Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Экзаменационные вопросы по курсу "Международное финансирование" укр

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ завдання з дисципліни  “МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ” (4курс КНЕУ) 1.      Поняття та основні складові світових фінансів. Взаємозв”язок міжнародних фінансів та світового економічного середовища. 1 2.      Поясність корінні зміни світового економічного середовища після другої світової війни.2 3.      Як змінювалось світове фінансове середовище на протязі останніх десятиліть ?.3 4.      Дайте характеристику найважливіших аспектів світових фінансів та поясніть, як вони пов”язані зі змінами у світовій економічній структурі.4 5.      Опишіть роль світових потоків капіталу у розвитку світової економіки і глобалізації фінансових ринків.5 6.      Чим можна пояснити швидкий ріст міжнародного руху капіталу?.6 7.      Які якісні зміни відбулися у міжнародному русі капіталу?.7 8.      Глобалізація фінансового ринку. Ключові аспекти фінансової революції.8 9.      Окресліть коло задач, що постали перед урядами, діловими колами, фінансовими інститутами в результаті технічного прогресу, фінансових інновацій і інтеграції на світовому рівні.9 10.  Охарактеризуйте задачі, що стоять перед урядами, компаніями, фінансовими інститутами і міжнародними організаціями у  результаті змін світової економіки.10 11.  Опишіть , яку роль відіграє МВФ у постійно змінному світовому фінансовому середовищі.11 12.  Суб”єкти міжнародних фінансів та їх характеристика.12 13.  Держава, як судб”єкт міжнародних фінансів.13 14.  Центральні банки, як суб”єкт міжнародних фінансів.14 15.  Міжнародні організації, як суб”єкт міжнародних фінансів.15 16.  Норми та джерела міжнародного права у сфері міжнародних фінансів.16 17.  Система міжнародних договорів, щодо фінансової діяльності суб”єктів міжнародних фінансів.17 18.  Окресліть коло проблем, щодо ефективності дії міжнародних угод, регламентуючих міжнародну фінансову діяльність.18 19.  Поняття світової валютної системи , її функції, основні складові.19 20.  Порівняння основних елементів національної і світової валютних систем.20 21.  Валютний курс : сутність, види, функції, багатофакторність.21 22.  Дайте характеристику основних теорій регулювання валютного курсу.22 23.  Теорія паритету купівельної здатності, як одна з теорій регулювання валютного курсу.23 24.  Сутність теорії регульованої валюти та основні її направлення.24 25.  Сутність та представники теорії ключових валют.25 26.  Поняття, прихильники та рекомендації теорії фіксованих паритетів та курсів.26 27.  Теорія плаваючих валютних курсів : сутність, представники.27 28.  Криза валютної система : поняття та види.28 29.  Еволюція світової валютної системи.29 30.  Паризька валютна система : період функціонування та структурні принципи, характеристика.30 31.  Генуезька валютна система : період функціонування та структурні принципи, характеристика.31 32.  Дайте характеристику особливостей та етапів світової валютної кризи 1929 – 1936 рр.32 33.  Валютні блоки : поняття, характерні риси, перелік основних угрупувань.33 34.  Перелік та характеристика основних передумов створення Бреттонвудської валютної системи.34 35.  Бреттонвудська  валютна система : період функціонування, основні принципи, характеристика.3

5 36.  Післявоєнний розвиток світової валютної системи.36 37.  Характеристика кризи Бреттонвудської валютної системи 1967 – 1976рр.37 38.  Особливості та соціально економічні наслідки кризи Бреттонвудської валютної системи.38 39.  Характеристика Ямайської валютної системи.39 40.  Дайте характеристику основних проблем СПЗ ( Спеціальних Прав Запозичення ).40 41.  Охарактеризуйте проблеми Ямайської валютної системи.41 42.  Охарактеризуйте Європейську валютну систему.42 43.  Європейська валютна система : поняття, принципи, характеристика.43 44.  Європейська валютна система, як підсистема Ямайської валютної системи.44 45.  Дайте порівняльну характеристику європейської валютної одиниці ЕКЮ та СПЗ ( Спеціальних Прав Запозичення).45 46.  Досягнення та недоліки Європейської валютної системи.46 47.  Програма та етапи формування валютно  економічного союзу в ЄС.47 48.  Дайте характеристику змін правил державного регулювання фінансових операцій в умовах сучасного ринку ЄС( ЄВРО).48 49.  Поняття платіжного балансу та взаємозв”язок рахунків.49 50.  Розкрийте сутність та понятійний апарат платіжного балансу.50 51.  Структура платіжного балансу.51 52.  Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ.52 53.  Розкрийте поняття активного сальдо поточного платіжного балансу. Якщо держава має активне сальдо платіжного балансу, вона – дебітор чи кредитор по відношенню до іншого світу ?.53 54.  Розкрийте поняття пасивного сальдо платіжного балансу.54 55.  Стан рівноваги платіжного балансу.55 56.  У платіжному балансі країни відображені наступні записи : поточний платіжний баланс – 1200 доларів, валові притоки капіталу – 1400 доларів, валові відтоки капіталу – 500 доларів. Прокоментуйте стан ( рівноваги ) позицій платіжного балансу цієї країни.56 57.  Оцінка позицій платіжного балансу України за 1999р.57 58.  Методи оцінки позицій платіжного балансу.58 59.  Порівняння чотирьох фаз розвитку структури платіжного балансу держави на прикладі США.59 60.  У платіжному балансі країни відображені наступні записи : торговий баланс – 550 доларів, притоки капіталу – 840 доларів, відтоки капіталу – 110 доларів. У якій фазі розвитку платіжного балансу знаходиться ця країна ? Чому ?.60 61.  Характеристика економічних факторів впливу на платіжний баланс держави.61 62.  Дайте характеристику основних сфер використання даних платіжного балансу.62 63.  Фінансові ресурси світового господарства та механізм їх перерозподілу.63 64.  Основні характеристики, канали руху та фактори, що впливають на рух світових фінансових потоків.64 65.  Поняття та структура світового фінансового ринку.65 66.  Характеристика специфічних відмінностей світових фінансових ринків від національних.66 67.  Процеси інтернаціоналізації фінансових ринків.67 68.  Міжнародні фінансові потоки та світові фінансові центри.68 69.  Світові фінансові центри : поняття, стадії розвитку, необхідні елементи та основні умови.69 70.  Перелік та характеристика найважливіших світових фінансових центрів.70 71.  Лондон, як світовий фінансовий центр.71 72.  Н”ю – Йорк, як світовий фінансовий центр.7

