Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Чинники, що впливають на ситуацію етичного вибору школярів середньої ланки

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст Вступ 1. Загальна психологічна характеристика підліткового віку 1.1 Особливості новотвору підліткового віку 1.2 Особливості емоційної, мотиваційної та вольової сфер 2. Моральна самосвідомість особистості 2.1 Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення 2.2 Ціннісні орієнтації особистості 2.3 Моральний вибір особистості Вступ Зміни, які відбуваються нині в політичному, економічному житті українського народу, потребують проведення реформ у формуванні духовності його, зокрема в сфері моралі. Без подолання окремих стереотипів у підході до формування морального обличчя громадянина молодої держави досягти вагомих зрушень у побудові справді гуманістичного, високоцивілізованого суспільства неможливо. Реформи в цьому плані потрібні й тому, що протиборство добра й злі набуло форм, які об’єктивно посилили необхідність урізноманітнення методів боротьби з ним, як і необхідність переглянути ряд вадливих аспектів і рис моральної культури суспільства в цілому. Усе це пояснюється такими факторами. По-перше, необхідністю розширити діапазон впливу моральної регуляції, насамперед включаючи нові ділянки соціальної реальності (сфери політики, економіки, природи, процесу пізнання тощо). По-друге, в суспільстві необхідно вирівняти надто складний і тонкий баланс прав та обов’язків, моральної свободи й відповідальності особистості, до чого спонукають демократичні перетворення в країні, зниження ролі соціального примусу в дотриманні тих форм поведінки, в яких зацікавлене суспільство. По-третє, зниження ролі соціального примусу супроводжується перенесенням центру ваги в самій моралі з частини норм, у яких втілений її характер, як засобу стримуючого, забороняю чого, обмежуючого (за А.С.Макаренком) – це норми, які забезпечують &quo ;дисципліну гальмування&quo ; щодо норм, які стимулюють, активізують діяльність людини. По-четверте, радикальні перетворення значно ускладнили ситуацію морального вибору, зробили вкрай значною необхідність правильно враховувати мотивації вчинків і всієї лінії поведінки в оцінній практиці. По-п’яте, поруч з необхідністю розширити сферу впливу моралі відбувається активний процес перенесення значної частини моральних норм до числа складних як способом їх засвоєння індивідом, так і за характером їх творчої реалізації. По-шосте, однією з найвагоміших змін у сфері сучасної моральної свідомості є висунення на передній план світоглядної функції моралі. В умовах зламу ідеологізованого типу світогляду, повернення до загальнолюдських цінностей як до критерію морального розвитку виникають закономірні труднощі організації моральної діяльності, забезпечення певної цілісної моральної свідомості людини. Виховна діяльність у сфері моралі набере оптимального характеру лише за умови врахування названих рис моральності, властивої нашому суспільству. Оскільки саме в підлітковому віці (12-16 років) відбуваються чи не найінтенсивніші метаморфози в моральному становленні особистості. Проблемою вивчення факторів, які впливають на ситуацію морального вибору людини займались і продовжують займатися багато вчених, серед яких можна назвати В.О

