Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Бердичівський політехнічний коледж Контрольна робота з дисципліни “Проектування автоматизованих інформаційних систем” (варіант №1)Виконав: студент групи Пзс-604 Араній Ігор Олексійович Перевірив: викладач Куропаткін Сергій Гаврилович Бердичів 2008 Зміст 1. Визначення інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем 2. Складання техніко-економічного обґрунтування проекту ІС 3. Поняття інформаційної бази і способів її організації Список використаної літератури 1. Визначення інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем Структурно інформаційна система складається з таких компонентів (див. схему): власне інформації; системи оброблення інформації; входу; виходу; внутрішніх і зовнішніх каналів. У Державному Стандарті України ДСТУ 2874-94 дано таке визначення інформаційної системи: Інформаційна система – система, яка організовує пам'ять і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери. Характерною рисою інформаційної системи є те, що людина виступає активним учасником інформаційного процесу. Це виявляється в умовах функціонування автоматизованого робочого місця, коли людина (кінцевий користувач) здійснює інформації в систему підтримує її в актуальному стані, обробляє інформацію і використовує здобуті результаті в управлінні. Інформація служить способом опису взаємодії між джерелом й одержувачем. Те саме повідомлення одному одержувачі може давати багато інформації, а іншому – мало або нічого. Потенційні можливості інформаційної системи реалізуються через їх функції, до яких належать: обчислювальна – вчасно і якісно виконує оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління; слідкувальна – відстежує і формує всю необхідну для управління зовнішню та внутрішню інформацію; запам’ятовувальна – забезпечує безупинне накопичення, систематизації, збереження та відновлення всієї необхідної інформації; регулювальна – здійснює інформаційно-керуючий вплив на об’єкт управління та його ланки при відхилені їхніх параметрів функціонування від заданих значень; оптимізаційна – забезпечує оптимальні розрахунки в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об’єкта управління; прогнозна – визначає основні тенденції, закономірності та показники розвитку об’єкта управління; аналізаторна – визначає основні показники техніко-економічного рівня виробництва і господарської діяльності; документу вальна – забезпечує формування всіх обліково-звітних, планово-розпорядницьких, конструкторсько-технологічних та інших форм документів. Одним із методів проектування інформаційних систем є розчленовування її на окремі частини, з яких у міру необхідності комплектують конкретну автоматизовану систему управління (АСУ). Такий метод називають декомпозицією. Будь-яка система по-своєму складна. Це означає, що сукупність інформації, яка характеризує систему, і сукупність зв’язків між її елементами неможливо сприйняти в цілому та повністю. Цим система відрізняється від будь-якої задачі. Тому, згідно з методом декомпозиції, для оперативного впровадження інформаційної системи необхідно забезпечити оптимальну її структурованість.