2 73.  Токіо, як світовий фінансовий центр.73 74.  Офшорні банківські центри : загальні характеристики.74 75.  Види та основні типи офшорних банківських центрів.75 76.  Розташування та характеристика основних офшорних банківських центрів.76 77.  Дайте характеристику валютного ринку.77 78.  Валютний ринок : поняття, передумови створення, сучасні особливості, функції, основний товар та учасники.78 79.  Характеристика основних функцій учасників валютного ринку.79 80.  Охарактеризуйте структуру валютного ринку. 80 81.  Розвиток та об”єми валютного ринку.81 82.  Характеристика основних інструментів валютного ринку.82 83.  Поняття валютної операції та валютних цінностей.83 84.  Класифікація валютних операцій.84 85.  Характеристика спот – ринку : поняття, учасники, операції, звичаї.85 86.  Понятійний апарат спот ринку.86 87.  оргівля готівковою та безготівковою валюто￿, відмінності між ними. 88.  Поняття валютної позиції та її форм. Про що свідчить наявність у валютного оператора “довгої відкритої позиції”.88 89.  Характеристика строкового валютного ринку.89 90.  Характеристика учасників строкового валютного ринку.90 91.  Розкрийте поняття строкових операцій валютного ринку та їх видів.91 92.  Дайте характеристику форвардних валютних операцій.92 93.  Методи котирування форвардного курсу. Визначення форвардного курсу за допомогою своп – ставок.93 94.  Опис операцій “своп”.94 95.  Типи та види свопів.95 96.  Класифікація свопів.96 97.  Поняття ф”ючерсної валютної операції. Види фінансових ф”ючерсів. Основні цілі та особливості валютних ф”ючерсів.97 98.  Характеристика учасників та правил ф”ючерсних торгів.98 99.  Понятійний апарат ф”ючерсної торгівлі.99 100.          Розрахунок маржі у ф”ючерсній торгівлі.100 101.          Поняття ордеру та основних його видів.101 102.          Порівняльна характеристика ф”ючесного та форвардного ринку.102 103.          Характеристика валютного опціону.103 104.          Валютний опціон : поняття, види, стилі, понятійний аппарат.104 105.          Характеристика понятійного апарату валютних опціонів.105 106.          Опис стратегій проведення опціонних угод.106 107.          Арбітражні операції : поняття та види.107 108.          Ризики у зовнішній торгівлі.108 109.          Традиційні методи фінансування зовнішньої торгівлі.109 110.          Загальна схема фінансування міжнародної торгівлі.110 111.          Акредитив, як традиційний метод фінансування зовнішньої торгівлі.111 112.          Опишіть функції банку імпортера та банку експортера у процесі фінансування з використанням акредитиву.112 113.          Перелік та рух документів при акредитивній операції.113 114.          Форми, види та конструкції акредитивів.114 115.          Способи виконання акредитивів.115 116.          Характеристика акредитиву з червоним застереженням.116 117.          Характеристика револьверних акредитивів.117 118.          Імпортний акредитив.118 119.          Експортний акредитив.119 120.          Нетрадиційні методи фінансування зовнішньої торгівлі.120 121.          Факторинг, як метод фінансування зовнішньої торгівлі.1