.Лозового, Н.М.Вознюка, Н.І.Шаталову, В.С.Мухіну, Н.С.Назарова та ін. Тема: Чинники, що впливають на ситуацію етичного вибору школярів середньої ланки. Об’єкт: Ситуація етичного вибору школярів середньої ланки. Предмет: Мотиви, воля і самоконтроль як чинники впливають на ситуацію етичного вибору школярів середньої ланки. Гіпотеза: На ситуацію морального вибору можуть впливати наступні фактори: пізнавальні мотиви; самоконтроль (воля); самооцінка. Мета: Виявити вплив таких чинників як мотиви, воля і самооцінка на ситуацію етичного вибору. Завдання: 1. Проаналізувати науково – психологічну літературу і визначити компоненти і чинники, що впливають на ситуацію етичного вибору школярів середньої ланки. 2. Проаналізувати вплив таких чинників як мотиви, воля і самооцінка на ситуацію етичного вибору. 3. Організувати і провести емпіричне дослідження чинників, що впливають на ситуацію етичного вибору школярів середньої ланки. 4. Обробити емпіричні дані і проаналізувати отримані результати. 5. Сформулювати висновки щодо впливу мотивів, волі і самооцінки на ситуацію етичного вибору школярів середньої ланки. 1. Загальна психологічна характеристика підліткового віку 1.1 Особливості новотвору підліткового віку Перехід до підліткового віку характеризується глибокими змінами умов, що впливають на особистісний розвиток дитини. Вони стосуються фізіології організму, відносин, що складаються в підлітків з дорослими людьми й однолітками, рівня розвитку пізнавальних процесів, інтелекту і здібностей. В усьому цьому намічається перехід від дитинства до дорослості. Організм дитини починає швидко перебудовуватися і перетворюватися в організм дорослої людини. Центр фізичного і духовного життя дитини переміщається з родини в зовнішній світ, переходить у середовище однолітків і дорослих. Відносини в групах однолітків будуються на більш серйозних, ніж розважальних спільних іграх, справах, що охоплюють широкий діапазон видів діяльності, від спільної праці над чим – небудь до особистого спілкування на життєво важливі теми. В усі ці нові відносини з людьми підліток вступає, вже будучи інтелектуально досить розвитою людиною і розташовуючи здібностями, що дозволяють йому зайняти визначене місце в системі взаємин з однолітками. Головною особливістю підліткового віку є його перехідний характер – від дитинства до дорослості. Це період різкого збільшення темпів фізичного розвитку і полового дозрівання. Характерна його риса – прояв підлітками протилежних рис особистості, їхня несподівана зміна одна одної: то товариський, то замкнутий, то веселий, то сумний і т.д. Головна ж задача підлітка – формування самосвідомості й ідентичності (бути як інші однолітки). Перехід від дитинства до дорослості не в усіх протікає гладко. У зв'язку з цим виділяють три типи розвитку особистості підлітка (Е.Шпрангер). Для першого типу характерно бурхливий, кризовий плин, пережитий підлітком як друге народження. Його підсумок – становлення нового Я. Для другого типу характерно плавна, без глибоких потрясінь зміна особистості. Третій тип розвитку пов'язаний з активним і свідомим процесом самовиховання, самостійним подоланням тривог і криз.

Так Ш.Бюлер виділив психічну пубертатність, а усередині неї – три фази розвитку. Перша з них – це прелюдія до періоду психічної пубертатності, окремі симптоми якої з'являються в 11 – 12 років, коли підлітки неприборкані, забіякуваті, коли дитячі ігри здаються їм нецікавими, а ігри старших підлітків ще не зрозумілі . &quo ;Прелюдія&quo ; змінюється наступною, негативною фазою, тривалість якої від 11 до 13 років у дівчинок і від 14 до 16 років у хлопчиків, а основними рисами є підвищена чутливість і дратівливість, неспокійний і легко збудливий стан, фізичне і щиросердечне нездужання, незадоволеність собою. Тому нерідко можна бачити одночасно присутність у підлітка ненависті до себе і навколишнього світу, що змушує його почувати себе самотнім, чужим і незрозумілим оточуючими людьми. Дитина на цій стадії найбільш чуттєва до сприйняття негативного, що спонукує її або до агресивного самозахисту, або до пасивної меланхолії. Результатом цього стає зниження працездатності, ізоляція або активне вороже відношення до навколишніх. Закінчення негативної фази збігається з завершенням тілесного дозрівання. Позитивна фаза починається з того, що підліток стає сприйнятливий до позитивних аспектів оточення. Перед ним відкриваються джерела радості, серед яких на перше місце Ш.Бюлер ставить &quo ;переживання природи – свідоме переживання прекрасного. При сприятливих умовах розвитку такими джерелами радості можуть стати мистецтво і наука. До цього приєднується і любов, &quo ;яка дає вихід найважчій напрузі&quo ; . Звичайно процес загального інтелектуального розвитку дітей починається і завершується трохи раніш, ніж процес їхнього формування як особистості. Якщо інтелект дитини, що розуміється як здатність ставити і вирішувати задачі в практичному, образному і символічному планах, уявляється розвитим вже до початку підліткового віку, то становлення дитини як особистості тут активно продовжується і завершується набагато пізніше, у роки юності. Протягом трьох – чотирьох років навчання в старших класах школи оформляється мотиваційна сфера людини, визначаються її особисті і ділові інтереси, виявляються професійні схильності і здібності. Підлітковість – це самий важкий і складний із усіх дитячих віків, що представляє собою період становлення особистості. Разом з тим це самий відповідальний період, оскільки тут складаються основи моральності, формуються соціальні установки, відносини до себе, до людей, до суспільства. Крім того, у даному віці стабілізуються риси характеру й основні форми між особистісної поведінки. Головні мотиваційні лінії цього вікового періоду, пов'язані з активним прагненням до особистісного самовдосконалення, - це самопізнання, самовираження і самоствердження. На початку підліткового віку у дитини з'являється і підсилюється прагнення бути схожою на старших, дітей і дорослих, причому таке бажання стає настільки сильним, що, форсуючи події, підліток іноді передчасно починає вважати себе вже дорослим, вимагаючи відповідного звернення із собою як з дорослою людиною. У той же час він ще далеко не в усьому відповідає вимогам дорослості.

