Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит інших операційних доходів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ПЛАНВступ3 1. Аудит як форма контролю5 1.1 Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні.5 1.2 Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту9 1.3 Управління аудитом в Україні12 2. Методика проведення аудиторської перевірки14 2.1 Порядок проведення аудиторської перевірки14 2.2 Поняття та класифікація робочої документації16 2.3 Узагальнення результатів аудиту19 3. Аудит інших операційних доходів23 3.1 Аудит фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності23 3.2 Перевірка відображення інших операційних і позареалізаційних доходів і витрат при аудиті фінансової звітності27 Висновок29 Список використаної літератури32 Вступ Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин призвів до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо. У зв`язку з виникненням підприємств з різними формами власності стало зрозумілим те, що традиційна система фінансового контролю в тому вигляді, в якому вона існувала при адміністративно-командній системі управління, не може захистити ні інтереси держави, ні інтереси власника. Саме власника, а не когось іншого. На сьогодні співвласником в Україні є громадяни - засновники господарюючих суб`єктів, громадяни-акціонери, які взяли участь у приватизації державного майна, колективи громадян та держава. В економічному відношенні всі ці власники відділені від своїх часток власності, що перебувають у різних господарюючих суб`єктах (акціонерних товариствах, довірчих товариствах, комерційних банках, інвестиційних компаніях тощо), в результаті чого не можуть володіти об`єктивною і достовірною інформацією про використання цієї власності. Адже саме власнику необхідна подібна інформація про фінансовий стан підприємства, його потенціал і стабільність у майбутньому. Власник має і повинен знати, наскільки ефективно використовуються вкладені ним у підприємство кошти. Але не кожен, хто здійснює управління майном і коштами цих власників, зацікавлений подавати їм достовірну інформацію про результати своєї діяльності. Майнові інтереси всіх власників має захистити держава. Однак у ринкових умовах господарювання традиційні форми фінансового контролю не можуть виконувати функції захисту майнових інтересів власників. Практика країн з ринковою економікою показує, що захистити майнові інтереси власників може такий вид незалежного фінансового контролю, як аудит, який є одним з головних елементів їх ринкової інфраструктури. Передумовою такого контролю є взаємна зацікавленість підприємств в особі їх власників (акціонерів, вкладників тощо), держави в особі податкових органів і самого аудитора в забезпеченні достовірності обліку та звітності. Іншою причиною необхідності впровадження аудиту в Україні є те, що в ринкових умовах фінансовий стан кожного господарюючого суб`єкта залежить від його взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, і тому зростає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх діяльність. Зокрема, така інформація необхідна: власникам господарюючих суб`єктів для визначення стратегії їх розвитку; банкам для прийняття рішення про доцільність надання кредиту; інвесторам (місцевим та іноземним) при вкладанні своїх капіталів у інші господарюючі суб`єкти; постачальникам для одержання гарантій повної оплати за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги; акціонерам для контролю за роботою адміністрації товариства; державним органам для планування потреб макроекономіки та оцінки податкових надходжень до бюджету тощо.

Для підтвердження достовірності звітної і облікової інформації господарюючих суб`єктів виникає потреба у перебудові всієї системи фінансового контролю на основі вивчення і використання міжнародного досвіду. У країнах з ринковою економікою таке підтвердження здійснюють аудитори. Міжнародний досвід розвитку аудиту свідчить про те, що аудиторська перевірка - це норма, без якої неможливий цивілізований бізнес. Основне її призначення - це незалежна перевірка фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання з метою формування висновків стосовно їх фінансового стану і достовірності його відображення в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з чинним законодавством і встановленими нормативами. Основна мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб висвітлити основні принципи і методи аудиту інших операційних доходів як складової частки аудиту фінансової звітності. Робота складається з трьох розділів, у яких послідовно розглядається методологія аудиту. 1. Аудит як форма контролю 1.1 Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що викликало потребу створення госпрозрахункових органів фінансового контролю, тобто аудиту. У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності. Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Для вирішення непорозумінь між податковими органами і керівними структурами, що представляють інтереси власників щодо підвищення ефективності виробництва, державного контролю уже було недостатньо, адже він захищав лише інтереси держави. Це стало поштовхом до виникнення незалежного контролю, який дістав назву аудиту (від. лат. audio - той, що вислуховує), тобто такого, що вислуховує звіти посадових осіб. Аудитори стали потрібні й незацікавленій стороні - суду, арбітражу, які відстоювали справедливість. Розвиткові аудиту сприяло також розмежування функцій та інтересів підприємців (менеджерів, адміністрації, управлінців), коли власник для керівництва своїми підприємствами почав наймати спеціальний апарат управління. Для попередження недоліків, зловживань, приховування витрат і доходів, неправильного розподілу прибутків, навмисного присвоєння їх найманими керуючими власники змушені вдаватись до перевірки фінансової звітності незалежним аудитором. Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників. Іншими словами, аудит - це надання практичної допомоги керівництву й економічним службам підприємства щодо ведення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій.

