Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

З погляду міжнародної торгівлі, ризик — небезпека втрат з вини іншої сторони або через зміну політичної, економічної чи іншої ситуації в країні партнера. Можливих втрат у зовнішньоекономічній діяльності може зазнати будь-хто з її учасників — експортер, імпортер або обслуговуючий банк. Тому дуже важливо знати всі типи ризиків, які виникають у процесі міжнародного товарообміну, а також заходи, що дають змогу ці ризики мінімізувати або усувати зовсім. У зовнішньоекономічній діяльності розрізняють чотири основні групи ризиків: ризик країни; банківський; валютний; ризик контрагента. Ризик країни перебуває за межами банківської системи або конкретного ділового партнера. З позицій міжнародної торгівлі до цього ризику належать політичні та економічні події в конкретній країні, які можуть призвести до втрат під час зовнішньоторговельних операцій. Такі події перебувають, до певної межі, під контролем уряду цієї країни. Одним з глобальних чинників у галузі міжнародних економічних відносин є політична стабільність у країнах та регіонах, загальний політичний клімат у світі. Політична нестійкість, несприятливі події (війни, революції, націоналізація, ембарго тощо) ставлять під сумнів можливість виконання сторонами своїх зобов’язань за контрактом. Наприклад, експортер не може відвантажити товари через те, що вони можуть бути знищені чи пошкоджені під час воєнних дій або при транзиті. У зв’язку з політичними подіями імпортер не матиме можливості оплатити отриманий товар. З тих самих причин банк експортера не матиме можливості рамбурсувати кошти на банк імпортера, або банк імпортера не зможе здійснити покриття. При оцінці політичних ризиків важливо вивчити політичну ситуацію в країні партнера і країнах транзиту. Мінімізації політичних ризиків може сприяти використання акредитивів, підтверджених банком стабільної країни, форфейтингових угод, експортного страхування і гарантій. Разом із політичною ситуацією важливу роль у зовнішньоторговельній діяльності відіграють економічні умови країни контрагента, такі як наявність у неї валютних резервів, ступінь конвертованості валюти, інфляція, платіжний баланс тощо. Несприятливі економічні умови, наприклад дія мораторію, зміни у зовнішньоекономічному законодавстві, політика протекціонізму і т. п., можуть завадити імпортеру виконати свої зобов’язання. Експортер, у свою чергу, може не виконати своєї частини контракту через обмеження або заборону експорту. Банки в такій ситуації можуть також бути не в змозі виконати свої функції. До засобів банківського страхування економічних ризиків можна віднести: постійне спостереження за рейтингом країн, який публікується в спеціалізованих виданнях; установлення для окремих країн лімітів та їх регулярний перегляд; відкриття філій (представництв) у країнах партнерів і розміщення там своїх представників для вивчення поточної ситуації на місцях. При торгівлі з економічно несприятливими країнами у світовій практиці використовується більш короткий термін виконання протилежною стороною зобов’язань за контрактом, ніж при угодах з економічно розвинутими державами.

