Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Приватний навчальний заклад Інститут ділового адміністрування Кафедра менеджменту та маркетингу Курсова робота З дисципліни «Менеджмент організацій» на тему: «Вдосконалення системи управління персоналом організації» (за матеріалами ЗАТ «Страхова група «ТАС» Криворізька філія) Роботу виконав: Студент гр.ЗМО-04 V курсу Керівник: Малий Б.М. Оцінка: Підпис викладача: Кривий Ріг 2009 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Управління персоналом організації у системі сучасного менеджменту 1.2 Кадрова політика та система управляння персоналом організації 1.3 Оцінка персоналу як важливий елемент управління колективом організації РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАТ «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ 2.1 Характеристика та аналіз господарської діяльності організації 2.2 Мотивація та діюча система стимулювання праці персоналу організації 2.3 Підбір та навчання персоналу в організації РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАТ «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Головна мета управління персоналом складається в забезпеченні підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, їхньої професійної і соціальної адаптації. Основними завданнями, що вирішують структури по управлінню персоналом, є: планування потреби підприємства в трудових ресурсах, пошук і добір потрібних працівників, навчання і підвищення їхньої кваліфікації, управління трудовою мотивацією, створення умов для підвищення продуктивності праці, контроль за зміною статусу працівників, правові питання трудових відносин. Вся організаційно-управлінська діяльність, і насамперед мотиваційна, у сукупності спрямована на активізацію усіх внутрішніх ресурсів працівників і їх максимально ефективне використання. Таким чином, актуальність дослідження проблем, пов’язаних із оптимізацією процесу управління персоналом на сьогодення важко перебільшити. Мета дослідження - обґрунтування методів і заходів вдосконалення системи управління персоналом підприємства. Об’єктом дослідження є система управління персоналом ЗАТ «Страхова група «ТАС» Криворізька Філія. Предметом дослідження є особливості управління персоналом в страхових компаніях України. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Управління персоналом організації у системі сучасного менеджменту Сьогодні всі розуміють, що для того щоб розвиватись, одержувати прибуток і зберегти конкурентоспроможність організації, керівництво повинно оптимізувати віддачу від вкладень будь-яких ресурсів: матеріальних, фінансових і головне – людських. Коли організація дійсно турбується про людей, її загальна філософія, клімат і настрій обов'язково відбивається на результатах. Управління персоналом – це діяльність організації, спрямована на ефективне використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як організації, так і індивідуальностей (особистих). З цього випливає, що поняття «управління персоналом» має два основних аспекти: 1) функціональний; 2) організаційний.

У функціональному відношенні під управлінням персоналом розуміється виконання найважливіших елементів: Визначення загальної стратегії; Планування потреби організації у персоналі з урахуванням діючого кадрового складу; Залучення, відбір та оцінка персоналу; Підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовка; Система просування по службі (управління кар'єрою); Звільнення персоналу; Побудова та організація робіт, у тому числі визначення робочих місць, функціональних і технологічних зв'язків між ними, змісту та послідовності виконання робіт, умов праці; Політика заробітної платні та соціальних послуг; Управління витратами на персонал. В організаційному відношенні управління персоналом охоплює всіх працівників і всі структурні підрозділи і організації, які несуть відповідальність за роботу з персоналом. Підприємство або його персонал (штатний склад) є ключовим фактором розвитку, тому що коли підприємство проявляє турботу про своїх людей, ці результати обов'язково позначаються на його діяльності. Ось чому персоналом треба управляти на основі найважливіших аспектів теорії і практики менеджменту. Менеджмент персоналу – це діяльність на підприємствах, спрямована на найбільш ефективне використання працівників для досягнення організаційних і особистих цілей. (рис.1.1.) Управління персоналом Це діяльність спрямована на вирішення службових потреб, підтримку розвитку персоналу, кожного окремого працівника, удосконалення умов праці з метою виконання завдань організації Розглядає кожного працівника як особистість і пропонує послуги по задоволенню індивідуальних потреб. Орієнтоване на майбутнє. Ефективне управління персоналом повинно допомагати організації забезпечувати її компетентними кадрами і в довгостроковій перспективі Рис.1.1. Напрямки діяльності менеджменту персоналу. Він має такі особливості: Менеджмент персоналу спрямований більше на практичні дії, ніж на концептуальні процедури і правила. Він надає більше значення вирішенню проблем підприємства і поставлених за умови сприяння розвитку всього персоналу і кожного окремого працівника, створення необхідних умов праці; Менеджмент персоналу є індивідуально зорієнтованим на кожного працівника як особистість і надає послуги по задоволенню індивідуальних потреб; Менеджмент персоналу зорієнтований на майбутнє. Він допомагає підприємству забезпечувати його професійними кадрами, а це враховується при розробці стратегічних цілей. Спираючись на теоретичні засади менеджменту, можна визначити, що процес управління персоналом включає такі функції: 1). Планування – постановка цілей, розробка правил і послідовних дій, розробка планів і прогнозування деяких можливостей у майбутньому. 2). Організація – постановка завдань перед кожним підлеглим, поділ на відділи, делегування частини повноважень підлеглим, розробка каналів управління і передачі інформації, координація роботи підлеглих. 3) Керівництво – вирішення питання про визначення стандарту для необхідних кандидатів, підбір, відбір працівників, встановлення вимог до виконуваної роботи, оцінка виконання робіт, консультування працівників, навчання і розвиток кар'єри працівників.

