК, яка передбачає покарання за скоєний злочин. Це означає, що суд зобов’язаний застосувати один з видів покарання та ні за яких обставин не вправі призначити покарання вищого за межі, які зазначено в санкції. В той же час суд може призначити покарання більш м'яке, ніж передбачено за даний злочин. Глава І Загальна характеристика злочинів проти власності 1.1 Поняття і види злочинівпроти власності Злочини проти власності в Кримінальному Кодексі України об’єднані в окремий розділ Особливої частини. Такий злочин, як грабіж, є різновидом окремої групи злочинів проти власності. Отже, цей розділ потребує загальної характеристики. Об'єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави. Відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України «Про власність» юридичним вираженням відносин власності є право власності , врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном. Цей закон визначає, що власність в Україні виступає в трьох формах: приватна, колективна та державна. Відповідно до Конституції України від імені українського народу права власника на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси України здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Таким чином, суб'єктами права власності виступають: держава, юридичні та фізичні особи. Стаття 13 Конституції України проголошує рівність усіх суб'єктів права власності перед законом і забезпечення захисту їх прав державою. Тому кримінальне законодавство також охороняє всі форми власності, що існують в Україні. Небезпечність злочинів проти власності, важливість її охорони кримінально-правовими засобами визначається тим, що вона є найважливішою соціальною цінністю: нормальне функціонування відносин власності забезпечує стабільність всієї економічної системи, підвищення рівня добробуту народу. Єдність об'єкта — відносин власності — не виключає того, що безпосереднім об'єктом конкретних злочинів може виступати та чи інша форма власності. Крім об'єкта, злочини проти власності мають також інші загальні об'єктивні і суб'єктивні ознаки. Особливе значення для цих злочинів має їх предмет. Ним є приватне, колективне або державне майно. Майно як предмет злочину має певні ознаки: 1) юридична — право на майно належить певному власнику або особі, якій воно на законній підставі ввірено, знаходиться у її веденні чи під її охороною. Для винного майно є чужим; 2) економічна — майно має представляти певну матеріальну цінність, мати певну вартість. Іноді цю ознаку називають соціальною, оскільки вона означає, що в майно вкладена праця людини. Цінність, вартість майна якраз і вимірюється цією працею; 3) фізична — це предмети, речі, які можна вилучити, привласнити, спожити, пошкодити, знищити тощо. Не відносяться до предметів злочинів проти власності предмети, що знаходяться в природному стані: ліс на корені, риба та інші водні тварини в природних водоймах, звірі у лісі тощо, їх незаконне знищення, пошкодження, вилов відносяться до злочинів проти довкілля . Але ці предмети стають предметом злочинів проти власності, якщо вони вже витягнуті з природного стану за допомогою праці людини, або вирощуються людиною в спеціальних розплідниках, ставках тощо. Не є предметом злочинів проти власності вогнепальна зброя, бойові припаси, вибухові речовини, радіоактивні матеріали — статті 262—267; наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори — ст. 312 та ін.; військове майно — статті 410, 411 та ін. Крім майна у деяких злочинах проти власності предметом можуть бути право на майно, а також дії майнового характеру, наприклад, при вимаганні. Специфіка об'єкта і предмета визначають і загальні об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочинів проти власності. З об'єктивної сторони більшість з них сконструйовані законодавцем як злочини з матеріальним складом — їх обов'язковою ознакою є спричинення внаслідок протиправного діяння суспільно небезпечних наслідків у вигляді матеріальної шкоди відносинам власності. Тому закінченими вони є з моменту настання цієї шкоди. Однак для закінчення таких злочинів як розбій, вимагання, погроза знищення майна не потрібно фактичного настання шкоди (це так звані усічені склади злочинів). З суб'єктивної сторони більшість злочинів проти власності характеризуються прямим умислом, за якого особа усвідомлює, що посягає на чужу власність, на яку вона не має права, передбачає спричинення матеріальної шкоди і бажає цього, одночасно бажаючи власного незаконного збагачення.