Аудит також дає змогу дати оцінку майна під час приватизації і при акціонуванні підприємств різних форм власності. Аудит, крім того, охоплює такими основними питаннями: перевірка комерційної і господарсько-фінансової діяльності суб'єктів господарювання, фінансової звітності з погляду правильності складання і реальності оголошення оподаткованого прибутку, а також дотримання ними чинного законодавства. За визначенням Роя Доджа, &quo ;аудит - це захоплюючий предмет; шкода тільки, що великий обсяг офіційних публікацій АРС настільки його ускладнив. Аудитор не повинен бути детективом або заздалегідь бути упевненим, що щось неправильно. Він не відповідає за недбалість відповідального керівника, який передав йому інформацію за відсутності підозрілих обставин&quo ;. Видатний американський вчений і практик Роберт Монтгомері одним із перших усвідомив необхідність видання практичних посібників і підручників з аудиту. У 1912 р. він опублікував першу в США книгу з теорії і практики аудиту, яка витримала одинадцять видань. Аудитор - надзвичайно цікава і популярна професія. Відомо, що пальма першості з питань обліку належить Італії, а з аудиту - Англії, де було створено інститут контролерів (аудиторів). Його основна мета - гарантування фінансової звітності. Р. Адамс, автор книги &quo ;Основи аудиту&quo ;, наводить класичне висловлення, що стосується аудиту. Воно неодноразово цитоване багатьма ученими, але заслуговує на те, щоб згадати його ще раз: &quo ;Без аудиту немає надійності рахунків. Без надійності рахунків немає контролю. А без контролю що вартує влада?&quo ;. Перша згадка про аудиторів належить до 1299 р. З 1844 р. у Великобританії видано серію законів про компанії, відповідно до яких останні були зобов'язані один раз протягом року запрошувати незалежного бухгалтера (аудитора) для перевірки і підтвердження звітності та звіту перед акціонерами. Аналогічні рішення щодо обов'язкового незалежного аудиту було ухвалено у Франції (1867 p.), США (1887 p.), Німеччині (1931 p.). Палата лордів (Великобританія) у справі Сараго проти ouche Ross (1990) дала таке трактування ролі аудитора: &quo ;Функція аудитора зводиться до підтвердження, наскільки це можливо, того, що фінансова інформація про справи компанії, подана її директорами, точно відображає стан справ, щоб, по-перше, захистити саму компанію від наслідків невиявлених помилок або можливих зловживань і, по-друге, подати акціонерам надійну інформацію для вивчення ведення справ компанії і вираження їхніх колективних повноважень щодо винагороди чи відклику тих, кому було довірено ведення справ&quo ;. Разом із тим зазначалося, що &quo ;відповідальність за подання фінансової звітності, яка дає правильну й об'єктивну інформацію про фінансовий стан компанії, безпосередньо покладено на її директорів. Роль аудиторів полягає у наданні власникам компанії незалежного звіту про складання балансу і звітності щодо прибутків і збитків, а також про те, чи дають ці документи правильну й об'єктивну інформацію про стан справ компанії на кінець фінансового року і про її прибутки і збитки за цей рік. їхня роль, таким чином, скоріше дослідна, ніж творча&quo ;.