Поступающие в Комитет госбезопасности материалы свидетельствуют о том, что ряд сионистских организаций в странах Запада приступил к сбору средств, которые имеется в виду использовать для осуществления подрывной деятельности в СССР во время Олимпиады. В этих же целях сионисты намереваются использовать определенное количество советских денег, вывезенных из СССР контрабандным путем. По полученным данным, за рубежом готовится акция по продаже находящихся в Швейцарии и других капиталистических странах советских денежных знаков по цене в 5-7 раз дешевле официального курса. Международная сионистская верхушка горячо поддерживает идею скупки советских денег, планируя реализовать этот замысел через так называемый «Фонд помощи евреям Советского Союза». Спецслужбы США, правая реакция Запада не прекращают кампанию за аккредитацию на Олимпиаде-80 представителей подрывных радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа». В последнее время США предприняли ряд шагов по втягиванию НАТО в финансирование деятельности указанных антисоветских центров

1. Международное кредитование и финансирование Нигерии в 80-90е годы

2. Сущность международного маркетинга. Международное маркетинговое исследование

3. Пути повышения экономической эффективности в коммерческой эксплуатации международных авиалиний

4. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

5. Международное сотрудничество в освоении космического пространства

6. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке
7. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы
8. Анализ регулирования и финансирования бюджетного дефицита с 1985 и по наши дни

9. Финансирование железнодорожного транспорта на примере Тюменского отделения дороги

10. Граждане как субъекты международного права

11. Международные документы о правах женщин

12. Борьба с международным терроризмом

13. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

14. Международное право

15. Международное право

16. Международные транспортные операции

Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения

17. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

18. Отношения Совета Европы и Азербайджана в рамках международного права

19. Право международной безопасности

20. Территории в международном праве

21. Реституция культурных ценностей и международные конференции 10-30-х гг. XX в.

22. Территория в международном праве
23. Мирное разрешение международных споров
24. Региональные международные организации как субъекты международного права

25. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

26. Основные принципы международного публичного права

27. Шпаргалка по международному праву

28. Международная охрана авторских прав

29. Международное частное право (Контрольная)

30. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

31. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

32. Шпаргалка по международному частному праву (Вопросы к экзамену по МЧП)

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

33. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

34. Источники международного частного права

35. Шпаргалка по международному частному праву (2005г.)

36. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

37. Международный договор как источник права

38. Европейский Союз как элемент международных отношений
39. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)
40. История международных отношений (шпаргалка)

41. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

42. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

43. Международное сотрудничество в области управления природоохранной деятельностью, на примере Балтийского моря (MS Works)

44. Экологические проблемы и международные отношения

45. История международных отношений

46. Источники статистической информации о внешней торговле зарубежных стран и международных организаций

47. Международные организации: ООН, НАТО, ЮНЕСКО, МВФ...

48. Компромисс в международной политике

Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки

49. Политическая карта мира. Современный этап международных отношений

50. Международная политика и международные отношения

51. Европейский союз и его позиция в международных отношениях

52. Мировая политика и международные отношения

53. Понятие мировой политики и международных отношенияй

54. Чечня, как рассадник международного терроризма
55. Европейский Союз как элемент международных отношений
56. Механизмы организации и регулирования международных отношений

57. Разрешение внутренних и международных споров о качестве продукции

58. Международные автомобильные перевозки на примере транспортного предприятия

59. Международные транспортные отношения (билеты)

60. Финансирование футбольной индустрии

61. Учёт, финансирование и кредитование

62. Финансирование и кредитование капитальных вложений

63. Применение аккредитивной формы расчетов во внутреннем и международном оборотах

64. Международные стандарты бухгалтерского учета

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

65. Финансирование воспроизводства основных фондов

66. Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS)

67. История создания и деятельность Международного Кооперативного Альянса

68. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/

69. Международная реклама в Интернете

70. Основы международного маркетинга
71. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга
72. Международные стандарты оценки недвижимости

73. Международные валютные и кредитные организации

74. Международная экономическая интеграция

75. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

76. Формы международных расчетов

77. Балансы международных расчетов

78. Основные формы международных экономических отношений (Контрольная)

79. Международные экономические отношения

80. Предмет и задачи мировой экономики и международных экономических отношений

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие

81. Международная торговля

82. Международные расчеты

83. Финансирование с ЕБРР

84. Управление международными лизинговыми операциями

85. Единая европейская валюта и международная экономика

86. Международные экономические отношения России с развивающимися странами
87. Международные кредитные отношения
88. Международные валютно-финансовые и кредитные организации

89. Международные валютно-финансовые отношения

90. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке

91. Международная экономическая Интеграция на примере НАФТА

92. Мировое хозяйство и мировой рынок. Международные валютные отношения

93. Международные автомобильные перевозки на примере транспортного предприятия

94. Международная торговля

95. Международные организации как механизмы регулирования международных отношений

96. Международные расчетные единицы

Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы

97. Подготовка и осуществление международных транспортных перевозок

98. Международный кредит

99. Международная конкуренция по М.Портеру


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.