Додаткові проблеми можуть виникати у зв’язку з істотними відмінностями в економічних структурах, юрисдикціях, діловій та банківській практиці в різних країнах. Стосовно України слід зауважити, що досі ще не розроблена концепція захисту українського ринку, вітчизняного підприємництва. Український ринок виявився відкритим для недоброякісної імпортної продукції, яка має низькі екологічні характеристики. У країнах, економіка яких базується на ринкових засадах, продовжується процес пошуку найбільш раціональних і економічних форм здійснення зовнішньоекономічних зв’язків, захисту матеріальних інтересів суб’єктів цього виду діяльності. Будь-яка форма товарообміну, яка супроводжується рухом грошових коштів, знаходить своє відображення в національному законодавстві, традиціях або загальновизнаній практиці. Тим не менше навіть у цих країнах компаніям і установам важко визначити фінансовий стан, порядність і технічні можливості свого партнера, особливо за умови нового ділового партнерства, нестабільності країни контрагента, браку необхідної інформації щодо партнера (його країни). Ризик непереказу грошових коштів як елемент ризику країни, пов’язаний з відмовою або нездатністю з економічних причин країни імпортера здійснити платіж відповідно до домовленості чи з нездатністю країни експортера повернути авансові платежі. Держава може встановлювати обмеження як на переказ коштів, так і на їх конвертацію в інші валюти. З погляду банків подібні розпорядження й обмеження можуть призвести до того, що банк експортера не отримає рамбурсу у відповідній валюті, а банк імпортера не здійснить переказу грошей на покриття або авансовий платіж у цій валюті. При цьому самі контрагенти здатні виконувати свої зобов’язання за контрактом. З метою страхування ризику непереказу грошових коштів необхідно вивчити рейтинг країни, врахувати існуючі валютні обмеження і правила валютного регулювання в країні контрагента. Ризик банку пов’язаний з втратами, які можуть виникати через його недостатню фінансову надійність, неналежну організацію управління банком. На діяльність банку як фінансової структури впливає ціла низка чинників: навколишнє політичне та економічне середовище, конкуренція, акціонери, якість персоналу, технічне обладнання тощо. Окрім стійкого фінансового стану, професійність персоналу є однією з головних умов ефективної роботи банку. З метою контролю за банківськими ризиками банки встановлюють нормативи та ліміти, які час від часу переглядаються, відстежують інформацію про фінансовий стан банків, постійно підвищують кваліфікацію співробітників. Таким чином, оцінюючи ризикованість банківських операцій з обслуговування зовнішньої торгівлі, насамперед необхідно визначити ризик країни і ризик банку. У міжнародній практиці відомі випадки, коли надійність банку оцінюється вище, ніж надійність країни в цілому. Прикладом може бути Південна Африка на початку 80-х років, де з політичних причин репутація банків була вищою, ніж країни в цілому. В інших випадках банківський ризик і ризик країни оцінюються приблизно однаково.

Незважаючи на те, що банківський ризик перебуває в тісному зв’язку з ризиком країни, банківським спеціалістам його набагато легше оцінити, ніж ризик конкретної країни. Аналіз банківських балансів дає змогу оцінити ліквідність і платоспроможність банку і, як наслідок, передбачити можливе погіршення його позицій. При оцінюванні ризику країни подібний аналіз зробити набагато важче через непередбаченість дій окремих політичних діячів. Валютний ризик є одним з найважливіших чинників міжнародної торгівлі. На валютні ризики наражаються не тільки торговельні контрагенти, а й банки, державні установи, приватні особи, які мають валютні рахунки. Непередбачені коливання валютних курсів ведуть до прямих втрат одних фірм та банків і прибутків — інших. Валютні ризики — загроза втрат у результаті зміни курсів валют під час виконання контракту. Такі втрати виникають, зокрема, при змінах курсу валюти ціни відносно валюти платежу в період між підписанням зовнішньоторговельного або кредитного контракту і здійсненням платежу за ним. У разі збігу валюти ціни і валюти платежу валютний ризик спричинюється зміною курсу валюти контракту порівняно з національною валютою контрагентів або з падінням купівельної спроможності валют. Якщо валюта ціни і валюта платежу не збігається, експортер зазнає збитків при зниженні курсу валюти ціни відносно валюти платежу, оскільки він отримує менший грошовий еквівалент зафіксованої в контракті вартісної величини. Аналогічним буде валютний ризик для кредитора. Навпаки, для імпортера і боржника валютні ризики виникають при підвищенні курсу валюти ціни відносно валюти платежу, оскільки для її купівлі необхідно заплатити більше національної валюти. У разі збігу валюти ціни і валюти платежу валютний ризик експортера виникає при девальвації валюти контракту відносно його національної валюти. І навпаки, імпортер зазнає збитків, якщо відбувалася ревальвація валюти договору відносно своєї національної валюти. Найбільшою мірою на валютні ризики наражаються експортери та імпортери готових виробів, особливо машин та обладнання, оскільки подібні контракти, як правило, укладаються за умови відстрочки платежу. Таким чином, чим більший період між підписанням контракту і проведенням платежу за ним, тим вища вірогідність валютних коливань і гостріша необхідність проведення захисних заходів, спрямованих на запобігання валютним ризикам. У міжнародній практиці застосовуються три основні підходи до страхування валютних ризиків: однобічні дії одного з контрагентів; взаємна домовленість учасників угоди; операції страхових компаній або банків. Підприємства (фірми) можуть знизити свій валютний ризик за умови правильного вибору валюти ціни контракту, а також валюти платежу у разі їх незбігу. Для експортера вигідно встановлювати ціну контракту в «міцній» валюті, курс якої стабільний або має тенденцію до зростання. Для імпортера вигідна «слабка» валюта, курс якої постійно девальвує. Другий спосіб страхування валютних ризиків, який використовується у світовій практиці, полягає в зміні термінів платежів. Він називається в перекладі з англійської «випередження і відставання» (leads & lags).