заказчиками в рамках совместно осуществляемых операций», К-т76, субсчет «Расчеты в рамках совместно осуществляемых операций»,P на величину выручки от реализации продукции (работ, услуг) (с НДС), право собственности на которые принадлежит другим участникам; К-тзабалансовогосчета002 списание продукции, принадлежащей другим участникам, при ее реализации; Д-т51К-т62, субсчет «Расчеты с покупателями в рамках совместно осуществляемых операций»,P на суммы, полученные от покупателей (заказчиков) от реализации продукции (работ, услуг) в рамках совместно осуществляемых операций, включая доходы от реализации продукции (работ, услуг), принадлежащей другим участникам; Д-т76, субсчет «Расчеты в рамках совместно осуществляемых операций», К-т51 на денежные средства, перечисленные в пользу других участников, полученные от реализации принадлежащей им продукции (работ, услуг)

1. Аудит расчетных операций

2. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

3. Учет и аудит текущих операций и расчетов

4. Аудит кредитных операций банка

5. Ревизия (аудит) расчетных операций

6. Учет и аудит товарных операций в оптовой торговле (на примере ООО "Фирма Элмика")
7. Учет и аудит товарных операций малого предприятия
8. Бухгалтерский учет и аудит кассовых операций

9. Бухгалтерский учет и аудит товарных операций в розничной торговле

10. Аудит кассовых операций

11. Аудит учета операций на валютных счетах организации: движения средств, обязательной продажи экспортной выручки, добровольной покупки и продажи, обратной продажи иностранной валюты, учета курсовых разниц. Задачки

12. Аудит учета операций по заработной плате

13. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager

14. Переваги та недоліки операційних систем Windows

15. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате

16. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки

17. Операции по купле-продаже акций и аудит фондов

18. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

19. Аудит операций с ценными бумагами

20. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по прочим операциям

21. Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами

22. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")
23. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях
24. Аудит операций банка с иностранной валютой. Нормативное регулирование банковского аудита

25. Учет, аудит и анализ доходов и расходов обычной деятельности (по видам деятельности)

26. Аудит аудиту готівково-розрахункових операцій

27. Аудит доходів підприємства

28. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

29. Аудит и контроль операций с основными средствами и малоценными быстроизнашивающимися предметами

30. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

31. Аудит операций на расчетном, валютном и других счетах

32. Аудит операций по учету расчетов по налогу на добавленную стоимость

Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки

33. Аудит операций по учету реализации готовой продукции

34. Аудит операций с валютными ценностями

35. Аудит операций с основными средствами

36. Аудит операцій на рахунку у банку

37. Аудит предприятий по уплате единого налога на вмененный доход

38. Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"
39. Аудит учета банковских операций
40. Аудит операций по оплате труда

41. Аудит операций с нематериальными активами

42. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

43. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

44. Доходы экономики РФ

45. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

46. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

47. Незадекларированые доходы населения

48. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см

49. Единый налог на вмененный доход в 2003 году

50. Налоги на доходы физических лиц

51. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

52. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

53. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

54. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром
55. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции
56. Матричные операции в вейвлетном базисе

57. Операции в вентральной области шеи

58. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия

59. Миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ. Операции ООН по поддержанию мира

60. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

61. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)

62. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

63. Процессы дифференциации доходов населения и их государственное регулирование

64. Дифференциация доходов населения и социальная политика государства

Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

66. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

67. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

68. Кредитные операции коммерческих банков и их учет

69. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

70. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках
71. Коммерческие банки и виды банковских операций
72. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

73. Эффективность использования финансовых векселей в расчетных операциях

74. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

75. Трастовые операции банков

76. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

77. Учет лизинговых операций

78. Банки и их операции

79. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

80. Биржа и биржевые операции

Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

81. Аудит (Контрольная)

82. Валовой доход, валовые затраты, учет товарных потерь в торговле

83. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

84. Банковский аудит

85. Аудит дочерних обществ и организаций

86. Организация и методология учёта реализации товаров и валовых доходов на предприятии и пути их совершенствования
87. Организация бухгалтерского учета и аудита расчетных операций
88. Аудит труда и его оплата

89. Виды аудиторских заключений. Аудит финансовых результатов

90. Учет, анализ, аудит малотоварного производства молока сельским товаропроизводителем на примере СПК "Знамя Ильича"

91. Аудит как независимая форма контроля

92. Аудит оплаты труда

93. Учёт и аудит уставного капитала

94. Аудит затрат на обслуживающие хозяйства и производства

95. Ревизия и аудит

96. Аудит расчетов с работниками по заработной плате

Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

97. Аудит основных средств

98. Аудит: история и современность

99. Доходы и расходы организации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.