Поряд з цим знищення або пошкодження майна може бути вчинене і з непрямим умислом, а необережне знищення або пошкодження майна можуть бути вчинені через необережність. За наявності ряду загальних ознак, що характеризують злочини проти власності, вони істотно розрізняються між собою за характером діяння, способом їх вчинення, мотивами. Саме це дає можливість класифікувати їх на різні групи, побудувати їх систему. Так, за наявності корисливого мотиву злочини пройти власності поділяються на корисливі і некорисливі. Корисливі злочини, у свою чергу, за характером діяння, за способом їх вчинення можуть бути поділені на злочини: 1) пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб; 2) не пов'язані з таким обертанням. Відповідно до статей Кримінального Кодексу це можна представити за такою системою. Злочини проти власності (статті 185—198): 1) корисливі (статті 165—193): пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 185—191); не пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 192, 193); 2) некорисливі (статті 194—198). 1.2 Корисливі злочини,пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб Загальними ознаками, що об'єднують різні злочини цієї групи, є: 1) незаконне, безоплатне обертання чужого майна на користь винного або інших осіб; 2) корисливий мотив-прагнення, спонуканню до незаконного збагачення за рахунок чужого майна. Обертання як обов'язкова ознака об'єктивної сторони злочин цієї групи передбачає активну поведінку (дію) — вилучення чужого майна з володіння, розпорядження, користування власника або особи, якій воно ввірене на законній підставі, на користь винного або цих осіб і збагачення його або інших осіб за рахунок цього майна. Обертання має бути незаконним. Це означає, що суб'єкт не має права на це майно, оскільки воно для нього є чужим. Майно має бути безоплатним, тобто воно не повертається, не оплачується, не відшкодовується власнику еквівалент його вартості. З об'єктивної сторони більшість злочинів, пов'язаних з незаконним безоплатним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб, відносяться до злочинів з матеріальним складом: крім діяння необхідною ознакою їх об'єктивної сторони є наслідки — матеріальна шкода: власник позбавляється майна, можливості володіти, користуватися, розпоряджатися ним. Тому закінченими ці злочини визнаються з моменту фактичного заподіяння матеріальної шкоди у визначеному розмірі. Певні особливості в цьому питанні є в складах розбою і вимагання, про що буде сказано при аналізі цих злочинів. Суб'єктивна сторона всіх цих злочинів характеризується прямим умислом, корисливими мотивом і метою: особа усвідомлює, що вона посягає на чужу власність, не маючи права на неї, передбачає матеріальну шкоду власнику (державі, колективу, приватній особі) і бажає настання цього наслідку, переслідуючи мету незаконного збагачення. Мотив корисливий — прагнення одержати матеріальну вигоду для себе або інших осіб, спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна.

Але, враховуючи щиросердечне розкаяння пдсудного Пауерса перед радянським судом у здйсненн злочину, я не наполягаю на застосуванн до нього смертно кари  прошу суд присудити пдсудному Пауерсу п'ятнадцять рокв позбавлення вол». Вйськова колегя Верховного Суду СРСР засудила Пауерса до десяти рокв позбавлення вол з вдбуванням перших трьох рокв у в'язниц. Невдовз його обмняли на нашого розвдника полковника Абеля. Пропонуючи мру покарання, прокурор повинен чтко вказати вид виправно-трудово установи, передбачений законодавством Украни. В одному з районних судв Кивсько област судили неповнолтнх Денисюка  Петренка. Прокурор у свой промов запросив м по два роки позбавлення вол в колон загального режиму. Слово надаться захисников,  вн почина свою промову так: «Шановн судд! Прокурор не зна укранського законодавства. Неповнолтн Денисюк  Петренко не можуть вдбувати покарання в колон загального режиму. Стаття 25 Кримнального кодексу Украни вказу, що засудженим уперше, неповнолтнм чоловчо стат, суд признача вдбування покарання у виховно-трудових колонях»

1. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

2. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

3. Постанови з кримінального процесу

4. Проект кримінального кодекса України

5. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

6. Давність у кримінальному праві
7. Докази у кримінальному процесі
8. Достатність доказів у кримінальному процесі України

9. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

10. Захисник у кримінальному процесі

11. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

12. Звільнення від кримінальної відповідальності

13. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

14. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

15. Кримінальна відповідальність в Україні

16. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

18. Кримінальна відповідальність медичних працівників

19. Кримінальне право України

20. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

21. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

22. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
23. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури
24. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

25. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

26. Планування розслідування кримінальних справ

27. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

28. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

29. Принципи кримінального процесу в Україні

30. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

31. Речові докази в кримінальному процесі

32. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы

33. Стадії порушення кримінальної справи

34. Суб’єкти кримінального процесу

35. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

36. Учасники у кримінальному процесі

37. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

38. Вина в кримінальному праві країни
39. Вирок в кримінальному судочинстві
40. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві

41. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

42. Історія розвитку криміналістики в Україні

43. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

44. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

45. О реакции пресноводной гидры на экзогенные биологически активные (гормо-нальные) соединения

46. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

47. Автономна Республіка Крим

48. Історія криміналістики

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

49. Криміналістична ідентифікація

50. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

51. Окремі аспекти призначення покарання

52. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях

53. Покарання та його види

54. Поняття та методи криміналістики
55. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю
56. Призначення покарання

57. Виконання покарання у виді арешту

58. Курорти Крима

59. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

60. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 – 1991 рр.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.