Коновалець перехав потм до нейтрально Швейцар, щоб таким чином унезалежнити становище Органзц вд будь-яких зовншнх чинникв (пропозиц перенести центр до Великобритан  Hмеччини були). Разом з тим ОУH завжди дбала про змцнення свох представництв в усх кранах. Через них вона нав'язувала контакти з впливовими полтичними колами цих кран  намагалася проводити лню захисту укранських нтересв в мжнародних справах, тобто ставити перед полтиками ґвропи проблему потреби Самостйно Соборно Укрансько Держави. В цьому ОУH була несхитна. H на йоту не думала вона поступатися у свох домаганнях  принципах, н за як обцянки. ґ. Коновалець перетворився згодом в значну консолдуючу постать для погодження рзних, досить вдмнних, течй в укранському нацоналстичному рус. Ця вдмннсть творилася в основному тому, що рзн частини членства ОУH сформувалися  дяли в абсолютно рзних полтичних умовах. Одн на емграц, де в цивлзованих, справд демокатичних кранах ґвропи: Чехо-Словаччина, Австря, Щвейцаря, Бельгя  т.д. панували зовсм нш умови законнсть, правопорядок, широк конституцйн свободи  т.д.; друг, що перебували на укранських землях, в Краю, де в стан окупац панували сваволя  терор, де постйно мусив ходити по лезу ножа коли ситуаця боротьби ставила тебе перед кнцевим вибором: свобода або смерть

1. Тактика вирішення конфліктів і чинники що на це впливають

2. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

3. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

4. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

5. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

6. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ
7. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя
8. Медицинская защита в чрезвычайных ситуациях

9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и очагах поражения

10. Организация и планирование защиты больных и медперсонала при различных очагах поражения чрезвычайных ситуаций

11. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

12. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

13. Чрезвычайные ситуации мирного времени

14. Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС

15. Чрезвычайные ситуации

16. Анализ демографической ситуации Ивановской области

Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

17. Демографическая ситуация в России

18. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

19. Революционная ситуация 1859г—1861г. Отмена крепостного права

20. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений

21. Экологическая ситуация в городе Тольятти

22. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников
23. Создание ситуации успеха в учебной деятельности школьников
24. Разрешение конфликтных ситуаций

25. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

26. Пути преодоления сложных педагогических ситуаций в процессе семейного общения

27. Оценка типичных жизненных ситуаций людьми разного возраста 20 - 25 лет и 40-45 лет

28. Природа конфликтов в организациях, методы управления конфликтной ситуацией

29. Демографическая ситуация в России

30. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

31. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

32. Менеджмент кризисных ситуаций

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

33. Обеспечение устойчивости работы агропромышленного объекта в условиях чрезвычайных ситуаций

34. Волны миграции. Новая ситуация

35. Революционная ситуация 1859 – 1861гг.

