Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна теорія фізіократів

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст1. Економічна теорія фізіократів 2. Розвиток української економічної думки в радянський період Література 1. Економічна теорія фізіократів Франсуа Кене - визнаний лідер і основоположник школи фізіократів (до неї входили А. Тюрго, В. Мірабо, В. Дюпонде Немур, Г. Летронташ,), яка проіснувала всього 20 років, але специфічна течія в рамках класичної політичної економії поширилася майже по всьому континенту, особливо в країнах з переважним аграрним розвитком. Слово &quo ;фізіократія&quo ; має грецьке походження і в перекладі означає &quo ;влада природи&quo ;. В цьому розумінні представники фізіократизму виходили з визначної ролі в економіці землі, сільськогосподарського виробництва. У творах Ф. Кене рішуче засуджуються погляди меркантилістів на економічні проблеми, що, по суті, було відображенням незадовільного становища сільського господарства, до якого призвів так званий кольбертизм часів короля Людовіка XIV. В них відбита його переконаність у необхідності переходу до фермерського господарства як основи вільного механізму господарювання на принципах повної свободи ціноутворення в країні та вивезення за кордон сільськогосподарської продукції. Методологічною платформою економічного дослідження Ф. Кене стала розробка ним концепції про природний порядок, юридичною основою якого, на його думку, є фізичні та моральні закони держави, що охороняють особисту власність, особисті інтереси та забезпечують відтворення та правильний розподіл благ. Він вважав, що дотримання &quo ;природного порядку обов'язкове для всіх людей уже тому, що подане його &quo ;природне право&quo ; визнається світом розуму&quo ;. За його словами, &quo ;сутність порядку є такою, що особистий інтерес одного ніколи не може бути відділеним від загального інтересу всіх, а це буває при пануванні волі. Світ тоді розвивається сам по собі. Бажання насолоджуватися надає суспільству рух, який стає постійною тенденцією до якомога кращого становища&quo ;. Водночас Ф. Кене попереджає, що &quo ;верховна влада не повинна бути аристократичною або представленою крупними земельними власниками; останні, об'єднавшись разом, могли б створити владу більш могутню, ніж власне закони, закріпачити націю, спричинити своїми честолюбними та жорстокими суперечками розорення, безладдя, несправедливість, жорстоке насилля та створити неприборкану анархію&quo ;. Він вважає розумним зосередити найвищу державну владу в одній освіченій особі, що володіє знанням законів природного порядку, необхідних для здійснення державного керівництва. Проте слід відзначити, що фізіократи не проводили методологічної грані між суто теоретичними та практичними (економіко-політичними) судженнями. Проголошена фізіократами економічна наука вивчає фізичні та моральні закони найбільш досконалого ладу, який викликає у них натхнення та ентузіазм до дещо сектанського характеру цієї теорії та месіонізм у поглядах на свою роль. У теоретичному надбанні Ф. Кене важливу роль відіграє вчення про чистий продукт, який нині називають національним доходом. Це надлишок над тією частиною, яка покривала заробітну плату. На його думку, джерелом чистого продукту є земля— це &quo ;єдине джерело багатства&quo ; — та прикладена до неї праця людей, зайнятих у сільськогосподарському виробництві.