Оптимально структурована система є багаторівневою, багатоцільовою організованою сукупністю елементів (модулів) і задовольняє такі вимоги: кожен рівень ієрархії має повністю проглядатися і бути зрозумілим без детального знання нижчих рівнів; зв’язки між елементами на одному рівні ієрархії мають бути мінімальними; не повинно бути зв’язків між елементами через один рівень ієрархії; елемент вищого рівня має викликати елемент наступного рівня і, передаючи йому необхідну вхідну інформацію, має утворювати з ним єдине ціле; елемент вищого рівня має викликати елемент наступного рівня і, передаючи йому необхідну вхідну інформацію, має утворювати з ним єдине ціле; елемент наступного рівня після закінчення своєї роботи повертає управління елементу, що його викликав, передаючи йому результати своєї роботи. Жорсткими є обмеження щодо структури системи, оскільки неможливо розробити таку ідеальну систему, щоб потім не вносити в неї зміни. До того ж при експлуатації інформаційної системи основним режимом її роботи є режим саме внесення змін. Внесення змін у добре структуровану систему стосується не багатьох елементів, які добре локалізуються. В іншому випадку внесення навіть дрібних змін призводить до перепроектування, перепрограмування великих частин системи. Збільшена декомпозиція функціональної частини автоматизованої інформаційної системи передбачає встановлення структури елементів (модулів) різних рівнів: комплекс першого рівня. Він охоплює автоматизовані підсистеми, комплекси задач; комплекс другого рівня. До нього належать автоматизовані функції (задачі) управління; комплекс наступних рівнів. Це машинні процедури, що реалізуються управлінським персоналом. Функціональну декомпозицію інформаційної системи доцільно здійснювати за об’єктивним принципом на основі такої схеми: виробниче об'єднання – промислове підприємство – виробництво – цех –технологічний процес (дільниця) – робоче місце (вертикальна декомпозиція) з виділенням функцій управління для кожного об’єкта за схемою планування: облік – контроль – аналіз – регулювання (горизонтальна декомпозиція). Крім функціональної, використовують декомпозицію організаційного (компоненти інструктивно-методичного і документального забезпечення), інформаційного (компоненти поза машинної та внутрімашинної інформаційної бази), технічного (компоненти засобів введення, зберігання, оброблення, виведення, передавання даних), програмного (компоненти операційної системи ЕОМ, системи управління базами даних, функціональні, організаційні компоненти системи оброблення даних), ергономічного й іншого забезпечень. Метод декомпозиції використовують на кожній стадії проектування інформаційних систем для зниження ступеня невизначеності та виділення багатьох проективних задач, послідовного структурування процесу їх розв'язування, а також для опису одержуваних структур у вигляді ієрархічно пов’язаних інформаційних сукупностей. Декомпозиція передбачає існування кількох способів розчленування проектованої системи. Завершенням її ж такий стан об’єкта, коли у процесі розчленування утворюються елементи (частини системи), що сприймаються як неподільні об’єкти.

За системою підходу до проектування інформаційних систем будь-який об’єкт розглядається як певна системи, яку можна поділити на підсистеми, кожна з яких може бути поділена на підсистеми нижчого порядку. Підсистемами найнижчого порядку є елементи (задачі), внутрішня структура яких не важлива для розв’язання інших задач цього рівня. Однак слід мати на увазі, що властивості окремої підсистеми впливають на інші підсистеми та систему загалом. 2. Складання техніко-економічного обґрунтування проекту ІС На цьому етапі виконують роботи, пов’язані з практичною реалізацією положень, закладених у проекті. Розроблення робочого проекту – завершальний етап на стадії проектування інформаційних систем. Цей проект розробляють на основі затверджених технічних завдань та технічного проекту, затвердженню він не підлягає. Мета робочого проектування – складання технічної документації для впровадження інформаційної системи, проведення приймально-здавальних досліджень, а також для забезпечення нормального функціонування інформаційної системи. На етапі робочого проектування використовують такі роботи: уточнення плану організаційно-технічних заходів щодо підготовки об’єкта до впровадження інформаційної системи; підготовка комплексу технічних заходів й інформаційно-обчислювального центру до здачі у промислову експлуатацію; завершення формування інформаційної бази і банку даних, організація їх експлуатації службами інформаційно-обчислювального центру; генерація робочих програм згідно з вибраними параметрами об’єкта, їх стикування з блоками користувача, іншими програмами; завершення підготовки контрольних прикладів та організація поетапного приймання робочих програм їх перевіркою на конкретних даних; розроблення технологічного процесу оброблення даних в інформаційній системі; розроблення і затвердження технологічних інструкцій з операцій технологічного процесу оброблення даних в інформаційній системі; завершення робіт для забезпечення впровадження задач (комплексів) до їх приймання; завершення навчання користувачів та персоналу інформаційно-обчислювального центру в умовах функціонування інформаційної системи; розроблення і затвердження (у встановленому порядку) посадових інструкцій, що визначають порядок роботи управлінського персоналу в умовах функціонування інформаційної системи; завершення виконання організаційно-технічних заходів щодо підготовки об’єкта до впровадження інформаційної системи. За результатами виконання перерахованих робіт складають документацію робочого проекту. 3. Поняття інформаційної бази і способів її організації Інформація (дані) під час руху та перетворення (обробки) завжди розміщується на певних носіях. Кожний носій даних — це матеріальний об'єкт, який містить відомості, доступні або зайві людині, або лише ЕОМ, або одночасно і людині і ЕОМ. Отже, носії інформації являють собою засоби реєстрації даних, які забезпечують зв'язок між інформацією та людиною, інформацією та ЕОМ, людиною та ЕОМ. У комп'ютерних системах використовуються різноманітні види носіїв інформації. Вибір носія інформації залежить від рівня використання структурного складу технічних засобів збору, реєстрації, передачі і обробки первинних даних, а також загального рівня механізації та автоматизації задач управління.