36. Мировое и отечественное кооперативное движение и современная ситуация в России

37. Виды экстремальных ситуаций

38. Языковая ситуация в Арморике в V-VII веках
39. Социальные, лингвистические и психологические факторы языковой ситуации в Папуа Новой Гвинее
40. Анализ проблемной ситуации; формулировка тезиса

41. Маркетинговий аналіз ситуації

42. Самосожжение женщин в условиях экстремальных психотравмирующих ситуаций

43. Медицинские работники в чрезвычайных ситуациях

44. Конфликтные ситуации и пути их преодоления

45. Проект разработки способов профилактики и устранения конфликтных ситуаций

46. Управленческие ситуации и методы их решения

47. Корпоративное управление и стоимость компании: ситуация в России

48. Орг вир деталі Кронштейн середній

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Педагогические цели управления конфликтными ситуациями

50. Способы управления педагогическими конфликтными ситуациями

51. Психологическая помощь в кризисных ситуациях

52. Игры и игровые ситуации на уроках природоведения и их образовательная функция

53. Конфликтные ситуации в работе туристских фирм

54. Ситуации на стадии судебного разбирательства
55. Создание ситуации успеха
56. Юмор и стили реакции личности на критическую ситуацию

57. Защитная реакция психики в сложных ситуациях

58. Лидерство: стиль, ситуация, эффективность

59. Психические расстройства во время и после чрезвычайных ситуаций

60. Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях

61. Психические расстройства во время и после чрезвычайных ситуаций

62. Самосожжение женщин в условиях экстремальных психотравмирующих ситуаций

63. Посттравматическое стрессовое расстройство при ситуациях утраты объекта экстраординарной значимости

64. К вопросу о технологии создания ситуации успеха в воспитательной работе с подростками

Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные

65. Психологическое консультирование в ситуации выученной беспомощности

66. Два способа осознания своей ситуации

67. Конфликтные ситуации при размещении рекламы в СМИ

68. Когда, бывает, реклама не помогает… и о типовых опасениях и самооправданиях персонала в таких ситуациях

69. Религиозная ситуация в вооружённых силах Российской Федерации

70. Религиозная ситуация в современной России: изменения, тенденции, противоречия
71. Социальная ситуация в лесном комплексе и общие принципы ее анализа
72. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действие населения по ним

73. Демографичаская ситуация в Украине

74. Выведение предприятия из кризисной ситуации

75. Обеспечение устойчивости работы агропромышленного объекта чрезвычайных ситуаций

76. Физкультура и спорт в подготовке студентов к профессиональной деятельности и экстремальным ситуациям

77. Пограничная ситуация и человек

78. Экстремальные ситуации и мыслящее вещество

79. Ситуация постмодерна в философии и культуре. Место и роль хиппи в становлении постмодернизма

80. О софизмах, паралогизмах и критических ситуациях в познании

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. О концептуальных основах религиозной ситуации

82. Чрезвычайные ситуации экологического характера и их влияние на изменение состояния окружающей среды.

83. Техногенно-экологическая ситуация в Украине

84. Об экологической ситуации в Российской Федерации

85. Анализ современной экономической ситуации на Украине

86. Анализ финансовой и налоговой ситуации в лесном хозяйстве и лесопользовании
87. Анализ ситуации с занятостью в наукоградах, ЗАТО и регионах с высокой концентрацией предприятий
88. Обзор экономической ситуации в России

89. Моделирование экономической ситуации на примере охранной фирмы

90. Ситуация риска и неопределенности в экономике

91. Английский лингвистический компонент в языковой ситуации современной России

92. Основные положения теории чрезвычайных ситуаций

93. Защита в чрезвычайных ситуациях

94. Действие населения в чрезвычайных ситуациях

95. Риск получения травм при аварийных ситуациях в различных частях самолета

96. Чрезвычайные ситуации мирного времени

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

97. Чрезвычайные ситуации. Пожары

98. Методика оценки радиационной и химической обстановки при чрезвычайных ситуациях

99. Разработка тестов и дидактических материалов по предмету Чрезвычайные ситуации природного характера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.