Єдиною формою чистого продукту вважалась рента. У промисловості та інших галузях економіки чиста добавка до доходу не виробляється, там відбувається нібито тільки зміна першопочаткової форми цього продукту. Думаючи так, Ф. Кене не вважав промисловість некорисною. Він виходив з висунутої ним же тези про виробничу суть різних соціальних груп суспільства— класів. При цьому Ф. Кене твердив, що &quo ;нація складається з трьох класів громадян: класу виробників, класу власників і класу некорисного&quo ;. До класу виробників він відносив усіх людей, зайнятих у сільському господарстві, включаючи селян і фермерів (до яких зараховував і капіталістів) та найманих робітників; до класу власників —землевласників, включаючи короля та духовенство; до некорисного класу — всіх громадян, зайнятих поза землеробством, тобто у промисловості, торгівлі та інших галузях сфери послуг. Ф. Кене — не тенденційний, коли розподіляє суспільство на класи, оскільки, за його словами, &quo ;працелюбні представники нижчих класів&quo ; справедливо можуть розраховувати на роботу з вигодою. Розвиваючи цю думку, вчений писав: &quo ;Заможність збуджує працелюбність, тому що люди користуються добробутом, який вона дає, звикають до вигод життя, до доброго харчування, доброї одежі та бояться бідності; виховують у своїх дітей таку саму звичку до праці та добробуту, а удача несе задоволення їхнім батьківським почуттям та самолюбству&quo ;. Ф. Кене перший в теорії економічної думки досить глибоко обґрунтував положення про капітал. Якщо меркантилісти ототожнювали капітал, як правило, а грішми, то Ф. Кене вважав, що гроші е самі по собі безплідне багатство, яке нічого не виробляє. За його термінологією, сільськогосподарські знаряддя, будови, тварини і все те, що використовується у землеробстві протягом декількох виробничих циклів, є &quo ;початкові аванси&quo ;. Витрати на насіння, корми, оплату робітників та інше, які здійснюються протягом одного виробничого циклу, він відносив до &quo ;щорічних авансів&quo ;. Але заслуга Ф. Кене не лише в розподілі капіталу на основний та оборотний за його виробничою ознакою. Він зміг переконливо довести, що разом з оборотним у русі перебуває основний капітал. Ф. Кене висловив низку цікавих неординарних думок щодо торгівлі. Так, визнаючи, що торгівля є &quo ;безплідним заняттям&quo ;, він водночас застерігав від помилкового враження, нібито завдяки загальній конкуренції вона стала шкідливою — &quo ;адже іноземні купці вивозять та отримують на своїй батьківщині ту винагороду, яку ми сплачуємо їм за надані нам послуги; таким чином, цією винагородою ми збагачуємо інші нації&quo ;. Не погоджуючись з таким судженням, Ф. Кене твердив, що необхідна тільки &quo ;абсолютна свобода торгівлі&quo ; як умова її розширення, усунення монополії та скорочення торговельних витрат. Щодо славнозвісної &quo ;Економічної таблиці&quo ; господарського життя Ф. Кене, то в ній зроблено перший науковий аналіз кругообігу господарського життя, тобто суспільного відтворного процесу. Ідея цієї праці полягає у необхідності дотримання та обґрунтованого прогнозування певних народногосподарських пропорцій у структурі економіки.

Ним виявлений взаємозв'язок, який він характеризує так: &quo ;Відтворення постійно відновлює витрати» витрати відновлюються відтворенням&quo ;. Розглядаючи процес відтворення, Ф. Кене аналізував походження доходів, обмін між капіталом і доходом, відношення між виробничим і кінцевим споживанням. Як момент процесу відтворення, він намагався показати &quo ;Обіг між двома великими підрозділами виробництва — між виробництвом сировини і промисловістю&quo ;. Все це втілювалось в економічних схемах. Розглядаючи &quo ;Економічну таблицю&quo ; Ф. Кене як першу спробу макроекономічного дослідження, неважко помітити в ній формальні недоліки, такі як проста ілюстрація взаємозалежності галузей; визначення так званого невиробничого сектору, що володіє основним капіталом; визнання економічної діяльності на землі джерелом чистого прибутку, не з'ясовуючи при цьому механізму перетворення землі у джерело цінностей, та ін. Разом з тим &quo ;Економічна таблиця&quo ; втілила в собі всі основні положення вчення фізіократів: суспільство поділяється натри класи (земельних власників, фермерів і &quo ;некорисних&quo ;); чистий продукт (додаткова вартість) виробляється тільки у сільському господарстві; для промисловості характерно лише додавання вартостей; обмін еквівалентів у торгівлі є результатом вільної конкуренції; капітал фермерів поділяється на первісні і щорічні аванси. Кене показав різницю вартісної і натуральної форми сукупного суспільного продукту, розмежував категорії капіталу і доходу. &quo ;Економічна таблиця&quo ; Ф. Кене включає, по суті, дві таблиці: велику, яка відбиває рух &quo ;чистого продукту&quo ;, і малу, що містить відображення всього процесу відтворення і обігу суспільного капіталу. Реалізація суспільного продукту прилучена до завершення збору врожаю. В &quo ;Таблиці&quo ; Ф. Кене гроші — не більш ніж засіб обігу, торгівля по суті зводиться до бартерного обміну, а виробництво сільськогосподарської продукції автоматично генерує прибуток, отримання якого дозволяє перейти до наступного виробничого циклу. В &quo ;Економічній таблиці &quo ; розглядається лише просте відтворення, відсутня проблема нагромадження. Кене не показав, яким чином реалізовувалася частина сільськогосподарської продукції, що залишилась у фермерів. Ігнорувалась необхідність відновлення засобів праці &quo ;некорисних&quo ;. Але все ж, головне полягає в іншому — на основі &quo ;Таблиці&quo ; Ф. Кене фізіократи прямо та безпосередньо взялися за вивчення явища, що має велике значення, у них з'явилася чітка ідея кругообігу капіталу, наміри показати його анатомів та фізіологію. Це — перший в історії економічної думки досягнення макроекономічного аналізу, в якому центральне місце займає поняття про сукупний суспільний продукт. &quo ;Економічна таблиця&quo ; Ф, Кене — перша в історії політичної економії макроекономічна сітка натуральних (товарних) і грошових потоків матеріальних цінностей. Закладені в ній ідеї — це зародки майбутніх економічних теорій. Другою за величиною (після Кене) фігурою серед фізіократів був Анн Роберт Жак Тюрго. Як і інші фізіократи, А. Тюрго твердив: &quo ;Землероб є першою рухомою силою в ході всіх робіт: це він виробляє на своїй землі заробіток усіх ремісників.