Грушевського послухали; його постать імпонувала. Промова М. Грушевського була видержана в лагідному тоні. Про Винниченка він сказав: — То Володимир Кирилович від себе додав. Нам, Ц. Раді однаково потрібні і солдати й офіцери, бо всі ви є рівноправні члени революційного парламенту. По промові Грушевський відчинив перше засідання Всеукраїнської Ради Військових Депутатів. Ту назву ми й засвоїли назавжди. Вибрали президію, вибрали комісію, яка мала подбати, щоби ми мали що їсти і де спати; ще вибрали комісії: агітаційну, просвітну, організаційну і т. п. Назавжди залишилося неприємним спомином перше наше засідання. Нам не довелося почути, що сказав би Винниченко в кінці своєї промови, почули ми лише те, що він сказав «з початку». 3 нас і сказаного було досить. Винниченко, здається, хотів поділити нас на дві ворогуючі групи: солдатську і офіцерську, і здобувши собі симпатії «товаришів-солдатів», шахувати інтелігентнішу частину депутатів. Він хотів викликати своєрідну діференціацію, певно не класову, бо поміж солдатами були люди досить заможні, а поміж офіцерами депутатами чимало людей було, що належали до т. зв. інтелігентного пролетаріату. «Діференціація» не випала на користь Винниченка — він більше не виступав перед Всеукраїнською Радою Військових Депутатів, а військові не захоплювалися політичною премудрістю вождя пролетаріату

1. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

2. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

3. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

4. Організація науково-інформаційної діяльності

5. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

6. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем
7. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні
8. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

9. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

10. Проектування інформаційних систем

11. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

12. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

13. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

14. Поняття організації та її ознаки

15. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

16. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры

17. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

18. Організація приймання товару в аптеці

19. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

20. Організація праці

21. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

22. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
23. Організаційна система управління природокористуванням України
24. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

25. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

26. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

27. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

28. Рельєф та ландшафтна організація

29. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

30. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

31. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

32. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

34. Організація касових операцій у банківських установах

35. Організація та планування кредитування

36. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

37. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

38. Організація будівельного майданчика
39. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
40. Організація робочого місця бухгалтера

41. Рівні організації організму людини

42. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

43. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

44. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

45. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

46. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

47. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

48. Внутрішній аудит організації

Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

50. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

51. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

52. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

53. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

57. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

58. Організація документування господарських операцій

59. Організація і методика аудиту грошових коштів

60. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

61. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

62. Організація облікової політики підприємства

63. Організація обліку в магазині "Світанок"

64. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

65. Організація обліку доходів

66. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

67. Організація обліку на підприємстві

68. Організація обліку орендних операцій

69. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

70. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
71. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
72. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

73. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

74. Організація управлінського обліку

75. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

76. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

77. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

78. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

79. Становлення професійних бухгалтерських організацій

80. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Аудит в організації

82. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

83. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

84. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

85. Організації (органи) господарського керівництва

86. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
87. Організація захисту державної таємниці в Росії
88. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

89. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

90. Правова організація працевлаштування громадян

91. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

92. Організація видавничій справи

93. Організація роботи користувача з АБД

94. Військова організація Запорізької Січі

95. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

96. Поява робітничих організацій в Україні

Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

97. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

98. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

99. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.