4). Контроль – встановлення відхилень від вимог за кількістю роботи, рівня продуктивності, перевірка відповідності виконуваних робіт встановлення стандартам, нормам. 5). Регулювання – коригування робіт, встановлених вимог у разі необхідності. Отже до етапів та напрямків управління персоналом в організації можна віднести такі: Програми забезпечення рівних можливостей зайнятості. Аналіз робочих процесів і їх планування. Планування використання трудових ресурсів. Набір персоналу. Відбір персоналу. Визначення заробітної плати і пільг. Профорієнтування і адаптація. Практичне навчання персоналу. Оцінка виконання роботи (Підвищення, пониження, переведення, звільнення; просування по службі). Безпека і здоров'я. Трудові відносини. Дисципліна, контроль, оцінка дій персоналу. Розпорядок роботи. Умови праці. У сучасній ринковій економіці розповсюджені такі поняття як людські ресурси, трудові ресурси, персонал, поняття управління людськими ресурсами, трудовими, управління персоналом. Досвідчені менеджери добре розуміють, що для того, щоб розвиватися, мати успіх у конкуруючому середовищі і забезпечити успішний розвиток фірми, вони повинні оптимізувати віддачу від вкладень капіталу не тільки у матеріальні та фінансові ресурси, а й у людські. Вони знають, що тільки люди дозволяють фірмі жити і виживати. Навіть найбільш капіталомісткі, добре сконструйовані фірми вимагають людей, які б приводили їх у рух. Люди обмежують або збільшують силу і слабкість фірми. Поточні зміни у оточуючому середовищі часто пов'язані зі змінами у сфері персоналу, таких як освіта, ставлення до роботи тощо. Всі ресурси оцінюються у грошовому вираженні, а людська праця потребує додаткових критеріїв оцінювання. Необхідна така оцінка людських ресурсів, яка б поєднала цінність грошей і людські активи підприємства. Без людей немає підприємства. Без необхідних спеціалістів жодне підприємства (організація, фірма) не зможе досягти своїх цілей і вижити. Тому люди на підприємстві мають величезну вартість. Великі зрушення у кадровій роботі викликало впровадження нових технологій у менеджменті на основі системного підходу у вирішення управлінських завдань. Нові технології кадрового менеджменту отримали назву «управління людськими ресурсами», яке потім увійшло в систему стратегічного менеджменту, а функція управління персоналом стала контролюватись вищими посадовими особами організації. Характерні особливості управління персоналом і управління людськими ресурсами показано у таблиці 1. Таблиця 1.1 Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами Управління персоналом Управління людськими ресурсами Зорієнтовано на потреби персоналу Зорієнтовано на потреби самої організації в робочій силі Розглядає діючий кадровий потенціал організації Розглядає персонал з точки зору наявних робочих місць в організації Пасивна стратегічна кадрова політика заснована на традиційних моделях управління персоналом Активна стратегічна політика управління людськими ресурсами Кадрову політику організації здійснює служба управління персоналом Кадрову політику здійснює служба персоналу і лінійні менеджери організації.