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Економічна теорія

2. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

3. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

4. Економічна інтеграці в АТР

5. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

6. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
7. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій
8. Валютні ризики: економічна природа та управління

9. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

10. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

11. Економічна ефективність виробництва соняшника

12. Економічна ефективність рослинництва

13. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

14. Виробництво зерна, його економічна ефективність

15. Економічна сутність виробничих запасів

16. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

17. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

18. Економічна інформатика

19. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

20. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

21. Економічна та торгово-політична роль митного збору

22. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
23. Зовнішня економічна діяльність
24. Міжнародна економічна інтеграція

25. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

26. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

27. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

28. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

29. Економічна ефективність туризму

30. Економічна природа дефіциту бюджету

31. Економічна суть грошей

32. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

34. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

35. Економічна глобалізація

36. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

37. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

38. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
39. Економічна ефективність організації виробництва пальто
40. Економічна і національна безпека України

41. Економічна концентрація

42. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

43. Економічна модель підприємства

44. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

45. Економічна роль держави в ринковій економіці

46. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

47. Економічна сутність монополізму

48. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья

49. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

50. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

51. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

52. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

53. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

54. Предмет, функції і методи економічної теорії
55. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
56. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

57. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"

58. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

59. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

60. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

61. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

62. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

63. Економіко-географічна характеристика Чілі

64. Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

66. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

67. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

68. Теория научной организации труда Ф. Тейлора. Делегирование полномочий

69. Теория и практика демократии и тоталитаризма (Ф. Хайек, П. Арон, З. Бжезинский)

70. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства
71. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття
72. Філософія економіки

73. Філософія епохи Відродження. Середньовічна філософія

74. Філософські засади теорії нації (Міхновський, Донцов, Сціборський, Липинський)

75. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

76. Роль фінансів в економічному розвитку країни

77. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

78. Екологічна економіка та управління природокористуванням

79. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

80. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

81. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці

82. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

83. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

84. Теорія економічного аналізу

85. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

86. Філософсько-економічні аспекти підприємництва
87. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"
88. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

89. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

90. Теорія фірми

91. Теория развития Вселенной

92. Динозавры. Факты и теории

93. Эволюционная теория Чарльза Дарвина

94. Теория Эволюции (шпаргалка)

95. Научный креационизм (Теория сотворения). Обновленная и улучшенная версия

96. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

97. Налоги: типы, эволюция. Теория налогообложения

98. Иск в гражданском процессе: теория и практика

99. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.