Тому супроти власних рядв, перед укранським народом мусять бути належно поширюван й висвтлен наш цл, наша деологя  програма, наша визвольна концепця в цлй свой сут, повнстю. Наш основн засади мусять бути не тльки збережен й розвинен, але й з'ясован у власному середовищ в повнй чистот, без жодних викривлень пд впливом рзних тактичних мркувань. Тльки на такй пдстав, в такому дус можна формувати ряди борцв за визволення, як не пддадуться жодним атакам ворога. Тльки поставивши перед укранським народом цлком ясн, чист безкомпромсов цл визвольно нацонально революц, можна повести його на найтяжчу боротьбу, яка вимага незмрних жертв  яка дина може принести волю нац. Всляк пристосування власних деологчних  програмових засад до зовншнх впливв, викривлювання чи применшування х вдповдно до тактичних вимог на вдтинках нашо дяльности в чужому чи ворожому середовищ пдкопу сам основи визвольно боротьби. Через дейно-програмову опортунзацю, через вдступлення вд повноти й чистоти власних цлей, замазання х в очах народнх мас ставиться пд знак запиту успшнсть  доцльнсть визвольно революц, прищеплються сумнв, чи можлива й доцльна така боротьба за применшен, половинчат цл, як цлком не вдповдають духов  потребам Украни

1. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

2. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

3. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

4. Облік зовнішньоекономічної діяльності

5. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

6. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
7. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
8. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

9. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

10. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

11. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

12. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

13. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

14. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

15. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

16. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

17. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

18. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

19. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

20. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

21. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

22. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною
23. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
24. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

25. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

26. Валютний ризик в діяльності банківської системи

27. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

28. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

29. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

30. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

31. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

32. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

33. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

34. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

35. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

36. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

37. Планування діяльності підприємства

38. Державне регулювання комерційної діяльності
39. Контрольна з підприємницької діяльності
40. Суть комерційної діяльності на підприємстві

41. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

42. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

43. Аналіз діяльності комерційних банків

44. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

45. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

46. Аналіз діяльності комерційного банку

47. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

48. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы

49. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

50. Організація діяльності "ПриватБанку"

51. Планування банківської діяльності

52. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

53. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

54. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"
55. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
56. Аналіз банківської діяльності

57. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

58. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

59. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

60. Державне регулювання страхової діяльності

61. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

62. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

63. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

64. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

65. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

66. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

67. Облік витрат за видами діяльності

68. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

69. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

70. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами
71. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ
72. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

73. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

74. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

75. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

76. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

77. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

78. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

79. Основи діяльності прокуратури України

80. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

82. Правові засади митного права та страхової діяльності

83. Правові основи підприємницької діяльності

84. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

85. Регулювання метрологічної діяльності

86. Свобода та межі підприємницької діяльності
87. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду
88. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

89. Свобода слова, преси, журналістської діяльності в Білорусі

90. Програмне забезпечення аудиторської діяльності

91. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

92. Особливості козацького життя та діяльності

93. Організація науково-інформаційної діяльності

94. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

95. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

96. Вдосконалення маркетингової діяльності

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Маркетинг в біржовій діяльності

98. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

99. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

100. Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.