Матералв, що розкривають роботу Мхновського у «Братств тарасвцв» у другй половин 1890х рр., збереглося небагато, але вони свдчать, що вн був причетний до всх важливих акцй органзац. ґ достатн пдстави вважати роботу Миколи Мхновського (як  нших тарасвцв) у студентських, семнарйних  гмназичних гуртках виконанням мс членв «Братства». Молодь була головним об'ктом агтацйно роботи тарасвцв. Але, звичайно, не лише молодь,  не лише у столиц. Зафксован поздки членв «Братства» в регони для ведення там агтацйно роботи. Так, у травн 1897 р. провдн тарасвц на кошти цукрозаводчика, укранського патрота В. Симиренка роз'халися по Укран для «роботи полтично». Микола Мхновський був вдряджений на Лвобережжя[180]. Деяк тарасвц створювали осередки сво органзац або пдпорядкован «Братству» групи за мсцем свого колишнього проживання, буваючи там у батькв, родичв чи друзв пд час канкул, вдпусток тощо. Цей процес продовжувався й у другй половин 1890х рр. Саме як цлеспрямовану роботу в цьому напрямку можна охарактеризувати заснований у 1896 р. молоджний гурток у Лубнах, членв якого мсцеве громадянство цлком слушно називало «дтьми Шемета»[181]

1. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

2. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

3. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

4. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

5. Організаційна структура управління персоналу підприємства

6. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
7. Операционный менеджмент как система. Управление персоналом в системе операционного менеджмента
8. Управління утворенням прибутку підприємства

9. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

10. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

11. Управління запасами матеріалів на підприємстві

12. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

13. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

14. Совершенствование подсистемы "Управление персоналом" автоматизированной системы управления "БелАЗ"

15. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

16. Управління корпоративною власністю підприємства

Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

17. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

18. Управління фінансовою санацією підприємства

19. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

20. Система криптозащиты в стандарте DES. Система взаимодействия периферийных устройств

21. Інформаційні системи і технології підприємства

22. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
23. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
24. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

25. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

26. Системы автоматизированного проектирования и PLM-системы

27. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

28. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

29. Системы цифрового управления гибкими производственными системами (ГПС)

30. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

31. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

32. Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика

Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные

33. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

34. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

35. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

36. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

37. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

38. Методологія системи управління персоналом
39. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі
40. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

41. Організаційна система управління природокористуванням України

42. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

43. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

44. Менеджмент та система управління

45. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

46. Філософські аспекти японської системи управління

47. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

48. Система управління податками в Україні

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

49. Кем управляются биологические системы

50. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

51. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

52. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

53. Інформаційні системи в управлінні підприємством

54. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"
55. Принципи управління персоналом
56. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

57. Управління персоналом

58. Управління персоналом

59. Управління персоналом в соціальній сфері

60. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн

61. Автоматизация отдела управления персоналом в ИСУП на базе информационной системы АЛЕФ

62. Ділові взаємовідносини в апараті управління

63. Методи управління підприємством

64. Процес управління та його основні стадії

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

65. Система методов управления персоналом

66. Управління запасами

67. Управління проектами

68. Компетенции и их роль в системе управления персоналом

69. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом

70. Новые тенденции в японской системе управления персоналом
71. Построение эффективной системы управления персоналом организации
72. Управління фінансами України

73. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

74. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

75. Акти державного управління

76. Проектирование системы управления персоналом предприятия

77. Мораль і соціальне управління

78. Методи управління банківськими ризиками

79. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

80. Валютні ризики: економічна природа та управління

Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

81. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

82. Управління ризиками

83. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

84. Анализ системы бухгалтерского учета по расчетам с персоналом по оплате труда на предприятии

85. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

86. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
87. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання
88. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

89. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

90. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

91. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

92. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

93. Структура державного управління

94. Сучасні принципи державного управління

95. Теорія і методологія дослідження управління

96. Управління юридичним консалтингом

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

97. Функції та принципи державного управління

98. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

99. Информационная система "Управление персоналом"

100. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.