Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Гроші та основні форми вартості

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти України Київський національний університет будівництва і архітектури Кафедра політичної економіїРЕФЕРАТ з основ економічної теорії на тему “Історія і функція грошей” Виконала: студентка гр.ІТЕП-32 Панчук М. М. Перевірив: ас. Скрипник А. Л.м. Київ, 2001 р. = ПЛАН = Визначення поняття Основні форми вартості і їх Еволюція Функції Концепції Сучасні грошові Становлення української грошової одиниці. Перелік = ВСТУП = В Україні багато економічних процесів мають паталогічний характер. Це пов’язано з не дуже вдалим впровадженням ринкової економіки в нашій країні, з необхідністю вирішувати ті задачі, які в розвинутих країн виникали декілька десятиліть тому. Наприклад, ми бачимо майже всі історичні форми обміну, починаючи від бартеру, і закінчуючи розрахунками за допомогою кредитної картки. Ці обставини створюють додаткові можливості для більш поглибленого вивчення економічних явищ і процесів. Я вважаю тему “Історія і функції грошей” дуже цікавою для подальшого і поглибленого розглядання. Не тому, що це тема мого реферату, а тому, що далеко не всі громадяни нашої країни мають хоча б елементарні уявлення про те як же функціонують гроші. На мою думку, необхідно знати хоча б головні економічні закони і чинники, щоб вміти орієнтуватись у складних реаліях сьогодення, правильно оперувати власними коштами і отримувати прибуток. Також у своїй роботі я стисло намагаюсь розглянути історію української національної грошової одиниці. Небагато держав може похвалитись такою кількістю “грошових” епох. А після введення власної національної валюти ця тематика має бути цікава не тільки науковцям, а й більш широким верствам населення. = ГРОШІ. ОСНОВНІ ФОРМИ ВАРТОСТІ = У літературі існує безліч різних визначень грошей, які значно відрізняються одне від одного. Під грошима часто розуміється все те, що звичайно приймається в обмін на товари і послуги; продукт угоди між людьми; товар особливого роду, що виконує роль всезагального еквівалента; те, що використовується як гроші1. Л. Харріс визначає гроші як “будь який товар, що функціонує як засіб обігу, лічильна одиниця і засіб збереження вартості”2 Р. Барр пише, що “гроші можуть бути визначені як засіб обміну, загальноприйнятий у даному платіжному співтоваристві”3 С. Фішер, Р. Дорнбуш і Р. Шмалензі вважають ключовим моментом у визначенні грошей їх платіжну функцію: “Гроші – загальновизнаний засіб платежу, який приймається в обмін за товари і послуги, а також при оплаті боргів”4 Я яскравим прикладом суто функціонального підходу в цьому питанні слугує визначення К. Р. Макконелла і С. Л. Брю: “Гроші – це те, що гроші роблять. Усе, що виконує функції грошей і є гроші”5 З точки зору поглиблення сутності грошей, усі визначення можна об’єднати в дві великі групи – у відповідності з двома основними підходами: логіко-історичним і функціональним. Перший з них намагається з’ясувати сутність грошей через вивчення історії їх розвитку, а другий визначає гроші через їх функціональні форми, не порушуючи питання про їх глибшу основу.

Але ці два підходи є альтернативними лише історично, в рамках наукових шкіл, які склалися. Тим часом за своєю сутністю вони можуть бути об’єднані та доповнювати один одного. Найбільш послідовно та усвідомлено логіко-історичний підхід до дослідження грошей реалізовано К. Марксом. Проте він не міг не бути обмеженим тими історичними умовами, що існували майже півтора століття тому. В нових умовах цей підхід має бути реалізований з урахуванням сучасного рівня розвитку грошей. Спочатку розглянемо загальну логіку історичного розвитку грошей, яка розпочинається з товарообміну. Звичайно, історично товарообмін не був першою формою обміну, оскільки до нього, як найвизначніші на той час, існували обмін діяльністю і нееквівалентний продуктообмін. Але саме з товарообміну розпочинається власне історія виникнення грошей. Відповідно до схеми К. Маркса, першою формою товарообміну була проста, одинична або випадкова: х товару А = у товару В У даному випадку певна кількість одного товару обмінюється на відповідну кількість іншого (наприклад, 1 туша тварини – 200 одиниць риби). В основі обміну лежить вартість як якась внутрішня суспільна властивість товару, що проявляється в кількісній визначеності мінових пропорцій. В процесі обміну товари відіграють неоднакову роль. Перший (у нашому прикладі - товар А) виконує активну функцію, виражаючи свою вартість в іншому (товарі В), який слугує лише засобом для вираження вартості першого товару, відіграючи, відповідно, пасивну роль. Відповідно до цього розрізняються форми вартості, в яких перебувають товари А і В. Товар, який виражає свою вартість в іншому, перебуває у відносній формі вартості. Товар же, який слугує засобом для вираження вартості іншого, перебуває в її еквівалентній формі. Відносна та еквівалентна форми вартості є єдністю протилежностей, які взаємно передбачають і взаємно виключають одна одну. Взаємно передбачають, оскільки відносна форма вартості є такою тільки по відношенню до еквівалентної, і навпаки. Взаємно виключають, оскільки якщо товар перебуває у відносній формі вартості, то він не може одночасно перебувати в еквівалентній, і навпаки. З розвитком обміну на зміну простій, одиничній або випадковій формі вартості приходять повна або розгорнута, а потім і загальна. Якщо при простій формі вартості обмін був нерегулярним, а пропорції обміну продуктів випадковими, то з розвитком виробництва відбувається поділ праці на тваринництво і землеробство, обмін стає систематичним. Внаслідок регулярного обміну мінові пропорції набували стійкішого характеру, наближались до витрат праці. Але, оскільки товар безпосередньо обмінювався на інший, а обмін між общинами з розпадом первісного ладу поступився місцем індивідуальному обміну, останній наштовхнувся на певні обмеження. Так, власник шкури тварини міг придбати зерно в тому випадку, якщо ця шкура була потрібна власнику зерна. Тому обмін 1 Див.: Общая экономическая теория (политэкономия). М., «Прогресс». 1990 с. 79 2 Див.: Харрис Л. Денежная теория. М. «Прогресс», 1990 с. 75 3 Див.: Барр Р. Политическая экономия. Т.1 М., «Международные отношения».

1995. с. 281 4 Див.: Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. «Дело» ЛТД, 1993. с. 473 5 Див.: Макконелл К. Р. Брю С. Л. Экономикс. Принципы. Проблемы. Политика Т.1 М., «Республика», 1992 одного товару на інший нерідко ставав неможливий, вартість кожного товару не набувала кінцевого загальноприйнятого вираження. Для цього необхідний був товар, який би мав споживчу вартість для всіх членів суспільства. Розвиток виробництва, поглиблення суспільного поділу праці, розширення кола обмінюваних продуктів зумовили стихійне виокремлення того товару, на який обмінювались всі інші товари. Із закріпленням за золотом ролі загального еквівалента утвердилась грошово-товарна форма власності. Це – та сама загальна її форма, що відрізняється лише видом товарного еквівалента. Отже, поява грошей, як засобу платежу пояснюється труднощами, що виникають в процесі обміну одного товару на інший, а саме: обмін без посередництва грошей можливий тільки тоді, коли з двох осіб, що здійснюють обмін, кожній потрібен саме такий товар, який виробляє інша сторона; кожній зі сторін потрібна саме та кількість продукту, яку здатна постачати для обміну інша сторона; вартість продуктів, що їх виробляє кожна зі сторін, буває дуже важко визначити; цю перешкоду можна подолати тільки через аналіз сукупності інших товарів, які вже обмінювались на даний товар Згодом роль грошей починають виконувати коштовні метали – золото і срібло. М. І. Туган-Барановський пояснює це тим, що саме ці метали є ідеальними для того, аби бути грішми і виконувати функції грошей, а саме: вимірювати ціну товарів; слугувати для виконання різних умов щодо купівлі товарів; слугувати як засіб для виплати боргів. Придатність коштовних металів для виконання цих функцій пояснюється тим, що золото й срібло (у новіші часи саме золото) найпридатніші для того, щоб вимірювати ціну товарів, оскільки мають практично незмінну вартість. М. І. Туган-Барановський пояснює придатність коштовних металів виконувати функцію грошей, виходячи з таких їхніх властивостей: Зберігання. Ціна коштовних металі визначається порівняльною стійкістю, оскільки золота добувається значно менше, ніж становлять його запаси. Користування золотою річчю полягає в тому, що її не знищують, як продукт, а зберігають, завдяки чому його запаси поступово збільшуються; Поділ без втрати вартості. Властивістю грошей є те, що вони повинні ділитися, не втрачаючи своєї вартості для завершення операції купівлі-продажу. Цією властивістю не наділено будь-якого предмета, тому ідеальним для цього є золото, оскільки при поділі воно не втрачає своєї цінності; Легкість переміщення. Гроші повинні легко переміщуватись, тобто мати високу ціну, оскільки чим вища їхня ціна, тим менші видатки на переміщення грошей однієї і тієї ж самої ціни; Засіб збереження цін майна. Гроші мають зберігати ціну майна, матерія самих грошей не повинна змінюватись при перерахуванні; Однорідність. Золото й срібло дуже легко відрізнити з поміж інших металів, вони однорідні, що є необхідним для здійснення операцій купівлі-продажу. Початково при обміні золото та інші благородні метали зважувалися, ділилися на відповідні шматки тощо.

По числу боковых граней призмы разделяются на трехгранные, четырехгранные и т. д. Призму, основания которой параллелограммы, называют параллелепипедом. Если все боковые грани составляют с основаниями прямые двугранные углы, призму называют прямой. ПРИЗМА ОПТИЧЕСКАЯ - призма из прозрачного вещества (стекол, кварца, флюорита, LiF, NaCl, KBr, Csl и др.). Различают спектральные (дисперсионные) призмы, которые используют для изучения явлений, связанных с дисперсией света, и применяют в спектральных приборах; отражательные призмы, применяющиеся в оптических системах для изменения направления лучей; поляризационные призмы. ПРИЗНАНИЕ международное - дипломатический акт, которым существующие государства заявляют о признании нового государства или нового правительства. Основные формы: признание де-юре и признание де-факто. ПРИЗРЕН - город в Сербии, в автономном крае Косово и Метохия. 135 тыс. жителей (1991). Легкая, пищевая промышленность. Ремесла (художественные изделия из цветных металлов, дерева, ковроделие). Церкви 10-14 вв. (с росписями), мечети 16-17 вв

1. Форми грошей та еволюція їх розвитку

2. Закон вартості: сутність та основні функції

3. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

4. Основные формы организации научного знания

5. Основные формы движения

6. Основные формы международных экономических отношений (Контрольная)
7. Основные формы внешнеэкономических связей Украины
8. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

9. Основные формы международных интеграционных объединений

10. Уединённый труд души как основная форма саморазвития личности

11. Государство - основная форма реализации полновластия народа

12. Основные формы предпринимательской деятельности

13. Основные формы половой жизни человека

14. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры

15. Суицидальное поведение молодежи: масштабы, основные формы и факторы

16. Основные формы и системы заработной платы

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр

17. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые Евразии

18. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

19. Классификация основных форм поведения животных

20. Основные формы бухгалтерской отчетности

21. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

22. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері
23. Основные формы недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
24. Основные формы реализации права

25. Поняття держави та її історичні форми

26. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

27. Сутність демократії та її основні цінності

28. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

29. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

30. Основные формы первичной маркетинговой информации

31. Клинические особенности основных форм пограничных психических расстройств

32. Анализ, оценка и основные формы материального стимулирования персонала организации

Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

33. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

34. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

35. Урок - основная форма производственного обучения

36. Занятие - основная форма обучения в детском саду

37. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

38. Основные формы проявления психики человека: процессы, состояния, свойства
39. Институты власти и экономическое развитие. Принуждение и его основные формы
40. Характеристика основных форм оздоровления физической культурой

41. Взаимосвязь основных форм бытия

42. Организация и характеристика основных форм безналичных расчётов

43. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

44. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

45. Основные формы и системы оплаты труда

46. Основні організаційні форми та види туризму

47. Основные средства, их ремонт и реконструкция, отражение в бухгалтерском учете на предприятиях различных форм собственности

48. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Процес управління та його основні стадії

50. Поняття, форма та функції Конституції України

51. Поняття та форми державного устрою

52. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

53. Форми співучасті та види співучасників у злочині

54. Основные организационные формы и цели предпринимательства
55. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики
56. Облік зносу та амортизації основних засобів

57. Екологічна криза та форми її прояву

58. Основные типы моделировки формы

59. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

60. Банківська система та пропозиція грошей

61. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

62. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

63. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

64. Грошові розрахунки та їх документообіг

Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Контроль та ревізія використання основних засобів

66. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

67. Облік основних засобів та руху грошових коштів

68. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

69. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

70. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг
71. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
72. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

73. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

74. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

75. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы осуществления правосудия

76. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

77. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

78. Основні принципи модульного програмування та стеки

79. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

80. Основные аксиомы и тождества алгебры логики. Аналитическая форма представления булевых функций

Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие

81. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

82. Врожденные пороки сердца: основные клинические формы

83. Форми ЛФК та рухові режими

84. Форми та прояви слабоумства

85. Основные тенденции и институциональные формы глобализации, их влияние на трансформационные процессы в Украине

86. Економічна сутність та форми оплати праці
87. Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації
88. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

89. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

90. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

91. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

92. Основні риси та якості педагога в сучасній школі

93. Політичні партії в Україні та їх основні типи

94. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

95. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

96. Основні види діяльності та їх характеристика

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

98. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу

99. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.